Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:23766/2018
CPV Kód:34928200-0
Ajánlatkérő:Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49908763
Postai cím: Siska Szer 26/a
Város: Őriszentpéter
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Csaba
Telefon: +36 302806877
E-mail: kislegykapo@gmail.com
Fax: +36 94428791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orseginemzetipark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.orseginemzetipark.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ŐNPI- Villanypásztor
Hivatkozási szám: EKR000184232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ŐNPI- Villanypásztor
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928200-0
További tárgyak:45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
- 1 darab 5025 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 9 kapuval.
- 1 darab 2000 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 3 kapuval.
- 1 darab 4725 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 6 kapuval.
- 1 darab 2740 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 4 kapuval.
- 1 darab 5150 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 4 kapuval.
- 1 darab 3700 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 4 kapuval.
- 1 darab 1250 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 2 kapuval.
- 1 darab 2600 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 2 kapuval.
- 1 darab 4410 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 9 kapuval.
- 1 darab 6000 folyóméter hosszúságú mobil, mechanikus kerítés 2 kapuval
- 11500 folyóméter nyomvonaltisztítás minimum földfelszínig
- 56 darab mobil karámelem
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00060

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15549 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ŐNPI- Villanypásztor
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81518494
Postai cím: Csaba Utca 10/a
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@cont-eco.hu
Telefon: +36 94325672
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47194483
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928200-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928200-0
További tárgyak:45342000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
- 1 darab 5025 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 9 kapuval.
- 1 darab 2000 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 3 kapuval.
- 1 darab 4725 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 6 kapuval.
- 1 darab 2740 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 4 kapuval.
- 1 darab 5150 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 4 kapuval.
- 1 darab 3700 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 4 kapuval.
- 1 darab 1250 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 2 kapuval.
- 1 darab 2600 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 2 kapuval.
- 1 darab 4410 folyóméter hosszúságú villanypásztor, 9 kapuval.
- 1 darab 6000 folyóméter hosszúságú mobil, mechanikus kerítés 2 kapuval
- 11500 folyóméter nyomvonaltisztítás minimum földfelszínig
- 56 darab mobil karámelem
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47194483
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81518494
Postai cím: Csaba Utca 10/a
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@cont-eco.hu
Telefon: +36 94325672
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
IV. A szerződés időtartama, teljesítés határideje
1./ A szerződés hatálybalépésétől számított 106 nap.
A teljesítés véghatárideje: 2018. november 29.
Vevő előteljesítést elfogad.
Módosított:
IV. A szerződés időtartama, teljesítés határideje
1./ A teljesítés véghatárideje: 2019. február 15.
Vevő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1./ Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft. 2018. október 2-án kelt levelében jelezte az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság felé, hogy az időjárási körülmények következtében a talaj olyan keménységű lett, hogy nem lehet az oszlopokat leverni, mert azok elrepednek vagy eltörnek, ezért nem tudják tartani az eredetileg tervezett haladási ütemet. Fentiekre tekintettel Vevő kérte, hogy Eladó a levelükben foglalt havária/vis maior helyzet igazolásaként egy független igazságügyi szakértői szakvéleménnyel támassza alá a havária/vis maior helyzet fennállását valamint kifogásaik indokoltságát. A szakvélemény 2018. október 18-i dátummal elkészült, mely alátámasztotta Eladó korábbi levelében foglaltakat.
A fenti körülményekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a jelen szerződésmódosítás II. 1./ pontjában meghatározottaknak megfelelően. Az új teljesítési határidő közös egyeztetés során került meghatározásra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 47194483 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47194483 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a fent felsorolt okok alapján megállapítható, hogy a tárgyi módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) és cc) alpontjainak is, tekintettel arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem jár ellenérték növekedéssel.

IV. Egyéb rendelkezések
1./ A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2./ A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben