Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:22544/2018
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:KEREKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 6041 Kerekegyháza, külterület, HRSZ: 0168/262; 0168/249;6041 Kerekegyháza, külterület, HRSZ: 0168/262; 0168/249; 0168/268;6041 Kerekegyháza, külterület, HRSZ: 0168/262; 0168/249; 0168/268;6041 Kerekegyháza, külterület, HRSZ: 0168/262; 0168/249; 0168/268
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kal-System Korlátol Felelősségű Társaság;POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Kal-System Korlátol Felelősségű Társaság;AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:társas vállalkozó, állattartás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KEREKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19265696
Postai cím: Virág Utca 39. Fsz.1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Sándor
Telefon: +36 309383422
E-mail: szabosanyi.66@gmail.com
Fax: +36 76371009
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: társas vállalkozó, állattartás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Árúbeszerzés Baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök
Hivatkozási szám: EKR000702092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. RÉSZ : Szója extrudáló rendszer és napraforgó prés rendszer
2. RÉSZ : Automata tojófészek és láncos alsópályás etető
3. RÉSZ: 2 db Láncos szállító tartozékaival (hossz: 23m és 34 m)
4. RÉSZ : Elektromos üzemű targonca
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 163611000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szója extrudáló rendszer és napraforgó prés rendsz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16630000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 6041 Kerekegyháza, külterület, HRSZ: 0168/262; 0168/249
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Termelési elvárás:
-Szója és napraforgó feldolgozása, hidegen sajtolt napraforgó olaj készítése, és szója melegen extrudálása, hőkezelése, fullfat szója előállítása, vagy préselt extrudált szója előállítása.
A rendszer alkalmas legyen napraforgó hidegen sajtolására és szója melegen extrudálására. Elvárás, hogy 3db, külön is működő képes prést tartalmazzon a gyártó vonal a következők szerint:
• Napraforgó prés: min.1.000 kg/h kapacitás
• Szója prés: min.1.000 kg/h kapacitás
• Extrudáló: min.1.000 kg/h kapacitás
Elvárás:
• Szója hőkezelése esetén max.5 TIA mg/g
Befogadó garatnak 2m³ kapacitású alapanyag tartálynak kell lennie, ahonnan szállító gépek min. 15t/h kapacitással juttatják el az anyagot a présekhez és az extrudálóhoz. Extrudáló felett egy 2m³ tartályt kell elhelyezni. Napraforgó préselése után a kijövő olajat egy 3 frakciós ülepítő tartállyal kell megszűrni, ami 4m³ kapacitású kell legyen. Az ülepítő tartályból a megszűrt olaj kerüljön egy 10m³ tartályba. Szója préselése után a kijövő olajat 1 frakciós ülepítő tartállyal kell megszűrni és szintén 10m³ tartályba kell kerüljön egy átemelő szivattyú segítségével. Préselések után a préselt anyagok mind a szója, mind a napraforgó pogácsa egy pogácsahűtőn keresztül min 15t/h kapacitású szállító gépekkel 2db 15m³ tartályba kell juttatni, ahonnan min. 15t/h kapacitású szállító gépek juttassák ki a szállító autóra.
I/1. Napraforgó olajprés: napraforgóból, teljes olajtartalmú napraforgóból magas nyomás hatására préseli ki az olajat. A berendezésben egy erős speciális csiga található mely forgó mozgás hatására a gép belsejében nagy nyomást hoz létre így kipréselve a csigát körülvevő külső perforált hengeren az olajat. Kivitelezése ötvözött acél öntvényből, festett felületvédelemmel.
kapacitás:1t/h
Méretei (mm):
- magasság: 2150-2200
- szélesség: 960-1000
- hossz: 4200-4300
- villamos telj.(kW): max. 45,0
I/2. Extrudált szója olajprés: szójából, extrudált teljes olajtartalmú szójából magas nyomás hatására préseli ki az olajat. A berendezésben egy erős speciális csiga található mely forgó mozgás hatására a gép belsejében nagy nyomást hoz létre így kipréselve a csigát körülvevő külső perforált hengeren az olajat. Kivitelezése ötvözött acél öntvényből, festett felületvédelemmel.
kapacitás (extrudált szójából):1t/h
Méretei (mm):
- magasság: 1200-1250
- szélesség: 1100-1200
- hossz: 4200-4300
- villamos telj.(kW): max. 22
I/3. Extrudáló berendezés: a magok magas hőmérsékleten (120-150C°) nagy nyomáson (40 atm.) történő összezúzása, őrlése egy speciális csigás berendezéssel. Extrudálási folyamat során a gabona megőrlődik, a nagy hő és nyomás hatására dehibridálódik, sterilizálódik, majd a berendezésből kilépve felpuffad. Kivitelezése acél öntvényből, festett felületvédelemmel.
kapacitás (12% nedvességtartalom alatti, tisztított szója babból):1t/h
Méretei (mm):
- magasság: 1750-1800
- szélesség: 1600-1700
- hossz: 1950-2000
- villamos telj.(kW): max. 90,0
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó Szakmai ajánlat tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszközök installációjára van lehetőség. A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszközöket is elfogad (alkalmazva a „vagy azzal egyenértékű”szókapcsolatot.), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szállítandó termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.36 hónap) 10
2 2. A vállalt többlet jótállás időtartamán felül vállalt szavatossági idő , a kötelezően előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.60 hónap) 10
3 3. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő ( min 6 - max.72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.2-16
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a karakterszám-korlátozás miatt, az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: Automata tojófészek és láncos alsópályás etető
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16650000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6041 Kerekegyháza, külterület, HRSZ: 0168/262; 0168/249; 0168/268
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Automata tojófészek rendszer rácspadlóval
Épület hossza: 100 m
Épület szélessége: 12 m
Telepíthető állatlétszám. 9.477 db Tojótyúk tartása
Tojófészek rendszer:
- 1 fészekegység maximális hossza: 2,44 m
- 1 fészekegység maximális szélessége 1,61 m
- 1 fészekegység madár befogadó képessége minimum: 231 db
- tojáskihordó szalagok száma maximum: 2 sor
- tojáskihordó szalag szélessége maximum: 500 mm
- tojáskihordó szalag lyuk kialakítása: négyszögletes vagy kör
- tojáskihordó szalagok közti elválasztás: 2 sor esetén igen
- összes fészekegység minimum: 41 db
- átjáró egységek száma minimum: 1 db
- fészek nyitás és csukás automatizálása igen

Rácspadló rendszer:
- alátámasztás: horganyzott acél
- alátámasztás mérete minimum: 3000 mm
- rácspadló maximális nagysága: 1200 x 592 mm
- Rácspadló minimális darabszáma: 900 db
Elektromos vezérlő rendszer:
- fém szekrény kivitel
- fészek nyitó záró motorok vezérlése A-0-M kapcsolással
- elektromos kontrolok hővédelmek megléte

Etetéstechnológia: Láncos alsópályás etető
Technikai információk:
Körök száma: 3
1 kör hossza minimum: 186 m
1 etető vályú hossza maximum 3 m
Összes etetővályúk száma minimum : 168 db
Etetővályúk elhelyezése : földön installálva
Lánc sebessége minimum: 12 m/sec
Etetővályú felett ülőrúd : igen
etetővályú magasság állítási lehetőség igen
töltési pont: elöl
töltési pont típusa: 100-150 kg napi tartály
kontroll: Sensor
minimum szenzor a napitartályban: igen
A részletes leírásokat/elvárásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó Szakmai ajánlat tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszközök installációjára van lehetőség. A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszközöket is elfogad (alkalmazva a „vagy azzal egyenértékű”szókapcsolatot.), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szállítandó termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.36 hónap) 10
2 2. A vállalt többlet jótállás időtartamán felül vállalt szavatossági idő , a kötelezően előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.60 hónap) 10
3 3. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő ( min 6 - max.72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.2-16
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a karakterszám-korlátozás miatt, az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: 2 db Láncos szállító tartozékaival
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16650000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6041 Kerekegyháza, külterület, HRSZ: 0168/262; 0168/249; 0168/268
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Technológiai műszaki leírás láncos szállítók:
1. Láncos szállító: vízszintes irányú szállítást végez görgős láncra felerősített speciális műanyag lapátok segítségével. Minden 5. lapát tisztítólapát. Kivitelezése acéllemezből, horganyzott felület védelemmel. Acél öntvényházas hajtóműves motorral szerelve. Láncos szállító alsó lemeze 3mm vastagságú, oldalsó lemezei 2mm vastagságúak. Torlódás kapcsolóval ellátva.
Teljesítménye: min. 40000 kg/óra
Méretei (mm):
- magasság: 735
- szélesség: 480
- hossz: 23000
- villamos telj.(kW): max. 4

2. Láncos szállító: vízszintes irányú szállítást végez görgős láncra felerősített speciális műanyag lapátok segítségével. Minden 5. lapát tisztítólapát. Kivitelezése acéllemezből, horganyzott felület védelemmel. Acél öntvényházas hajtóműves motorral szerelve. Láncos szállító alsó lemeze 3mm vastagságú, oldalsó lemezei 2mm vastagságúak. Torlódás kapcsolóval ellátva.
Teljesítménye: min. 40000 kg/óra
Méretei (mm):
- magasság: 735
- szélesség: 480
- hossz: 34000
- villamos telj.(kW): max. 4
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó Szakmai ajánlat tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszközök installációjára van lehetőség. A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszközöket is elfogad (alkalmazva a „vagy azzal egyenértékű”szókapcsolatot.), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szállítandó termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.36 hónap) 10
2 2. A vállalt többlet jótállás időtartamán felül vállalt szavatossági idő , a kötelezően előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.60 hónap) 10
3 3. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő ( min 6 - max.72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.2-16
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a karakterszám-korlátozás miatt, az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: Elektromos üzemű targonca
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6041 Kerekegyháza, külterület, HRSZ: 0168/262; 0168/249; 0168/268
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teherbírás min 1500kg/500mm teherközépponton, Hajtó motor min. 4,5 kWx2, Oldalsó akkumulátor csere kialakítás, oldalra nyíló ajtóval, Görgők az akku térben, Közúti világítás, 2db első 1db hátsó munkalámpa, Emelési magasság min.3300 mm, Leengedett oszlop magassága max.2120 mm ,Szabademelés min.30 mm, Olajfürdős gondozás mentes fékrendszer, Kürt az emelő süllyesztő karon, Testsúlyra állítható karfás, biztonsági övvel szerelt kezelőülés, 4-ik hidraulika vezérlő kar, 3 féle üzemmód, PVC tető, Integrált villaoldalmozgató, Irányváltó és kürt az emelő/süllyesztő karon, Oszlop függőbe állítása nyomógombbal, Teljes szélesség max. 1075 mm, Szabad hasmagasság min. 85 mm, Tolatásjelző, Szuperelasztikus gumik.
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó Szakmai ajánlat tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszközök installációjára van lehetőség. A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszközöket is elfogad (alkalmazva a „vagy azzal egyenértékű”szókapcsolatot.), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szállítandó termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.36 hónap) 10
2 2. A vállalt többlet jótállás időtartamán felül vállalt szavatossági idő , a kötelezően előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.60 hónap) 10
3 3. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő ( min 6 - max.72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.2-16
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a karakterszám-korlátozás miatt, az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szója extrudáló rendszer és napraforgó prés rendsz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kal-System Korlátol Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76259737
Postai cím: II. Kerület
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: kalmarj@kalsystem.hu
Telefon: +36 302064680
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13689010203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 148020000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148020000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kal-System Korlátol Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76259737
Postai cím: II. Kerület
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13689010203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 2 Elnevezés: Automata tojófészek és láncos alsópályás etető
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15558563
Postai cím: Vállalkozók Útja 5/A
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
E-mail: info@poultry-tech.com
Telefon: +36 203885550
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12588428208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18720000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15558563
Postai cím: Vállalkozók Útja 5/A
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12588428208

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 2 db Láncos szállító tartozékaival
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kal-System Korlátol Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76259737
Postai cím: II. Kerület
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: kalmarj@kalsystem.hu
Telefon: +36 302064680
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13689010203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10215000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10215000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kal-System Korlátol Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76259737
Postai cím: II. Kerület
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13689010203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Elektromos üzemű targonca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89252363
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: bondord@axial.hu
Telefon: +36 305753165
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11376956203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5376000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5376000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Jungheinrich Hungária Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17977843
Postai cím: Vendel Park, Tormásrét Utca 14
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10773903244

Hivatalos név: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89252363
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11376956203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 131. § (6) bekezdés alapján a szerződés nem került megkötésre. A nyertes Ajánlattevő ( Poultry-Tech Kft., 9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 5/A ) a szerződéskötést - gyártói szállítási problémákra történő hivatkozással - megtagadta. Az V.2.3. pontba beemelt adatokat az EKR rendszer sajátosságából adódóan nem lehet törölni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges