Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:23164/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:1. rész tekintetében: - 8999 Zalalövő, Kossuth Lajos utca. helyrajzi szám: 936/5 - 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos utca 21, helyrajzi szám: 180/2 2. rész tekintetében: - 8925 Búcsúszentlászló Arany János utca 17, helyrajzi szám: 305
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 jelű pályázat keretében 2 részben”
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 jelű pályázat keretében 2 részben”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 1. rész tekintetében:
- 8999 Zalalövő, Kossuth Lajos utca. helyrajzi szám: 936/5
- 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos utca 21, helyrajzi szám: 180/2
2. rész tekintetében:
- 8925 Búcsúszentlászló Arany János utca 17, helyrajzi szám: 305
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
2 db egyenként kb. 200 m2 alapterületű, hagyományos épületszerkezetű, földszintes, akadálymentesített, magastetős lakóépület (lakóotthon) építése: Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha, kamra, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok (1 db akadálymentesített és 2 db normál vizesblokk), kazánhelyiség kerül kialakításra.
2. rész:
1 db szolgáltató központ létrehozása belső átalakítással, felújítással.
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00028

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15603 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 jelű pályázat keretében 2 részben”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4. 2.em.1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: szabau@szabau.hu
Telefon: +36 92708152
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92708153
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 191757337
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: - 8999 Zalalövő, Kossuth Lajos utca. helyrajzi szám: 936/5
- 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos utca 21, helyrajzi szám: 180/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db egyenként kb. 200 m2 alapterületű, hagyományos épületszerkezetű, földszintes, akadálymentesített, magastetős lakóépület (lakóotthon) építése: Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha, kamra, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok (1 db akadálymentesített és 2 db normál vizesblokk), kazánhelyiség kerül kialakításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 191757337
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4. 2.em.1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: szabau@szabau.hu
Telefon: +36 92708152
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92708153
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek az eredeti szerződés 7.1. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
Módosuló szerződéses rendelkezés:
Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. július 20. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
Szerződő felek az eredeti szerződés 12.1. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosuló szerződéses rendelkezés:
Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. július 31. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy
a 8999 Zalalövő Kossuth Lajos utca hrsz. 936/5., 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos utca 21., hrsz. 180/2. ingatlanok vonatkozásában a teljes közmű ellátottságot nem biztosított Megrendelőn kívül álló, harmadik fél általi késedelemre tekintettel.
Megrendelő a 8999 Zalalövő Kossuth Lajos utca hrsz. 936/5 2018. szeptember 3. napján., a 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos utca 21., hrsz. 180/2.a ingatlanra vonatkozóan 2018. szeptember 13. napján igénybejelentéseket nyújtott be az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., hogy a tárgyi helyszínek vonatkozásában a telekhatáron kívüli gázhálózat biztosításáról gondoskodjon. A módosítási igény beadásáig az érintett telkekre vonatkozó szakági gáztervek készítésének folyamata zajlik. A várható kivitelezés dátuma: 2019. június 30.
Tekintettel arra, hogy a kivitelezés nem történt meg 2018. november 15. napjáig, a kivitelezés megkezdése legkorábban 2019. március 15. után várható, mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fent említett időszakban nem ad ki közútbontást érintő közműépítéshez hozzájáruló nyilatkozatot.
A Megrendelő 2018. május 29. napján 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos utca 21, hrsz. 180/2. ingatlanra, valamint a 8999 Zalalövő Kossuth Lajos utca hrsz. 936/5. ingatlanra 2018. május 15. napján igénybejelentéseket nyújtott be az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt (a továbbiakban: Szolgáltató) zalaegerszegi fiókjába, hogy a tárgyi helyszínek vonatkozásában a villamoshálózat ellátását biztosítsa.
Megrendelő szem előtt tartva a Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési, illetve készre jelentési határidőt, kezdeményezte a Szolgáltatónál a kivitelezés felgyorsítását 2018. augusztus 24. napján, amelyre a Szolgáltató 2018. szeptember 03. napján tájékoztatta Megrendelőt, hogy a tárgyi ingatlanok vonatkozásában - a kapcsolódó elosztói csatlakozási szerződés kiegészítésben foglaltak szerint - a földkábelek kiépítése folyamatos. A fogyasztási helyek bekapcsolása a Zalaszentiván hrsz. 180/2 ingatlanra vonatkozóan 2018. október 2. nappal van munkába adva, a Zalalövő 936/5 ingatlanon a földkábel kivitelezése megtörtént, a bekapcsolás időpontja 2018. október 9. napja.
A Megrendelő 2018. május 29. napján 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos utca 21, hrsz. 180/2. ingatlanra, valamint a 8999 Zalalövő Kossuth Lajos utca hrsz. 936/5. ingatlanra 2018. július 5. napján igénybejelentéseket nyújtott be a Észak- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) zalaegerszegi fiókjába, hogy a tárgyi helyszínek vonatkozásában a víz/ szennyvíz bekötést biztosítsa.
A fogyasztási helyek tervezett bekötési időpontja a Zalaszentiván hrsz. 180/2 ingatlanra vonatkozóan 2018. november 22. napja, a Zalalövő 936/5 ingatlanon a kivitelezés tervezett időpontja 2018. november 30. napja.
Megrendelő a Szolgáltatót többször megkereste a teljesítési határidő vonatkozásában, azonban érdemi választ tárgyi szerződésmódosítás időpontjáig nem kapott, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése, és a teljesítési határidő betartása nem lehetséges a Szolgáltató késedelme miatt.
Előbbiekre tekintettel, Feleken kívül álló harmadik fél, a Szolgáltató késedelme, valamint a támfal tervek módosítása miatt a vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé, a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges 2019. július 31. napjára, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató által megadott kivitelezési határidő nem teljesült.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 191757337 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 191757337 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben