Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:19778/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Terény Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Terény Község Általános Iskola 2696 Terény, Arany János út 6. Hrsz.: 244/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Uniós Energia Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Terény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07652
Postai cím: Arany János út 46.
Város: Terény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2696
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brozsó Andrásné polgármester
Telefon: +36 35548000
E-mail: postmaster@tereny.t-online.hu
Fax: +36 35548001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tereny.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületenergetikai beruházás Terény Községben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés leírása:
Jelen pályázat keretében az Iskola energetikai korszerűsítése valósul meg.
• hőszigetelés
• nyílászáró csere
• akadálymentesítés
• fűtéskorszerűsítés
• napelem rendszer kiépítése

ÉPÜLET LEÍRÁSA
Az épület teherhordó szerkezete, jelenleg a használati tapasztalatok és a helyszínen látottak alapján megfelelő. Az épület teherhordó falai 30-40 cm vtg. égetett kerámiából készültek. A felújítások az épület tartószerkezetét nem érintik. A teherhordó falakban lévő nyílászárók helyére, új nyílászárók elhelyezése a meglévő falnyílásokba történik, meglévő áthidalások megtartásával. Az épület akadálymentes bejárata és akadálymentes mosdó valósul meg a meglévő vizes blokk átalakításával. A meglévő pala tetőfedés helyett kerámia tetőfedés készül. Az elavult gázkazán helyére új kondenzációs Gázkazán kerül. A tetőre 4 kw-os névleges teljesítményű napelem rendszer készül. A tervezett felújítással, építési engedély köteles tevékenységet nem végzünk.

Hőszigetelés:
• Homlokzat:
Az alapfelületet vizsgáljuk át a repedezett, laza vakolatot elkell távolítani és helyette újat kell felhordani, a felületet portalanítsuk. A 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő lapok alsó élének mechanikai védelmére helyezzünk fel lábazati indítósínt. A lapokat kenjük be ragasztóval , a lapokat egymástól eltolva kötésbe kell felhelyezni és dűbelekkel rögzíteni. A hálót a felkent ragasztófelületére kell helyezni majd átkell simítani, a hálót teljes mértékben átkell fedni. A sarkokon él védőket kel alkalmazni. Az eddig elkészült felületet csiszolással és alapozással kell előkészíteni a színezésre. Az 1-es színkódú kapart vékonyvakolatot rozsdamentes glettvassal kell felhordani.

• Födém:
A meglévő födémet letakarítjuk majd 2 x 10 cm ásványgyapot hőszigetelést helyezünk el kötésben, fontos , hogy teljes takarásban legyenek.
A pincefödémet 20 cm vastagságú táblás kőzetgyapottal kell szigetelni és fém dűbelekkel rögzíteni.
Nyílászárók:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük új fa kültéri nyílászárók kerülnek elhelyezésre. Hőszigetelt fokozott légzárású ajtók és ablakok, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között nagyszilárdságú vasalatokkal háromrétegű üvegezéssel.
A nyílászárók U értéke: 1.15W/m2.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat elkell elvégezni.
Tető héjazat csere:
Az épület teljes terjedelmében azbeszt tartalmú palával van fedve, melyet a pályázat keretein belül meg kívánunk szüntetni. A kivitelezés során az elbontott
azbeszt tartalmú palákat a törvényi előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként kezelve kell elszállítani és a megfelelő helyen ártalmatlaníttatni. A tetőhéjazat elbontását követően az elöregedett tetőléceket cseréljük, illetve megerősítjük annak érdekében, hogy a pala helyett felkerülő égett agyag cserepeket a tető szerkezete elbírja.
Napelem:
16 db 250 Wp névleges teljesítményű polikristályos napelem és kiegészítők: inverter, rögzítési rendszer, túlfeszültség védelem, sztringbiztosíték, AC/DC elosztó szekrény, AC kapcsoló, AC kismegszakító, tűzvédelmi kapcsoló.
Fűtéskorszerűsítés:
Az elavult kazánt 42 kW-os modern kondenzációs gázkazánra kell cserélni, amely a használati meleg vizet is elő tudja állítani. Ezzel egyidejűleg a radiátorokat
termosztatikus szeleppel látjuk el, így helyiségenként szabályozás megoldott lesz az épületben. Radiátorok részleges cserélje: a további használatra nem javasolt, gazdaságtalan radiátorok cseréje.
Akadálymentesítés:
A fejlesztés eredményeképpen az épület főbejáratának akadálymentesítése is megvalósul. Az ajtók mindkét oldalán a mozgáshoz -manőverezéshez - megfelelő méretű (1,50x1,50m), vízszintes helyet biztosítsunk. A kivitelezés során a küszöbök kialakítását megpróbáljuk elkerülni, amennyiben erre mindenképp szüksége van, akkor az legfeljebb 2 cm magas legömbölyített küszöb lesz. A bejárattól az illemhelyig vezető út teljes mértékben akadálymentesítésre kerül. A beruházás megvalósulásával olyan méretű illemhely kerül kialakításra, amely lehetővé teszi a kerekesszéket használó személy részére a 360 fokos megfordulást. A WC csésze úgy kerül elhelyezésre, hogy egy aktív használó kerekesszékből történő átülése legalább háromféle módon meg tudja közelíteni, továbbá az esetleges segítő személy számára is megfelelő hely legyen biztosítva a WC mögött illetve a WC mellett.
A beruházás nem építési engedély köteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43043603 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Épületenergetikai beruházás Terény Községben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Terény Község Általános Iskola 2696 Terény, Arany János út 6. Hrsz.: 244/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés leírása:
Jelen pályázat keretében az Iskola energetikai korszerűsítése valósul meg.
• hőszigetelés
• nyílászáró csere
• akadálymentesítés
• fűtéskorszerűsítés
• napelem rendszer kiépítése

ÉPÜLET LEÍRÁSA
Az épület teherhordó szerkezete, jelenleg a használati tapasztalatok és a helyszínen látottak alapján megfelelő. Az épület teherhordó falai 30-40 cm vtg. égetett kerámiából készültek. A felújítások az épület tartószerkezetét nem érintik. A teherhordó falakban lévő nyílászárók helyére, új nyílászárók elhelyezése a meglévő falnyílásokba történik, meglévő áthidalások megtartásával. Az épület akadálymentes bejárata és akadálymentes mosdó valósul meg a meglévő vizes blokk átalakításával. A meglévő pala tetőfedés helyett kerámia tetőfedés készül. Az elavult gázkazán helyére új kondenzációs Gázkazán kerül. A tetőre 4 kw-os névleges teljesítményű napelem rendszer készül. A tervezett felújítással, építési engedély köteles tevékenységet nem végzünk.

Hőszigetelés:
• Homlokzat:
Az alapfelületet vizsgáljuk át a repedezett, laza vakolatot elkell távolítani és helyette újat kell felhordani, a felületet portalanítsuk. A 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő lapok alsó élének mechanikai védelmére helyezzünk fel lábazati indítósínt. A lapokat kenjük be ragasztóval , a lapokat egymástól eltolva kötésbe kell felhelyezni és dűbelekkel rögzíteni. A hálót a felkent ragasztófelületére kell helyezni majd átkell simítani, a hálót teljes mértékben átkell fedni. A sarkokon él védőket kel alkalmazni. Az eddig elkészült felületet csiszolással és alapozással kell előkészíteni a színezésre. Az 1-es színkódú kapart vékonyvakolatot rozsdamentes glettvassal kell felhordani.

• Födém:
A meglévő födémet letakarítjuk majd 2 x 10 cm ásványgyapot hőszigetelést helyezünk el kötésben, fontos , hogy teljes takarásban legyenek.
A pincefödémet 20 cm vastagságú táblás kőzetgyapottal kell szigetelni és fém dűbelekkel rögzíteni.
Nyílászárók:
A meglévő homlokzati fa nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük új fa kültéri nyílászárók kerülnek elhelyezésre. Hőszigetelt fokozott légzárású ajtók és ablakok, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között nagyszilárdságú vasalatokkal háromrétegű üvegezéssel.
A nyílászárók U értéke: 1.15W/m2.
A nyílászárók cseréje után a szükséges vakolat és festés javítási munkákat elkell elvégezni.
Tető héjazat csere:
Az épület teljes terjedelmében azbeszt tartalmú palával van fedve, melyet a pályázat keretein belül meg kívánunk szüntetni. A kivitelezés során az elbontott
azbeszt tartalmú palákat a törvényi előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként kezelve kell elszállítani és a megfelelő helyen ártalmatlaníttatni. A tetőhéjazat elbontását követően az elöregedett tetőléceket cseréljük, illetve megerősítjük annak érdekében, hogy a pala helyett felkerülő égett agyag cserepeket a tető szerkezete elbírja.
Napelem:
16 db 250 Wp névleges teljesítményű polikristályos napelem és kiegészítők: inverter, rögzítési rendszer, túlfeszültség védelem, sztringbiztosíték, AC/DC elosztó szekrény, AC kapcsoló, AC kismegszakító, tűzvédelmi kapcsoló.
Fűtéskorszerűsítés:
Az elavult kazánt 42 kW-os modern kondenzációs gázkazánra kell cserélni, amely a használati meleg vizet is elő tudja állítani. Ezzel egyidejűleg a radiátorokat
termosztatikus szeleppel látjuk el, így helyiségenként szabályozás megoldott lesz az épületben. Radiátorok részleges cserélje: a további használatra nem javasolt, gazdaságtalan radiátorok cseréje.
Akadálymentesítés:
A fejlesztés eredményeképpen az épület főbejáratának akadálymentesítése is megvalósul. Az ajtók mindkét oldalán a mozgáshoz -manőverezéshez - megfelelő méretű (1,50x1,50m), vízszintes helyet biztosítsunk. A kivitelezés során a küszöbök kialakítását megpróbáljuk elkerülni, amennyiben erre mindenképp szüksége van, akkor az legfeljebb 2 cm magas legömbölyített küszöb lesz. A bejárattól az illemhelyig vezető út teljes mértékben akadálymentesítésre kerül. A beruházás megvalósulásával olyan méretű illemhely kerül kialakításra, amely lehetővé teszi a kerekesszéket használó személy részére a 360 fokos megfordulást. A WC csésze úgy kerül elhelyezésre, hogy egy aktív használó kerekesszékből történő átülése legalább háromféle módon meg tudja közelíteni, továbbá az esetleges segítő személy számára is megfelelő hely legyen biztosítva a WC mögött illetve a WC mellett.
A beruházás nem építési engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre. (igen/nem) 15
2 Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat letakarással (nem porzó módon) szállítja el (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozási díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-NGI-2016-00019 pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Épületenergetikai beruházás Terény Községben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Uniós Energia Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Színesfém u. 11-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 703913233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22747079-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43110040
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43043603
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészet, kőműves munkák, elektromos szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Uniós Energia Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Színesfém u. 11-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22747079-2-43

Hivatalos név: Moha-Gép Trans Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rezeda u. 24.
Város: Sződliget
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2133
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13654795-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges