Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13907/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balmazújváros Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/3 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.;4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 3/2/A/1 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 1. ajtó 3/2/A/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 2. ajtó 3/2/A/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 12. I/6. ajtó 1659/6/A/18 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 III. lph. fsz. 1. 1659/8/A/33 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 II. lph. fsz. 4. 1659/8/A/20 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. fsz. 3. 1659/9/A/8 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. II/2. 1659/9/A/28 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Bocskai u. 3. I/5. 1659/30/A/19 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Bocskai u 3. II/8. 1659/30/A/25 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 I. lph. fsz. 1. 1659/8/A/1 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/6. 786/16/A/13 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/7. 786/16/A/14 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Hímes u. 1. 4459 Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OBENTERV ÉPÍTŐ Kft.;OBENTERV ÉPÍTŐ Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00645
Postai cím: Kossuth tér 4-5.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 52580100
E-mail: polgarmester@balmazujvaros.hu
Fax: +36 52370035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.balmazujvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás: „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 140424020 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú projekt keretében 8 lakásos szociális bérlakás felújítása Balmazújvároson
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/3 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú projekt keretében 8 lakásos szociális bérlakás felújítása Balmazújvároson
Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek biztosítása mellett - széleskörű együttműködésen alapuló - többféle: szociális, képzési, foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az élhetőbb környezet kialakítását célzó tevékenységeket a jelen pályázati konstrukció keretében tervezett infrastrukturális beavatkozások adják. A tevékenységek keretében megvalósul a lakhatási feltételek javítása, a lakókörnyezet rehabilitációja, közösségi terek, közösségi és szociális munka feltételeinek biztosítása.
A projektben felújítandó szociális lakások Balmazújváros belterületi részén fekszenek egymás mellett, a település lakóövezeti, városhatárhoz közeli részén, szegregált területen. A funkció lakóépület, minden házban 2 lakás van, tehát a 4 épületben 8 lakás kerül felújításra. A meglévő lakóépületek energiakorszerűsítése és akadálymentesítése is megtörténik. A fejlesztéssel az épület összességében „CC” korszerű besorolásúra tervezett. A telken a lakóépületek mögött melléképületek találhatóak, melyekben kerti eszközök, bicikli, vagy tűzifa tárolása lehetséges. Az épületek állaga jelentősen avult, mivel a lakók nem gondozták bentlakás ideje alatt az épületet, az Önkormányzat tartotta karban anyagi lehetőségeinek mértékében.
A homlokzatokon a meglevő elavult nyílászárók helyett új fa nyílászárók készülnek rovarhálóval. Teljes hőszigetelő burok készül. Gépészeti vonatkozás: melegvíz igény és fűtési igény van. Új kondenzációs gázkazán készül, radiátoros hőleadással thermofejekkel. A HMV-t is a kazán biztosítja. A fürdőszoba helyiségek szellőztetése gépi kisventillátorral szükséges. A lakószobák és konyhák falaiba helyiség hővisszanyerős szellőztetés készül.
Energetikai korszerűsítés és bejutás akadálymentesítés is elkészül, mivel az épület jelenleg nem teljesen akadálymentes. Ez a padlószerkezet bontásával és lemélyítésével történik cca 32 cm-t. A külső terepszint pedig bejáratok előtt fel lesz emelve, így szintben lehet bemenni. Az összes teljes szakipar újra szükséges (burkolatok, belső ajtók, festések). A fürdőszobákban és padlószerkezetben vízszigetelés készül. A meglevő elöregedett fal vízszigetelés is falátvágásos módszerrel újra vízszigetelendő. A melléképület fedése cserélendő, azbeszt pala megsemmisítendő. Melléképület kívül-belül festendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata egész hónapokban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú projekt keretében 13 bérlakás felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 3/2/A/1 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 1. ajtó 3/2/A/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 2. ajtó 3/2/A/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 12. I/6. ajtó 1659/6/A/18 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 III. lph. fsz. 1. 1659/8/A/33 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 II. lph. fsz. 4. 1659/8/A/20 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. fsz. 3. 1659/9/A/8 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. II/2. 1659/9/A/28 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Bocskai u. 3. I/5. 1659/30/A/19 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Bocskai u 3. II/8. 1659/30/A/25 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 I. lph. fsz. 1. 1659/8/A/1 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/6. 786/16/A/13 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/7. 786/16/A/14 Hrsz.; 4060 Balmazújváros, Hímes u. 1. 4459 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú projekt keretében 13 bérlakás felújítása
A projekt célja, hogy a településről elszármazott, vagy elmenni kívánó fiatalok részére helyi
egzisztenciájuk megteremtéséhez hátteret, segítséget biztosítsunk. Javítsuk a település népességmegtartó erejét. Célunk, hogy javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei, az önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által, valamint lehetőséget biztosítsunk, hogy helyi lehetőségekre épülő programok valósuljanak meg, a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása révén.
Ennek érdekében az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány minőségének emelését célozzuk jelen projekt megvalósításával. A projekt során 13 db ingatlan felújítására kerül sor, melyek közül több méreténél fogva lehetőséget biztosít a projektben vállalt 18 fő elhelyezésére.
Az épületek funkciójukat tekintve lakóépületek, amelyeknek a nettó hasznos alapterülete a felújítás során nem fog változni.
Általános tevékenységek a felújítás keretein belül:
- homlokzati nyílászáró csere,
- fürdőszoba csempézés és falszigetelés,
- konyhabútor csere és csempézés,
- padlásfödém hőszigetelés,
- fal és mennyezet festés,
- padlóburkolat csere,
- villamos rendszer felújítása,
- meglévő elosztóhálózat és a gázfogyasztó készülékek elbontása, új gázkészülékek elhelyezése
- fűtési rendszer felújítása.
A műszaki tartalom lakásonként eltérő, amelyeknek pontos leírását a műszaki leírások tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata egész hónapokban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00043
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú projekt keretében 8 lakásos szociális bérlakás felújítása Balmazújvároson
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25339994-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100.555.118,- Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100.424.810,- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - épületgépészeti munkák
- elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25339994-2-42

Hivatalos név: FEDRID Kft..
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tompa Mihály út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14939772-2-05

Hivatalos név: Szikra-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Árpád út 42
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25836927-2-05

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú projekt keretében 13 bérlakás felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25339994-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40.028.438,- Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39.999.210,- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - épületgépészeti munkák
- elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25339994-2-42

Hivatalos név: FEDRID Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tompa Mihály út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3780
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14939772-2-05

Hivatalos név: Szikra-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Árpád út 42
Város: Edelény,
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3780
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25836927-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges