Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13483/2018
CPV Kód:60130000-8
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:tervezetten Tata, Szekszárd, Kecskemét, Kaposvár, Tatabánya, Eger, Veszprém, Nyíregyháza, Kecskemét, Miskolc, Békéscsaba, Pécs, Zalaegerszeg, Vác, Cegléd, Debrecen, Szolnok, folyt.II.2.4) pontban;Európa tervezetten Ukrajna, Románia, Horvátország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia, Szerbia, Németország, Ausztria
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58886216
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Dóra
Telefon: +36 18147169
E-mail: drkissdora@opera.hu
Fax: +36 13318712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000420772018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000420772018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Külföldi és belföldi személyszállítás
Hivatkozási szám: EKR000420772018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60130000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Állami Operaház részére külföldi és belföldi személyszállítási szolgáltatás biztosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Belföldi személyszállítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: tervezetten Tata, Szekszárd, Kecskemét, Kaposvár, Tatabánya, Eger, Veszprém, Nyíregyháza, Kecskemét, Miskolc, Békéscsaba, Pécs, Zalaegerszeg, Vác, Cegléd, Debrecen, Szolnok, folyt.II.2.4) pontban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezetten 54 db turnét érintő, a Magyar Állami Operaház által rendezett, Budapest közigazgatási területén kívüli belföldi fellépésekre, előadásokra a művészek, zenekar, műszaki szakemberek oda- és visszaszállítása (belföldi viszonylatokon tervezetten mindösszesen: cca. 61.056 km; (I. kategória: buszok száma cca. 50 db, cca. 47.310 km; II. kategória: buszok száma cca. 160 db, cca. 13.746 km)
Autóbuszok mérete:
I. kategória: legalább 20-30 fő szállítására alkalmasnak kell lennie;
II. kategória: legalább 49 fő szállítására alkalmasnak kell lennie.
A tervezett viszonylatokat, helyszíneket és az egyes viszonylatokhoz tartozó, kilométerek és buszok mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok excel táblázata tartalmazza.
Az autóbuszoknak működő légkondicionáló berendezéssel kell rendelkeznie. A klímaberendezést a gépjárművezető az ajánlatkérő igénye alapján köteles használni, az időjárás függvényében.
Szállást, étkezést Ajánlatkérő nem biztosít.
Úthasználati díjat, autópálya díjat, behajtással kapcsolatos, illetve az egyéb (a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő) költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A vállalkozási keretszerződés nettó 45.200.000 Ft + áfa keretösszegre + 30 % opcióra, azaz összesen nettó 58.760.000 Ft + áfa keretösszegre vagy a szerződés hatályba lépésétől számított 20 hónap határozott időtartamra jön létre, a szerződés az opcióval növelt keretösszeg kimerülésével vagy a 20 hónap határozott időtartam elteltével szűnik meg, amelyik esemény időben hamarabb következik be.
A II.2.3) pont folytatása: Székesfehérvár, Szombathely, Nagykanizsa, Sopron, Salgótarján, Szeged, Hódmezővásárhely, Győr, Balatonfüred, Tisza-tó
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/1. alkalmassági szempont vonatkozásában bemutatott 5 db autóbusz üzembe helyezéstől számított átlagéletkora (hónap) (0 hónap - maximum 120 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: a felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban – a hirdetményi rendszer sajátosságai miatt - az ajánlati ár két részszempontból tevődik össze:
- Szállítási díj I. kategóriájú busz esetén (nettó HUF/km/autóbusz) – 45
- Szállítási díj II. kategóriájú busz esetén (nettó HUF/km/autóbusz) - 45

II.2.1)
Elnevezés: Külföldi személyszállítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00,AT,DE,HR,IT,PL,RO,SE,SK A teljesítés fő helyszíne: Európa
tervezetten Ukrajna, Románia, Horvátország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia, Szerbia, Németország, Ausztria
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
tervezetten 13 db turnét érintő, a Magyar Állami Operaház által külföldi fellépésekre, előadásokra a művészek, zenekar, műszaki szakemberek oda- és visszaszállítása (külföldi viszonylatokon tervezetten mindösszesen: cca. 65.692 km (I. kategória: buszok száma cca. 10 db, cca. 51.292 km; II. kategória: buszok száma cca. 50 db, cca. 14.400 km))
Autóbuszok mérete:
I. kategória: legalább 20-30 fő szállítására alkalmasnak kell lennie;
II.kategória: legalább 49 fő szállítására alkalmasnak kell lennie.
A tervezett viszonylatokat, helyszíneket és az egyes viszonylatokhoz tartozó, igénybe venni kívánt megtett kilométerek és buszok mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok excel táblázata tartalmazza.
Szállást, étkezést Ajánlatkérő nem biztosít.
Az autóbuszoknak működő légkondicionáló berendezéssel kell rendelkeznie. A klímaberendezést a gépjárművezető az ajánlatkérő igénye alapján köteles használni, az időjárás függvényében
Úthasználati díjat, autópálya díjat, behajtással kapcsolatos, illetve az egyéb (a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő) költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A vállalkozási keretszerződés nettó 48.600.000 Ft + áfa keretösszegre + 30 % opcióra, azaz összesen nettó 63.180.000 Ft + áfa keretösszegre vagy a szerződés hatályba lépésétől számított 20 hónap határozott időtartamra jön létre, a szerződés az opcióval növelt keretösszeg kimerülésével vagy a 20 hónap határozott időtartam elteltével szűnik meg, amelyik esemény időben hamarabb következik be.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1  Az M/1. alkalmassági szempont vonatkozásában bemutatott 5 db autóbusz üzembe helyezéstől számított átlagéletkora (hónap) (0 hónap - maximum 120 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: a felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban – a hirdetményi rendszer sajátosságai miatt - az ajánlati ár két részszempontból tevődik össze:
- Szállítási díj I. kategóriájú busz esetén (nettó HUF/km/autóbusz) – 45
- Szállítási díj II. kategóriájú busz esetén (nettó HUF/km/autóbusz) - 45

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó és nem vehet részt az alk. ig.ában olyan gazd. szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.A Kbt.64.§(1) határozatot a gazd. szereplő az egységes eu.i közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.Előzetes igazolás:AT a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet(Kr.) 1.§ (1)bek. alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni,hogy nem tart. a Kbt.62.§(1)-(2) bek. hatálya alá.A Kr. 2. § (3) bek. a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ATnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.Az EEKD-ban AT,illetve az alk. igazolásában részt vevő gazd.szereplő az ajánlatában benyújtott,kitöltött űrlappal,a Kr.4.§(1) bek. szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.A Kr.3.§(2)bek. értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a külön EEKD-t az ajánlatban, amelyben csak azon alk. feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket AT igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ATnek külön-külön kell benyújtania.Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69.§(4)-(7) bek.ben foglaltak alkalmazásával: ATnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr.8 és10.§ alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10.§ gb) pont), figyelemmel a Kr.12.§-16.§-ában foglaltakra. A Kr.15.§ (1) bek. alapján az AT az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.A Kr. 15.§(2) bek. értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ATnek a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az AK által kiadott űrlap kitöltésével.A Kr.1.§ (7) bek. értelmében a kizáró okokra és az alk. követelményekre vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bek. is irányadó.A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ATnek/közös ATnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban).Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a változásbejegyezésre von. nyil. mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.A Kbt. 69.§(6) bek. fennállása esetén AK az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ATt is felhívja az igazolások benyújtására. A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében ha az AT olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint def. tényleges tul.sal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és áll. lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazd. szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló tv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni az AK által, az EKR rendszerben létrehozott űrlap benyújtásával.AK felhívja a figyelmet a 424/2017.(XII. 19.) Korm. Rendelet 12. § (2) bekezdésére
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: -
III.2.2) pont FOLYTATÁSA:
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítés esetén a ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítés a nem kifogástalan minőségben történő szolgáltatás, így különösen, ha a gépjármű nem felel meg ajánlatkérő által előírt műszaki paramétereknek. A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésre eső nettó szállítási díj 0,2 %-a gépjárművenként. A hibás teljesítési kötbér mértéke legfeljebb az egyedi megrendelésre eső nettó szállítási díj 20%-a. Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő nem teljesítése (a teljesítés nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerülő lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének nyertes ajánlattevő általi megtagadása) esetén ajánlatkérő a teljes keretösszeg 15 %-ában meghatározott meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti módon Mértéke: 1. rész: 1.500.000,-Ft, 2. rész: 2.000.000,-Ft.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján
ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1.
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását, érvényes forgalmi engedély másolatának becsatolásával, az utolsó (felhívás feladását megelőző 365 napon belüli) hatósági műszaki vizsga lapjának (másolat) becsatolása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét rész esetében:
Ajánlattevő rendelkezzen 5 db (I. kategória esetén 2 db, II. kategória esetén: 3 db) autóbusszal, amely megfelel az alábbi műszaki követelményeknek:
- Az autóbuszok első forgalomba helyezése nem lehet az ajánlati felhívás feladásától számított 10 évnél (120 hónapnál) régebbi;
- Az autóbuszoknak
• I. kategória esetén: legalább 20-30 fő szállítására alkalmasnak kell lennie;
• II. kategória esetén: legalább 49 fő szállítására alkalmasnak kell lennie;
- Az autóbuszoknak működő légkondicionáló berendezéssel kell rendelkeznie.
Több részre történő ajánlatétel esetén valamely rész referenciakövetelményének való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához a másik rész esetében is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire.
Kötbér: késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a késedelem időtartamára minden megkezdett óra után az egyedi megrendelésre eső nettó szállítási díj 0,2 %-a gépjárművenként. A késedelmi kötbér maximális mértéke az egyedi megrendelésre eső nettó szállítási díj 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítés esetén a ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult.
FOLYT.: III.1.2) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A MagyarÁllamiOperaház felújításának időszaka alatt az előadások különböző külső helyszíneken,tipikusan turnék keretében valósulnak meg.A jelen tárgyú közbesz.elj. előkészítése és megindítása 2017. évben történt,azonban a 2018-2019-es turnék pontos alakulását a MÁO csak részben tudta tervezni,azok pontos mennyisége és paraméterei nem voltak ismertek.A jelen időszakban rögzült helyszínek és igények alakulásának következtében újabb közbesz.elj. lefolytatása válik szükségessé.Annak eredményeképp szerződés előreláthatólag 2018. szep. hónapban köthető meg,amely feltételezi,hogy a jelen tárgyú szerződés keretösszege addígra kimerül.A korábbi szerződés keretösszegének időelőtti kimerülése és a jelenleg felmerülő egyes ismert turnék korai időbelisége miatt a lehető leggyorsabb szerz.kötés kiemelkedően fontos érdeke ajánlatkérőnek,hogy a jelenközbeszerzés szerintifeladatok teljesítése a lehetőleghamarabb megkezdődhessen.A fenti okok miatt anyílt elj.ban foglalthatáridők nem lennének tarthatóak
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ATk részére elérhetővé teszi.A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15 –17.§-nak megfelelően tört.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Suhajda-Molnár Anikó (00266) (suhajdam@euline.hu), dr. Rehó Orsolya (00213) (rehoorsolya@gmail.com)
2.) A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért, figyelemmel a folyamatba épített ellenőrzésre.
3.) Ajánlatkérő mindkét rész tekintetében ajánlati biztosítékot ír elő, melynek mértéke: 1.rész: 1.500.000,-Ft, 2.rész: 2.000.000,-Ft. Ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő 10032000-01714593-20000002 számú történő befizetéssel v.átutalással,pénzügyi intézmény v.biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával v.biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel Kbt.54.§(2)bek megfelelően, az ajánlati biztosítékot az ajánlathoz kell csatolni.Ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.
4.) Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
6.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 10-13. §-a szabályozza.
7.) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozat is).
8.) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. A kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kerül megküldésre valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte.
9.) Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k) számára.
10.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
11.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
12.) Értékelés: pontskála: 0-10 pont. Módszer: Valamennyi részszempont esetében: fordított arányosítás.
13.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet 13. § (3)-(4) bekezdéseire.
14.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet 11. § (4) bekezdésére.
15.) Nyertes ajánlattevő köteles a szállítójármű esetleges meghibásodása esetén ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíteni és 3 (három) órán belül csere gépjárművet biztosítani. Amennyiben a csere
gépjármű kiállítását határidőben nem tudja teljesíteni, köteles a rendkívüli sürgősségre tekintettel a
szállítással kapcsolatban ajánlatkérő oldalán felmerülő többletköltségeket megfizetni, illetve az
ilyen költséget ajánlatkérő jogosult nyertes ajánlattevő esedékes számlájával szemben beszámítani.
16.) Ha az úti cél autópályán is megközelíthető, és időben rövidebb, akkor ott kell közlekedni. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell kiegészítő utas balesetbiztosítással,
amely egy esetlegesen bekövetkező baleseti, tartós egészségkárosodás esetén is fedezi az utas
kárigényét.
17.) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák