Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:14051/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület
Teljesítés helye:3360 Heves, Arany János utca (Hrsz.: 1210.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62506656
Postai cím: Pacsirta Út 1
Város: Heves
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Miklós Csaba
Telefon: +36 306202199
E-mail: dr.miklos.csaba@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://vmcconsulting.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: HAHAKE - Kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000213222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
HEVES, “A fenntartható jövőért – egy élhető mintaprojekt “ projekt keretében Környezetvédelmi és energetikai központ és Apartman szállók kivitelezése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: HAHAKE - Kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45261310-0
45261400-8
45262500-6
45310000-3
45330000-9
45410000-4
45421000-4
45430000-0
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3360 Heves, Arany János utca (Hrsz.: 1210.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TELJES ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSÉNEK LEÍRÁSA
A tervezési program alapvetően két fő igényt elégít ki: egyrészt a magába foglalja egy központi, környezetvédelmi és energetikai kiállítótermet, a hozzá tartozó többfunkciós rendezvényteremmel és az ehhez csatlakozó tálalókonyhával, másrészt biztosít 10 db apartman szállót, melyek egyenként 5 fő elszállásolását biztosítják, saját étkezőkonyhával, fürdőszobával, illetve kívülről egyedileg megközelíthető gépészettel. Ezen kívül a tervezési program rész a telek teljes
zöldterületi rehabilitációja, tannövénnyel és a szabadtéri színpaddal.
1. központi épület: - Szepessy – Spitzer kastély - A helyi védelem alatt álló kastélyt a projekt során rehabilitáljuk, az idők során építészeti értéket nem képviselő toldalék építményektől megfosztjuk, és a kastély magát a régi formájába hozzuk vissza a belső terek hasznosításával. Ebben az épületben kerül kialakításra a környezetvédelmi és energetikai központ kiállítóterme. A főbejárat az eredeti bejárat helyére kerül, ahol a felújított boltozott tér fogadja az ide látogatót, ebben a térben “úszó” bútorelemként jelenik a meg a porta és ruhatár. Az előtérből közvetlen nyílik a kiállítótér, amiben interaktív kiállítás létesül irányított kiállítástechnikával. A tárlat bejártával a vendégek az északi rizalitba érkeznek, ahol egy ajándékbolt található, majd a boltból a bejárathoz érkezik vissza az ide látogató. - Többfunkciós rendezvényterem - A kastélyhoz csatlakozó puritán új építészeti elem magába foglal egy nagy egybefüggő teret, melyből egy kétnemű vizesblokk nyílik
további egy akadálymentes WC-vel. A mosdókon kívül ebben az összekötő épületben található az intézmény üzemeltetéséhez szükséges irodák is saját mosdóval és teakonyhával. A rendezvényterem saját fedett bejárattal rendelkezik, ami délről közelíthető meg.
- Rehabilitált egykori lakóház - Az összekötő rendezvényközpont déli oldalára fűződik rá egy építészetileg igényesnek mondható tornácos lakóház, melybe új funkció (tálalókonyha) kerül. Az átalakított házba, tálalókonyha mellett egy lakrész megtartásával gondnoki lakás kerül, ami terület felügyeletéért felel.
2. apartmanok: A telken déli oldalán 10 db újépítésű apartman ház épül, melyek egyenként öt fő elszállásolását biztosítják. Az épületek, egyedileg szabályozható hőmérsékletű és egyedileg mért fogyasztású lakás/ szállás épületek nettó: 49,56m2 hasznos alapterülettel. Az egyes önálló szállásépületek különböző építési technológiákkal és fűtési rendszerekkel kerülnek megvalósításra. A szétszórtan elhelyezkedő házak, mind a Viczán- tóra néznek, saját kis terasszal, az innen
nyíló bejárattal. Az apartmanok belső elrendezése minden esetben azonos. Az összes ház egy a bejárat helyén lévő étkező/konyhával, az innen nyíló akadálymentes mosdó/zuhanyzóval és két lakószobával rendelkezik. Az apartmanok gépészeti helyisége kívülről közelíthető meg.
A központ tervezetten bemutatja a földhő- és napenergia-hasznosítás módozatait, az energiahatékony építési lehetőségeket és azok előnyeit, az árnyékolás és szellőztetés fontosságát, a víztakarékosság, a többlépcsős vízhasználat, valamint az esővíz-hasznosítás megoldásait, továbbá a környezettudatos kertészeti megoldások összességét. Az információs központban az alábbi rendszereken keresztül tervezik a korszerű energiatudatos technológiák bemutatását: hőszivattyú (levegő-levegős), felületfűtéssel és hűtéssel kombinálva, indirekt hővisszanyerős szellőztetőrendszer; napelemek; led világítás; vezérlő automatika; csapadékvíz-gyűjtő, szürkevíz, házi szennyvíztelep, többlépcsős vízhasználat; szelektív hulladlékgyűjtős, komposztálós, öntözéstechnika, csepegtetőrendszer; környezettudatos kert kialakítása.
Tervezett adatok beépített alapterület = 1644,9 m2 telek területe = 13947 m2
A részletes feladatokat és mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama (hónap) / minimum 24 hónap; 60 hónaptól a maximális pontszám jár) 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók bevonás a teljesítésbe (igen-nem)(1 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő közli, hogy a jelen felhívás II.2.7) pontjában közölt "Kezdés dátuma" technikai információ, a felhívás megküldhetősége érdekében került rögzítésre. Ez a dátum a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartama alapján változhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: HAHAKE - Kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hufer-Bau épitöipari szolgáltató és kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61630800
Postai cím: Könyvkötő Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1193
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12626704243

Hivatalos név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65613524
Postai cím: Cziráki Utca 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges