Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:22915/2018
CPV Kód:33696000-5
Ajánlatkérő:Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Teljesítés helye:Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe;Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56532074
Postai cím: Pihenő Út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 305569698
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax: +36 13943521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koranyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.koranyi.hu/index.php/koezbeszerzes
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000348362018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000348362018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése (TBC labor)
Hivatkozási szám: EKR000348362018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés laboratóriumi reagensek szállítására a TBC labor részére az Ajánlatkérő saját
tulajdonában lévő laborkészülékekhez
1. rész: Általános bakteriológiai és hemokultúra vizsgálatok
2. rész: Általános bakteriológiai vizsgálatok, érzékenységi tesztek
3. rész: Direkt MTBC kimutatás
4. rész: Mycobacteriológiai tenyésztés, identifikálás és rezisztencia vizsgálatok
5. rész: HAIN tesztek
6. rész: PCR vizsgálatok
7. rész: DNS izolálás
8. rész: Kenetfestési eljárások
9. rész: Gombaszerológia vizsgálatok
10. rész: Általános laboratóriumi vegyszerek
11. rész: NTM rezisztencia vizsgálatok
12. rész: Egyéb hatóanyagok
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 12
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ált. bakteriológiai és hemokultúra vizsgálatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pastorex Staph. Plus 5x50 Tests - 10 doboz;
Binax NOW Legionella Urinary Antigen - test/doboz 22, 2 db;
Binax NOW Strepp.neumoniae - test/doboz 22, 2 db;
Birkavér, defibrinált - ml 100, 44 db;
D68C AmpC ESBL Detection Set - teszt/doboz 200, 8 db;
Burkholderia cepacia medium - g 500, 2 db;
BurkholderiacepaciaSelectatab - db/doboz 25, 6 db;
Chrom ID Clostridium Difficile A.(Biomerieux) - db/dob 20, 40 db;
Quick Clostridium Toxin A/B - teszt/doboz 25, 46 db;
EnteroTests 16 - teszt/doboz 10x6, 32 db;
Anaerob indikátor - db/doboz 100, 20 db;
StreptococcalGrouping Kit - test/doboz 50, 4 db;
Anaerob gázfejlesztő tasak - db/csom. 10, 260 db;
Schaedler anaerob agar véres - db/csom. 10, 920 db;
Columbia agar with sheepblood - db/csom. 10, 4680 db;
MacConkeyagar Nr 3. - db/csom. 10, 870 db;
NeisseriaSelective medium plus - db/csom. 10, 190 db;
Muller-Hinton agar - db/csom. 10, 4600 db;
Muller-Hinton agar W.H.B - db/csom. 10, 480 db;
Chocolate agar with VITOX - db/csom. 10,1260 db;
Haemophilus selective Agar - db/csom. 10 , 720 db;
Chromogenic UTI medium - db/csom. 10, 900 db;
Brillance Candida Agar - db/csom. 10, 60 db;
Brillance MRSA Agar - db/csom. 10, 100 db;
Brillance GBS Agar - db/csom. 10, 40 db;
Nitrocefin - amp./doboz 10, 6 db;
Ureabroth - cső/doboz 50, 2 db;
Agar bacteriological - g 500, 10000 g;
Brain-heart infusion - g 500, 1000 g;
Bacteriolological peptone - g 500, 1000 g;
DNase Agar - g 500, 1000 g;
Schaedler Anaerob Broth - g 500, 4000 g;
Mueller-Hinton Agar - g 500, 2000 g;
Pseudomonas Cetrimide Agar - g 500, 1000 g;
Proteose pepton - g 500, 1000 g;
Soyapeptone Neutralised (L44) - g 400, 800 g;
Triptone - g 500, 2000 g;
YeastExtractPowder - g 500, 1000 g;
Todd-Hewitt Broth - g 500, 1000 g;
PYR 100 teszt KIT - teszt/doboz 100, 4 db;
Anaeosztat 2,5 l (tartály+tető) - 20 db;
Ampicillin 2ug - cső/doboz 5, 20 db;
Ampicillin 10 ug - cső/doboz 5, 20 db;
Chloramphenicol 30ug - cső/doboz 5, 12 db;
Colistinsulphate 10 ug - cső/doboz 5, 50 db;
Erythromycin 15ug - cső/doboz 5, 32 db;
Fusicidacid 10ug - cső/doboz 5, 8 db;
Gentamicin 10ug - cső/doboz 5, 50 db;
Minocycline 30ug - cső/doboz 5, 6 db;
Nalidixicacid 30ug - cső/doboz 5, 2 db;
Nitrofurantoin 100ug - cső/doboz 5, 16 db;
Novobiocin 5ug - cső/doboz 5, 2 db;
Polymyxin B 300U - cső/doboz 5, 2 db;
Sulfamethoxazol/trimethoprim - cső/doboz 5, 60 db;
Tetracycline 30ug - cső/doboz 5, 36 db;
Tobramycin 10ug - cső/doboz 5, 60 db;
Clindamycin 2ug - cső/doboz 5, 40 db;
Metronidazole 5ug - cső/doboz 5, 10 db;
Amikacin 30ug - cső/doboz 5, 70 db;
Cefoxitin 30 ug - cső/doboz 5, 20 db;
Cefuroximesodium 30 ug - cső/doboz 5, 26 db;
Penicillin G 1ug - cső/doboz 5, 10 db;
Vancomicin 5ug - cső/doboz 5, 10 db;
Rifampicin 5ug - cső/doboz 5, 20 db;
Amoxycillin/clavulanate 30ug - cső/doboz 5, 20 db;
Aztreonam 30ug - cső/doboz 5, 16 db;
Ceftriaxone 30 ug - cső/doboz 5, 30 db;
Ciprofloxacin - cső/doboz 5, 40 db;
Norfloxacin 10ug - cső/doboz 5, 32 db;
Imipenem 10 - cső/doboz 5, 40 db;
Ampicillin/sulbactam 20ug - cső/doboz 5, 6 db;
Mupirocin 200ug - cső/doboz 5, 20 db;
Cefixime 5ug - cső/doboz 5, 10 db;
Cefepime 30ug - cső/doboz 5, 40 db;
Meropenem 10ug - cső/doboz 5, 40 db;
Levofloxacin 5ug - cső/doboz 5, 20 db;
Piperacillin/Tazobactam 36ug - cső/doboz 5, 30 db;
Ceftazidime 10ug - cső/doboz 5, 40 db;
Moxifloxacin 5ug - cső/doboz 5, 10 db;
Quinupristin/dalfopristin 15ug - cső/doboz 5, 10 db;
Linezolid 10ug - cső/doboz 5, 4 db;
Ertapenem 10ug - cső/doboz 5, 26 db;
Tigecycline 15ug - cső/doboz 5, 40 db;
Mupirocin 200 ug - cső/doboz 5, 8 db;
Doripenem 10ug - cső/doboz 5, 20 db;
Streptomycin 300ug - cső/doboz 5, 4 db;
Optochin - cső/doboz 1, 30 db;
Kanamycin 1000ug - cső/doboz 5, 2 db;
Antibiotikum korong adagoló 6-os - 10 db;
Antibiotikum korong adagoló 8-as - 4 db;
BDBactec TM Plus Aerobic/F Media - palack/karton 50, 34 db;
BDBactec TM Lytic/10Anaerobic/F - palack/karton 50, 34 db;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: Ált. bakt-i vizsg-k, érzékenységi tesztek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Amikacin E-teszt - db/doboz 100, 2 doboz;
Amoxicillin E-teszt - db/doboz 30, 2 db;
Amoxicillin/clavulanat E-teszt - db/doboz 100, 2 doboz;
Ampicillin - db/doboz 100, 2 doboz;
Cefepime - db/doboz 30, 2 db;
Cefixime E-teszt - db/doboz 30, 2 doboz;
Ceftazidime E-teszt - db/doboz 100, 2 doboz;
Ceftriaxone (low) E-test - db/doboz 100, 2 db;
Cefoxitin E-teszt - db/doboz 100, 2 doboz;
Ciprofloxacin E-teszt - db/doboz 100, 2 doboz;
Colistin E-teszt - db/doboz 100, 6 doboz;
Clindamycin E-teszt - db/doboz 100, 2 db;
Doxycycline E-teszt - db/doboz 100, 2 db;
Erythromycin E-teszt - db/doboz 30, 2 db;
Fosfomycin E-teszt - db/doboz 100, 4 doboz;
GentamicinE-teszt lowrange - db/doboz 30, 2 db;
GentamicinE-teszt highrange - db/doboz 100, 2 doboz;
Imipenem E-teszt - db/doboz 100, 2 doboz;
Levofloxacin E-teszt - db/doboz 100, 2 db;
Meropenem E-teszt - db/doboz 100, 2 db;
Metronidazole E-teszt - db/doboz 100, 2 db;
Moxifloxacin E-teszt - db/doboz 100, 2 db;
Penicillin G E-teszt - db/doboz 100, 2 doboz;
Piperacillin/tazobactam E-teszt - db/doboz 100, 2 db;
Teicoplanin E-teszt - db/doboz 100, 2 db;
Tigecycline E-teszt - db/doboz 30, 2 db;
Tobramycin E-teszt - db/doboz 100, 2 doboz;
Trimethoprim/sulfamethoxazole E-teszt - db/doboz 100, 2 doboz;
Vancomycin E-teszt - db/doboz 100, 4 doboz;
Ceftolozane/tazobactam liofilchem - db/doboz 50, 4 doboz
Sensitest Colistin - db/doboz 16, 3 doboz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: Direkt MTBC kimutatás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sampletubes and caps - db/doboz 200, 8 doboz;
Pipettetips - db/doboz 720, 6 doboz;
Specimen Processing Kit 200 test - kit/doboz 1, 8 doboz;
DTB Controls - pár/doboz 20, 2 doboz;
DTB DirectDetection Kit - db/doboz 96, 12 doboz;
Normaliser Assambly 2 doboz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: Mycobacteriológiai teny., identifikálás, reziszt.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lowenstein-JensenMediumSlants - db/doboz 100, 550 doboz;
BDBactecTM MGIT 960, 7 ml Tube - db/doboz 100, 610 doboz;
BDBactecTM MGIT 960, Supplement Kit - db/doboz 100, 230 doboz;
BD BACTEC MGIT960 SIRE kit - db/doboz 40; 12 doboz;
BD PZA Kit - db/doboz 10, 14 doboz;
BD PZA tubes - db/doboz 25, 28 doboz;
BD BBL MGIT OADC (suppl.II.rendűhez) - db/doboz 6, 2 db;
BDBactecMGIT960CalibrationVial - db/doboz 51, 10 doboz;
BD MGIT TBcIdentification Test - teszt/doboz 25, 18 doboz;
Middlebrook OADC Enrichment - doboz (10x20ml) 200, 6 doboz;
Mycobacteria 7H11 agar - g 500, 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: HAIN tesztek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hot Start Taq Plus DNA Polimerase 250 unit - unit/doboz 250, 4 doboz;
Geno Type Mycobacterium CM Direct - test/doboz 12, 4 doboz;
GenoTypeMycobacterium CM - test/doboz 96, 6 doboz;
GenoTypeMycobacterium AS - test/doboz 96, 2 doboz;
GenoType MTBDR plus 2.0 versio - test/doboz 96, 4 doboz;
GenoType MTBC - test/doboz 12, 4 doboz;
GenoType MTBDR SL - test/doboz 12, 2 doboz;
Geno Type NTM-DR - test/doboz 12, 8 doboz;
Nátrium-dodecyl-szulfát - g 100, 6 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: PCR vizsgálatok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Xpert MTB/RIF - test/doboz 10, 172 doboz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: DNS izolálás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ArrowBugs'nBeadsNorDiag - teszt/doboz 96, 12 doboz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: Kenetfestési eljárások
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Carbol Fuchsin Decolorizel A,conc. - db/ml 500, 88 db;
Acid Fast Reagent BMB Methylene Blue - db/ml 500, 64 db;
Acid Fast Carbol Fuchsin (ZIEL-Neelsen) - db/ml 500, 144 db;
Fukszin, bázikus, C.I.42510 - g 100, 2 db;
Karbolos fukszin oldat - liter 1, 12 db;
Lugol oldat - liter 1, 28 db;
Sósavas alkohol 3% - liter 1, 16 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: Gombaszerológia vizsgálatok
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A.fumigatus ID Antigen - 1 ml 1; 2 db;
A.flavus ID Antigen - 1 ml 1, 2 db;
A.niger ID Antigen - 1 ml 1, 2 db;
A.terreus ID Antigen - 1 ml 1, 2 db;
Pigeon Serum Antigen - 1 ml 1, 2 db;
Goat Anti-Pigeon Serum - 1 ml 1, 2 db;
Micropolyspora faeni Antigen - 1 ml 1, 2 db;
GoatAnti-Micropolyspora faeni Serum - 1 ml 1, 2 db;
Thermoactinomyces candidus Antigen - 1 ml 1, 2 db;
Goat Anti Thermoac.vulgaris Serum - 1 ml 1, 2 db;
Agaróz - g 100, 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: Általános laboratóriumi vegyszerek
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kovács-féle indol reag. - ml 100, 4 db;
DMACA Indole - db/doboz 50, 2 doboz;
D-Glükóz x 1H2O - g 1000, 4 db;
Paraffin olaj SURU - ml 1000, 4 db;
Aceton (laboratóriumi) - ml 1000, 20 db;
Etanol abs. - ml 1000, 4 db;
Patosolv (Denaturált szesz helyett) - liter 1, 330 db;
Etanol 96% Ph.Hg.VII. - ml 1000, 2 db;
Methanol (puriss) - liter 1, 6 db;
Glicerin a.r. - ml 1000, 8 db;
L-Cisztein-HCl 1-hidrát - g 100, 2 db;
Nátrium-klorid ar. - kg 1, 10 kg;
Dikálium-hidrogén-foszfát - g 1000, 2 db;
Magnézium-szulfát x 7H2O - g 1000, 2 db;
Tris(hidroximetil)amino-metan - g 1000, 2 db;
Vas-ammónium-citrát ZÖLD - g 500, 2 db;
Nátrium-hidroxid a.r. szemcsés - g 1000, 30 db;
Ammónium-dihidrogénfoszfát - g 1000, 2 db;
Malachitzöld oxalát - g 1000, 2 doboz;
N-Acetil-L-cisztein biokémiai célra - g 1000, 4 doboz;
Kálium-dihidrogén-foszfát puriss - g 1000, 22 db;
Trinátrium-citrát *2 H2O puriss - g 1000, 4 db;
Klorhexidindiglukonat 20%-os - ml 500, 2 db;
Dinátrium-hidrogén-foszfát 12-hidrát - g 1000, 8 db;
Nátrium-karbonát vízmentes - g 1000, 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: NTM rezisztencia vizsgálatok
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Slowlygrowing Mycobacteria MIC plate - plate/dob 10, 2 doboz;
Rapid GrowingMyc.,Nocardia and - plate/dob 10, 2 doboz;
CAMHB - tubes/dob 100, 2 doboz;
Mueller-HintonBroth w/OADC - tubes/dob 10, 2 doboz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

II.2.1)
Elnevezés: Egyéb hatóanyagok
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nátrium-L-glutamát x 1 H2O puriss - g 500, 2 db;
Asparaginemonohydrate - g 2500, 2 db;
Nátrium-piruvát 99+% - g 500, 4 db;
Vitamin K1 (viscous liquid) - g 1, 2 db;
D(-)-Sorbitol - g 100, 4 db;
Adonitol - g 5, 4 db;
Mannitolum - g 500, 2 db;
L-(+)-Rhamnose monohydrat(Alfa Aesar) - g 5, 2 db;
Dihidrostreptomycin sesquisulfate 98% (TLC) - g 5, 2 db;
Etambutol x 2HCl - g 25, 2 db;
Mezo-inozit - g 25, 2 db;
Ethionamide - g 5, 2 db;
Lysosyme from chicken egg white - g 1, 2 db;
Isoniazid 99% (TLC) - g 5, 2 db;
Kanamycin sulfate - g 5, 2 db;
Ofloxacin - g 10, 2 db;
Pyrazinecarboxamide (P.Z.A.) - g 25, 2 db;
Rifampicin HPLC (95%), Crystalline - g 1, 2 db;
Colistinsulfate salt - g 1, 2 db;
Vancomycin 500mg .inj.poramp. - amp 1, 2 db;
Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus - g 5, 2 db;
Sterptomycin sulfate salt - g 5, 2 db;
Mycobutin 150 mg kapseln - kapszula/ doboz 30, 2 doboz;
Capreomycin sulfate from Streptomyces capreolus - g 5, 2 db;
Thiophene-2-carboxylic hydrazide, 98% - g 5, 1 db;
D-Cycloserine, 98+% - g 5, 2 db;
Sodium 4-aminoszalicylate dihydrate (PAS) - g 50, 2 db;
Amikacin sulfate salt - g5, 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártát megelőzően a szerződés időtartamát legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatti igényeket a megbetegedések (vizsgálatok) számának előrejelezhetetlensége miatt nem tudja pontosan felmérni, ezért a részre megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt (24+6 hó) + 20% opcionális mennyiség lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rezisztencia vizsgálati módszerünk a WHO/ECDC ajánlására a SIGMA által forgalmazott hatóanyagokkal lett beállítva. Az ajánlástól a referencia labor minősítés miatt nem áll módunkban eltérni. Min.bizt-i szabályaink alapján kizárólag EUCAST feltételeknek megfelelő gyártó által gyártott termékeket áll módunkban használni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része vonatkozásában nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: Ajánlattevő a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ban foglaltak szerint, köteles az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával nyilatkoznia kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)Kormányrendelet 8-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni.
Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bekezdése irányadó.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők a figyelmét a Kbt. 64. §-ára az öntisztázás, a Kbt. 67. § (3)bekezdésére a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára a kizáró ok eljárás során bekövetkezése vonatkozásában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 19.§ (1) bek. a) pontja alapján valamennyi - az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban vezetett pénzforgalmi számláról - pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot (eredeti vagy másolati példányban) arra nézve, mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, és a felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás a pénzforgalmi számlán volt-e, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (A „sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.) A pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatnak a már megszűnt pénzforgalmi számlákat is tartalmaznia kell. P.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 19.§ (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évre számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő vagy a könyvelő (könyvvizsgáló) által kiadott nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év tekintetében az adózott eredményéről évenkénti bontásban. Ha a beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, erre vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Ha az ajánlattevő a P.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából(megpályázni kívánt részeknek megfelelően) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum - ajánlatban történő -egyszerű nyilatkozatának benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények minden rész vonatkozásában irányadóak. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint köteles igazolni. A kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni. A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha az egyik felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági követelmények igazolására kizárólag az ajánlattételi felhívás feladásának napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell benyújtania az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell majd benyújtani. A gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész alpha szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan ha: P.1. amennyiben a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármely az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban vezetett (megszűnt) pénzforgalmi jelzőszámán a felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
P.2. amennyiben adózott eredménye 2015, 2016 és 2017 évek közül több mint egy évben negatív volt.
Amennyiben Ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 321/2015. Korm. rendelet 19. §
(2) bekezdése szerint alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgya (az ajánlattétellel érintett rész tárgya) szerinti árbevételének
mértéke nem érte el:
1. rész: Általános bakteriológiai vizsgálatok és hemokultúra reagensei szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 45 millió HUF értéket,
2. rész: Általános bakteriológiai vizsgálatok, érzékenységi tesztek szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó
3,5 millió HUF értéket,
3. rész: Direkt MTBC kimutatás reagensei szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 6 millió HUF értéket,
4. rész: Mycobacteriológiai tenyésztés, identifikálás és rezisztencia vizsgálatok reagensei szállításából származó árbevétele nem
érte el a minimum nettó 146 millió HUF értéket,
5. rész: HAIN tesztek reagensei szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 11 millió HUF értéket,
6. rész: PCR vizsgálatok reagensei szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 24 millió HUF értéket,
7. rész: DNS izolálás reagensei szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 2,5 millió HUF értéket,
8. rész: Kenetfestési eljárások reagensei szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 5 millió HUF értéket,
9. rész: Gombaszerológia vizsgálatok reagensei szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 1 millió HUF
értéket
10. rész: Általános laboratóriumi vegyszerek szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 1,4 millió HUF
értéket.
11. rész: NTM rezisztencia vizsgálatok szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 0,25 millió HUF
értéket.
12. rész: Egyéb hatóanyagok szállításából származó árbevétele nem érte el a minimum nettó 2,3 millió HUF
értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész alpha szakaszának kitöltésére
anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat
az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M.1.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont szerint ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívásfeladásának
napjától (lásd jelen hirdetmény VI.5) pontjában) visszaszámított 3 év legjelentősebb referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
- a szállított reagensek értékét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap),
- a referencia tárgyát (a szállítás tartalmának rövid ismertetését, mennyiségét, oly módon, hogy abból az alkalmassági
minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
- a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, ennek
megfelelően a referenciaigazoláson vagy -nyilatkozaton ezt egyértelműen fel kell tüntetni. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1a) bekezdés)
Amennyiben referenciaigazolással vagy -nyilatkozattal ajánlattevő több rész vonatkozásában is igazolni kívánja alkalmasságát, a
referenciaigazoláson vagy -nyilatkozaton fel kell tüntetni, hogy mennyi volt az egyes megajánlott részek vonatkozásában előírt
tárgyú szállítás ÁFA nélkül számított (nettó) ellenértéke. Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban
meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
Közös ajánlattevőként, alvállalkozóként történt teljesítés esetén a saját teljesítés %-os aránya megadandó. Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § rendelkezése értelmében teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal:Különféle laboratóriumi fogyóeszközök és/vagy reagensek szállításának értéke nem érte el a
1. rész: 45 millió Ft,
2. rész: 3,5 millió Ft,
3. rész: 6 millió Ft,
4. rész: 146 millió Ft,
5. rész: 11 millió Ft,
6. rész: 24 millió Ft,
7. rész: 2,5 millió Ft,
8. rész: 5 millió Ft,
9. rész: 1 millió Ft,
10. rész: 1,4 millió Ft,
11. rész: 0,25 millió Ft,
12. rész: 2,3 millió Ft összeget.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített szállítási értéket több szerződésből/referenciából is lehet teljesíteni.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7) bekezdés.]
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd erőforrás szervezetkénti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. [Kbt. 65. § (11) bekezdés].
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vételár megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően, számla ellenében, banki átutalással forintban történik, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet alkalmazásával. Ajánlatkérő a pénztartozás teljesítésére 60 napos fizetési határidőt köt ki. Infláció követő áremelés a szerződéstervezet 2.5 pontjában meghatározottak szerint. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett leszállítandó áru nettó értékének 5 százaléka a késedelem minden megkezdett
napjára, max.20%, a kötbérmaximum elérésének következménye: felmondás. Meghiúsulási kötbér: még nem teljesített
szerződés szerinti szállítások nettó összértékének 20 %-a a közbeszerzési dokumentum XXX. pontban ismertetettek szerint.
Szerződésmódosítás: Kbt.141.§ szerint.Törvényi szabályozása: 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.), 2013. évi V. törvény (Ptk.)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED)jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
3)Ajánlatkérő a pénzügyi és szakmai alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3) Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei, benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok: a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
6) A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (3) bek. alapján az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
7) A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
8) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton át kell vennie.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§(6) bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani az ajánlatban. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
11) Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
12) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006.évi V. tv. 9.§ (1) bek.-ben meghatározottak szerint.
13) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§. (1) bekezdésében foglaltakra.
14) Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletre.
15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Petri Ákos Csaba, lajstromszám: 00333, 1043 Budapest, Munkásotthon u. 58. 4/44., petri.akos@chello.hu
16) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárást folyamatba épített ellenőrzés (320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) mellett folytatja le, az ajánlati kötöttség 60 nap.
18)Ajánlattevő az ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek megfelelés tekintetében EEKD-ban nyilatkozni. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot olyan módon kell benyújtani, hogy annak a mintájában tilos törölni, javítani.
19) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt jelen eljárás során nem köti ajánlati biztosíték adásához.
20) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
21) Ajánlattevő szakmai ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlatában megajánlott termékek az EUCAST feltételeinek megfelelő szolgáltató által gyártottak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák