Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13351/2018
CPV Kód:42122430-3
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KSB Hungary Kft.;KSB SE & Co. KGaA
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi csoportvezető
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pihentető medence hűtőköri szivattyúk (10-40TG01D001,D002) beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42122430-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pihentető medence hűtőköri szivattyúk (10-40TG01D001,D002) beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42122430-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Árubeszerzés: 8 darab centrifugálszivattyú gépegység az alábbiak szerint:
Vízszintes tengelyű, egyfokozatú centrifugál szivattyú egy be- és egy kiömlőcsonkkal folyamatos üzemre.
Alapkeretre építve biztonsági rugalmas tengelykapcsolóval és villanymotorral. A tengelytömítés egyszeres zárású biztonsági fojtógyűrűvel szerelt konstrukció, ne igényeljen hűtő és kenővíz ellátást. A szivattyú axiális szívócsonkkal és radiális nyomócsonkkal rendelkezzen.
Üzemi térfogatáram: 280 m3/óra
Emelőmagasság: 22 m
Szállított közeg maximális hőmérséklete: 80 Co
Motor követelmények: 3x400V, 50Hz IP55 (ház anyaga: öntöttvas)
Szállítandó dokumentációk:
Engedélyezési dokumentáció
Szállítási dokumentáció
(2001 ASME BPVC III) NCA-3250 előírásai (MSZ 27003-0 szabvány) szerint tervezési jelentés.
A szivattyúk technológiai funkciójából származó biztonsági besorolása: ABOS 2, FBOS 1 (ASME szerint: CLASS 2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 146 - 302769

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pihentető medence hűtőköri szivattyúk (10-40TG01D001,D002) beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KSB Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 60/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: ksbinfo.hungary@ksb.com
Telefon: +36 13711736
Internetcím(ek): (URL) www.ksb.hu
Fax: +36 13711771
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KSB SE & Co. KGaA
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Johann-Klein Straße 9.
Város: Frankenthal
NUTS-kód: DE711
Postai irányítószám: 67227
Ország: DE
E-mail: ksbinfo.hungary@ksb.com
Telefon: +490 6233862480
Internetcím(ek): (URL) www.ksb.com
Fax: +490 6233863472
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 710000 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2018.07.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42122430-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés: 8 darab centrifugálszivattyú gépegység az alábbiak szerint:
Vízszintes tengelyű, egyfokozatú centrifugál szivattyú egy be- és egy kiömlőcsonkkal folyamatos üzemre.
Alapkeretre építve biztonsági rugalmas tengelykapcsolóval és villanymotorral. A tengelytömítés egyszeres zárású biztonsági fojtógyűrűvel szerelt konstrukció, ne igényeljen hűtő és kenővíz ellátást. A szivattyú axiális szívócsonkkal és radiális nyomócsonkkal rendelkezzen.
Üzemi térfogatáram: 280 m3/óra
Emelőmagasság: 22 m
Szállított közeg maximális hőmérséklete: 80 oC
Motor követelmények: 3x400V, 50Hz IP55 (ház anyaga: öntöttvas)
Szállítandó dokumentációk:
Engedélyezési dokumentáció
Szállítási dokumentáció
(2001 ASME BPVC III) NCA-3250 előírásai (MSZ 27003-0 szabvány) szerint tervezési jelentés.
A szivattyúk technológiai funkciójából származó biztonsági besorolása: ABOS 2, FBOS 1 (ASME szerint: CLASS 2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 710000
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KSB Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 60/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: ksbinfo.hungary@ksb.com
Telefon: +36 13711736
Internetcím(ek): (URL) www.ksb.hu
Fax: 36 13711771
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KSB SE & Co. KGaA
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Johann-Klein Straße 9.
Város: Frankenthal
NUTS-kód: DE711
Postai irányítószám: 67227
Ország: DE
E-mail: ksbinfo.hungary@ksb.com
Telefon: +490 6233862480
Internetcím(ek): (URL) www.ksb.com
Fax: +490 6233863472
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A szerződés „Felek adatai” pontja módosul.
2. A szerződés 4„Az áru szállítására vonatkozó határidő” pontja módosul.
3. A szerződés 9. „Elszámolás, előlegfizetés” pontja módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Módosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §-ában és 197. §-ában a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) b) pontjában foglaltaknak.
Az engedélyezési eljárás során a Megrendelő a hűtőköri szivattyúk műszaki változását az Átalakítási Formalapon a 3. kategóriába sorolta. A beadványát az Országos Atomenergia Hivatal felhatalmazása alapján eljáró Biztonsági Igazgatóság Minőségfelügyeleti Osztálya felé benyújtotta, aki a felülvizsgálatot követően a 123185/MO/2018. számú jegyzőkönyvben az átalakítást 2. kategóriába sorolta át.
A fentiekre tekintettel a Megrendelőnek új engedélyezési eljárást kell lefolytatnia, az ismételt engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a gyártóművi végellenőrzés az ütemtervhez képest csak későbbi időpontban folytatható le.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 710000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 710000 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben