Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13992/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Teljesítés helye:9730 Kőszeg, Rajnis u. 2. (Kőszeg, belterület hrsz.: 1812, 1813)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91951946
Postai cím: Vár 1.
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Veronika
Telefon: +36 303577286
E-mail: palyazat@osb.hu
Fax: +36 96570168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bences.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bences.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000116532018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000116532018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kőszegi Bencés Rendház felújítás - II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000116532018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Kivitelezési szerződés alapján a kőszegi Bencés Rendház II. ütemének kivitelezése. Ajánlatkérő az egykori Bencés Rendház komplex átalakítását és bővítését végzi. Az egykori rendház műemlék épületének teljeskörű felújítása több lépcsőben tervezett. Az épületegyüttes felújításának I. üteme lezárult. Tárgyi projekt az ütemezett módon megvalósított, komplex átalakítással és bővítéssel kialakított kutatói szállásépület II. ütemének megvalósítására irányul, melynek keretében a teljes épület megújul. Az építési tevékenység Kőszeg városban, műemlékileg védett környezetben helyezkedik el. Az épület műemlék, törzsszáma: 7887. Régészeti azonosító: 68995.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kőszegi Bencés Rendház felújítás - II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: 9730 Kőszeg, Rajnis u. 2. (Kőszeg, belterület hrsz.: 1812, 1813)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Könnyűbeton polisztirolból, nem vasalt szerkezethez – 142 m3
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése – 80 m3
Betonacél helyszíni szerelése – 5 t
Hegesztett betonacél háló szerelése – 2,5 t
Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése – 2488,6 m2
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló – 162 db
Fafödémek, saroképület új fafödémeinek építése – 135,5 m2
Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése – 744,8 m2
Vakolat készítése beltérben – 2996 m2
Vakolat készítése kültérben – 2460,9 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre – 426,2 m2
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal – 789,1 m2
Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, műemléki kettős cserépfedés – 418,7 m2
Padlóburkolat készítése – 715,9 m2
Asztalosszerkezetek – 242 db
Lakatosszerkezetek – 530 db
Szilikátfestések – 8986,4 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés – 1509,6 m2
Konyhatechnológia
Épületgépészet – radiárotorok – 95 db
Épületvillamosság – vezetékezés – 27450 m; tűzjelző érzékelők – 48 db
Kertészeti munkák – cserjék és évelők telepítése – 865 db; fenyőkéreg terítése – 202 m2
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 12 és maximum 36 hónap ajánlható meg) 30
2 Vállalt korábbi teljesítési határidő - naptári hónap (minimum 12 és maximum 10 hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Opciós tételekkel számított nettó váll. díj / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott tételek és munkanemek tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdése szerinti vételi jogot köt ki. A vételi jog – összefoglaló jelleggel – az alábbi tételekre terjed ki, a műszaki leírásban rögzített maximális mennyiségekre (a továbbiakban: opciós tételek):
Opciós főcsoportok és főbb tételek:
Kereskedelmi termékek 2. ütem (146 db szék, 59 db asztal, 38 db ágy, 75 db lámpa, 21 db hotel tv, 42 db szobai szemetes)
Kereskedelmi termékek 1. ütem (1 db központi széf, 1 db beépített hűtő)
Szoba felszerelések (183 db párna, 61 db paplan, 183 db huzat, 146 db pohár, 183-183-183 db kéztörlő-törölköző-fürdőlepedő, 3 db babaágy)
Függönyök (14 db karnis, 14 db fényáteresztő függöny, 28 db dimout függöny)
Roletták (38 db)
Lámpatestek 2. ütem (136 db)
Lámpatestek 1. ütem (77 db)
Szoliterek (5 db)
Asztalosszerkezetek elhelyezése (79 db)
Mosodai gépek (3 db)
LAN-WiFi
Hotel TV
Beléptető
CCTV-Behatolásjelző-Kaputelefon
Ajánlatkérő a vételi jog gyakorlására a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül jogosult. A vételi jog alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult dönteni, hogy
- mely tétel(ek)re, és
- e tétel(ek) tekintetében (legfeljebb a maximális mennyiség erejéig) mekkora mennyiség vonatkozásában
kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően a vételi joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós tételek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott maximális mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására.
A részletes opciós feltételek és mennyiségek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A beruházás egy egységes komplexum felújítására irányul. Az elvégzendő munkanemekre (restaurálás), illetve a munkavégzés időbeli és költségbeli feltételeire (üzemeltetési elvárások) tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. organizációs és munka-, illetve balesetvédelmi költségek többszöröződése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján
jár el.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia. Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy ajánlattevő csatolni köteles ajánlatában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás hiányában ajánlattevő e tényről nyilatkozni köteles az ajánlatában. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmatlan bármely részben, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország
kivitelezői nyilvántartásában (vagy kivitelezői jogosultságával).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
), úgy az igazolás benyújtása az ajánlatban nem szükséges [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bek. alkalmazandó]. Ajánlattevő csatolja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított - igazolást [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában szereplés tényét igazoló dokumentumot kell benyújtani a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani]. [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 69.§ (11) bek.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont] Ajánlatkérő a P/1. alkalmassági követelmény tekintetében alkalmazza - a Kbt. 65. §-át; - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdéseit.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 500 millió Ft-ot. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal az alábbiak szerint:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- a referencia mennyisége (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont]
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése és 23. §-a alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek –
- ajánlattevő általi megnevezését,
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolatát, továbbá
- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak
aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont és 69. § (11) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont].
A megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább). Párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe.
M/3. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek –
- ajánlattevő általi megnevezését,
- jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Miniszterelnökség régészet és műemléki szakértői elektronikus névjegyzékében (http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-szakertoi-nevjegyzek) a név és/vagy jogosultsági szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az alkalmassági feltétel teljesülését,
- kizárólag a jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolatát, továbbá a szakmai tapasztalat saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak
aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont és 69. § (11) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés bb) pont].
Az M/3. esetében megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns képesítések/projektek/munkák a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján:
- a szakember műemlékvédelem területen restaurátori feladatokra irányuló legalább 60 hónapos jogviszonnyal rendelkezett; vagy
- a szakirányú végzettség megszerzésétől számított legalább 60 hónapos szakmai tevékenységgel szerzett és a Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjában meghatározott számítási módszer alapján megszerzett legalább 30 pontot (a pontszámítás szempontjából ugyanazon képesítés/projekt/munka csak egyszer vehető figyelembe).
Ajánlatkérő az M/1-M/2. alkalmassági követelmények tekintetében alkalmazza
- a Kbt. 65. §-át;
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített, műemlék épület(ek) felújítási munkáira vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelmény körében figyelembe veszi mindazon referenciákat, melyek a vizsgált időszak alatt kerültek befejezésre, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 96 hónapban lettek megkezdve. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 1. rész 4. pont];
/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki az FMV rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [FMV rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 2. rész 3. pont].
M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki az FMV rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [FMV rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 2. rész 5. pont].
Az M/2.1., M/2.2. és M/2.3 alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de minimum 2 fő megnevezése szükséges az ajánlatban.
M.3.Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához
M/3.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján műemléki restaurátor kőszobrász-restaurátor szakirány szerinti tevékenység végzésére jogosult vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés];
M/3.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján műemléki restaurátor faszobrász-restaurátor szakirány szerinti tevékenység végzésére jogosult vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés];
M/3.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján műemléki restaurátor festő-restaurátor szakirány szerinti tevékenység végzésére jogosult vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés];
M/3.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján műemléki restaurátor fém vagy fémszobrász-restaurátor szakirány szerinti tevékenység végzésére jogosult vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés];
Az M/3.1., M/3.2. M/3.3., M/3.4. alkalmassági min. köv. re megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de minimum 2 fő megnevezése szükséges az ajánlatban.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás, késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint jóteljesítési biztosíték az alábbiak szerint:
a) Késedelmi kötbér mértéke 0,5 % / naptári nap, alapja a nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15%-ának erejéig érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata eléri vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát.
b) Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 10%-a.
c) Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15%-a.
d) Jótállás időtartama: kezdőnapja a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontja, az időtartamát az ajánlattevő jogosult megajánlani. Minimum 12 hónap.
d) A jóteljesítési biztosíték mértéke: az Ajánlatkérő által az átadás-átvétel keretében igazolt tényleges nettó vállalkozói díj 5%-a, futamideje: a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától kezdődően a jótállás
időtartamának tervezett lejártát követő 60. nap. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 1 évnél hosszabb jótállást vállal, az 1 éves utófelülvizsgálati eljárás sikeres lezárásával a jóteljesítési biztosíték az eredeti összeg 40 %-ára csökkenthető. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 2 évnél hosszabb jótállást vállal, a jótállás 2. évének lejártával a jóteljesítési biztosíték az eredeti összeg 10 %-ára csökkenthető.
Az a)-c) alpontok szerinti vállalkozói díj alatt az opciós tételek nélkül számított nettó vállalkozói díj értendő. Amennyiben Ajánlatkérő az opció lehívására vonatkozó jogával él, és az a)-c) alpontok szerinti tényállás ezt követően következik be, úgy vállalkozói díj alatt a lehívott opciós tételekkel együtt számított nettó vállalkozói díj értendő. A kötbérek alkalmazására Ajánlatkérő abban az esetben jogosult, ha a közbeszerzési dokumentumokban megállapított részletes szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevő megszegi olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés ]. A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek - óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, - biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. A részletes szabályokat az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott szerződéstervezet tartalmazza
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozására az EGYH-KCP-17-P-0043 számú projekt keretében kerül sor az a Magyar Állam költségvetési
támogatásával. Az EGYH-KCP-17-P-0043 projekt elszámolható költségeinek támogatási intenzitása: 100,000000 %. A szerződés finanszírozásának módja: utófinanszírozás. Ajánlatkérő az opciós tételek nélküli vállalkozói díj legfeljebb 5%-ának
erejéig biztosítja az előleg ajánlattevői igénylésének lehetőségét, előlegbekérő levél ajánlattevő általi benyújtása alapján. Előleg
fizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdése, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint kerülhet sor. A nyertes ajánlattevő (rész)számlázásra jogosult a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32/B. §-ainak megfelelően. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése folyamán 9 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint - 1. részszámla a nettó vállalkozói díj 10%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a; - 2. részszámla a nettó vállalkozói díj 20%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a; - 3. részszámla a nettó vállalkozói díj 30%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a; - 4. részszámla a nettó vállalkozói díj 40%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a; - 5. részszámla a nettó vállalkozói díj 50%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a; - 6. részszámla a nettó vállalkozói díj 60%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a; - 7. részszámla a nettó vállalkozói díj 70%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a; - 8. részszámla a nettó vállalkozói díj 80%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a; - 9. részszámla a nettó vállalkozói díj 90%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a; -
végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően, mértéke a nettó vállalkozói díj 10%-a.
A (rész)számla szerinti vállalkozó díj(részlet) megfizetésére – alvállalkozó igénybevétele esetén - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, - alvállalkozó igénybevételének hiányában – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ban foglaltak szerint kerül sor. A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) tartalmaznia kell minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül - az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott kivételekkel – más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem vállal. A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerülnek rögzítésre.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jogszabályi különleges feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet;
- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (különös tekintettel 26. §)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/09/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan
történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan
történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: „A KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” [KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.] tárgyú útmutatója - egyenes és fordított értékarányosítás, részletesen lásd VI.3.4) pont.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3000000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000003-04660043
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az átutalást igazoló banki igazolás ajánlatban való csatolása, egyéb esetekben az eredeti biztosítéki okirat ajánlatban való csatolása.
VI.3.4 )
További információk: 1) ) AK az ajánlatok összeállítását és bírálatát az alábbi feltételek szerint írja elő a Kbt. 66. §, 67. § és 69. § rendelkezéseitől eltérően. AK a felolvasólap, az árazott költségvetések előzetes megfelelőségét ellenőrzi, szükség esetén a Kbt. 71-72. § szerinti jogintézményeket alkalmazza. A megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli a részszempontok alapján, és az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot az egyéb dokumentumok körében. AK a bírálat alá vont ajánlatok körében a Kbt. 71. § szerinti jogintézményeket alkalmazza. 2) AK az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az eljárásban benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 3) AK az ajánlatok érvénytelenségére és kizárására a Kbt. 73-74. §-ait, az eljárás eredménytelenségére a Kbt. 75. §-át alkalmazza. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 4) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, úgy ebben az esetben a Kbt. 65. §-ának rendelkezései alkalmazandóak. 5) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az AK köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Részletes feltételek a dokumentációban. 6) AK 2018. augusztus hónap 16. napján 11 órakor nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart. Találkozó: 9730 Kőszeg, Rajnis u. 2. előtt. AK a bejárásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bejárás napjától számított öt napon belül megküld vagy elektronikusan hozzáférhetővé tesz az gazdasági szereplők részére. 7) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti koordinátor igénybe vételét írja elő a szerződéstervezetben. 8) AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontokban: III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontok. 9) AK a kiegészítő tájékoztatások körében a Kbt. 56. §-ától az alábbiakban tér el: - AK a kiegészítő táj-t a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 munkanappal köteles megadni. - AK azon kiegészítő táj. iránti kérelmek megválaszolására köteles, melyek az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 5 munkanappal AK részére megküldenek. - AK kiegészítő tájékoztatás formájában közli, hogy a közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 10) AK a Kbt. 117. § (2) bek. szerint a VI)3.4.1 és VI).3.4.9. pontokban rögzítette a sajátos szabályokat. 11) További adatok a dokumentációban. 12) AK szakmai ajánlat benyújtását írja elő, az AD szerinti tartalommal. 13)FAKSZ: dr. Csizmadia Péter (l.sz.: 00482).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges