Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:23714/2018
CPV Kód:39831000-6
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:HU313;HU313;HU313;HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SzamosMediko Kft.;Noritix Kft.;Enterprise Communications Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
Telefon: +36 32522010
E-mail: sztlazar@globonet.hu
Fax: +36 32522025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Betegbiztonság
Hivatkozási szám: EKR000121042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39831000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház betegbiztonságának fejlesztésének az EFOP-2.2.18-17-2017-00016 azonosítószámú, támogatási szerződéséhez kapcsolódóan .
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 46919770 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KÉZFERTŐTLENÍTÉSI RENDSZER
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39831000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KÉZFERTŐTLENÍTÉSI RENDSZER AZ ALÁBBI MENNYISÉGI ADATOKKAL
Az eszközök minőségi és teljesítmény követelményeket, az ajánlattételi lapokat, az értékelési szempontokat a közbeszerzési dokumentum részét képező 3. kötete tartalmazza. A 3. kötetben meghatározott műszaki követelmények, azon esetekben, ahol igen válasz az elvárt követelmény ( kivétel az értékelési szempontoknál meghatározott paraméterek) az egyes termékek tekintetében, azok az Ajánlatkérői minimum elvárások, ezek nem teljesítése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A megajánlott eszközöknek azonos gyártmány családból kell származniuk.
• 1.sz.termék: 110 db Falra szerelhető, karos folyékony kézfertőtlenítőszer adagoló berendezések min. 160 mm
Minimálisan elvárt műszaki elvárások: Egyszerűen állítható adagolás, Tartós, formatervezett, fém kivitel, Kiürült flakon egy mozdulattal legyen cserélhető, Falra szerelhető kivitel, Kulcsosan zárható, min. 160 mm hosszú kar, induló feltöltés
2.sz. termék: 220 db. Falra szerelhető, karos folyékony kézfertőtlenítőszer adagoló berendezések min. 200 mm karos
Minimálisan elvárt műszaki elvárások: Állítható adagolás, Tartós, formatervezett, fém kivitel, Befogadó képesség:legalább az 1000 ml-es űrtartalomhoz, Kiürült flakon egy mozdulattal legyen cserélhető, Falra szerelhető kivitel, Kulcsosan zárható, min. 200 mm hosszú kar, induló feltöltés.
A nyertes ajánlattevő feladata a meghatározott mennyiség és specifikáció szerint a helyszínre szállítás, a rendszer elemeinek a telepítése, üzembe helyezése, és 20 fő részére 1x4 órás időtartamban az eszközök használatának oktatása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Falra szerelhető, karos folyékony szappan adagoló berendezések min. 160 mm- esetében: Egyszerűen állítható adagolási lehetőségek száma (db) (min 1 , max 3 lehetőség)  15
2 szakmai ajánlat: Utáncsöpögés nélküli adagolás Előny a megléte!(Falra szerelhető, karos folyékony kézfertőtlenítőszer adagoló berendezések min. 200 mm karos esetében) igen/nem  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00016
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni!
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat.
A szakmai ajánlat értékelési szempontjait karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

II.2.1)
Elnevezés: KÉZFERTŐTLENÍTŐ TECH. MEGFELELŐSÉGÉT MÉRŐ RENDSZER
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39832000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer -kézhigiéniás fertőtlenítést ellenőrző scanner a hozzá kapcsolódó szoftverrel- a műszaki leírásban foglaltak alapján.
Az eszközök minőségi és teljesítmény követelményeket, az ajánlattételi lapokat, az értékelési szempontokat a közbeszerzési dokumentum részét képező 3. kötete tartalmazza. A 3. kötetben meghatározott műszaki követelmények, azon esetekben, ahol igen válasz az elvárt követelmény ( kivétel az értékelési szempontoknál meghatározott paraméterek) az egyes termékek tekintetében, azok az Ajánlatkérői minimum elvárások, ezek nem teljesítése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
• Kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer: 1 db
főbb műszaki jellemzők : Az alkalmazandó rendszer támogassa a kézfertőtlenítési technika helyszíni, valós idejű oktatását, az egyéni önfejlesztést („visszacsatolási hurok”/”feedbackloops”), monitorozását, visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában.
UV reagens anyagot tartalmazó szerrel történő kézbedörzsölés megfelelőségét, a kézfelület lefedettségét méri
Egyszerű telepíthetőség, hálózati áramforrással (230V, 50-60Hz) működtethető
A rögzített adatok kezelése megfelel a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó jogszabályoknak
Számlálóval felszerelt szeradagolóval összekapcsolható, egy adott kézfertőtlenítés végrehajtásának (szerhasználat, technikai kivitelezés) adatainak összekapcsolt elemzése
A vizsgálati adatok statisztikai feldolgozása döntéstámogatási, kutatási, minőségfejlesztési célból (leíró statisztika, többváltozós adatelemzés lehetősége)
Vizsgálati adatok automatikus továbbítása a készülékből a döntéstámogatási rendszerbe vezeték nélküli technológiával
Felhő alapú riporting rendszer min. 50.000 ezer mérés/év, min. 24 hónapos adattárolás
A nyertes ajánlattevő feladata a meghatározott mennyiség és specifikáció szerint a helyszínre szállítás, a rendszer elemeinek a telepítése, üzembe helyezése, és 20 fő részére 1x4 órás időtartamban az eszközök használatának oktatása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 szakmai ajánlat : Kórházban rendszeresített, dolgozók egyéni azonosítására szolgáló RFID azonosító használatának lehetősége a berendezéssel.Előny a megléte! igen/nem  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00016
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni!
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat.
A szakmai ajánlat értékelési szempontjait karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

II.2.1)
Elnevezés: EGYSÉGES BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER ESZKÖZÖK
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db egységes betegazonosító rendszer, összhangban a műszaki leírásban foglaltakkal, az alábbi főbb mennyiségi adatokkal:
Betegazonosításra alkalmas kisméretű vonalkód olvasó „smart vagy mobil” eszköz telepítéssel, üzembehelyezéssel: 87 db
Karszalag nyomtató: 42 db, Karszalag: 40.000 db
A rendszer próbaüzeme 72 óra, használatának oktatása 20 fős csoportonként 1 óra/ 20 fő időtartamban szükséges- összesen 380 fő részére. Az oktatandó kezelő személyzetet az ajánlatkérő 20 fős csoportonként előre egyeztetett időpontban 4 nap alatt biztosítja.
Az eszközök minőségi és teljesítmény követelményeket, az ajánlattételi lapokat, az értékelési szempontokat a közbeszerzési dokumentum részét képező 3. kötete tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladata a meghatározott mennyiség és specifikáció szerint a helyszínre szállítás, a rendszer elemeinek a telepítése, üzembe helyezése, és a használatának oktatása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max 3 db)-karakterkorlát miatt lsd 3. kötet 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00016
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni!
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat.
A szakmai ajánlat értékelési szempontjait karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

II.2.1)
Elnevezés: HIS FEJLESZTÉS
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egységes betegazonosító rendszer megvalósításához szükséges HIS fejlesztés, illesztés, oktatás : EMMA fejlesztés, illesztés, oktatás 1 db egységes rendszer
A jelenleg kórházban működő HIS rendszert (Enterprise Multi Medikai Alkalmazás) alkalmassá kell tenni vonalkód generálásra.
A generált vonalkódot nyomtatni kell tudni a szállítandó vonalkód nyomtató eszközön.
A kórházban jelenleg működő HIS rendszerben rögzíteni kell a beteg karszalagján lévő Azonosítót az ellátási eseményhez:
a. A rögzítés történhet a vonalkód olvasóval leolvasott azonosító automatikus eseményhez kapcsolásával,
b. A karszalagon lévő kód tartalmának manuális rögzítésével az eseményhez.
Az Azonosítónak egyedinek kell lennie a kórházban jelenleg működő HIS rendszeren belül, és egy eseményhez egy Azonosító kapcsolódhat.
A beolvasott vagy rögzített Azonosító egyediségét a HIS rendszernek ellenőriznie kell:
- ha az Azonosító nem egyedi a rendszeren belül, akkor az Azonosító nem rögzíthető az eseményhez a HIS rendszerben
- ha az eseményhez van már Azonosító kapcsolva, akkor az azonosító nem rögzíthető az eseményhez a HIS rendszerben.
A beteg ellátás során a kórházban jelenleg működő HIS rendszerben az Azonosító alapján a betegeseményre keresni kell tudni:
a. A keresés történhet a vonalkód olvasóval leolvasott Azonosító alapján,
b. A karszalagon lévő kód tartalmának manuális rögzítésével a kereső mezőben
A keresés eredményeként a HIS rendszerben automatikusan az eseményre kell pozícionálni.
A beteg ellátás során az Azonosítót jól láthatóan meg kell jeleníteni a kórházban jelenleg működő HIS rendszer minden funkcionalitásában, ami az azonosítóhoz kapcsolódó eseményre vonatkozik.
Karszalaghoz rendelhető vérvételi kémcső azonosítás
Előny a vérvételi kémcső hozzárendelése a karszalaghoz!
Karszalaghoz rendelhető felhasznált orvosi fogyóanyag azonosítás
Előny a fogyóanyag hozzárendelése a karszalaghoz!
A betegre vonatkozó előírt ápolási tevékenységek HIS-ből való letöltése és megjelenítése
Biztosítsák az orvosi dokumentáció – jogszabály által előírt ideig való – biztonságos tárolását és előkereshetőségét
Garantálják az adatok biztonságát az illetéktelen személyek hozzáférésének kizárásával.
A beteg ellátás végén lehetővé kell tenni az Azonosító zárolását, azaz a továbbiakban az Azonosító nem használható beteg és esemény azonosításra.
Ha keresés történik zárolt Azonosítóra, akkor a HIS rendszernek figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni arról, hogy az azonosító zárolt.
Lehetővé kell tenni az ellátáshoz kapcsolódó Azonosító módosítását a HIS rendszerben (karszalag rongálódása, megsemmisülése):
a korábbi Azonosítót zárolni kell, az új Azonosítót az eseményhez kell rendelni.
Az Azonosító módosítás jogosultsághoz kötött kell, hogy legyen a HIS rendszerben.
Legyen lehetőség a kórházban jelenleg működő HIS rendszerből listák, statisztikák lekérésére az Azonosítóval ellátott esetekre vonatkozóan (pl.: az ellátottak hány százaléka rendelkezett betegazonosítóval ellátási területenként és összesen).
A rendszer felhasználóinak, a rendszergazdáknak olyan szintű képzést biztosítson Ajánlatadó, hogy a feladataikat önállóan el tudják végezni.
Ajánlatadó rendelkezzen oktatási metodikával, melyet az oktatások megkezdése előtt dokumentum formájában átad Ajánlatkérőnek.
A rendszer próbaüzeme 72 óra, használatának oktatása 20 fős csoportonként 1 óra/ 20 fő időtartamban szükséges- összesen 380 fő részére. Az oktatandó kezelő személyzetet az ajánlatkérő 20 fős csoportonként előre egyeztetett időpontban 4 nap alatt biztosítja.
Feladat továbbá 4 fő rendszergazda szintű képzése is.
Az eszközök minőségi és teljesítmény követelményeket, az ajánlattételi lapokat, az értékelési szempontokat a közbeszerzési dokumentum részét képező 3. kötete tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladata a meghatározott mennyiség és specifikáció szerint a helyszínre szállítás, a rendszer elemeinek a telepítése, üzembe helyezése, és a használatának oktatása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 szakmai ajánlat igen válaszainak száma (db) max 2 db ,Karszalaghoz rendelhető vérvételi kémcső és felhasznált orvosi fogyóanyag azonosítás. 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni!
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat.
A szakmai ajánlat értékelési szempontjait karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 111 - 252655
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: KÉZFERTŐTLENÍTÉSI RENDSZER
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SzamosMediko Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78978652
Postai cím: Fodor Utca 93. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: szamosmediko@gmail.com
Telefon: +36 209356933
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13559972
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8129770
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alk. köv: ajánlati felhívás III.1.3. M/1.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: KÉZFERTŐTLENÍTŐ TECH. MEGFELELŐSÉGÉT MÉRŐ RENDSZER
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83626395
Postai cím: Puskás Tivadar út 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: sales@noritix.hu
Telefon: +36 307302632
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23998763
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: EGYSÉGES BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER ESZKÖZÖK
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 252655 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: HIS FEJLESZTÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75602141
Postai cím: Váci Út 117-119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@enterprisegroup.hu
Telefon: +36 14712415
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14712402
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31590000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 3. rész Egységes betegazonosító rendszer eszközök tekintetében a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
Az eredménytelen eljárás indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Ajánlattevők adatai:
1. Ajánlattevő neve: SzamosMediko Kft.
Ajánlattevő címe: 1124 Budapest, Fodor u. 93. fsz. 2.
Ajánlattevő adószáma: 23394021-2-43
2. Ajánlattevő neve: Intellflow Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 2648 Gárdony, Delfin u. 2.
Ajánlattevő adószáma: 14576959-2-07
3. Ajánlattevő neve: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Ajánlattevő címe: 1138 Budapest, Váci út 117-119.
Ajánlattevő adószáma: 13835462-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)