Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14061/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyatádi Kórház
Teljesítés helye:7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyatádi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94554940
Postai cím: Bajcsy-Zs Utca 1.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: József László
Telefon: +36 82504400
E-mail: palyazat@nagyatadikh.hu
Fax: +36 82351035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyatadikh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyatadikh.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagyatádi Kórház fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000161222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagyatádi Kórház fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A CT diagnosztikai munkahely működtetéséhez szükséges helyiségek váró, öltöző, akadálymentes vizesblokk, előkészítő, CT vizsgáló, kezelő, leletező kialakítása. A részletes műszaki paramétereket a Műszaki Leírás tartalmazza.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
Ajánlatkérő az „1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)” értékelési szempontnál a fordított arányosítást, a „2. Kötelező 36 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)” Értékelési szempontnál az egyenes arányosítást alkalmazza.
Azok az ajánlatok, melyek a „2. Kötelező 36 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)” értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő, azaz 0 többlet-hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet (azaz 24 többlet-hónap) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján alább meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A képletet a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: „2. Kötelező 36 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)” értékelési szempont legkedvezőbb szintje: 24 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap (az ennél kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelen).
II.2.7) pontban megadott 60 napon, Ajánlatkérő a munkaterület átadásától számított 60 naptári napot ért.
Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
A Közbeszerzési Eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:
Legalább 25.000.000,- Ft/káresemény és 50.000.000,- Ft/év mértékű all risk típusú felelősségbiztosítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12072 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39880000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A CT diagnosztikai munkahely működtetéséhez szükséges helyiségek váró, öltöző, akadálymentes vizesblokk, előkészítő, CT vizsgáló, kezelő, leletező kialakítása. A részletes műszaki paramétereket a Műszaki Leírás tartalmazza.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
Ajánlatkérő az „1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)” értékelési szempontnál a fordított arányosítást, a „2. Kötelező 36 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)” Értékelési szempontnál az egyenes arányosítást alkalmazza.
Azok az ajánlatok, melyek a „2. Kötelező 36 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)” értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő, azaz 0 többlet-hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet (azaz 24 többlet-hónap) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján alább meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A képletet a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: „2. Kötelező 36 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)” értékelési szempont legkedvezőbb szintje: 24 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap (az ennél kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelen).
II.2.7) pontban megadott 60 napon, Ajánlatkérő a munkaterület átadásától számított 60 naptári napot ért.
Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
A Közbeszerzési Eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:
Legalább 25.000.000,- Ft/káresemény és 50.000.000,- Ft/év mértékű all risk típusú felelősségbiztosítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43752173
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
2.1. A "Szárazépítés" lap érintett sorai a következőek szerint
5 39-003-1.2.2.8.1-1120041 Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, sugárvédelmi gipszkarton 58,9 m2 4070 2750 239723 161975

7 39-005-5.1-1120012 Sugárzásvédő válaszfal készítése, ólomkasírozott gipszkarton lapokkal (ólomkasírozás mértéke: 0,5-2,5 mm vtg.) üveggyapot kitöltő szigeteléssel, 100 mm-es profilvázra szerelve RIGIPS 3 rtg. RB 12,5 + 1 rtg. RB 12,5 (1 mm ólommal), szerkezeti vastagság: 18,3 m2 19635 8250 359321 150975
130 mm, kitöltő szigetelés 10 cm vtg. Isover Akusto Th=0,65 óra

8 39-005-5.1-2120012 Sugárzásvédő válaszfal készítése, ólomkasírozott gipszkarton lapokkal (ólomkasírozás mértéke: 0,5-2,5 mm vtg.) üveggyapot kitöltő szigeteléssel, 100 mm-es profilvázra szerelve RIGIPS 3 rtg. RB 12,5 + 1 rtg. RB 12,5 (1,5 mm ólommal), szerkezeti vastagság: 22,6 m2 19635 8250 443751 186450
130 mm, kitöltő szigetelés 10 cm vtg. Isover Akusto Th=0,65 óra

Munkanem összesen: 1618189 1069506
2.2. Az "Összesítő" lap érintett sorai a következőek szerint:
Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Szárazépítés 1618189 1069506
Összesen: 8061422 4575965
2.3. A "Záradék" lap érintett sorai a következőek szerint
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 8061422 4575965
1.1 Közvetlen önköltség összesen 8061422 4575965
2.1 ÁFA vetítési alap 12637387
2.2 Áfa 27,00% 3412094
3. A munka ára 16049481
Módosított:
2.1. A "Szárazépítés" lap érintett sorai a következőek szerint:
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
5 39-003-1.2.2.8.1-1120041 Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, sugárvédelmi gipszkarton Xroc építőlemez 58,9 m2 36457 7563 2147317 445461
12,5 mm, nóniusz függesztővel
7 39-005-5.1-1120012 Sugárzásvédő válaszfal készítése, Xroc 12,5x600x1800 építőlemezzel, Isover Akusto 100 mm kitöltő szigeteléssel, 100 mm-es profilvázra szerelve RIGIPS 4 rtg. Xroc 12,5x600x1800 mm, szerkezeti vastagság: 18,3 m2 57877 9050 1059149 165615
130 mm, kitöltő szigetelés 10 cm vtg. Isover Akusto Th=0,65 óra

8 39-005-5.1-2120012 Sugárzásvédő válaszfal készítése, Xroc 12,5x600x1800 építőlemezzel, Isover Akusto 75 mm kitöltő szigeteléssel, 100 mm-es profilvázra szerelve RIGIPS 4 rtg. Xroc 12,5x600x1800 mm, szerkezeti vastagság: 22,6 m2 61455 9201 1388883 207943
150 mm, kitöltő szigetelés 7,5 cm vtg. Isover Akusto Th=0,65 óra
Munkanem összesen: 5170743 1389125
2.2. Az "Összesítő" lap érintett sorai a következőek szerint:
Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Szárazépítés 5170743 1389125
Összesen: 11613976 4895584
2.3. A "Záradék" lap érintett sorai a következőek szerint:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 11613976 4895584
1.1 Közvetlen önköltség összesen 11613976 4895584
2.1 ÁFA vetítési alap 16509560
2.2 Áfa 27,00% 4457581
3. A munka ára 20967141
Eredeti:
VIII. 2. pont: A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói Díj) teljes összege: nettó 39.880.000 Ft + ÁFA. Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.
Módosított:
VIII. 2. pont: "A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói Díj) teljes összege: 43.752.173,- Ft + ÁFA. Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződésmódosításra az alábbi okok miatt kerül sor:
- A sugárzásvédő válaszfal, illetve álmennyezet készítése ólomkasírozott gipszkarton lapokkal került kiírásra a műszaki leírásban a következők szerint, Rigips 3 rtg. RB 12,5 + 1 rtg. RB 12,5 (0,5 mm, 1 mm ill. 1,5 mm ólommal).
- A kiírásban szereplő ólomkasírozott lap azonban már nincs gyártás alatt, így helyette a jelenleg gyártás alatt álló korszerűbb „XRoc” gipszkarton rendszert kell a kivitelezés során használni, mely a gyártó tájékoztatása szerint egyenértékű sugárzásvédelmet nyújt az ólomkasírozott gipszkartonnal.
A felek erre tekintettel a Szerződést módosítják.
A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 3.872.173,- Ft összegű értéknövekedése nem éri el a Szerződés eredeti értékének 10 %-át képező összegét, sem pedig az uniós értékhatár összegét. (folyt.: VII.1. pontban)
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39880000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43752173 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
A Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez:
A Szerződésmódosítás kizárólag a kivitelezés során használni kívánt, de jelenleg már nem gyártott egyik alapanyag helyett a jelenleg gyártás alatt álló alapanyag cseréjére és az ezen csere miatt technológiai szempontból értelemszerűen változó egyes tételek (kapcsolódó tételek) módosítására irányul, a korábbi alapanyag kereskedelmi forgalomban beszerezhetetlen volta miatt. A jelenleg gyártás alatt álló alapanyag és a kapcsolódó tételek eltérő költségére tekintettel a Szerződés díjazását is módosítani kell. A fenti, szükségszerű módosítás mellett azonban a Szerződés tárgya, a teljesítés módja és határideje, illetve a felek jogai, kötelezettsége nem változnak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben