Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:22973/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Jászapáti Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Jászapáti, Gyöngyvirág utca 13. szám, belterület 2375 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:V-Kristály 95 K ft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászapáti Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK03448
Postai cím: Dr. Szlovencsák Imre út 2.
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Ferenc
Telefon: 57/540-100
E-mail: titkarsag@jaszapati.hu
Fax: +36 57440338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszapati.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszapati.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportöltöző építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SPORTÖLTÖZŐ ÉPÍTÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászapáti, Gyöngyvirág utca 13. szám, belterület 2375 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
SPORTÖLTÖZŐ ÉPÍTÉSE - I. ütem:
Jászapáti város sporttelepe a város délnyugati részén a kertes és új településrészek határán még a kertes telep ülésszerkezeti
részben a városközponttól és a meghatározó főutaktól 800 méterre helyezkedik el. Mindkét irányból országos főutakhoz
kapcsolódó pormentes önkormányzati útról közelíthető meg. A sporttelep két főbejárattal rendelkezik a sportpályára a
Gyöngyvirág út 11. számú telekhatár melletti bejárat, a meglévő öltözőhöz a Gyöngyvirág út felől a telepen belüli parkolók
melletti bejárat szolgál. A város egyetlen sporttelepét a lakosság egésze korosztálytól függetlenül igénybe veszi, folyamatosan
nyitott a lakosság, az intézmények és szakági sportágak,
2
sp ortegyesületek részére. A meglévő öltöző és egyéb komfortot szolgáló infrastruktúrák viszont az elvárt igényektől elmaradnak.
A labdarúgásban beállt változásokat követően a jelenlegi meglévő kúria épületben elhelyezett öltöző /4 db/ állapota tovább
romlott, az öltözők részére kialakított rész használatra alkalmatlanná vált és az újraelőállítási költségnél is kedvezőtlenebb
keretekkel lenne megújítható, valamint az épület eredeti funkciója /lakóház-kúria/ szerkezeti rendszere alkalmatlan erre a
rendeltetésre. Az Önkormányzat egy minimál programot valósít meg, az alapvető funkciók kialakításával. A programban
meghatározott 2 db öltöző-csoport mosókonyha és játékvezetői-edzői funkciót a sporttelepen elhelyezkedő régi kúria
épülettömegéhez és tetőtömegéhez - szimmetrikus nyereg - illeszkedve a sportudvar irányába un. tornácos, alacsony hajlású
félnyereg tető kialakításával valósítja meg.
Az első ütemben tervezett 2 db öltöző-csop ort biztosítsa legalább 15-15 fő tanuló, sportoló kiszolgálását, olyan formában, hogy
az öltözők labdarugó mérkőzések esetén min. 18 főre /20 fő/ is alkalmasak legyenek. Ehhez kapcsolódóan készül még a
játékvezetői öltözőblokk, mely az edzők és testnevelő tanárok vizes blokkjaként is szolgál. A kiegészítő funkciók a következő
ütem megvalósításáig a meglévő épületben rendelkezésre állnak.
Beruházó részére az első ütem fejlesztésének kivitelezési költsége rendelkezésre áll, a további ütemek megvalósítását az ezt
követő évekre tervezik.
A tervezési terület K4 é pítési övezetbe sorolt /különleges terület, sportterület/ 3,5-7,5 m építménymagassággal, max. 10 %
beépítettséggel és 40 % minimális zöldfelülettel. Az épület kialakításának illeszkedni kell a meglévő épülethez, ezért az
alkalmazott anyagok és szerkezetek hagyományos kivitelben készülnek és a telepítés a meglévő épülethez igazodik.
A telek közel vízszintes, kisebb esésekkel, ezért engedélyköteles tereprendezést nem igényel. Telken belüli és közter ületi parkolói
férőhely a nemzeti labdarugó bajnokság másodosztályának (NB II.) megfelelően kiépült. A megszűnő öltözők kiváltására készül
az új öltöző, öltözői férőhely nem nő. így a telken belül meglévő 9 férőhelyes parkolói férőhely bővítést nem igényel. Az
öltözőhöz kerékpártárolót a helyben kialakult közlekedési szokások figyelembevételével a szükséges /4 db/ férőhelytől növelt
számban /min. 20 fh/ kell biztosítani az új épület előtt. A korábbi tároló megszüntetésre kerül. A sporttelep kerítéssel lehatárolt
/telek határvonalon belül méterekkel is - geodézia/ ezért külön vagyonbiztonsági intézkedést nem igényel. A telek teljes /víz,
szennyvíz, elektromos és földgáz/ közművel ellátott, a kiépített kapcsolatok kapacitása biztosítja a tervezett öltöző ellátását. Az
energetikai követelményeket be kell tartani. A helyiségekben általában padlófűtés készül kiegészítő radiátoros hőleadással. A
megújuló alternatív energia felhasználás I. ütemben nem készül.
Az építési tevékenység engedélyköteles, Ajánlatkérő jogerős épít ési engedéllyel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14071 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SPORTÖLTÖZŐ ÉPÍTÉSE
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-Kristály 95 K ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István királ y u. 19-21.
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5130
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34893224
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212221-1
44115000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászapáti, Gyöngyvirág utca 13. szám, belterület 2375 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
SPORTÖLTÖZŐ ÉPÍTÉSE - I. ütem:
Jászapáti város sporttelepe a város délnyugati részén a kertes és új település részek határán még a kertes településszerkezeti
részben a városközponttól és a meghatározó főutaktól 800 méterre helyezkedik el. Mindkét irányból országos főutakhoz
kapcsolódó pormentes önkormányzati útról közelíthető meg. A sporttelep két főbejárattal rendelkezik a sportpályára a
Gyöngyvirág út 11. számú telekhatár melletti bejárat, a meglévő öltözőhöz a Gyöngyvirág út felől a telepen belüli parkolók
melletti bejárat szolgál. A város egyetlen sporttelepét a lakosság egésze korosztálytól függetlenül igénybe veszi, folyamatosan
nyitott a lakosság, az intézmények és szakági sportágak,
2
sp ortegyesületek részére. A meglévő öltöző és egyéb komfortot szolgáló infrastruktúrák viszont az elvárt igényektől elmaradnak.
A labdarúgásban beállt változásokat követően a jelenlegi meglévő kúria épületben elhelyezett öltöző /4 db/ állapota tovább
romlott, az öltözők részére kialakított rész használatra alkalmatlanná vált és az újraelőállítási költségnél is kedvezőtlenebb
keretekkel lenne megújítható, valamint az épület eredeti funkciója /lakóház-kúria/ szerkezeti rendszere alkalmatlan erre a
rendeltetésre. Az Önkormányzat egy minimál programot valósít meg, az alapvető funkciók kialakításával. A programban
meghatározott 2 db öltöző-csoport mosókonyha és játékvezetői-edzői funkciót a sporttelepen elhelyezkedő régi kúria
épülettömegéhez és tetőtömegéhez - szimmetrikus nyereg - illeszkedve a sportudvar irányába un. tornácos, alacsony hajlású
félnyereg tető kialakításával valósítja meg.
Az első ütemben tervezett 2 db öltöző-csop ort biztosítsa legalább 15-15 fő tanuló, sportoló kiszolgálását, olyan formában, hogy
az öltözők labdarugó mérkőzések esetén min. 18 főre /20 fő/ is alkalmasak legyenek. Ehhez kapcsolódóan készül még a
játékvezetői öltözőblokk, mely az edzők és testnevelő tanárok vizes blokkjaként is szolgál. A kiegészítő funkciók a következő
ütem megvalósításáig a meglévő épületben rendelkezésre állnak.
Beruházó részére az első ütem fejlesztésének kivitelezési költsége rendelkezésre áll, a további ütemek megvalósítását az ezt
követő évekre tervezik.
A tervezési terület K4 é pítési övezetbe sorolt /különleges terület, sportterület/ 3,5-7,5 m építménymagassággal, max. 10 %
beépítettséggel és 40 % minimális zöldfelülettel. Az épület kialakításának illeszkedni kell a meglévő épülethez, ezért az
alkalmazott anyagok és szerkezetek hagyományos kivitelben készülnek és a telepítés a meglévő épülethez igazodik.
A telek közel vízszintes, kisebb esésekkel, ezért engedélyköteles tereprendezést nem igényel. Telken belüli és közter ületi parkolói
férőhely a nemzeti labdarugó bajnokság másodosztályának (NB II.) megfelelően kiépült. A megszűnő öltözők kiváltására készül
az új öltöző, öltözői férőhely nem nő. így a telken belül meglévő 9 férőhelyes parkolói férőhely bővítést nem igényel. Az
öltözőhöz kerékpártárolót a helyben kialakult közlekedési szokások figyelembevételével a szükséges /4 db/ férőhelytől növelt
számban /min. 20 fh/ kell biztosítani az új épület előtt. A korábbi tároló megszüntetésre kerül. A sporttelep kerítéssel lehatárolt
/telek határvonalon belül méterekkel is - geodézia/ ezért külön vagyonbiztonsági intézkedést nem igényel. A telek teljes /víz,
szennyvíz, elektromos és földgáz/ közművel ellátott, a kiépített kapcsolatok kapacitása biztosítja a tervezett öltöző ellátását. Az
energetikai követelményeket be kell tartani. A helyiségekben általában padlófűtés készül kiegészítő radiátoros hőleadással. A
megújuló alternatív energia felhasználás I. ütemben nem készül.
Az építési tevékenység engedélyköteles, Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34893224
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-Kristály 95 K ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István királ y u. 19-21.
Város: Jászap áti
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5130
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a
szerződést IX. 59. alpontja alapján, közös megegyezéssel módosították - a teljesítési határidő vonatkozásában - az alábbiak
szerint:
A Szerződés III.8. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések léptek:
"Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 7 hónap, azzal, hogy
Megrendelő előteljesítést elfogad és azzal, hogy a teljesítés véghatárideje: 2019.02.28."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A teljesítési határidő nem volt értékelési szempont a Szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő
kiválasztása során. A jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdésének, azaz nem lényeges
szerződésmódosítás miszerint: nem a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők
(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a
módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy c) a módosítás a
szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34893224 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34893224 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben