Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:23752/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Egervár Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8913 Egervár, József Attila út 26. hrsz.282/A
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZALA-RUSZTIKA Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egervár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17794
Postai cím: Vár utca 2.
Város: Egervár
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8913
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
Telefon: +36 92564013
E-mail: polgarmester@egervar.hu
Fax: +36 92564013
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.egervar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségház fejlesztése Egerváron
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egészségház fejlesztése Egerváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8913 Egervár, József Attila út 26. hrsz.282/A
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jellege: Egészségház, melyben Orvosi-, Fogorvosi rendelő és Orvoslakás van. Utóbbi állapota olyan mértékben leromlott, hogy az csak időszakosan lakható. Vizesblokkjai, konyhája a használhatatlanhoz közelít. Válaszfalai megsüllyedtek, falazatai vizesednek a vizesblokkok tönkremenetele miatt. Egyes falait vissza kell bontani és újra kell építeni. Elsődleges Önkormányzati igény, az épületben egy Fiók-gyógyszertár kialakítása, mely az Orvoslakás átalakításával, valamint az utcafrontról történő megnyitásával megoldható. Az orvoslakás az udvar felé bővíthető, ezért az ott lévő kazánház lapostetős tetőszerkezete visszabontásra kerül és bővítésével új bejárat és szoba létesül. Az Orvosi rendelő pár éve pályázati pénzből fel lett újítva, ezért azt a jelenlegi felújítás nem érinti. A Fogorvosi rendelőben a belső nyílászárók cserélve lesznek, valamint a vizesblokkok kerülnek teljes felújításra. Az új Gyógyszertár az utcafrontról lesz megközelíthető, benne az előírásoknak megfelelő min. 25 m2-es gyógyszertár, gazdasági bejárat, vizesblokk, tárolók kerültek kialakításra. Az Orvoslakásban nappali-étkező-konyha, egy szoba, fürdő, wc, szélfogó és előtér lett tervezve.
Az épület teljes külső homlokzata megújul: kémények elbontásra kerülnek födémig, mivel azok már most is használaton kívüliek. Tetőszerkezet ácsszerkezete szükség szerint lesz megerősítve, ezeket kivitelezés előtt pontosítani szükséges. Tetőzet új héjalást kap, homlokzatra 15 cm vtg. EPS, lábazatra 12 cm XPS, födémre 2x10 cm hőszigetelés kerül. Nyílászárók az Orvosi rendelő részen már korábban ki lettek cserélve, a többi homlokzati kapcsolt gerébtokos nyílászárók helyett új, korszerű, műanyag-szerkezetű nyílászárók lesznek beépítve.
Épületgépészeti és épületvillamossági szempontból az Orvoslakás és Fiók-gyógyszertár teljes egészében, a Fogorvosi rendelőben a vizesblokkok kerülnek felújításra. Az egész épületben új központi fűtési rendszer kerül kialakításra, új kondenzációs átfolyós rendszerű használati melegvíz előállító kazánokkal.
Igény egy fedett 5 férőhelyes kocsibeállóra, mely az udvar középső felében lesz elhelyezve. Ez tulajdon képpen egy északról deszkaburkolattal fedett lábonálló, cserépfedésű tető. A meglévő tárolókat és beállót a hátsókertből a kivitelezéig az Önkormányzat elbontatja.
Az akadálymentes közlekedés minden rendelőbe és a gyógyszertárba megoldásra kerül.
HELYISÉGLISTA:
01. Fedett terasz kerámia 8,19 m2
02. Szélfogó kerámia 3,71 m2
03. Akadálymentes WC kerámia 3,04 m2
04. Közlekedő kerámia 2,84 m2
05. WC kerámia 1,35 m2
06. Váró kerámia 14,88 m2
07. Orvosi rendelő kerámia 19,80 m2
08. Váró kerámia 10,79 m2
09. WC kerámia 1,44 m2
10. Védőnői rendelő kerámia 16,24 m2
11. Fektető PVC 17,02 m2
Orvosi rendelő összesen: 99,30 m2
12. Közlekedő kerámia 2,52 m2
13. WC kerámia 1,84 m2
14. Fürdő kerámia 3,60 m2
15. Nappali kerámia 16,04 m2
16. Konyha kerámia 5,46 m2
17. Étkező kerámia 8,00 m2
18. Szoba lam. parketta 17,42 m2
19. Szélfogó kerámia 2,58 m2
20. Előtér kerámia 1,94 m2
Orvoslakás összesen: 59,40 m2
21. Fedett terasz kerámia 10,48 m2
22. Előtér kerámia 12,98 m2
23. Váró kerámia 11,79 m2
24. Akadálymentes mosdó kerámia 5,24 m2
25. Öltöző kerámia 3,10 m2
26. WC kerámia 1,23 m2
27. Rendelő PVC 20,44 m2
Fogorvosi rendelő: 65,26 m2
28. Gyógyszertár kerámia 25,35 m2
29. Előtér kerámia 2,72 m2
30. WC kerámia 1,12 m2
31. Gazd. Bejárat és tároló kerámia 5,07 m2
32. Előtér kerámia 7,72 m2
Gyógyszertár összesen: 41,98 m2
33. Kocsibeálló térkő burkolat 70,48 m2
Nettó alapterület mindösszesen: 336,42 m2
A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1.15-ZA1-2016-00013

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6851 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségház fejlesztése Egerváron
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZALA-RUSZTIKA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentmártoni út 24.
Város: Gősfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8913
Ország: HU
E-mail: zalarusztika@citromail.hu
Telefon: +36 302597606
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 302597606
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40313088
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8913 Egervár, József Attila út 26. hrsz: 282/A
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jellege: Egészségház, melyben Orvosi-, Fogorvosi rendelő és Orvoslakás van. Utóbbi állapota olyan mértékben leromlott, hogy az csak időszakosan lakható. Vizesblokkjai, konyhája a használhatatlanhoz közelít. Válaszfalai megsüllyedtek, falazatai vizesednek a vizesblokkok tönkremenetele miatt. Egyes falait vissza kell bontani és újra kell építeni. Elsődleges Önkormányzati igény, az épületben egy Fiók-gyógyszertár kialakítása, mely az Orvoslakás átalakításával, valamint az utcafrontról történő megnyitásával megoldható. Az orvoslakás az udvar felé bővíthető, ezért az ott lévő kazánház lapostetős tetőszerkezete visszabontásra kerül és bővítésével új bejárat és szoba létesül. Az Orvosi rendelő pár éve pályázati pénzből fel lett újítva, ezért azt a jelenlegi felújítás nem érinti. A Fogorvosi rendelőben a belső nyílászárók cserélve lesznek, valamint a vizesblokkok kerülnek teljes felújításra. Az új Gyógyszertár az utcafrontról lesz megközelíthető, benne az előírásoknak megfelelő min. 25 m2-es gyógyszertár, gazdasági bejárat, vizesblokk, tárolók kerültek kialakításra. Az Orvoslakásban nappali-étkező-konyha, egy szoba, fürdő, wc, szélfogó és előtér lett tervezve.
Az épület teljes külső homlokzata megújul: kémények elbontásra kerülnek födémig, mivel azok már most is használaton kívüliek. Tetőszerkezet ácsszerkezete szükség szerint lesz megerősítve, ezeket kivitelezés előtt pontosítani szükséges. Tetőzet új héjalást kap, homlokzatra 15 cm vtg. EPS, lábazatra 12 cm XPS, födémre 2x10 cm hőszigetelés kerül. Nyílászárók az Orvosi rendelő részen már korábban ki lettek cserélve, a többi homlokzati kapcsolt gerébtokos nyílászárók helyett új, korszerű, műanyag-szerkezetű nyílászárók lesznek beépítve.
Épületgépészeti és épületvillamossági szempontból az Orvoslakás és Fiók-gyógyszertár teljes egészében, a Fogorvosi rendelőben a vizesblokkok kerülnek felújításra. Az egész épületben új központi fűtési rendszer kerül kialakításra, új kondenzációs átfolyós rendszerű használati melegvíz előállító kazánokkal.
Igény egy fedett 5 férőhelyes kocsibeállóra, mely az udvar középső felében lesz elhelyezve. Ez tulajdon képpen egy északról deszkaburkolattal fedett lábonálló, cserépfedésű tető. A meglévő tárolókat és beállót a hátsókertből a kivitelezéig az Önkormányzat elbontatja.
Az akadálymentes közlekedés minden rendelőbe és a gyógyszertárba megoldásra kerül.
HELYISÉGLISTA:
01. Fedett terasz kerámia 8,19 m2
02. Szélfogó kerámia 3,71 m2
03. Akadálymentes WC kerámia 3,04 m2
04. Közlekedő kerámia 2,84 m2
05. WC kerámia 1,35 m2
06. Váró kerámia 14,88 m2
07. Orvosi rendelő kerámia 19,80 m2
08. Váró kerámia 10,79 m2
09. WC kerámia 1,44 m2
10. Védőnői rendelő kerámia 16,24 m2
11. Fektető PVC 17,02 m2
Orvosi rendelő összesen: 99,30 m2
12. Közlekedő kerámia 2,52 m2
13. WC kerámia 1,84 m2
14. Fürdő kerámia 3,60 m2
15. Nappali kerámia 16,04 m2
16. Konyha kerámia 5,46 m2
17. Étkező kerámia 8,00 m2
18. Szoba lam. parketta 17,42 m2
19. Szélfogó kerámia 2,58 m2
20. Előtér kerámia 1,94 m2
Orvoslakás összesen: 59,40 m2
21. Fedett terasz kerámia 10,48 m2
22. Előtér kerámia 12,98 m2
23. Váró kerámia 11,79 m2
24. Akadálymentes mosdó kerámia 5,24 m2
25. Öltöző kerámia 3,10 m2
26. WC kerámia 1,23 m2
27. Rendelő PVC 20,44 m2
Fogorvosi rendelő: 65,26 m2
28. Gyógyszertár kerámia 25,35 m2
29. Előtér kerámia 2,72 m2
30. WC kerámia 1,12 m2
31. Gazd. Bejárat és tároló kerámia 5,07 m2
32. Előtér kerámia 7,72 m2
Gyógyszertár összesen: 41,98 m2
33. Kocsibeálló térkő burkolat 70,48 m2
Nettó alapterület mindösszesen: 336,42 m2
A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45489099
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZALA-RUSZTIKA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent Márton út 24.
Város: Gősfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8913
Ország: HU
E-mail: zalarusztikacitromail.hu
Telefon: +36 302597606
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 302597606
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozási Szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjára a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetésben megjelölt munkák merültek fel, amelyet Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
A felmerült munkák a vállalkozó részére többletköltséget jelent, amely vonatkozásában részletes árajánlatot nyújtott be. Az ajánlatot a Megrendelő jóváhagyta. Az árajánlatban szereplő összeg nettó 5.176.011,- Ft, azaz Ötmillió-egyszázhetvenhatezer-tizenegy Forint, amely a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 40.313.088,- Ft) ~12,84%-os vállalkozói díj emelkedést jelent.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A közbeszerzési eljárásban kiírásra került munkanemeken túl további munkatételek elvégzése vált szükségessé. A felmerült munkanemek, kiegészítő munkák műszaki ellenőri szakmai állásfoglaláson alapulnak.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40313088 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 45489099 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben