Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13691/2018
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Szentistváni Mg. Zrt.
Teljesítés helye:Szentistván, Külterület 0138/57 hrsz, 0138/17 hrsz;Szentistván, Külterület 0138/57 hrsz, 0138/17 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vegyes gazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentistváni Mg. Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK25653
Postai cím: Dózsa György utca 5-7.
Város: Szentistván
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3418
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koncz Gergely
Telefon: +36203785475
E-mail: konczgergely@szemgzrt.hu
Fax: +3649438002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vegyes gazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Napraforgó sajtoló üzem építése Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz - VP-3-4.2.1-15
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
CPV kód:
Fő tárgy: 45213240-7 Mezőgazdasági épületek kivitelezése
További tárgyak: 45210000-2 Magasépítési munka

A projekt keretében HU-Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz területen egy acél tartószerkezetű napraforgó sajtoló üzem építésére kerül sor térburkolattal és kerítéssel. A fejlesztés szerves részét képezi a napenergia hasznosítását célzó kiserőmű beruházás is. A fejlesztés tárgya napraforgó feldolgozás, amelynek során 3 termék keletkezik: napraforgó olaj, granulált pogácsa és granulált napraforgó héj. Az új építésű létesítményhez kapcsolódóan infrastrukturális beruházásként 1700 m2 térbeton és 700 m kerítés építésére is sor kerül. A fejlesztés szerves részét képezi a napenergia hasznosítását célzó kiserőmű beruházás. A teljes feldolgozó telep energiaigényének kb. 35%-át fogja a naperőmű termelni. A hidegen sajtolt növényolaj előállítás technológiai berendezéseihez kapcsolódik a betároló technológia. A feldolgozás során az új feldolgozó tevékenység gépei és a szükséges alapanyag a napraforgó sajtoló üzemben egy technológiai tárolóba kerül. A hidegen sajtolt növényolaj előállítás technológiai berendezéseihez kapcsolódik a betároló technológia.
I. Rész - Építészeti kivitelezés
II. Rész - Betároló technológia kivitelezése
I. rész: „Napraforgó sajtoló üzem építése Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz - VP-3-4.2.1-15 - Építészeti kivitelezés”
Fő tárgy: 45213240-7 Mezőgazdasági épületek kivitelezése
További tárgy: 45210000-2 Magasépítési munka
A projekt keretében HU-Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz területen egy acél tartószerkezetű napraforgó sajtoló üzem építésére kerül sor térburkolattal és kerítéssel. A fejlesztés szerves részét képezi a napenergia hasznosítását célzó kiserőmű beruházás is. Ajánlatkérő egy acél tartószerkezetű épületet kíván megvalósítani, 36 méter fesztávolságú csarnokot, a homlokzatokon körbefutó 4,50 m magasságú vasbeton támfallal, trapézlemez héjazattal. Az épületben ömlesztett napraforgó tárolást, illetve napraforgó sajtolást kívánnak végezni.
A részletes műszaki leírást/terveket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
II. rész: „Napraforgó sajtoló üzem építése Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz - VP-3-4.2.1-15 - Betároló technológia kivitelezése”
Fő tárgy: 45213240-7 Mezőgazdasági épületek kivitelezése
A projekt keretében HU-Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz területen egy acél tartószerkezetű napraforgó sajtoló üzem építésére kerül sor térburkolattal és kerítéssel. Felsőpályás ledobókocsis betároló szalag keresztszalaggal és a közeli terménytisztító sortól induló ráhordó szalaggal. A betároló szalagrendszer képes a csarnok bármely pontjára napraforgót szállítani emberi kéz érintése nélkül, igény esetén a rendszerrel a tároló egyenletesen tehető fel. A hidegen sajtolt növényolaj előállítás technológiai berendezéseihez kapcsolódik a betároló technológia. A feldolgozás során az új feldolgozó tevékenység gépei és a szükséges alapanyag a napraforgó sajtoló üzemben egy technológiai tárolóba kerül. A hidegen sajtolt növényolaj előállítás technológiai berendezéseihez kapcsolódik a betároló technológia.
Műszaki leírás:
Felsőpályás ledobókocsis magtártöltő szállítószalag
Szállítószalag pálya hossza: 83 m
Termelékenység: 70 t/h
Hevederszélesség: 500 mm
Pódiummal és létrával
Keresztirányú szállítószalag
Hossz: 13 m
Külön sínpályán 4 irányba mozgatható
Termelékenység: 70 t/h
Hevederszélesség: 500 mm
Tartószerkezet a mozgatóműhöz
Áthordó szállítószalag
Hossz: 30 m
Horganyzott kivitel
Esővédő tetővel fedett csak 3 oldalon, Lv 1,0 mm, horganyzott
Termelékenység: 70 t/h
Hevederszélesség: min. 500 mm
Tartószerkezetek
1 db Rácsos tartóoszlop 1,5 x 1,5 m x 12,0 m
1 db Rácsos tartóoszlop 1,5 x 1,5 m x 10,0 m
1 db Ingaoszlop 2,0 m x 11,0 m
Horganyzott acél kivitelben
Technológiai és elektromos szerelés
Kapcsolószekrény gyártását
Távirányításos vezérlés kiépítését Alex típusú felsőpályás szállítószalaghoz
Helyszíni gépésztechnológiai és elektromos szerelési munkákat
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Napraforgó sajtoló üzem építése Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz - VP-3-4.2.1-15 - I. Rész: Építészeti kivitelezés
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
További tárgyak:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szentistván, Külterület 0138/57 hrsz, 0138/17 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: „Napraforgó sajtoló üzem építése Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz - VP-3-4.2.1-15 - Építészeti kivitelezés”
Fő tárgy: 45213240-7 Mezőgazdasági épületek kivitelezése
További tárgy: 45210000-2 Magasépítési munka
A projekt keretében HU-Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz területen egy acél tartószerkezetű napraforgó sajtoló üzem építésére kerül sor térburkolattal és kerítéssel. A fejlesztés szerves részét képezi a napenergia hasznosítását célzó kiserőmű beruházás is. Ajánlatkérő egy acél tartószerkezetű épületet kíván megvalósítani, 36 méter fesztávolságú csarnokot, a homlokzatokon körbefutó 4,50 m magasságú vasbeton támfallal, trapézlemez héjazattal. Az épületben ömlesztett napraforgó tárolást, illetve napraforgó sajtolást kívánnak végezni.
A részletes műszaki leírást/terveket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő a napelem tekintetében a minimálisan előírt 10 év felett (minimum 0, maximum 5, előny a magasabb évben megadva) 5
2 Vállalt teljesítési határidő (előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg) 20
3 Többlet szakmai tapasztalat mértéke az alkalmasság I. rész M2) a) szakember tekintetében a minimálisan kötelező 3 éven felül (évben, egész számban megadva, előny a magasabb, minimum: 0, maximum: 7) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF-ban megadva, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: . VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban. Projektazonosító: 1772710698
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Napraforgó sajtoló üzem építése Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz - VP-3-4.2.1-15 - II. Rész: Betároló technológia kivitelezése
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szentistván, Külterület 0138/57 hrsz, 0138/17 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

II. rész: „Napraforgó sajtoló üzem építése Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz - VP-3-4.2.1-15 - Betároló technológia kivitelezése”
Fő tárgy: 45213240-7 Mezőgazdasági épületek kivitelezése
A projekt keretében HU-Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz területen egy acél tartószerkezetű napraforgó sajtoló üzem építésére kerül sor térburkolattal és kerítéssel. Felsőpályás ledobókocsis betároló szalag keresztszalaggal és a közeli terménytisztító sortól induló ráhordó szalaggal. A betároló szalagrendszer képes a csarnok bármely pontjára napraforgót szállítani emberi kéz érintése nélkül, igény esetén a rendszerrel a tároló egyenletesen tehető fel. A hidegen sajtolt növényolaj előállítás technológiai berendezéseihez kapcsolódik a betároló technológia. A feldolgozás során az új feldolgozó tevékenység gépei és a szükséges alapanyag a napraforgó sajtoló üzemben egy technológiai tárolóba kerül. A hidegen sajtolt növényolaj előállítás technológiai berendezéseihez kapcsolódik a betároló technológia.
Műszaki leírás:
Felsőpályás ledobókocsis magtártöltő szállítószalag
- Szállítószalag pálya hossza: 83 m
- Termelékenység: 70 t/h
- Hevederszélesség: 500 mm
- Pódiummal és létrával
Keresztirányú szállítószalag
- Hossz: 13 m
- Külön sínpályán 4 irányba mozgatható
- Termelékenység: 70 t/h
- Hevederszélesség: 500 mm
- Tartószerkezet a mozgatóműhöz
Áthordó szállítószalag
- Hossz: 30 m
- Horganyzott kivitel
- Esővédő tetővel fedett csak 3 oldalon, Lv 1,0 mm, horganyzott
- Termelékenység: 70 t/h
- Hevederszélesség: min. 500 mm
Tartószerkezetek
- 1 db Rácsos tartóoszlop 1,5 x 1,5 m x 12,0 m
- 1 db Rácsos tartóoszlop 1,5 x 1,5 m x 10,0 m
- 1 db Ingaoszlop 2,0 m x 11,0 m
- Horganyzott acél kivitelben
Technológiai és elektromos szerelés
- Kapcsolószekrény gyártását
- Távirányításos vezérlés kiépítését Alex típusú felsőpályás szállítószalaghoz
- Helyszíni gépésztechnológiai és elektromos szerelési munkákat

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő a minimálisan előírt 12 hónap felett (minimum 0, maximum 12, előny a magasabb hónapban megadva) 15
2 Betároló technológia többlet teljesítménye a 750 kg/m3 fajsúlyú gabonánál a minimálisan előírt 70 t/h felett (minimum 0, maximum 10, előny a magasabb t/h-ban megadva) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF-ban megadva, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: . VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban. Projektazonosító: 1772710698
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: I. Elnevezés: Napraforgó sajtoló üzem építése Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz - VP-3-4.2.1-15 - I. Rész: Építészeti kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdése a) pontja alapján eredménytelen az eljárás, amennyiben nem nyújtottak be ajánlatot. Tekintettel arra, hogy az eljárás I. Részében nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben ajánlatot így a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen az eljárás ezen része.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: II. Rész száma: II. Elnevezés: Napraforgó sajtoló üzem építése Szentistván külterület 0138/57, 0138/17 hrsz - VP-3-4.2.1-15 - II. Rész: Betároló technológia kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (5) bekezdés szerint, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette és megindokolta, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. Ennek feltétele, hogy az eljárást megindító felhívásban előre jelezte ennek lehetőségét. Az Ajánlati Felhívás XI. pontjában Ajánlatkérő előírta miszerint: „Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése, így ebben az esetben az összes részt eredménytelenné nyilvánítja. Valamennyi rész esetében a szerződés érdekmúlásának indoka: A két rész kivitelezési munkálatai szorosan kapcsolódnak, részben egymásra épülnek, időben párhuzamos megvalósítást és a két rész nyertes ajánlattevőjétől (kivitelezőktől) folyamatos együttműködést igényelnek, a bármely rész kivitelezőjének hiányában a másik rész kivitelezője sem tudja teljes körűen megvalósítani az adott részt.”.
Tekintettel Ajánlatkérő ezen kikötésére és arra, hogy az eljárás I. Része a Kbt. 75. (1) bek. a) pontja eredménytelen (nem nyújtottak be ajánlatot), ezért az eljárás II. Rész vonatkozásában tekintettel a Kbt. 75. § (5) bekezdésére szintén eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges