Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:23801/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe, 22765 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:F-Építő Generál Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02138
Postai cím: Alsó u. utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény energetikai fejlesztése, átalakítása vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény energetikai fejlesztése, átalakítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe, 22765 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő régi egészségügyi intézményrész energetikai fejlesztése, átalakítása, felújítása működő intézményi körülmények között négy ütemben. Az átalakítással, felújítással érintett terület 4544 m2.
Homlokzati hőszigetelés készül, a külső és belső nyílászárók kicserélésre kerülnek. Minden belső fal és padlóburkolat kicserélésre kerül, a meglévő váróterek új kazettás álmennyezetet kapnak. A meglévő magastető felújításra kerül. A teljes épületgépészeti és elektromos rendszer megújul. Főbb mennyiségek:
-1742 m2 gres padlóburkolat készítés,
-2506 m2 pvc padlóburkolat készítés,
-1463 m2 látszóbordás álmennyezet készítés,
- 10.633 m2 festés,
-2225 m2 homlokzati hőszigetelés,
-420m2 homlokzati nyílászáró csere.
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervek, helyszínrajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3632 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: F-Építő Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai u. 14.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 885590925
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Felső u. 39-41.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő régi egészségügyi intézményrész energetikai fejlesztése, átalakítása, felújítása működő intézményi körülmények között négy ütemben. Az átalakítással, felújítással érintett terület 4544 m2.
Homlokzati hőszigetelés készül, a külső és belső nyílászárók kicserélésre kerülnek. Minden belső fal és padlóburkolat kicserélésre kerül, a meglévő váróterek új kazettás álmennyezetet kapnak. A meglévő magastető felújításra kerül. A teljes épületgépészeti és elektromos rendszer megújul. Főbb mennyiségek:
-1742 m2 gres padlóburkolat készítés,
-2506 m2 pvc padlóburkolat készítés,
-1463 m2 látszóbordás álmennyezet készítés,
- 10.633 m2 festés,
-2225 m2 homlokzati hőszigetelés,
-420m2 homlokzati nyílászáró csere.
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervek, helyszínrajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza. A fentieken túl az épületben található 8 db önkormányzat részére átadott szolgálati lakás felújítása. „B” és „A2” jelű épületrész külső csapadékvíz elvezetése,„A1” jelű épületrész homlokzatán lévő erkély felújítása,„A1” „A2” és „B” jelű épületrész külső utak megvilágításának kialakítása,„A” és „B” jelű épületrész külső utak útburkolatának rekonstrukciója, forgalomtechnika kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 954136719
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: F-Építő Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai út 14.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozóval végzett helyszíni bejárás alkalmával felmérésre került a fenti szerződésbe nem tartozó, de a használhatóság szempontjából még szükséges felújítási munkák, melyek az alábbiak:
- „B” és „A2” jelű épületrész külső csapadékvíz elvezetése,
- „A1” jelű épületrész homlokzatán lévő erkély felújítása,
- „A1” „A2” és „B” jelű épületrész külső utak megvilágításának kialakítása,
- „A” és „B” jelű épületrész külső utak útburkolatának rekonstrukciója, forgalomtechnika kiépítése. A munkákat csak megfelelő időjárási körülmények között lehet végezni, így Felek a véghatáridőt 2019. május 31-re módosítják.Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15 %-át, mivel az eredeti szerződéses összeg tartalékkeret nélkül 885.590.925,- Ft + ÁFA, míg a kivitelezéssel érintett újabb építés alá vont területen végzett építési beruházás értéke nettó 33 066 586 + ÁFA. A díj számításának módja: Vállalkozó közbeszerzési eljárás során megajánlott munkanemenként meghatározott egységárával került meghatározásra. Jelen kiegészítő beruházáshoz kapcsolódóan újabb számlázási ütem került beépítésre.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, mivel továbbra is az intézmény felújítása a feladat, de a Vállalkozónak munkaterületként átadott egész Intézmény területén más Vállalkozónak is munkaterületet biztosítani Megrendelőnek aránytalanul nagy többletköltséggel járna. A díj változása a de minimis (15 %-os) mértéket a korábbi módosítással együtt sem haladja meg.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 885590925 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 954136719 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben