Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:14196/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dalos és társa Kereskedelmi és szolgáltató Kft
Teljesítés helye:2081 Piliscsaba, hrsz. 3902/13
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SCHMIDT'64 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dalos és társa Kereskedelmi és szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44547664
Postai cím: Új Utca 21
Város: Piliscsaba
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dalos András
Telefon: +36 309660615
E-mail: dalos.andras@dalostuzep.hu
Fax: +36 309660615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dalostuzep.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dalostuzep.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kereskedelem
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Iroda és csarnok építése”
Hivatkozási szám: EKR000270812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Raktár és üzlettér rendeltetésű kétszintes épület befejező szerkezetépítési, gépészeti és elektromos munkái. Az épületek nyers várszerkezete áll.
Elvégzendő feladatok:
Raktár-iroda (a megadott mennyiségek a portaépületen végzendő munkák mennyiségeit is tartalmazzák):
előregyártott tetőgerendák 18db és előregyártott attika gerendák 25db elhelyezése
trapézlemez fedés készítése 1264m2
lapostető hőszig. 1216m2
lapostető vízszig. kialakítása 1216m2
talajnedvesség elleni szig. 1227m2
új hőszigetelt üvegezésű nyílászárók beépítése 14db
válaszfal építése 263m2
aljzat hőszig. 1762m2
épületgépészeti alapszerelés, szerelvényezés 1rsz
épületvillamossági alapszerelés, szerelvényezés 1rsz
szellőztető rendszerének kialakítása 1rsz
gipszkarton álmennyezet építése 1045m2
„dryvit” rendszerű homlokzati hőszig. kialakítása 1160m2
kétkarú monolit vb. lépcső építése 1db
új beltéri nyílászárók elhelyezése
• belső felületkezelési munkák: festés, burkolás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 261779907 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Iroda és csarnok építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2081 Piliscsaba, hrsz. 3902/13
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Raktár és üzlettér rendeltetésű kétszintes épület befejező szerkezetépítési, gépészeti és elektromos munkái
Főbb adatok:
-beépítés módja: szabadon álló
-övezet: GKSZ/B terület
-beépítettség max. 35%
-épület magasság max 7,5 m
-előírt zöldterület 30%
-előírt szintterület 20-70 %
-telek területe: 5024 m2
-épület bruttó alapter. 1338 m2
-telek beépítettsége: 26,64 %
-zöldterület 1510 m2
-épületmagasság 7,50 m
Az érintett ingatlanon jelenleg az épületek nyers várszerkezete áll.
A beruházó saját költségén a kiviteli tervek alapján az alábbi munkafolyamatokat elvégeztette a kivitelezés első ütemében:
RAKTÁR épület:
-földmunka, humuszos talaj rtg leszedése
-földfeltöltés, kavicsos terítés
-tömörítés, 90% tömörség felett gépi erővel
-talajerősítés, geo textília elhelyezésével
-szerelőbeton készítés
-alapozás, vb gerendarács-acél cölöp alappal
-monolit vb pillér szerkezetek
-kitöltő blokk tégla falazat
-monolit vb nyilas áthidalok
-bitumenes vastag lemez vízszigetelés 2rtg teherhordó falak alatt
IRODA épület:
-földmunka humuszos termő rtg leszedése
-földfeltöltés, kavicsos réteg terítés
-tömörítés 90% tömörségi felett gépi erővel
-talajerősítés geo textília terítéssel
-szerelőbeton készítés
-alapozás, vb gerendarács-acél cölöp alappal
-monolit vb falak
-vb pillérérek
-monolit vb áthidaló
-szintközi monolit vb födém
PORTA épület:
-földmunka, humuszos talaj rtg leszedése
-földfeltöltés, kavicsos terítéssel
-tömörítés 90% tömörség felett gépi erővel
-alapozás, vb lemez alap készítés:
-teherhordó tégla falazat
-előregyártott kerámiavázas áthidalókkal
-monolit vb síkfödém készítése:
-pillér készítés beton pillér falazó blokk, vasalt, betonozva
-lejtést adó beton réteg készítése
Épület együttes kívüli munkák:
-vízóra akna földtömb kiemelés
-ideiglenes kerítés kiépítése
-földfeltöltés a telek végén
-ideiglenes áram kiépítése
Az alábbiakban ismertetjük a kivitelezés második ütemében elvégzendő befejező szerkezetépítési, gépészeti és elektromos munkákat:
Elvégzendő feladatok:
Raktár-iroda (a megadott mennyiségek a portaépületen végzendő munkák mennyiségeit is tartalmazzák):
• előregyártott tetőgerendák 18 db és előregyártott attika gerendák 25 db elhelyezése
• trapézlemez fedés készítése 1264 m2
• lapostető hőszigetelés 1216 m2
• lapostető vízszigetelés kialakítása 1216 m2
• talajnedvesség elleni szigetelés 1227 m2
• új hőszigetelt üvegezésű nyílászárók beépítése 14 db
• válaszfal építése 263 m2
• aljzat hőszigetelés 1762 m2
• épületgépészeti alapszerelés, szerelvényezés 1 rendszer
• épületvillamossági alapszerelés, szerelvényezés 1 rendszer
• szellőztető rendszerének kialakítása 1 rendszer
• gipszkarton álmennyezet építése 1045 m2
• „dryvit” rendszerű homlokzati hőszigetelés kialakítása 1160 m2
• kétkarú monolit vb. lépcső építése 1 db
• új beltéri nyílászárók elhelyezése 21 db
• belső felületkezelési munkák:
- diszperziós festés, glettelés 1480 m2
- hidegburkolás 1096 m2
• út és járda építése, térburkoló beton elemekből 2065 m2
• parkosítás, gyepesítés, fa és disznövény ültetése 900 m2
Porta épület (mennyiségek az irodaépületnél megadva):
• lapostető hőszigetelés
• lapostető vízszigetelés kialakítása
• új hőszigetelt üvegezésű ablakok beépítése
• talajnedvesség elleni szigetelés
• aljzat hőszigetelés
• válaszfal építése
• épületgépészeti alapszerelés, szerelvényezés
• épületvillamossági alapszerelés, szerelvényezés
• „dryvit” rendszerű hőszigetelés kialakítása
• új beltéri nyílászárók elhelyezése
• belső felületkezelési munkák: festés, burkolás
A kivitelezési munkának nem része a kiviteli terveken szereplő pergola rendszer, valamint a telek utca fronti részen létesítendő kerítés építése. Ezen munkálatokat a beruházó későbbi ütemben valósítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0 hónap - maximum 36 hónap)  15
2 A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a kivitelezésbe (IGEN / NEM) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Iroda és csarnok építése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SCHMIDT'64 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85014125
Postai cím: Templom Utca 27
Város: Leányvár
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2518
Ország: Magyarország
E-mail: info@schmidt64.hu
Telefon: +36 309223242
Internetcím(ek): (URL) http://www.schmidt64.hu
Fax: +36 33487191
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13977333-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 260930494
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 261779907
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Traverz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59641182
Postai cím: Babits Mihály Utca 25
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12723715211

Hivatalos név: Könyv-Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51363046
Postai cím: Leanyvári Út 32
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14700239211

Hivatalos név: Gabroplus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67297346
Postai cím: Patak Sor 17.
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24090995211

Hivatalos név: SCHMIDT'64 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85014125
Postai cím: Templom Utca 27
Város: Leányvár
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2518
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13977333211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges