Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:22897/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Törvényszék
Teljesítés helye:Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (4026 Debrecen, Perényi u. 1.; Hrsz: 8318)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Barna Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86390532
Postai cím: Széchenyi Utca 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szittáné Bilanics Erzsébet
Telefon: +36 52526710
E-mail: birosag@debrecenit.birosag.hu
Fax: +36 52347139
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Reg. Közig. és Munkaü. Bíróság épület felújítás
Hivatkozási szám: EKR000184472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (4026 Debrecen, Perényi u. 1.; Hrsz: 8318)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének kialakításával összefüggő épület felújítás" című projekt
kivitelezése keretében a műszaki tervdokumentációban részletezett építészeti, gépészeti és épületvillamossági feladatok
elvégzése. Tervezett épület telepítése, alapadatok: Telek területe: nem változik Beép ter nem változik Telek területe: 2011 m2
Burkolt beton terület: 110,44 m2 = 5,5 % Burkolt gyeprácsos terület: 329,20 m2 = 16,37 % Az épület szintmagassága: pince+fsz
. + 2 emelet+ tetőtér Relatív viszonyítási pont: épület körüli járda szintje Épület körüli járda:± 0,00 m fszt-i padlóvonal:+0,85 m;
+ 2,05 m 1. emeleti padlóvonal szintje: + 5,35 m 2. emeleti padlóvonal szintje: + 8,65 m tetőtéri em. padlóvonal szintje: + 11,95
m eresz magasság: nem változik gerinc magasság nem változik Belmagasság: fsz 4,24, 3,10, I em 3,00, 3,45 m , II em 2,73
tetőtér 2,48 m Építménymagasság: tervlapon részletezve Gépészet A szükséges gépészeti átalakítások készülnek, a MSZ szerinti kialakításokkal, vezetékelésekkel. Víz-, szennyvíz, fűtés, kiépítése terv szerint kis mértékben változik. Különösen vizesblokkok felújítása, thermoszelepek radiátorokra és klimatizálás készül. Szennyvíz meglévő rendszerbe kerül bekötésre. A belső használatú vizes helyiségek kis ventillátoros gépi szellőztetést kapnak. Új fűtés nem készül, radiátoros hő leadás nem változik. A beszabályozás és thermofejek kialakításra kerülnek. Szaniterek: Alaprajz szerinti vizes berendezések újonnan. Szellőzés: A helyiségek nagy része természetes szellőzésű. Belső terű helyiségek gépi kisventillátoros szellőzéssel és kerámia rácsos átszellőztetéssel. Az égési levegő biztosítására, gázüzemű főző-sütő berendezésnél pára-szagelszívó és légbevezetőt van. Légtechnika gépészet szerint. Csapadékvíz elvezetés: A csapadék eresz és lefolyócsatornán kerül levezetésre, és a telken
elszikkasztásra kerül. Gáz és víz- csatorna szerelést, a szabvány szerint anyagokkal, kötésekkel és jogszabályoknak megfelelően szabad végezni. Fűtés meglévő távhő rendszerről üzemel, radiátorokkal. Elektromos munkarész: A csatlakozási igényhez hálózatfejlesztés szükséges. Szerelvények a hazai kereskedelemben kapható ÉME engedéllyel rendelkezők lesznek. Az új villamos berendezések létesítése feleljen meg a nemzeti szabvány előírásainak. Érintésvédelem TN (Nullázás) áramvédő
kapcsolóval kiegészítve. Részletesen szakági elektromos terven. Villámvédelem nem változik, mivel nem készül külső átalakítás.
Amennyiben készül előirt fokozata elektromos leírás szerint készítendő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékben és módon. MSZ EN 62305 szabvány és hatályos jogszabályok szerint szükséges elkészíteni kiviteli terv alapján. Ajánlatkérő a Kbt.
53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. A szerződéskötés feltétele a fedezet OBH általi biztosítottsága.
Amennyiben az OBH a szükséges fedezetet nem biztosítja, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16218 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületfelújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Barna Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44193636
Postai cím: Péterfia Utca 32. A. 1/4
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
E-mail: barnabau@barnabau.hu
Telefon: +36302734770
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652532233
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148032135
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (4026 Debrecen, Perényi u. 1.; Hrsz: 8318)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének kialakításával összefüggő épület felújítás" című projekt
kivitelezése keretében a műszaki tervdokumentációban részletezett építészeti, gépészeti és épületvillamossági feladatok
elvégzése. Tervezett épület telepítése, alapadatok: Telek területe: nem változik Beép ter nem változik Telek területe: 2011 m2
Burkolt beton terület: 110,44 m2 = 5,5 % Burkolt gyeprácsos terület: 329,20 m2 = 16,37 % Az épület szintmagassága: pince+fsz
. + 2 emelet+ tetőtér Relatív viszonyítási pont: épület körüli járda szintje Épület körüli járda:± 0,00 m fszt-i padlóvonal:+0,85 m;
+ 2,05 m 1. emeleti padlóvonal szintje: + 5,35 m 2. emeleti padlóvonal szintje: + 8,65 m tetőtéri em. padlóvonal szintje: + 11,95
m eresz magasság: nem változik gerinc magasság nem változik Belmagasság: fsz 4,24, 3,10, I em 3,00, 3,45 m , II em 2,73
tetőtér 2,48 m Építménymagasság: tervlapon részletezve Gépészet A szükséges gépészeti átalakítások készülnek, a MSZ szerinti kialakításokkal, vezetékelésekkel. Víz-, szennyvíz, fűtés, kiépítése terv szerint kis mértékben változik. Különösen vizesblokkok felújítása, thermoszelepek radiátorokra és klimatizálás készül. Szennyvíz meglévő rendszerbe kerül bekötésre. A belső használatú vizes helyiségek kis ventillátoros gépi szellőztetést kapnak. Új fűtés nem készül, radiátoros hő leadás nem változik. A beszabályozás és thermofejek kialakításra kerülnek. Szaniterek: Alaprajz szerinti vizes berendezések újonnan. Szellőzés: A helyiségek nagy része természetes szellőzésű. Belső terű helyiségek gépi kisventillátoros szellőzéssel és kerámia rácsos átszellőztetéssel. Az égési levegő biztosítására, gázüzemű főző-sütő berendezésnél pára-szagelszívó és légbevezetőt van. Légtechnika gépészet szerint. Csapadékvíz elvezetés: A csapadék eresz és lefolyócsatornán kerül levezetésre, és a telken
elszikkasztásra kerül. Gáz és víz- csatorna szerelést, a szabvány szerint anyagokkal, kötésekkel és jogszabályoknak megfelelően szabad végezni. Fűtés meglévő távhő rendszerről üzemel, radiátorokkal. Elektromos munkarész: A csatlakozási igényhez hálózatfejlesztés szükséges. Szerelvények a hazai kereskedelemben kapható ÉME engedéllyel rendelkezők lesznek. Az új villamos berendezések létesítése feleljen meg a nemzeti szabvány előírásainak. Érintésvédelem TN (Nullázás) áramvédő
kapcsolóval kiegészítve. Részletesen szakági elektromos terven. Villámvédelem nem változik, mivel nem készül külső átalakítás.
Amennyiben készül előirt fokozata elektromos leírás szerint készítendő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékben és módon. MSZ EN 62305 szabvány és hatályos jogszabályok szerint szükséges elkészíteni kiviteli terv alapján. Ajánlatkérő a Kbt.
53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. A szerződéskötés feltétele a fedezet OBH általi biztosítottsága.
Amennyiben az OBH a szükséges fedezetet nem biztosítja, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148032135
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Barna Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44193636
Postai cím: Péterfia Utca 32. A. 1/4
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
E-mail: barnabau@barnabau.hu
Telefon: +36302734770
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652532233
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Debreceni Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság regionális illetékességének kialakításával összefüggő épület felújítás” című projekt kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
Módosított:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Debreceni Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság regionális illetékességének kialakításával összefüggő épület felújítás” című projekt kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
Vállalkozó feladatát képezik a kivitelezés során felmerült pótmunkák elvégzése,
ezzel összefüggésben egyes munkák elmaradnak a vállalkozási szerződés mellékletét képező kimutatásban foglaltak szerint.

A vállalkozási szerződés módosítása a szerződéses összeget nem érinti.
A műszaki tartalomváltozás következtében Felek a vállalkozási szerződés IV.2. Befejezés pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2018. szeptember 30.
Vállalkozó az ajánlatában tett vállalása alapján 0 naptári nap előteljesítést vállal.
Módosított:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2018. november 15.
Vállalkozó az ajánlatában tett vállalása alapján 0 naptári nap előteljesítést vállal.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az elrendelt pótmunkák az alapszerződés alapján elvégzendő feladatokkal műszakilag összefüggenek, azok egymásra épülnek.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 148032135 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 148032135 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben