Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13752/2018
CPV Kód:39294100-0
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Budapest, valamint a Megrendelő által meghatározott vidéki teljesítési helyek. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megrendelt tevékenységeket az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen, illetve saját telephelyén/telephelyein saját eszközeivel látja el az Ajánlatkérővel történt egyeztetés után. Reklámtárgyak esetében az eseti megrendelőben megjelölve Ajánlatkérő budapesti telephelye vagy székhelye.;Budapest, valamint a Megrendelő által meghatározott vidéki teljesítési helyek. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megrendelt tevékenységeket az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen, illetve saját telephelyén/telephelyein saját eszközeivel látja el az Ajánlatkérővel történt egyeztetés után. B típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölt budapesti vagy vidéki helyszín. C és D típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölve Ajánlatkérő budapesti telephelye vagy székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROMOTRADE Reklám és Kereskedelmi Kft.;IJ. Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aeek.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódóan reklámtárgyak és tájékoztató táblák előkészítése, gyártása, beszerzése, valamint leszállítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39294100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Rész: Reklámtárgyak beszerzése, valamint leszállítása
2. Rész: Tájékoztató táblák előkészítése, gyártása, valamint leszállítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23475079 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Reklámtárgyak beszerzése, valamint leszállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39294100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, valamint a Megrendelő által meghatározott vidéki teljesítési helyek.
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megrendelt tevékenységeket az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen, illetve saját telephelyén/telephelyein saját eszközeivel látja el az Ajánlatkérővel történt egyeztetés után.
Reklámtárgyak esetében az eseti megrendelőben megjelölve Ajánlatkérő budapesti telephelye vagy székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Öko toll: max. 7000 db, min. 4650 db
Kihajtható Pendrive: max. 7000 db, min. 4450 db
Badge tartó nyakpánt: max. 4500 db, min. 2550 db
Roll-up: max. 45 db, min. 22 db
Asztali zászló: max. 46 db, min. 21 db
Pop-up fal: max. 2 db, min. 1 db
Névtartó: max. 10 db, min. 10 db
LED lámpa: max. 200 db, min. 200 db
Grafikai előkészítés: max. 79 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
x Költség szempont – 1 Öko toll (nettó Ft/db) 10
2 Kihajtható pendrive (nettó Ft/db) 18
3 Badge tartó nyakpánt (nettó Ft/db) 8
4 Roll-up (nettó Ft/db) 10
5 Asztali zászló (nettó Ft/db) 3
6 Pop-up fal (nettó Ft/db) 6
7 Névtartó (nettó Ft/db) 2
8 LED lámpa (nettó Ft/db) 5
9 Grafikai tervezés (nettó Ft/óra) 8
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002, EFOP-2.2.0-16-2016-00003, EFOP-2.2.0-16-2016-00004, EFOP-2.2.0-16-2016-00005, EFOP-2.2.0-16-2016-00007, EFOP-2.2.0-16-2016-00008, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-4.2.2-16-2017-00001, EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-1.9.6-16-2017-00001, EFOP-3.8.1-14-2015-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató táblák előkészítése, gyártása, valamint leszállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30192170-3
További tárgyak:35261000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, valamint a Megrendelő által meghatározott vidéki teljesítési helyek.
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megrendelt tevékenységeket az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen, illetve saját telephelyén/telephelyein saját eszközeivel látja el az Ajánlatkérővel történt egyeztetés után.
B típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölt budapesti vagy vidéki helyszín.
C és D típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölve Ajánlatkérő budapesti telephelye vagy székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
B tábla tartószerkezettel vagy egyéb tartófelületre rögzítve: max. 79, min. 64 db
C tábla: max. 217 db, min. 190 db
D tábla: max. 81 db, min. 64 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
x Költség szempont – 1 „B” típusú tábla felületre rögzítve, telepítve (nettó Ft/db) 30
2 „B” típusú tábla FELÁRA tartószerkezettel történő telepítéssel (nettó Ft/db)  20
3 „C” típusú tábla ára (nettó Ft/db) 10
4 „D” típusú tábla ára (nettó Ft/db) 5
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002, EFOP-2.2.0-16-2016-00003, EFOP-2.2.0-16-2016-00004, EFOP-2.2.0-16-2016-00005, EFOP-2.2.0-16-2016-00007, EFOP-2.2.0-16-2016-00008, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-4.2.2-16-2017-00001, EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-1.9.6-16-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódóan reklámtárgyak beszerzése, valamint leszállítása tárgyában.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROMOTRADE Reklám és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Álmos vezér utca 32.
Város: Pécel
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11767626-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13667605
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13773979
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: IJ. Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi utca 21. B. ép. 601.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14994829-2-43
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Öko toll (nettó Ft/db): 110 nettó Ft + ÁFA Kihajtható pendrive (nettó Ft/db): 1 890 nettó Ft + ÁFA Badge tartó nyakpánt (nettó Ft/db): 157 nettó Ft + ÁFA Roll-up (nettó Ft/db): 18 500 nettó Ft/db + ÁFA Asztali zászló (nettó Ft/db): 2 500 nettó Ft/db + ÁFA Pop-up fal (nettó Ft/db): 240 000 nettó Ft/db + ÁFA Névtartó (nettó Ft/db): 700 nettó Ft/db + ÁFA LED lámpa (nettó Ft/db): 550 nettó Ft + ÁFA Grafikai tervezés (nettó Ft/óra): 9500 nettó Ft/óra + ÁFA Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PROMOTRADE Reklám és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Álmos vezér u. 32.
Város: Pécel
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2119
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11767626-2-13

Hivatalos név: IJ. Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi utca 21. B. ép. 601.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14994829-2-43

Hivatalos név: ANDA PRESENT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán körút 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12084230-2-42

Hivatalos név: idekor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 14. 4. lház.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10881505-2-13

Hivatalos név: PROMIX-GIFTS Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Corvin út 18-24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12288221-2-43

Hivatalos név: REKLÁMAJÁNDÉK.HU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gubacsi út 59-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23850727-2-43

Hivatalos név: Stúdió 68 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Boglárka utca 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13219947-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Keretmegállapodás az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódóan tájékoztató táblák előkészítése, gyártása, valamint leszállítása tárgyában.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IJ. Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi utca 21. B. ép. 601.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14994829-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12366880
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9701100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: PROMIX-GIFTS Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Corvin út 18-24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12288221-2-43
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: „B” típusú tábla felületre rögzítve, telepítve (nettó Ft/db): 152.500.- Ft/db + ÁFA „B” típusú tábla FELÁRA tartószerkezettel történő telepítéssel (nettó Ft/db): 193.200.- Ft/db + ÁFA „C” típusú tábla ára (nettó Ft/db): 1.925.- nettó Ft/db + ÁFA „D” típusú tábla ára (nettó Ft/db): 1.225.- nettó Ft/db + ÁFA Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IJ. Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi utca 21. B. ép. 601.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14994829-2-43

Hivatalos név: PROMIX-GIFTS Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Corvin út 18-24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: idekor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 14. 4. lház.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10881505-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges