Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13506/2018
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Szolnoki Tankerületi Központ
Teljesítés helye:5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 116-120. Hrsz: 1518;5000 Szolnok, Kassai u. 29.; Hrsz: 1853/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AKVIRON Kft.;KÁROLYHÁZ Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnoki Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24452
Postai cím: Tiszaligeti sétány 14.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némedy Krisztián Gábor
Telefon: 0656795231
E-mail: anita.felfoldi.nagyne@klik.gov.hu
Fax: 0656795234
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): kk.gov.hu/szolnok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolnoki Tankerületi Központ részére az „EFOP-4.1.3-17-2017 az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése I. Fejezet” projekt keretében kivitelezési munkálatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolnoki Tankerületi Központ részére az „EFOP-4.1.3-17-2017 az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése I. Fejezet” projekt keretében kivitelezési munkálatok ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 111037943 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész Építési beruházás a Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című és EFOP-4.1.3-17-2017-00018 azonosító számú projekt keretén belül.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421130-4
További tárgyak:45214200-2
45261400-8
45261310-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 116-120. Hrsz: 1518
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A tornaterem homlokzati nyílászáróinak cseréje, az épület teljes homlokzatának utólagos hőszigetelése, valamint utólagos hő és vízszigetelés a tetőn.
Zsaluzás és állványozás
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből munkaállványnak, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal: 1350 m2
Helyszíni beton és vasbeton munka
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból:175 m2
Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal:175 m2
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
Attika magasítás kialakítása. Acél zártszelvény tartóváz és OSB faforgácslap fogadófelület kialakításával. Meglévő vb. falpanelhez rögzítve. Kompletten, felületkezeléssel:145,5 m
Lapostető tetőfelépítmények átalakítás (hőszigetelés elhelyezés miatt). Kapcsolódó kiegészítő munkákkal, kompletten.
Vakolás és rabicolás
Vékonyvakolat alapozók felhordása: 1389 m2
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre:1324 m2
Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása cca.76 m2
Két réteg üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen: 1412 m2
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS): 2575 m
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Lapburkolatok bontása:12 m2
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben (alapozás és felületkiegyenlítés): 24 m2
Csúszásmentes padlóburkolat készítése:12 m2
Bádogozás
Szegélyek, párkány könyöklő bontása:146 m
Párakiszellőzők bontása
Tetőösszefolyó bontása (teljes szerkezettel, födémátvezetéssel együtt):8 db
Kétvízorros falfedés, egyenes vonalú kivitelben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből: 145,2 m
Műanyag nyílászárók elhelyezése
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése: 89 db
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet bontása
Fém nyílászáró szerkezetek bontása 222,3 m2
Felületképzés
Acélfelületek mázolásának előkészítése:784 m2
Korróziógátló alapozás:784 m2
Acélfelületek közbenső festése:784 m2
Szigetelések
Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, perforálása: 913 m2
Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, hólyagjainak, gyűrődéseinek felvágása: 913 m2
Tetőfelület tisztítása kézi erővel:913 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés; Hajlaték elhelyezése faltőben:150,5 m
Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés páratechnikai rétege, egy rétegben (SBS modifikált) lemezzel:1014 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással:913 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben:107 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tetőösszefolyó beépítése:8 db
Csapadékvíz elleni szigetelés; Lombkosár elhelyezése, tetőösszefolyónál: 8 db
Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése:64 db
Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn két rétegben lépésálló kőzetgyapot lemezzel:1013 m2
Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, ragasztva, dűbelezve:1384 m2
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel: cca79 m2
Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése:4140 db
Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez: 5420 db
Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal:1420 db
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Villámhárító leszerelése, felfogó és levezető vezeték leszerelése, betonfalról:232 m2
Villámhárító felszerelése, felfogó és levezető vezeték betonfalra:232 m2
Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, betongúlába beépített bilinccsel:60 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) / M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott Építési szakterületen, MV-É vagy MV- Ép/A vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői pozíciójú szakembernek az adott jog 20
2 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj forintban (összesen Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00018
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész Építési beruházás a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc AMI tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című és EFOP-4.1.3-17-2017-00019 azonosító számú projekt keretén belül.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261310-0
További tárgyak:45262522-6
45261900-3
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Kassai u. 29.; Hrsz: 1853/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Bontás öltözők
építési törmelék elszállítással: 10m3
PVC burkolat bontása falszegéllyel 109 m2 +cca.94 m
nyílászáró szerkezetek bontása cca.27m2
Bontás Vizesblokkok
építési törmelék elszállítással 10m3
Lapburkolatok bontása cca.297m2
Lábazatburkolat bontása cca.62m2
nyilászáró szerkezetek és paravánfal bontása cca. 45 m2
épület szerelvények és berendezési tárgyak leszerelése 36 db
Részleges tetőbontás és javítás
vízszigetelés bontása attika falakról 205 m
33 cm széles üvegszöveterősítés, és egy réteg vízszigetelés készítés 1m szélességben 205 m
tőösszefolyók bontása és újak beépítése 12 db
Tetőfelületek foltszerű javítása a felület 15 %-án 190m2
építési törmelék elszállítással 5 m3
Nyílászárócserék
építési törmelék elszállítással 30m3
műanyag nyílászárók elhelyezés, beépítés külön konszignáció szerint 161 db
Ablakdeszka, könyöklő elhelyezése, szereléssel cca.64 m
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet
Fém nyílászáró szerkezetek, rácsok, korlátok, kerítések bontása, cca. 327 m2
aluablak beépítés külön konszignáció szerint 2 db
Méretre készített acél napellenzők elhelyezése, tartókonzollal 5 db
Üvegezési bontás
kopolit üveg bontás cca. 10 m2
Felületképzés
Megfelelő felület előkészítés (glettelés, csiszolás) után diszperziós festés műanyag bázisú vizes diszperziós festéssel 2 rétegben cca 528 m2
Szabadidő és sportlétesítmények
Labdafogó háló elhelyezése, 3 mm-es és 10 cm-es lyukbőséggel 380 m2
Építési munkák - öltözők
Linóleum burkolat fektetése ajzat kiegyenlítéssel cca. 109 m2
Lábazat kialakítása linóleum burkolatból cca. 109 m2
Nyílászárók és épületlakatos-szerkezetek
Beltéri ajtók alapozott acél ajtótokkal 12 db
Beltéri információs rendszer elhelyezése 2 db
Felületképzés
Megfelelő felület előkészítés (glettelés, csiszolás) után diszperziós festés műanyag bázisu vizes diszperziós festéssel 2 rétegben cca. 370 m2
Építési munkák-vizesblokkok
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése, víz és pára szigetelése, valamint burkolattal való ellátása cca. 153 m2
Padlóburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése, víz és pára szigetelése, simító felületkiegyenlítés, valamint burkolattal való ellátása cca.144 m2
Fa- és műanyag szerkezetek
moduláris válaszfal rendszer szerelés 8 db
Beltéri ajtók alapozott acél ajtótokkal külön konszignáció szerint 11 db
Beltéri információs rendszer elhelyezése, 4 db
Felületképzés
Megfelelő felület előkészítés (glettelés, csiszolás) után diszperziós festés műanyag bázisú vizes diszperziós festéssel 2 rétegben 368 m2
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
vizes szerelvények, fajansz áruk és piperetárgyak felszerelése 76 db
Vízellátási berendezések szerelvényei 1 db
Gépészet tornaterem vizesblokk
kiemelés, visszatöltés, tömörítés 3x12 m3
Síkalapozás
Betonalap bontása és új készítése 2x2 m3
Falazás és egyéb kőművesmunka
Áttörések, helyrealítással 12 db
Horonyvésés 250m
Közműcsővezetékek és - szerelvények szerelése
Fűtési és vízvezetékek nyomáspróbája és fertőtlenítése 2x360 m
Általános épületgépészeti szigetelés
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése és rögzítése 216 m
Épületgépészeti csővezeték szerelése
ivóvízvezetékek és szentvízvezetékek szerelése, csőidomokkal, kötésekkel és szakaszos nyomás és tömörségi próbával 589 m
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 94 db
csatornaszellőző felszerelése 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) / M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott Építési szakterületen, MV-É vagy MV- Ép/A vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői pozíciójú szakembernek az adott jog 20
2 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj forintban (összesen) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Építési beruházás a Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című és EFOP-4.1.3-17-2017-00018 azonosító számú projekt keretén belül.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKVIRON Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János út 24.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail: nagy.robert@akviron.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12886159-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70083548
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73497943
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AKVIRON Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János út 24.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12886159-2-16

Hivatalos név: KÁROLYHÁZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vércse u. 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14510227-2-16

Hivatalos név: Best Solution Konstrukt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 65.
Város: Lőrinczi
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14542831-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: : Építési beruházás a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc AMI tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című és EFOP-4.1.3-17-2017-00019 azonosító számú projekt keretén belül.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÁROLYHÁZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vércse u. 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail: karolyhaz@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14510227-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37549414
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37540000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri munkák
szak-szerelőipari munkák
hulladékelszállítás
fuvarozás
őrzés-védelem
gyengeáram
erősáram
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÁROLYHÁZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vércse u. 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14510227-2-16

Hivatalos név: AKVIRON Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János út 24.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12886159-2-16

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges