Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:23797/2018
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:WEBSTAR Csoport Kft.;WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK20051
Postai cím: Somogyi Béla utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Trexler Csilla
Telefon: +36 12669290
E-mail: trexler.csilla@mhk.hu
Fax: +36 12665190
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mhk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Integrált Jogalkotási Rendszer létrehozásához szükséges informatikai fejlesztés megvalósítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Integrált Jogalkotási Rendszer létrehozásához szükséges informatikai fejlesztés megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1358 Budapest,
Széchenyi rkp. 19.; 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Integrált Jogalkotási Rendszer létrehozásához
szükséges informatikai fejlesztés megvalósítása az
alábbiakszerint:
1) EJR (Elektronikus jogszabály előkészítő rendszer), az előhatályosító továbbfejlesztésével(jogszabályszerkesztési funkciókat támogató rendszer, jogszabályok szövege automatikusan
feldolgozásra ésstrukturálásra kerül: hivatkozások felépítése, és elemi egységekre bontása);
2) GovLex (kormányzati jogi workflow - jogalkotási folyamatot támogató rendszer);
3) LocLex (Önkormányzati jogi workflow - jogalkotási folyamatot támogató rendszer);
4) ParLex integrációja, továbbfejlesztése (jogalkotási folyamatot támogató rendszer);
5) NJT (Nemzeti jogszabálytár) integrációja, továbbfejlesztése;
6) WMS (Közlöny kiadását támogató rendszer) integrációja, továbbfejlesztése;
7) intelligens kereséseket végrehajtó alrendszer;
8) vállalkozások és lakosság számára jogi tájékoztató, és társadalmi egyeztetési rendszer;
9) 250 konkurens, összességében legalább 3 000 felhasználó kiszolgálására képes webes rendszer
fejlesztése.
Ajánlattevő feladata a projekt során:
Tervezés során az alábbi dokumentumokat kell elkészíteni:
1) egységes jogszabályleíró XML, XSD;
2) kialakítandó folyamatok és szervezeti működés terve;
3) funkcionális specifikáció;
4) előzetes logikai rendszerterv;
5) rendszerbiztonsági terv;
6) tesztelési terv;
7) tesztelési forgatókönyvek;
8) migrációs terv.
Fejlesztés során elvégzendő feladatok:
1) fejlesztői környezet kialakítása;
2) rendszerek fejlesztése, integrációja, továbbfejlesztése;
3) fejlesztői tesztek;
4) hibajavítások elvégzése;
5) felhasználói dokumentáció elkészítése;
6) telepítési dokumentáció elkészítése;
7) üzemeltetési dokumentáció elkészítése;
8) alkalmazásgazdai dokumentáció elkészítése;
9) fejlesztői tesztelési jegyzőkönyvek;
10) frissített logikai rendszerterv elkészítése.
Bevezetés során a következő feladatokat kell ellátni:
1) oktatási környezet (tesztalkalmazás) kialakítása;
2) oktatási segédlet elkészítése;
3) oktatás lebonyolítása;
4) bevezetés támogatása.
Ajánlatkérő mennyiségi eltérésként 6 000 mérnöknap változáskezelési keretet biztosít, amely nem
érheti el a teljes mennyiség 30 %-át. A változáskezelési keret felhasználásának részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00029.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 029 - 052199

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Integrált Jogalkotási Rendszer létrehozásához szük Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: WEBSTAR Csoport Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Majorossy Imre utca 36.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2198000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2017. december 14.
2. Szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2018. június 14.
3. Szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2018. december 10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72230000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72230000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1358 Budapest,
Széchenyi rkp. 19.; 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1) EJR (Elektronikus jogszabály előkészítő rendszer), az előhatályosító továbbfejlesztésével(jogszabályszerkesztési funkciókat támogató rendszer, jogszabályok szövege automatikusan feldolgozásra és strukturálásra kerül: hivatkozások felépítése, és elemi egységekre bontása);
2) GovLex (kormányzati jogi workflow - jogalkotási folyamatot támogató rendszer);
3) LocLex (Önkormányzati jogi workflow - jogalkotási folyamatot támogató rendszer);
4) ParLex integrációja, továbbfejlesztése (jogalkotási folyamatot támogató rendszer);
5) NJT (Nemzeti jogszabálytár) integrációja, továbbfejlesztése;
6) WMS (Közlöny kiadását támogató rendszer) integrációja, továbbfejlesztése;
7) intelligens kereséseket végrehajtó alrendszer;
8) vállalkozások és lakosság számára jogi tájékoztató, és társadalmi egyeztetési rendszer;
9) 250 konkurens, összességében legalább 3 000 felhasználó kiszolgálására képes webes rendszer
fejlesztése.
Ajánlattevő feladata a projekt során:
Tervezés során az alábbi dokumentumokat kell elkészíteni:
1) egységes jogszabályleíró XML, XSD;
2) kialakítandó folyamatok és szervezeti működés terve;
3) funkcionális specifikáció;
4) előzetes logikai rendszerterv;
5) rendszerbiztonsági terv;
6) tesztelési terv;
7) tesztelési forgatókönyvek;
8) migrációs terv.
Fejlesztés során elvégzendő feladatok:
1) fejlesztői környezet kialakítása;
2) rendszerek fejlesztése, integrációja, továbbfejlesztése;
3) fejlesztői tesztek;
4) hibajavítások elvégzése;
5) felhasználói dokumentáció elkészítése;
6) telepítési dokumentáció elkészítése;
7) üzemeltetési dokumentáció elkészítése;
8) alkalmazásgazdai dokumentáció elkészítése;
9) fejlesztői tesztelési jegyzőkönyvek;
10) frissített logikai rendszerterv elkészítése.
Bevezetés során a következő feladatokat kell ellátni:
1) oktatási környezet (tesztalkalmazás) kialakítása;
2) oktatási segédlet elkészítése;
3) oktatás lebonyolítása;
4) bevezetés támogatása.
Ajánlatkérő mennyiségi eltérésként 6 000 mérnöknap változáskezelési keretet biztosít, amely nem
érheti el a teljes mennyiség 30 %-át. A változáskezelési keret felhasználásának részletes szabályait a
szerződés tervezet tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladata a 2. módosítás során kiegészül az alábbi fejlesztésekkel:
• intelligens jogi elemzőrendszer, illeszkedve egy intelligens keresőrendszerhez és logikához;
• a GovLex terjedelmének és funkcionalitásának bővítése;
• kiterjesztett, többdimenziós (multi-level) élethelyzeti mátrix alapú funkciók kialakítása, multi-platform megjelenítése (többek között mobileszközökre optimalizált változat kialakítása) és könnyen használható, felhasználóbarát alkalmazás megoldás lefejlesztése az állampolgárok,vállalkozások, társadalmi szervezetek számára;
• integrált, intelligens ügyintéző és határozat-előkészítő modul, valamint adatvédelmi incidens-bejelentő rendszer teljes körű fejlesztése és informatikai, IT biztonsági és szervezeti implementációja a NAIH számára.
Nyertes ajánlattevő feladata a 3. módosítás során kiegészül az alábbi fejlesztésekkel valamint a fejlesztések dokumentációjával:
• IJR és WMS rendszer között oda-vissza interfészkapcsolat megteremtése
• Iktatórendszerek integrációja Hivatali Kapun keresztül
• EJR tekintetében a szerkesztő felület módosított kivitelezése valamint a ParLex módosító javaslatainak EJR-szerű kezelése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2967375000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: WEBSTAR Csoport Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Majorossy Imre u. 36.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás
1. Nyertes ajánlattevő feladata kiegészül a 1585/2016. (X. 25.) Korm. határozat által kijelölt, az „Integrált Jogalkotási Rendszer)elnevezésű KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00029 azonosító számú kiemelt projekt keretében megvalósulandó további fejlesztési feladatokkal, valamint a vállalkozási díj ezen fejlesztések ellenértékével emelkedik. A teljesítési véghatáridő nem kerül módosításra.
2. Pályázati forrás mellé intézményi fedezet bevonása és a szerződés finanszírozásának átcsoportosítása.
3. Műszaki Specifikáció egy követelménypontjának átütemezése.
4. A Kbt. 138. § (1) bekezdése 2017. 01. 01-től hatályos rendelkezése alkalmazásának rögzítése.
5. Adminisztratív elírások (számozás) módosítása
2. sz. módosítás
1. A Műszaki Specifikáció módosul a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján
2. Módosul a műszaki specifikációban foglalt ütemezés olyan szempontból, hogy az a vállalkozó által teljesítendő feladatokat és szállítandó eredmény termékeket részletesebben, pontosabban tartalmazza a projekt elszámolhatósága érdekében.
3. sz. módosítás
1.Szerződés teljesítési határidejének módosítása 2019. április 30. napjára újonnan felmerülő feladatok, illetve a vállalkozó akadályoztatása okán.
2. Műszaki Specifikáció módosítása az újonnan felmerülő feladatokra tekintettel
3. Vállalkozási díj és Fizetési ütemezés módosítása az újonnan felmerülő feladatokra tekintettel
4. Változáskezelési keret forrásának módosítása teljesen intézményi forrásra
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az újonnan felmerülő munkák műszaki tartalma nagyon szorosan kapcsolódik az alap IJR projekt vállalkozási szerződéses feladataihoz. A projekt keretnövelése kapcsán megvalósítandó rendszerelemek mind integráns részei,kiegészítései illetve a módosításai az alaprendszernek, vagy arra kód szinten épülnek, így egységes rendszertervezési szemléletet és fejlesztési módszert és eszközkészletet igényelnek. A fejlesztésbe új vállalkozó (fejlesztő csapat) bevonása egy folyamatban lévő fejlesztésbe műszaki, gazdaságossági és jogi okból sem lehetséges.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2860995000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2967375000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben