Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13403/2018
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest, Kerepesi út 124.;BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma Intézmény 1097 Budapest, Gyáli út 22.;Wesselényi Miklós SZKI Sportcsarnok 1149 Budapest Várna utca 23.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MEGYER CLEAN KFT.;DÉTA-Ép Kft.;P.N.P. Cleaning Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23194
Postai cím: Thököly út út 48-54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 06-20-383-2343
E-mail: kissirenebp@gmail.com
Fax: 343-6036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmszc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményiben takarítás szolgáltatás megrendelése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményiben takarítás szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint:
1. rész: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola takarítás szolgáltatás beszerzése 24 hónapra
- Takarítandó alapterület összesen: 5655 m2
- Évi 2 db nagytakarítás
2. rész: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnázium tagintézménye részére takarítás szolgáltatás beszerzése 24 hónapra
- Takarítandó alapterület összesen: 4302 m2
- Évi 1 db nagytakarítás
3. rész: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Wesselényi Miklós SZKI Sportcsarnok épületének takarítására irányuló szolgáltatás beszerzése 24 hónapra
- Takarítandó alapterület összesen: 888 m2
- Évi 2 db nagytakarítás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 63.300.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA TAKARÍTÁSA 24 HÓNAPRA
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest, Kerepesi út 124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményiben takarítás szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint:
1. rész: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola takarítás szolgáltatás beszerzése 24 hónapra
- Takarítandó alapterület összesen: 5655 m2
- Évi 2 db nagytakarítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő alkalmazásában álló takarítói szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma 1,5
  Költség szempont –
x Ár szempont – havi átalány díj nettó Ft , amely minden díjat, járulékot, egyéb szolgáltatás nyújtásához szükséges költséget tartalmaz (a takarítószerekkel, eseti nagytakarításokkal együtt) Súlyszám - 8,5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnázium tagintézménye részére takarítás szolgáltatás beszerzése 24 hónapra
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma Intézmény 1097 Budapest, Gyáli út 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnázium tagintézménye részére takarítás szolgáltatás beszerzése 24 hónapra
- Takarítandó alapterület összesen: 4302 m2
- Évi 1 db nagytakarítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő alkalmazásában álló takarítói szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma 1,5
  Költség szempont –
x Ár szempont – havi átalány díj nettó Ft , amely minden díjat, járulékot, egyéb szolgáltatás nyújtásához szükséges költséget tartalmaz (a takarítószerekkel, eseti nagytakarításokkal együtt) Súlyszám - 8,5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Wesselényi Miklós SZKI Sportcsarnok épületének takarítására irányuló szolgáltatás beszerzése 24 hónapra
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Wesselényi Miklós SZKI Sportcsarnok 1149 Budapest Várna utca 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Wesselényi Miklós SZKI Sportcsarnok épületének takarítására irányuló szolgáltatás beszerzése 24 hónapra
- Takarítandó alapterület összesen: 888 m2
- Évi 2 db nagytakarítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő alkalmazásában álló takarítói szakképesítéssel rendelkező szakemberek száma 1,5
  Költség szempont –
x Ár szempont – havi átalány díj nettó Ft , amely minden díjat, járulékot, egyéb szolgáltatás nyújtásához szükséges költséget tartalmaz (a takarítószerekkel, eseti nagytakarításokkal együtt) Súlyszám - 8,5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MEGYER CLEAN KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: HUNYADI UTCA 262/6
Város: PÓCSMEGYER
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2017
Ország: HU
E-mail: LASZLO.SIDO@GMAIL.COM
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23807028-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27.600.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25.200.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: H-9600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103-2-18

Hivatalos név: DÉTA-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: CZIRÁKI U. 26-32.
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683-2-42

Hivatalos név: PQS INTERNATIONAL HUNGARY KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: MESTER U. 29-31.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688-2-43

Hivatalos név: UNIRENT HUNGÁRIA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 17-19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14587870-2-09

Hivatalos név: P.N.P. Cleaning Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barcsay u. 11. Fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12659711-2-42

Hivatalos név: Mesterszerviz024 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Adria sétány 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 235623556

Hivatalos név: Protecteur Őrző-védő Kft. - Baldera Nova Kft. konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ferihegyi u. 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1173
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14526820-2-42

Hivatalos név: MEGYER CLEAN KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: HUNYADI UTCA 262/6
Város: PÓCSMEGYER
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2017
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23807028-2-13

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM, PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUM INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZAKGIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE RÉSZÉRE TAKARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE 24 HÓNAPRA
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DÉTA-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: CZIRÁKI U. 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: detaep@detaep.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30.273.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26.352.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: napi takarítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: MEGYER CLEAN KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: HUNYADI UTCA 262/6
Város: PÓCSMEGYER,
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2017
Ország: HU
E-mail: LASZLO.SIDO@GMAIL.COM
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23807028-2-13
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 26.400.000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: H-9600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103-2-18

Hivatalos név: MEGYER CLEAN KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: HUNYADI UTCA 262/6
Város: PÓCSMEGYER
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2017
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23807028-2-13

Hivatalos név: PQS INTERNATIONAL HUNGARY KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: MESTER U. 29-31.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688-2-43

Hivatalos név: UNIRENT HUNGÁRIA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 17-19.
Város: Debrecen,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14587870-2-09

Hivatalos név: P.N.P. Cleaning Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barcsay u. 11. Fsz. 3.
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12659711-2-42

Hivatalos név: Mesterszerviz024 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Adria sétány 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 235623556

Hivatalos név: DÉTA-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: CZIRÁKI U. 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: P.N.P. Cleaning Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barcsay u. 11. Fsz. 3.
Város: Budapes,
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
E-mail: papadam@pnptakaritas.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12659711-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17.300.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11.781.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MEGYER CLEAN KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: HUNYADI UTCA 262/6
Város: PÓCSMEGYER
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2017
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23807028-2-13

Hivatalos név: DÉTA-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: CZIRÁKI U. 26-32.
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683-2-42

Hivatalos név: PQS INTERNATIONAL HUNGARY KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: MESTER U. 29-31.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688-2-43

Hivatalos név: P.N.P. Cleaning Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barcsay u. 11. Fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12659711-2-42

Hivatalos név: Mesterszerviz024 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Adria sétány 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 235623556

Hivatalos név: UNIRENT HUNGÁRIA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 17-19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14587870-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
-
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges