Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:20629/2018
CPV Kód:45211350-7
Ajánlatkérő:Csákvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, 8083 Csákvár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zólyomi Fővállalkozó Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csákvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59088796
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Csákvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodrogai László
Telefon: +36 22582310
E-mail: titkarsag@csakvar.hu
Fax: +36 22582310
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csakvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi tér és Könyvtár építése II.
Hivatkozási szám: EKR000621472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közösségi tér és Könyvtár építése vállalkozási keretszerződés keretében.
1. Alapszakasz: Új épület építése, használaton kívüli építmények bontása, megszüntetése
- A régi épületek elbontása a telekalakítást megelőző 1982 és 1981 hrsz-ú ingatlanokon
- Kerítés bontása és építése
- A belső közlekedési területek kiépítése
- Az épület előtti járdák kiépítése
- A szükséges közmű-csatlakozások kiépítése, használaton kívüliek megszüntetése
- Hátsó kapu kiépítése (belső irányítással)
Beltéri berendezéseknél:
- riasztó berendezés
- tűzjelzőberendezés
- gyengeáramú előkészítés (kihangosítás, előadói világítás, térfigyelés)
Bontási munkák a 8., 9., 1982, 1981 hrsz-en.
2. Szakasz: A rendezvényterem és hozzákapcsolódó helyiségek befejező munkái.
Meglévő (megmaradó) épület (Láng-ház) és pince felújítása. A Kávézó-büfé kialakítása, konyhatechnológiai felszerelése. Elektromos befejező munkák. Épületgépészet befejező munkák. Kertépítés, tereprendezés a teljes telken.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 493367105 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közösségi tér és Könyvtár építése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
További tárgyak:45111100-9
45112700-2
45212300-9
45212321-2
45212330-8
45262690-4
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyarország, 8083 Csákvár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés 2. szakaszra oszlik. Az Ajánlatkérő a keretszerződés alapján az 1. Alapszakaszt mindenképpen megrendeli, közvetlenül a keretmegállapodás megkötését követően. Az Ajánlatkérő a 2. szakaszt a szerződéskötést követő 12 hónapon belül jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni. Ez esetben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megrendelt 2. szakaszt a megrendelés kézhezvételétől számított 4 hónapon belül köteles teljesíteni.
1. Alapszakasz: Az építés fő leírása: Új épület építése, használaton kívüli építmények bontása, megszüntetése
- A régi épületek elbontása a telekalakítást megelőző 1982 és 1981 hrsz-ú ingatlanokon
- Kerítés bontása és építése
- A belső közlekedési területek kiépítése
- Az épület előtti járdák kiépítése
- A szükséges közmű-csatlakozások kiépítése, használaton kívüliek megszüntetése
- Hátsó kapu kiépítése (belső irányítással)
Beltéri berendezéseknél:
- riasztó berendezés
- tűzjelző berendezés
- gyengeáramú előkészítés (kihangosítás, előadói világítás, térfigyelés)
Bontási munkák a 8., 9., 1982, 1981 hrsz-en.
Az épület adatai: Egy multifunkcionális közösségi tér és könyvtár építése, a hozzá tartozó parkolókkal. Az épület egy szintes, összesen 42 helyiségből áll. A helyiségek megnevezése és alapterülete:
Rendezvénytér – 350,40 m2
Előtér - 25,53 m2
Előtér - 7,43 m2
Mosdó - 1,80 m2
Előtér – 7,87 m2
Iroda - 14,49 m2
Raktár - 16,11 m2
Mosdó - 1,74 m2
Mosdó - 6,36 m2
Mosdó - 3,89 m2
Mosdó - 1,08 m2
Öltöző - 9,41 m2
Öltöző – 9,72 m2
Smink fodrászat - 8,04 m2
Akadálymentes mosdó - 5,06 m2
Férfi mosdó - 6,67 m2
Férfi mosdó 5,30 m2
Női mosdó - 12,84 m2
Női mosdó - 5,9 m2
Takarító szertár - 0,68 m2
Teakonyha - 4,84 m2
Könyvtár - 200,20 m2
Büfé - 11,18 m2
Ruhatár - 14,24 m2
Előtér - 75,63 m2
Igazgatói iroda - 15,36 m2
Stúdió - 13,10 m2
Klubszoba - 35,18 m2
Klubszoba – 23,81 m2
Emlékszoba - 13,1 m2
Közlekedő - 13,89 m2
Előtér - 16,72 m2
Raktár - 8,11 m2
Mosdó, öltöző - 2,25 m2 WC 1,13 - m2
Raktár - 3,66 m2
Elektromos helyiség: 0,72 m2
Zuhanyzó: 1,26 m2
Padlástéri helyiségek:
Gépészeti helyiség: 25,88 m2
Gépészeti helyiség: 43,60 m2
Kamera helyiség: 20,55 m2
Gépészeti helyiség: 4,79 m2
Az épület teljes hasznos alapterülete: Földszint: 954,70 m2, Padlástér: 94,82 m2 (Összesen 1049,52 m2).
A huzamos tartózkodásra szolgáló terület mérete: 302,14 m2 (könyvtár, iroda, igazgatói iroda, stúdió és 2 klubszoba).
A tervezett épület beépített alapterülete: 1090,5 m2.
Építménymagasság: 4,42 m.
A rendezvénytér 296 fő befogadására alkalmas.
Összesen 11 db parkoló, 10 db kerékpártároló létesítése szükséges telken belül.
A beszerzés tárgyához az alapkiépítés tartozik, amely a következő elemekből áll: A nagy épületrész és a nyaktag a külső megjelenést tekintve terv szerint elkészül. A beltérben a középső kiszolgáló blokk terv szerint elkészül, de csak a szaniterek kerülnek beépítésre. Az épület többi részén a falak
szerkezetkész állapotban elkészülnek, a felületképzés és a burkolás viszont már a 2. szakasz része. Az épületgépészet esetében hűtőgép, illetve a mosdók elszívását leszámítva a légtechnika nem tartozik az alapkiépítéshez.
2. szakasz: A rendezvényterem és hozzá kapcsolódó helyiségek befejező munkái. A Rendezvénytér és hozzá kapcsolódó helyiségek – összes nettó alapterülete: 417,43 m2. A könyvtár és hozzá kapcsolódó helyiségek befejező munkái. A Könyvtár és hozzá kapcsolódó helyiségek - összes nettó alapterülete: 259,26 m2. Meglévő (megmaradó) épület (Láng-ház) és pince felújítása. A Láng-ház 110,81 m2 alapterületű. A Kávézó-büfé kialakítása,
konyhatechnológiai felszerelése. A Büfé - 11,18 m2 alapterületű. Elektromos befejező munkák. Épületgépészet befejező munkák.
Beltéri beépített berendezések:
- konyhatechnológia,
- mobil kihúzható nézőtér,
- mobil színpad.
Kertépítés, tereprendezés a teljes telken. A közösségi tér Szabadság tér felőli oldalán a tervrajzok szerinti kert- és parképítés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében nem meghatározott épületszerkezetekre (hónap) (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 3
2 Szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja a bejelentést követően (munkanap)(min1 mnap, max.5 mnap) 3
3 Környezetvédelmi vállalások száma (db, min. 4, max. 11 vállalás) 20
4 MV-É vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, képzettséggel rendelkező felelős műszaki vezető alk-i feltétételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (max. 60 hónap) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. A szerződés időtartamának értelmezését lásd További információk pontban!
2. Nettó ajánlati ár (HUF) részszempont alszempontjait és azok súlyszámát lásd További információk pontban!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR000621472018 Rész száma: Elnevezés: Közösségi tér és Könyvtár építése II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zólyomi Fővállalkozó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98219737
Postai cím: Öreghegyi Út 21
Város: Etyek
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2091
Ország: Magyarország
E-mail: zolyomikft2@gmail.com
Telefon: +36 203677064
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11773470207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 493367105
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zólyomi Fővállalkozó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98219737
Postai cím: Öreghegyi Út 21
Város: Etyek
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11773470207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges