Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14155/2018
CPV Kód:33731110-7
Ajánlatkérő:Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57506166
Postai cím: Balassi Bálint Út 16
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulacsik Zoltánné
Telefon: +36 37341033/504
E-mail: korhaz@askhatvan.hu
Fax: +36 37341320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.askhatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szemlencsék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000456092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet számára szemlencsék beszerzésére.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő,
a) ha az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) nem rendelkezik legalább 1 db szemlencsék szállítására vonatkozó referenciával. A benyújtott referencia (referenciák) mennyiségének összesen el kell érnie 800 db szemlencse szállítását
b) ha a szállítani kívánt termék(ek) nem rendelkezn(ek) a 93/42/EC irányelv és /vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal és megfelelőségi nyilatkozattal.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt a) alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, míg az előírt b) alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő,
a) ha az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) nem rendelkezik legalább 1 db szemlencsék szállítására vonatkozó referenciával. A benyújtott referencia (referenciák) mennyiségének összesen el kell érnie 700 db szemlencse szállítását
b) ha a szállítani kívánt termék(ek) nem rendelkezn(ek) a 93/42/EC irányelv és /vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal és megfelelőségi nyilatkozattal.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt a) alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, míg az előírt b) alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2018/08/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2018/08/13
Helyesen:
2018/08/16
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2018/08/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben