Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:23995/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület
Teljesítés helye:2767 Tápiógyörgye, Petőfi S. utca 12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bul-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK25042
Postai cím: Petőfi út 12.
Város: Tápiógyörgye
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2767
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax: +36 29372315
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zeneház külső felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Zeneház külső felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39970430 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zeneház külső felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 2767 Tápiógyörgye, Petőfi S. utca 12
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építtetői elvárások
• az épület tönkrement, elhasználódott szerkezeteinek felújítása, mellyel biztosítható az épület
állagmegőrzése
• a lapos tetős épületrészen alapozás süllyedéséből adódó károsodások helyreállítása a
további süllyedések megállítása
• faluképi szempontból a lapos tetős épületrészre magas tető építése
• a homlokzat felújítása, nyílászáró cserével
• a felújítási munkákhoz kapcsolódóan az épület energia hasznosításának javítása legalább
52 %-al, a falak, födémek utólagos hőszigetelésével.
• A főhomlokzati bejárat előtetővel való védelme, mely építészetileg illeszkedik az épület
építészeti arculatához
• Az épület környezetének rendezése az épület körüli járdák építésével, kertrendezéssel
• A tetőről összegyűjtött csapadékvíz elvezetése az épület mellől az utcai esővízgyűjtő árokba

Szerkezetek leírása
Alapozás A meglévő épületrészek alapozása sávalap. A hozzáépítés
alapmegsüllyedésének oka, hogy az épület egy feltöltött egykori emésztőgödör,
vagy oltott mész tároló fölé épült, mely területrészen a feltöltés nem volt
megfelelően tömörítve.
A talajszerkezet utólagos javítását jet grouting eljárással tervezzük, mely alkalmas
a megsüllyedések esetleges csökkentésére is.
Falak, pillérek: A régi épület falszerkezete 45 cm vtg tömör téglából készült, kívül belül
mészhabarcs vakolattal. A falszerkezet állapota jó vizesedésnek nyoma nem
látszik, külső vakolata azonban több helyen levált, feltáskásodott. Lábazata látszó
felületű téglaburkolat a falszerkezettel összeépítve, több helyen javításra szorul.
A hozzáépítés 38 cm vtg tömör kisméretű téglából készült. Az utcára merőleges
falszerkezeten a középmezőben az alapsüllyedés miatt jelentős szerkezeti
repedések keletkeztek. Külső vakolata felújításra szorul.
Mindkét falszerkezet hő technikailag kedvezőtlen kialakítású.
Mindkét falszerkezet utólagos hőszigetelését tervezzük 8 cm vtg ragasztással és
dűbelezéssel rögzített vakolható ásványgyapot hőszigeteléssel. A műanyag
hálóval érősített vakolaton BAUMIT Nanopor vékonyvakolatot tervezünk. Az
alkalmazott hőszigetelő rendszer kedvező páratechnikai mutatókkal rendelkezik
ami biztosítja a régi falszerkezetből a nedvesség eltávozását.
A lábazati mezőben zártcellás XPS hőszigetelést terveztünk 6 cm-es
vastagságban. A hőszigetelésre 2 cm vtg ragasztott kerámialap ( tégla jellegű)
burkolatot terveztünk.
Az épület jellegzetessége a díszítő vakolat architektúra, melyet az utólagos
hőszigetelés miatt el kell bontani. Elbontás előtt a szerkezetekről mintát kell venni
és a hőszigetelésre vissza kell építeni zártcellás kérgesített polisztirolhab díszek
formájában. Az épület egységes arculati megjelenése érdekében az új épületrész
ablakainak könyöklő kialakítást a régi épületrészre jellemző módon tervezzük.
Födémek: A meglévő épület felett borított gerendás fafödém található, rajta salakfeltöltés és
beton járóréteg. A födém feltárás nélküli szemrevételezés alapján jó állapotú,
Jelentős a tartógerendákat károsító beázásnak, egyéb gomba és rovar okozta
károsodásnak nincs nyoma. A födém jelenleg hő technikailag kedvezőtlen
kialakítású. A födémről a feltöltést és védőbetont eltávolítjuk, helyére 20 cm vtg
ásványgyapot hőszigetelést terveztünk párnafák közötti elhelyezéssel védőfóliával
és ritkított deszkázatú járófelülettel.
Az új épület födém mon. vb lemezzel készült lapos tetős kialakításban. A
süllyedés miatt a födémszerkezeten repedés keletkezett. A födém jelenleg
hő technikailag kedvezőtlen kialakítású. A födémről a bitumenes lemez szigetelést
eltávolítjuk a kapcsolódó rétegrenddel együtt és az újépítésű magas tető alatt a
meglévő épület feletti födémen kialakított hőszigetelést és járófelületet építjük ki.
Kémények: A régi épületben 2 db tetőn kívüli kémény és egy darab tetősík alá visszabontott
kémény található. Mindegyik kémény használaton kívüli ezét elbontásuk javasolt
Az új épületrészben egy gázüzemű állókazánhoz tartozó bélelt épített kémény
található. A magas tetős ráépítés miatt a kémény meghosszabbítása szükséges új
béléscső elhelyezéssel.
Elő lépcső: A régi épület utcai főbejárata előtt elő lépcső található melyet elbontunk. Helyére új
bejáratot védő előtető, tömör téglaburkolatos mellvéd és az előtetőt tartó épített
oszlop épül. A kapubejáró és az épület közötti új építésű térkő burkolatos járda
kialakítása olyan, hogy egyenletes emelkedéssel az épület meglévő padlószinjére
érkezik.
Tetőszerkezet: A régi épület meglévő tetőszerkezete jó állapotban van egyes részeken látható
beázás miatti károsodás elsősorban a szarufákon. A sérült elemeket cseréljük.
A meglévő faszerkezetek ecseteléssel utólagos gomba és rovarvédelemmel látjuk
el.
Az új épületrész felett új ácsolt tetőszerkezetet alakítunk ki a meglévővel azonos
szerkezeti és hajlásszögű kialakításban,
Tetőhéjalás: A régi épület tetőfedése hódfarkú kettős cserépfedés. A fedés az elmúlt évtizedek
alatt szétfagyott, tönkre ment. A cserépfedést a tartó lécezéssel együtt teljes
felületen cseréljük, új hódfarkú kettős fedésre, erősített lécezéssel. A szarufák
tetején háló erősített porhó elleni védőfóliát helyezünk el, melyet 5x5cm-es
ellenléccel rögzítünk. Valamennyi beépített faszerkezet előzetes rovar és
gombavédelmet kap áztatásos módszerrel.
Az új épületrész felett ácsolt magas tető, tető héjalása a főépületével azonos módon
történik
Eresz, orom és homlokdeszkázat :
A meglévő épület építészeti jellegzetessége a gerendavéges födém mely az
épületen kívül deszkaburkolattal és geometrikus motívumokkal díszített
homlokdeszka burkolattal épült. Ezeket a jellegzetességeket megtartjuk de új
szerkezetekre cseréljük. A meglévővel azonos módon építjük vissza az utcai
fronton lévő oromdeszkákat.
Épület körüli járda : Az épület körül illetve a kaputól bevezető járdákat újra építjük, kiselemes 4 cm
vtg beton térkő burkolattal. A burkolatokat beton kerti szegéllyel zárjuk le melyeket
beton alappal rögzítünk. A térkő elemeket a kiépített föld tükrön 20 cm vtg
tömörített mészkő ágyazatra építjük 3-4 cm-es tömörített 0,1 mm-es homok
ágyazattal. A fugákat 0,1 mm-es homokkal töltik ki.
A kaputól induló emelkedő járda alatt a töltést tömöríthető földből kell kiépíteni 1/4-
es rézsű kialakítással.
Nyílászárók:: A régi és az új épületrészben a nyílászárók korszerűtlen nagy hő veszteségű
szerkezetek. Ezért korszerű fa tokszerkezetű hőszigetelésű üvegezésű
szerkezetekre cseréljük úgy, hogy azok mérete osztásrendszere külső
megjelenése legyen azonos a réi épület nyílászáróiéval. ( Ug=1,0 W/m2K, 4-16-4,
Low-e, Ag) )
Az új épületrész jellemzően kisméretű homlokzati nyílászárói nagyobb méretűre
cseréljük, hogy megjelenésben harmonizáljon a régi épület ablakainak osztás
méretével.
További részletek a műszaki leírásban, a terveken és a költségvetésben.
Mind a költségvetésben, mind a műszaki elírásban esetelegesen megjelenő konkrét gyártmányok megjelenése, a minőségi szint meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő az azokkal azonos műszaki és technikai paraméterekkel rendelkező elemeket elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás ideje (hónap) 30
2 vállalt napi kötbér (Ft) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó átalányár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bul-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty út 10.
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 2760
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23410163-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39979402
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39970430
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bul-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty út 10.
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 2760
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23410163-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/08/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges