Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13936/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Levelek Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:4555 Levelek 079, 086, 093 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Homokbánya -Hajdúsámson Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Levelek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81900824
Postai cím: Rákóczi Utca 2.
Város: Levelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4555
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsodi László
Telefon: +36 42249900
E-mail: polgarmester@levelektelepules.hu
Fax: +36 42249909
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.levelektelepules.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi út kialakítása Leveleken
Hivatkozási szám: EKR000100472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi út kialakítása Leveleken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4555 Levelek 079, 086, 093 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Levelek 086 hrsz-ú út kezdőszelvényében a 079 hrsz-ú szilárd útburkolattal kiépített összekötő úthoz csatlakozik, végszelvényében szilárd útburkolathoz csatlakozik, elérést biztosítva a turisztikai és mezőgazdasági területekre. Tervezési hossza: 650 m. A kialakítandó út 4,00 méter széles útburkolattal és 0,5-0,5 m széles földpadkával épül ki. A közúti csatlakozásnál 5,5 m szélességű burkolatot kell kialakítani 22 m hosszban. A tervezett csatlakozás R=8 méter sugarú ívekkel csatlakozik a közúthoz. A vízszintes vonalvezetését a telekhatárok és meglévő útárkok között rendelkezésre álló területet lekövetve lett tervezve, egy kitérővel a 0+325 km szelvényben.
A Levelek 093 hrsz-ú út kezdőszelvényében a 079 hrsz-ú szilárd útburkolattal kiépített összekötő úthoz csatlakozik, végszelvényében földútként folytatódik, elérést biztosítva a turisztikai és mezőgazdasági területekre. Tervezett hossza: 684 m. A kialakítandó út burkolatszélessége 4,00 m, ívek nem találhatók. A közúti csatlakozásnál 5,5 m szélességű útburkolat lett tervezve 22 m hosszban. A tervezett csatlakozás R=8 m sugarú ívekkel csatlakozik a közúthoz. A kialakítandó szakasz elején már található kiépített útcsatlakozás meglévő mezőgazdasági gazdálkodás részére építették ki, körbekerített területhez, ami kapuhoz vezet. A iépített útcsatlakozás és a kiépítendő útcsatlakozás közel van egymáshoz, ilyen módon nem épülhetnek ki egymás mellett. Ezért a meglévő kapubejáró csatlakozását telekhatárig vissza kell bontani és meg kell építeni a kialakítandó földút csatlakozását a közúthoz. Az elbontott csatlakozás helyén meg kell hosszabbítani az útárkot és telekhatáran el kell helyezni 5 db 1,3 m magas oszlopot, amelyet piros-fehér fényvisszaverő csíkozással kell ellátni. A vízszintes vonalvezetését a telekhatárok között rendelkezésre álló területet lekövetve lett megtervezve. Kitérő két helyen található: 0+225 és 0+575 km szelvényben. A kialakítandó út 4,00 m széles útburkolattal és 0,5-0,5 m széles földpadkával épül ki. A kialakítandó út mellett meglévő szikkasztó földárok található közlekedési, saját területen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1827206930

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13439 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Homokbánya -Hajdúsámson Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40856717
Postai cím: Rákóczi Utca 1.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
E-mail: homokbanya.hajdusamsonkft@gmail.com
Telefon: +36306917494
Internetcím(ek): (URL) www.
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 74626541
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4555 Levelek 079, 086, 093 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Levelek 086 hrsz-ú út kezdőszelvényében a 079 hrsz-ú szilárd útburkolattal kiépített összekötő úthoz csatlakozik, végszelvényében szilárd útburkolathoz csatlakozik, elérést biztosítva a turisztikai és mezőgazdasági területekre. Tervezési hossza: 650 m. A kialakítandó út 4,00 méter széles útburkolattal és 0,5-0,5 m széles földpadkával épül ki. A közúti csatlakozásnál 5,5 m szélességű burkolatot kell kialakítani 22 m hosszban. A tervezett csatlakozás R=8 méter sugarú ívekkel csatlakozik a közúthoz. A vízszintes vonalvezetését a telekhatárok és meglévő útárkok között rendelkezésre álló területet lekövetve lett tervezve, egy kitérővel a 0+325 km szelvényben.
A Levelek 093 hrsz-ú út kezdőszelvényében a 079 hrsz-ú szilárd útburkolattal kiépített összekötő úthoz csatlakozik, végszelvényében földútként folytatódik, elérést biztosítva a turisztikai és mezőgazdasági területekre. Tervezett hossza: 684 m. A kialakítandó út burkolatszélessége 4,00 m, ívek nem találhatók. A közúti csatlakozásnál 5,5 m szélességű útburkolat lett tervezve 22 m hosszban. A tervezett csatlakozás R=8 m sugarú ívekkel csatlakozik a közúthoz. A kialakítandó szakasz elején már található kiépített útcsatlakozás meglévő mezőgazdasági gazdálkodás részére építették ki, körbekerített területhez, ami kapuhoz vezet. A iépített útcsatlakozás és a kiépítendő útcsatlakozás közel van egymáshoz, ilyen módon nem épülhetnek ki egymás mellett. Ezért a meglévő kapubejáró csatlakozását telekhatárig vissza kell bontani és meg kell építeni a kialakítandó földút csatlakozását a közúthoz. Az elbontott csatlakozás helyén meg kell hosszabbítani az útárkot és telekhatáran el kell helyezni 5 db 1,3 m magas oszlopot, amelyet piros-fehér fényvisszaverő csíkozással kell ellátni. A vízszintes vonalvezetését a telekhatárok között rendelkezésre álló területet lekövetve lett megtervezve. Kitérő két helyen található: 0+225 és 0+575 km szelvényben. A kialakítandó út 4,00 m széles útburkolattal és 0,5-0,5 m széles földpadkával épül ki. A kialakítandó út mellett meglévő szikkasztó földárok található közlekedési, saját területen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 74626541
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Homokbánya -Hajdúsámson Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40856717
Postai cím: Rákóczi Utca 1.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
E-mail: homokbanya.hajdusamsonkft@gmail.com
Telefon: +36306917494
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a közöttük létrejött alapszerződés 5.4. pontjának fizetési ütemezés részét az alábbiak szerint módosítják:
Fizetési ütemezés:
Előlegszámla: az ellenérték 10%-ának megfelelő összeg
1. részszámla: 35%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték 35%-a értékben
2. részszámla: 70%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 35%-a értékben
végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén.
Az előlegszámlával legkésőbb a végszámlában kell elszámolni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés megkötését követően észlelték szerződő felek, hogy az alapszerződés 5.4. pontjában a fizetési ütemezés résznél elírás következtében nem a teljesítési arányhoz igazodóan került meghatározásra a részszámla ellenértéke. Erre tekintettel felek az alapszerződés 5.4. pontjának ezirányú módosítását határozták el.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 74626541 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 74626541 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben