Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:21799/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8921 Zalaszentlőrinc, Arany J. u. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Muros Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21715
Postai cím: Petőfi Sándor utca 4
Város: Zalaszentlőrinc
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8921
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dormánné Péter Márta
Telefon: +36 308230387
E-mail: dormanne.peter.marta@t-online.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaszentlorinc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltató ház és orvosi rendelő energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szolgáltató ház és orvosi rendelő energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45320000-6
45421130-4
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8921 Zalaszentlőrinc, Arany J. u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Festés 168,24 m2
Homlokzatszigetelés 300,83 m2
Nyílászárók cseréje 25 db
Akadálymentes WC 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15 -ZA1 - 2016 - 00028

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11376 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szolgáltató ház és orvosi rendelő energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Muros Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 50.
Város: Ólmod
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9733
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34104075
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45320000-6
45421130-4
45442110-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8921 Zalaszentlőrinc, Arany J. u. 5.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Festés 168,24 m2
Homlokzatszigetelés 300,83 m2
Nyílászárók cseréje 25 db
Akadálymentes WC 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 112
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34104075
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Muros Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 50
Város: Ólmod
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9733
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Kivitelezés közben megállapítást nyert, hogy a munkaterült átadásának időigénye hosszabb a tervezettnél. A munkaterület tényleges átadására … napon került sor.
Leírtakra tekintettel a Felek a szerződés teljesítésének véghatáridejét úgy módosították, hogy az igazodik az eredeti szerződésben meghatározott 15 napos munkaterület átadástól számított eredeti, 2018. október 30. napos véghatáridő időtartamához.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1. Kivitelezés közben megállapítást nyert, hogy a munkaterült átadásának időigénye hosszabb a tervezettnél. A munkaterület tényleges átadására … napon került sor.
Leírtakra tekintettel a Felek a szerződés teljesítésének véghatáridejét úgy módosították, hogy az igazodik az eredeti szerződésben meghatározott 15 napos munkaterület átadástól számított eredeti, 2018. október 30. napos véghatáridő időtartamához.
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: jelen mező kizárólag a hirdetménykezelő rendszer miatt kerül kitöltésre, a szerződés módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34104075 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34104075 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben