Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13778/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6724 szeged, 11643/33. hrsz;6723 Szeged, 10313/13. hrsz;6726 Szeged, 1950. hrsz;6726 Szeged, 16440. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 1239420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Geo Hőterm Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94970625
Postai cím: Moszkvai Krt. 15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Tamás
Telefon: +36 302882138
E-mail: info@geosz.hu
Fax: +36 302882138
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000481832018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000481832018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szeged geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017
Hivatkozási szám: EKR000481832018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
,,Vállalkozási szerződés keretében Szeged geotermikus hőellátásának megvalósítására 4 városrészben”

Jelen projekt megvalósítása keretében Szeged városában geotermikus hőhasznosító rendszer kerül kiépítésre. A rendszerek egyenként egy termelő és két visszasajtoló kutas geotermikus hőtermelő/visszasajtoló kutat tartalmaznak, melyek a termelt hőt, a SZETÁV Kft. által üzemeltetett különböző hőközpontokba adják át.
A 4 rendszer az alábbi városrészekben kerül megépítésre

Szeged, Északi-városi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00004
Szeged, Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00005
Szeged, Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00006
Szeged, Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00007
Az építési feladat mind a 4 városrész esetében azonos műszaki tartalommal kerül megvalósításra.
Az Odessza városrészben a Vs-2 jelű termálkút a meglévő székelysori kút felújításával jön létre.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szeged É-i-városi hőkörzet geotermikus hőellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45231110-9
45232142-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6724 szeged, 11643/33. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Északi-városi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00004
Az építési feladat:
A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:
•Kútfúrás pannon homokkőbe
-1 db geotermikus termelő kút 2.000 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva
-2 db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1.800 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva
-A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.
A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:
Csövezés:
0,0 – 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0 – 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső
600,0 – 1700,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső
1650,0 – 2000,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső
Szűrőzés:
1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:
Csövezés:
0,0 – 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0 – 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső
600,0 – 1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső
1500,0 – 1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső
Szűrőzés:
 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
•Mélyépítés
-Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll
a „primer” termál vezetékből
a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből
a „szekunder” távvezeték párból
a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből
optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben
A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:
Összesen építendő:
DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve
3.785 fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.
KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve
3.200 fm
D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve
1.805 fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve
D160 SDR17,6 PE100 P10 KPE csővezeték, földfelszín alatt vezetve
1.245 fm, iránytörésekkel, hegesztett, vagy elektrofúziós kötéssel
Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna)
34db
-Előregyártott vasbeton kútakna elhelyezése 2 db
•Magasépítés
-Gépalapok építése a fúróberendezés számára
-könnyűszerkezetes gépházak építése
1 db termelő kútgépház 92,4 m2 alapterülettel
1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel
•Gépészet
-Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez
•Erős és gyengeáramú szerelések
Erősáramú csatlakozások kialakítása
-Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése
-0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése
-nagyfogyasztók hajtásának kiépítése
-0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése
-analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése
-SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont
-kommunikációs optikai hálózat telepítése 3200 fm
Kiviteli, megvalósulási és üzembehelyzési tervdok. készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.
Próbaüzem:1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.
Részleteket a műsz.leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) 10
2 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) 10
3 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00004
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szeged Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45231110-9
45232142-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6723 Szeged, 10313/13. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00005
Az építési feladat:
A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:
•Kútfúrás pannon homokkőbe
-1 db geotermikus termelő kút 2.000 m. talpmélység minőségi szintig megvalósítva
-2 db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1.800 m. talpmélység minőségi szintig megvalósítva
-A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.
A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:
Csövezés:
0,0 – 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0 – 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső
600,0 – 1700,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső
1650,0 – 2000,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső
Szűrőzés:
1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:
Csövezés:
0,0 – 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0 – 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső
600,0 – 1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső
1500,0 – 1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső
Szűrőzés:
1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
•Mélyépítés
-Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll
a „primer” termál vezetékből
a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből
a „szekunder” távvezeték párból
a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből
optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben
A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:
Összesen építendő:
DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve
2.112 fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.
KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve
2.112 fm
D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve
2.785 fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve
D160 SDR17,6 PE100 P10 KPE csővezeték, földfelszín alatt vezetve
178 fm, iránytörésekkel, hegesztett, vagy elektrofúziós kötéssel
Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna)
30 db
2 db előregyártott vasbeton kútakna telepítése (4,0×3,0 m)
•Magasépítés
-Gépalapok építése a fúróberendezés számára
-könnyűszerkezetes gépházak építése
1 db termelő kútgépház 83 m2 alapterülettel
1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel
•Gépészet
-Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez
•Erős és gyengeáramú szerelések
-Erősáramú csatlakozások kialakítása
-Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése
-0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése
-nagyfogyasztók hajtásának kiépítése
-0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése
-analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése
-SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont
-kommunikációs optikai hálózat telepítése 2.112 fm
Kiviteli és megvalósulási és üzembehelyezési tervdok. készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.
Próbaüzem:1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tart.
Részletek a műsz.leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) 10
2 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) 10
3 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00005
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szeged Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45231110-9
45232142-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, 1950. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00006
Az építési feladat:
A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:
•Kútfúrás pannon homokkőbe
-1db geotermikus termelő kút 2.000 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva
-1db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1.800m talpmélység minőségi szintig megvalósítva
-1db meglévő geotermikus kút felújítása
-A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.
A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:
Csövezés:
0,0–50,0m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0–700,0m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső
600,0–1700,0m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső
1650,0–2000,0m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső
Szűrőzés:
1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8”–os, és a 9 5/8”–os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti komm. teljes kizárása érdekében.
A visszasajtoló kút tervezett technikai kialakítása:
Csövezés:
0,0–50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0–700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső
600,0–1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső
1500,0–1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső
Szűrőzés:
1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8”–os, és a 9 5/8”–os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti komm. teljes kizárása érdekében.
Szeged B-384 OKK számú, 1900,00m talpmélységű meglévő termálkút esetleges hibáinak feltárása, tisztítása, szükség szerinti javítása, átképzés visszasajtoló kúttá.
•Mélyépítés
-Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll
a „primer” termál vezetékből
a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből
a „szekunder” távvezeték párból
a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből
optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben
A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:
Összesen építendő:
DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve
5.725fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.
KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve
2.900fm
D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve
2.935fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve
Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna) 17db
2db előregyártott vasbeton kútakna telepítése (4,0×3,0 m)
•Magasépítés
-Gépalapok építése a fúróberendezés számára
-könnyűszerkezetes gépházak építése
1db termelő kútgépház 92 m2 alapterülettel
1db visszasajtoló gépház 20 m2 alapt-tel
•Gépészet
-Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez
•Erős és gyengeáramú szerelések
-Erősáramú csatlakozások kialakítása
-Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése
-0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése
-nagyfogyasztók hajtásának kiépítése
-0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése
-analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése
-SCADA távfelügyeleti rendsz. szoftveres és hardveres kiépítése, 170db I/O pont
-kommunikációs optikai hálózat telepítése 2.900fm
Kiviteli, megvalósulási és üzembehelyezési tervdok. készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka
Próbaüzem:1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tart.
Részl.-k a műsz.leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) 10
2 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) 10
3 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00006
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szeged Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45231110-9
45232142-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, 16440. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00007
Az építési feladat:
A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:
• Kútfúrás pannon homökkőbe
-1 db geotermikus termelő kút 2.000 mé talpmélység minőségi szintig megvalósítva
-2 db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1.800 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva
-A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.
A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:
Csövezés:
0,0–50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0–700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső
600,0–1700,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső
1650,0–2000,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső
Szűrőzés:
1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:
Csövezés:
0,0 – 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső
0,0 – 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső
600,0 – 1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső
1500,0 – 1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső
Szűrőzés:
1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő
Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” – os, és a 9 5/8” – os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.
• Mélyépítés
-Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll
a „primer” termál vezetékből
a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből
a „szekunder” távvezeték párból
a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből
optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben
A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:
Összesen építendő:
DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve
5.950 fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.
KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve
3.350 fm
D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve
3.660 fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve
D160 SDR17,6 PE100 P10 KPE csővezeték, földfelszín alatt vezetve
800 fm, iránytörésekkel, hegesztett, vagy elektrofúziós kötéssel
Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna) 20db
2 db előregyártott vasbeton kútakna telepítése vs. kutak részére.
• Magasépítés
-Gépalapok építése a fúróberendezés számára
-Könnyűszerkezetes gépházak építése
1db termelő kútgépház 92 m2 alapterülettel
1db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel
• Gépészet
-Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez
• Erős és gyengeáramú szerelések
-Erősáramú csatlakozások kialakítása
-Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése
-0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése
-nagyfogyasztók hajtásának kiépítése
-0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése
-analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése
SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont
-kommunikációs optikai hálózat telepítése 3.350 fm
Kiviteli, megvalósulási és üzembehelyezési tervdok. készítés, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.
Próbaüzem: 1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.
Részletek a műsz.leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) 10
2 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek)  10
3 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00007
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.
Kbt.64.§ és a Kr.4.§(3)bek. irányadó.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8,10,12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján.
NY.1.) –NY.2.)
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is irányadók.
NY.1.) Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).
NY.2.) Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik(Kbt.65.§(1)bek.c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§(1)bek).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően–Ajánlatkérő (AK) elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69.§(4)bek.alapján:
M.1)A Kbt. 65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.(2) bek.a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben(60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8éven(96hónapon) belül megkezdett referenciák(továbbiakban:ref.)ismertetését.
A referenciát a Kr. 22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
•szerződést kötő másik fél(neve,székhelye),
•építési beruházás tárgya(az alk.-i min.köv-re figyelemmel),
•teljesítés ideje(év,hó,nap kezdő és befej. időpont) és helye
•építési beruházás mennyisége(az alk.-i min.köv-re figyelemmel)
•valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i köv. teljesülése megállapítható,
•nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015.(X.30.)Kr.23.§(1)bek. is irányadó.
M.2.)A Kbt.65.§(1)bek. b)pontja és a Kr.21.§(2)bek.b)pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)–különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek–a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek kapcsán csatolandók:
a)AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.-i köv-re kívánja bemutatni őket, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns;
b)szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával M.2.1-M.2.2.pont esetén (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül);
c)szakemberek végz.-t, képz.-t igazoló dok-ok egyszerű másolata;
d)a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dok. magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
M.3) A Kbt.65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.§(2)bek.h) pontja alapján teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása olyan részletezettséggel, hogy abból az alk.-i előírásoknak történő megfelelés egyértelműen megűállapítható legyen. A leírásban meg kell jelölni az adott gép tulajdonjogviszonyát (saját, bérelt, lízingelt,) is; A Kbt.65.§(6)bek. alapján az előírt alk.-i köv-etelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT az előírt alk.-i köv-nek más szervezet vagy személy kap.-ira kíván megfelelni, az érintett szervezetek v. személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t kell benyújtani. A kap. rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alk-i feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alk.-ának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
A Kbt.65.§(7),(9) és(11) bek.-ei és a Kbt.69.§(11)bek. és a 321/2015.(X. 30.)Kr.1.§(7)bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mind a 4 rész (I.-IV.-ig) vonatkozásában az alábbi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni és ugyanaz a referencia akár mind a 4 rész esetében felhasználható, különös figyelemmel arra, hogy a feladat részenként azonos:
M/1)Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben (60hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi ref.munk.-kal:
M.1.1.legalább 1db min 1.880m talpmélységű pannon homokkőbe (vagy azzal egyenértékű) mélyített termelő/visszasajtoló kút létesítése, városi környezetben (lakóövezetben) tárgyú referenciával
és
M.1.2 1db min 1000m talpmélységű pannon homokkőbe (vagy azzal egyenértékű) mélyített ferdefúrású termelő/visszasajtoló kút létesítésére tárgyú referenciával
és
M.1.3. legalább egy darab min 1400m, min 200mm átmérőjű előre szigetelt acél távhővezeték létesítése városi környezetben (lakóövezetben) tárgyú referenciával.
és
M.1.4. legalább egy darab min 125 I/O pontos táv/termálfűtési irányítástechnikai (DCS) és felügyeleti (Scada) rendszer létesítése tárgyú referenciával, termálfűtési vagy ipari környezetben használt irányítástechnikai rendszer is elfogadható.
és
M.1.5. legalább egy darab min. 1400fm optikai hálózat kiépítése városi környezetben (lakóövezetben), tárgyú referenciával
A ref.munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a ref.munka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 60hónapon belül sor került.
Egy ref. igazolás a fent előírt alk.-i min.követelmények közül több alk.-i min.követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Több részre történő egyidejű ajánlattétel esetében egy referencia több részre – amennyiben az elvárt alkalmassági feltételeknek megfelel – akár valamennyi részre is bemutatható.
Lakóövezet: OTÉK szerinti lakó övezet:253/1997.(XII.20.)Kr. az országos településrendezési és építési követelményekről. Amennyiben a Magyarország közigazgatási határán kívül megvalósított referencia kerül bemutatásra, akkor az OTÉK előírásaival egyenértékűt is elfogadja Ajánlatkérő.
M/2)Alkalmatlan az AT (közös AT), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1)1fő, a 266/2013.(VII.11.)Kr.-ben meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-M mélyépítési és mélyépítési műtárgy felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M2.2)1fő, a 266/2013.(VII.11.)Kr.-ben meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-VZ vízgazdálkodási építmények (termálkutak) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M2.3)1fő mélyfúró technikus végzettségű szakemberrel;
M.2.4)1fő, középfokú végzettségű Terep- és iszapvegyész szakemberrel;
Szakemberek közötti átfedés lehetséges.
Több részre történő egyidejű ajánlattétel esetén a szakemberek rendelkezésre állását elegendő 1rész esetén bemutatni.
A Kbt.65.§(10)bek.-ben foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével AK az MV-VZ vízgazdálkodási építmények (termálkutak) építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetésétalapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat maga az AT vagy–közös ajánlattétel esetén-a közös AT egyike végezze el.
M.3.)Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi gépekkel, eszközökkel
-1 db min 100t húzó kapacitású fúróberendezés, az alkalmazott fúróberendezésnek kettős meghajtással kell rendelkezni a fúrószerszám meghajtására. (Forgatóasztal, TOP Drive)
-Min 2db, hanggátló burkolattal ellátott dugattyús szivattyú (min. szállítás 1900 l/perc; Pmax=250 bar)
-olyan fúrótorony, melynek a maximális magassága 28méternél nem lehet magasabb, (a helyszíni adottságok miatt ankerolást igénylő tornyok telepítése kizárt).
Több részre történő egyidejű ajánlattétel esetén a gépek rendelkezésre állását elegendő 1 rész esetén bemutatni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr. 32., 32/B § §,amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A.§-a, a 272/2014. (XI.5.)Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint kivéve, ha TSZ eltérően rendelkezik. Megrendelő 50% előleget biztosít a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Jótállás: projekt átvételétől 36 hó
Szavatosság: 60 hónap
Az ajánlattétel a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
A részletek a közbesz. dok.-ban. Szerződés biztosítékai: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállási, teljesítési és előleg visszafizetési biztosíték.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15.§ szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000481832018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az adható pontszám részenként az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módsz: 1. Ár: fordított arányosítás, 2.1., 2.2. egyenes arányosítás, 2.3. egyenes arányosítás relatív értékelési módszer.
2.A Kbt.57.§(2)bek.ben foglaltakat ATnek a közbesz. dok.-ban foglaltaknak megfelelően szükséges igazolnia.
3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap
-AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
-amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya
-AT a Kbt.66.§(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
-ATnek a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyil.(nemleges tartalommal is)
-nyil. a Kbt.65.§(7)bek. alapján(nemleges tartalommal is)
-értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.
-közös AT-i megállapodás, ami tartalmazza a dok.-ban leírtakat.
4.AK a Kr.30.§(4)bek. szerint felhívja AT figyelmét, h az alk. feltételeit és igazolását a III.1.1)-3)pontok vonatkozásában a Kr.28.§(3)bek.hez képest szigorúbbak
5.Az ajánlatban benyújtott dok.-kat – kivéve eltérő rendelkezés esetén - a Kbt.47.§(2)bek.alapján egyszerű másolatban is benyújtható.
6.ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont M.2.1-3) szerinti szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásbavétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján, amely esetben AK - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
7.A Kbt.71.§(6)bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8.AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 200millióFt/év és 50millió Ft/káre. mértékű építési-szerelési fel.biz-i szerződés továbbá legalább 50 millióHUF/év és legalább 10 millióHUF/káresemény értékig tervezési felelősségbiztosítás meglétét írja elő - valamennyi részajánlattételre vonatkozik Több részre történő ajánlattétel esetén AK a magasabb összegű biztosítás figyelembevételével kéri az AT nyilatkozatát a tekintetben, h a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog a fenti mértékek szerint előírt felelősségbiztosításokkal.
9. AK a IV.2.6)pont esetében 2hónap alatt 60napot ért.
10.FAKSZ: Bokor Gergő (00220)
11.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e.)pontját-valamennyi részajánlattételre vonatkozik.
12.AK helyszíni bejárást tart, időpontját a dokumentáció tartalm.
13.AK tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be jelen eljárást a Kbt.53.§(6)bek. alapján feltételes közbesz.-ként indítja meg, és AK a támogatási szerződés (TSZ) megkötését, módosítását a Kbt.135.§(12)bek.alapján felfüggesztő feltételként is kiköti. Erre tekintettel a jelen eljárás eredményeképpen kötött Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító TSZ vagy -amennyiben releváns- a TSZ módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra kerül, és így a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.
14.az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektr. úton megtett nyilatkozatokkal kapcs. egyéb előírásokat a 424/2017.(XII.19.)Kr.10-13.§-ai tart.
15.EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges.
Folytatás a VI)4.3.pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A VI)3. További információk pont folytatása:
16.EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;ill. http://nekszt.hu/tamogatas/
17.Az EKR működésével és használatával kapcs. kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz.dokumentumainak tartalmával kapcs. kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek,azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével, használatával kapcs.információk:https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu elérhetőségen

Az I.2.) Közös közbeszerzés ponthoz:
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. A Kbt. 29.§ (1) bekezdése alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jár el a Geo Hőterm Kft. nevében is. (konzorciális megállapodásban foglaltkra figyelemmel.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák