Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13675/2018
CPV Kód:16600000-1
Ajánlatkérő:CSENGERKER Mezőgazdasági Termékelőállító és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság Plébánné Apáti Rozália egyéni vállalkozó;Szelesné Tősér Klára Anett egyéni vállalkozó;Papp József őstermelő;Kovács Balázs egyéni vállalkozó
Teljesítés helye:Csenger 0229/2,3,17 TJHD3L15 Csenger 0136/95-98 T95T3E15 Csenger 0220/9,10-20,22 THAL3L15 Opcionális rész tekintetében: Porcsalma 016/4,5,6,16,17,18 TR18CH15 Szamossályi 0116/5-8 T03D3M15
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: CSENGERKER Mezőgazdasági Termékelőállító és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25919
Postai cím: Tisza út 53
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sütő Mária
Telefon: +36 304317146
E-mail: csengker@t-online.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Plébánné Apáti Rozália egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: AK26089
Postai cím: Foglár utca 3. szám
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Plébánné Apáti Rozália
Telefon: +36 305594543
E-mail: rozika1983@freemail.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szelesné Tősér Klára Anett egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: AK26088
Postai cím: Riskó Ignácz utca 15. szám
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szelesné Tősér Klára Anett
Telefon: +36 306847019
E-mail: toser.k@freemail.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Papp József őstermelő
Nemzeti azonosítószám: AK26087
Postai cím: Lehel út 47. szám
Város: Porcsalma
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4761
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Papp József
Telefon: +36 302051940
E-mail: papp.jozsef@freemail.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kovács Balázs egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: AK26086
Postai cím: Kossuth Lajos utca 63.szám
Város: Csegöld
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4742
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kovács Balázs
Telefon: +36 305379829
E-mail: ancsitihi@freemail.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: CSENGERKER Mezőgazdasági Termékelőállító és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Szélgépek beszerzése - időjárási kockázatok megelőzése céljából - a CSENGERKER Kft. és konzorciuma részére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:16600000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a „Szélgépek beszerzése - időjárási kockázatok megelőzése céljából - a CSENGERKER Kft. és konzorciuma részére” című projekt keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Szélgépek beszerzése - időjárási kockázatok megelőzése céljából - a CSENGERKER Kft. és konzorciuma részére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:16600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Csenger 0229/2,3,17 TJHD3L15
Csenger 0136/95-98 T95T3E15
Csenger 0220/9,10-20,22 THAL3L15
Opcionális rész tekintetében:
Porcsalma 016/4,5,6,16,17,18 TR18CH15
Szamossályi 0116/5-8 T03D3M15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés a „Szélgépek beszerzése - időjárási kockázatok megelőzése céljából - a CSENGERKER Kft. és konzorciuma részére” című projekt keretében az alábbiak szerint:
Típus: TOW AND BLOW mobil fagyvédelmi szélgép
Motor: Kohler 33 LE diesel
Üzemanyag fogyasztás: 6 l/h
Turbina: a lapátok üvegszállal megerősített poliamidból készülnek, 21m/s légsebesség
Torony: 8,5 méter magas, hidraulikusan mozgatható (12 V-os elektromos rendszerről vezérelve)
Váz: galvanizált, vonóhoroggal ellátott
4 db teleszkópos stabilizáló láb
Hőmérséklet vezérelt automata start-stop rendszer
Zajterhelés: 45 decibel 300 méteres távolságból
Ezen gépeket Ajánlatkérők almaültetvényeken kívánják alkalmazni. A beszerezni kívánt mennyiség mindösszesen 6 db. Az alábbi megosztásokban:
Csengerker Kft 2db
Plébánné Apáti Rozália 2db
Szelesné Tősér Klára Anett 2db
Az Ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bek. alapján. (Ajánlattételi felhívás 9. pont)
Opcionális rész:
Kovács Balázs 2db
Papp József 2db
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a gépek helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban ellátva történjen.
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 10 napon belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes Ajánlattevőként szerződő fél 10 napon belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni) azzal, hogy a 10 napon belüli időintervallum naptárinapok figyelembe vételével értelmezendő.
Ajánlattevő feladatát képezi a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó (Ajánlattevőként szerződő fél) és Vevő (Ajánlatkérőként szerződő fél) megállapodása szerint, a leszállított gépek rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével.
A szerződés tárgyát képező gépekkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint az Ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési
dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Legalacsonyabb ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény 4. pontjában meghatározott alap-mennyiségek és az ott meghatározott opciós mennyiségek szerinti (maximum az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően) megfelelő mennyiségű gépek vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos szerződéses feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-5.1.1.1-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Az eljárás fajtája: nemzeti eljárásrendben meghirdetett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Kbt. 98. § (2) bek. c) pont: a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
A tárgyalásos eljárás jogcíme: a szerződés a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés kizárólagos jogok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 4181 Nádudvar, Bem József u. 1. szám; cégjegyzékszám: 09 10 000055; adószám: 10668586-2-09) köthető meg az alábbi indokok alapján:
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának indoklása:
1., Kizárólagos jog fennállása
2. Reális alternatívák bemutatása a beszerzési igény kielégítésére
Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy létezik-e reális alternatíva beszerzési igénye kielégítésére, mely során az alábbi megállapításokra jutott:
Kbt. 98. § (2) bek. c) pont: a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg
Piackutatás eredményeként rögzített eredmények:
Magyarországon a következő szélgépek találhatók meg kereskedelmi forgalomban:
1. Amarillo szélgép:
Az Amarillo szélgépek egy különálló egységet alkotó fagyvédelmi eszközök, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy mindenhol használhatóak legyenek, ahol fagy előfordulhat. Az Amarillo által gyártott hajtóművel a világ legfinomabb járású erőátviteli egységei. Kényelmes rendszer az automata indítás is. A telepített és építéssel kialakított szélgépek nagyobb területeken használhatóak jól. Kb 6 ha terület óvható meg maximum - 3 °C-ig
Telepített és mobil kivitelek is elérhetőek.
Amarillo mobil szélgép:
Ez a modell szőlőültetvények, szamóca, paradicsom, virágok, stb egyéb alacsony növények védelmére került kifejlesztésre. Ugyanakkor kisebb gyümölcsösök védelmére is alkalmas.

2. Tow and Blow mobil szélgép:
A világ leghatékonyabb fagyvédelmi szélgépe a magas növények védelme érdekében került leginkább kifejlesztésre.
Az alkalmazott fagyvédelmi módszer a légkeverésen alapszik. A felső légrétegek melegebb levegőjét juttatjuk vissza az ültetvényekbe.
A berendezés ventillátorának módosítható szögállása jó hatékonyságot biztosít rossz terepviszonyok mellett is.
Nagy területek (akár 5 ha) fagyvédelme rövid üzembe helyezési idővel megoldható.
Használata nem igényel sem építési engedélyt sem fixen kialakított beton aljzatot.
Egyszerű a használata és a szállítása - pick up-pal vagy traktorral egyaránt.

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Tow and Blow mobil szélgép kapacitása, a Magyarországon elérhető más gyártó által forgalmazott telepített, tehát építéssel járó és engedélyköteles szélgép kapacitásával egyezik meg. Mindkét eszköz 5-6 ha felület megvédésére alkalmas, azonban a mobil Tow and Blow eszköz költséghatékonyabb és akár több kultúrában is használható, a telepített Amarillo rendszerrel szemben. Az Amarillo gyártmányú mobil szélgép nem alkalmas magasabb kultúrák (mint pl az alma, körte, kajszi, cseresznye, meggy) megvédésére, így ez nem vethető össze a Tow and Blow mobil szélgép teljesítményével és használhatóságával.
Rögzítendő tény továbbá, hogy bár az Európai Unió területéről beszerezhető lenne a Tow and Blow mobil szélgép, azonban a KITE Zrt. kizárólagos forgalmazási jogosultsága nem teszi lehetővé ezen típusú szélgépek más forgalmazó által történő értékesítését Magyarország területén.
3. Kizárólagosság megváltására tett intézkedések.
Ajánlatkérő megkereséssel fordult a KITE Zrt. felé a kizárólagosság megváltása érdekében.
A megkeresés alapján akként nyilatkozott, hogy az általuk folytatott üzletpolitika alapján nem áll szándékukban lemondani a kizárólagos forgalmazói jogáról.


Összefoglalás
A fent leírt indokolást figyelembe véve, álláspontunk szerint a jelen közbeszerzés tekintetében maradéktalanul fennállnak a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításának feltételei.
A fenti indokok alapján a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot kívánja felkérni ajánlattételre.
A fent leírt és rendelkezésre álló dokumentumok alapján indítja meg Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A KDB D.157/11/2018. számú határozatával megsemmisítette Ajánlatkérő minden döntését.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem József utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges