Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13745/2018
CPV Kód:63516000-9
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1145 Budapest, Róna utca 174.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12056626
Postai cím: Róna Utca 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozgics Kornél
Telefon: +36 203711116
E-mail: rozgics.kornel@filmalap.hu
Fax: +36 14611332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.filmalap.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398172018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398172018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Utazásszervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000398172018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63516000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés külföldi és belföldi utazásszervezési szolgáltatások nyújtására és igénybevételére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Utazásszervezési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63516000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest, Róna utca 174.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás során a Megbízott feladata a Megbízó részére külföldi és belföldi utazásszervezési szolgáltatások nyújtása, ennek keretében
1.) Repülőjegy beszerzése és kiállítása
2.) Repülőtéri VIP váró előzetes foglalása
3.) A bécsi repülőtéren parkolás, parkoló kártya eseti megrendelése
4.) Nemzetközi és belföldi vasútjegy- és helyjegy beszerzése és megküldése, útvonal ajánlat
5.) Egyéb jegyek (hajó, busz, egyéb jegyek) beszerzése és megküldése,
6.) Nemzetközi és belföldi szállásfoglalás
7.) Városkártya foglalása
8.) Kapcsolódó szolgáltatások (autóbérlés, vízumügyintézés, transzferek stb.) ügyintézése, biztosítása.
A Megbízott a Megbízó eseti megbízása alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Megbízónak:
1.2.1. A Megbízó részére a hivatalos utazásokhoz kapcsolódó menetjegyek beszerzése:
- Repülőjegy értékesítés a megrendelésben foglaltak alapján turista vagy business osztályon. Ehhez kapcsolódóan útvonal-terv bemutatása, a foglalások visszaigazolása 24 órán belül (szükség esetén azonnal) a járatszámok, időpontok, foglalási kód megjelölésével, elektronikus jegyek megküldése, online check in és beszállókártya elkészítése és megküldése. Az utazások igényelt időpontjának betartásával minden esetben a legkedvezőbb árú repülőjegyet kell választani.
- Nemzetközi és belföldi vasúti menetjegyek értékesítése, beleértve a hely-, hálókocsi- és couchette jegyeket.
- Hajójegyek, autóbuszjegyek és egyéb menetjegyek értékesítése.
1.2.2. A hivatalos utazásokhoz kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások nyújtása:
- Szállásfoglalás a Megbízó által igényelt, megfelelő színvonalú, kedvező árú, legalább 3 csillagos szállodákban. Amennyiben a Megbízott saját szerződése alapján előnyösebb áron tud azonos színvonalú szolgáltatást beszerezni, úgy abban az esetben ezen szolgáltatást köteles a Megbízó részére felkínálni. Megbízó külföldi vendégei részére szállásfoglalás nyújtása belföldön.
- Kedvezményes repülőtéri transzferek.
- Vízumügyintézés.
- Gépkocsi bérlés külföldön, a rendelkezésre álló lehetőségek közül a legelőnyösebb feltételek mellett.
- Repülőtéri VIP váró előzetes foglalása.
- A bécsi repülőtéren parkolás, parkoló kártya eseti megrendelése.
- Városkártya foglalása.
Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg (amely magában foglalja a szolgáltatási díjakat is): nettó 108.000.000,- Ft. Ajánlatkérő 900 utasnap/év, vagyis a szerződés teljes idejére 1800 utasnap mértékben tervezi utazásait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Megrendelés visszaigazolásai ideje a megrendeléstől számítva (minimum: 1 óra, maximum 12 óra) (óra) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 20
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és a 3.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, (előzetes igazolás).
- Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
- Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (előzetes igazolás).
- A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát (előzetes igazolás).
- Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
- A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
- A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: -
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1/ A Kbt.65.§ (4)bekezdésének és a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 21.§(3)bekezdésének a)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. A 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 22.§ (1)bekezdésének a)pontja alapján a)ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1)bekezdés a)-c) és e)pontja szerinti szervezet,ill. nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül,az általa kiadott vagy aláírt igazolás; b)ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet,az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő,ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:a teljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban),a szerződést kötő másik fél,a referenciát adó személy neve,elérhetősége,a szolgáltatás (szerződés) tárgya, az ellenszolgáltatás összege,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette,úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Közös ajánlattétel esetén a műszaki,ill. szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.A Kbt.65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt ( követelményeket),melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.A Kbt.67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott M.1/ alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kell megadni.A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat ( igazolásokat) az ajánlatkérő Kbt.69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. A gazd.-i szereplő ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M.1/ nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év összességében minimum 1000 utasnap értékesítést igazoló, előírás és szerződésszerűen teljesített, a jelen közbeszerzés tárgya (utazásszervezési szolgáltatások) szerinti referenciával (referenciákkal). Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Hibás/késedelmi teljesítési kötbér: alapja a hibásan vagy késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: alapja a meghiúsulással érintett szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke 30 %-a.
2. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 2015. évi CXLIII. tv. 2013. évi V. tv. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A megbízási díjak számlázása havonta egy alkalommal történik, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig. A megbízási díj számlázására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § rendelkezései az irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési határidő: számla keltét követő 30 nap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/10/07 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.)15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az eljárás Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatoselőírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a 68. § (4)bek.szerinti információkat.
6. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell: — ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006. évi V.törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), — a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
7. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát(nemleges nyilatkozat is csatolandó).Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bek. szerinti nyilatkozatait.
9. A III.1.3) M.1 pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10. Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2) bek. c) pontja). Adható pontszám: minden részszempont esetén 1-100 pont. Az értékelés módszere: arányosítás (ár), arányosítás (minőségi szempont).
11. Kbt. 71. § (6) bek. szerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
12. Eljáró FAKSZ: dr. Körmendi Miklós (00298)
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. A közbeszerzési eljárás egy részből áll. Ajánlatkérő a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy a beszerzendő szolgáltatás megvalósítása során a felmerülő igények funkcionális egységet alkotnak. Az utazásszervező, mint ajánlattevő, szolgáltatása az utazások teljeskörű megszervezésében manifesztálódik és a szakmai tapasztalatok azt mutatják, hogy az utazásszervezéseket két vagy több külön társasággal megszervezni, hátrányos ajánlatkérő részére, mert komoly szervezési anomáliákhoz vezet.
15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az EKR-ben történő regisztrációt követően elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
EKR karakterkorlát miatt a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont az alábbiakkal egészül ki:
Nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben , valamint az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában előírt feltételeknek, és e tevékenységét köteles a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint bejelenteni.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályáig fennálló, érvényes szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelynek limitje minimum 2 millió Ft/káresemény, illetve minimum 20 millió Ft/év.
EKR karakterkorlát miatt a II.2.5) Értékelési szempontok pont szerint az ár értékelési szempont az alábbi részszempontokból áll:
Részszempont Súlyszám
1. repülőjegy kiállítási díja menettérti jegy esetén (Ft/jegy). Súlyszám: 3
2. repülőjegy módosításának díja (Ft/alkalom). Súlyszám: 2
3. részben vagy egészben fel nem használt repülőjegyek visszatérítésének kezelési költsége (Ft/jegy). Súlyszám: 2
4. repülőtéri VIP váró előzetes foglalásának ügyintézési díja (Ft/alkalom). Súlyszám: 1
5. bécsi repülőtéren parkolás, parkoló kártya eseti megrendelés ügyintézési díja (Ft/alkalom). Súlyszám: 1
6. nemzetközi, belföldi vasútjegy ügyintézési díja (Ft/jegy). Súlyszám: 2
7. hajójegyek, autóbuszjegyek és egyéb menetjegyek ügyintézési díja (Ft/jegy). Súlyszám: 2
8. szállásfoglalás ügyintézési díja (Ft/alkalom). Súlyszám: 2
9. városkártya foglalás ügyintézési díja (Ft/alkalom). Súlyszám: 1
10. repülőjegylemondási-biztosítás ügyintézési díja (Ft/alkalom/biztosítás). Súlyszám: 1
11. vízumügyintézés díja (Ft/alkalom). Súlyszám: 1
12. gépkocsibérlés ügyintézési díja (Ft/alkalom). Súlyszám: 2
A Kbt.77.§ (1) bekezdése szerint az ár értékelési szemponton belül valamennyi részszempont szerinti ajánlat legkedvezőbb szintje „0”. Ajánlatkérő a „0”-ás vállalásokra az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és hiánypótlást nem rendel el. A megrendelés visszaigazolási ideje a megrendeléstől számítva (minimum: 1 óra, maximum 12 óra) (óra) minőségi részszempont szerinti ajánlat legkedvezőbb szintje „1”. Ajánlatkérő az „1”-es és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata meghaladja a maximálisan megajánlható 12 órát, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák