Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:24133/2018
CPV Kód:48814200-9
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75531906
Postai cím: Seregélyesi Út 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535500
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fmkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Betegazonosító rendszer beszerzése - 1811 - EFOP
Hivatkozási szám: EKR000499642018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Betegazonosító rendszer beszerzése és kapcs. szolg
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szoftver követelmények: 1db az ajánlatkérő szerveréhez kapcsolódó szoftver.
A betegazonosító rendszer funkcióit vagy a meglévő HIS rendszerben (MedSolution/e-MedSolution), vagy a meglévő HIS rendszerhez integrált, közvetlenül kapcsolódó rendszerben kell magvalósítani.
A megvalósítandó betegazonosító rendszer funkcionális elvárásai:
• Betegfelvétel
• Betegellátás
• Elbocsátás
• EESZT kapcsolat
• Statisztika
Elvárt bevezetési szolgáltatások:
• A rendszert (beleértve a HIS rendszer oldali interfész/modult is) Ajánlatkérő által biztosított szerverre fel kell installálni.
• Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven 1 alkalommal, alkalmanként 60 perces 20 fő részére történő helyszíni oktatás, Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban.
• Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes támogatás helyszínen lévő, vagy direktben elérhető kontakt személy, aki a felmerülő problémák esetén azonnali releváns segítséget tud nyújtani.
• A teljes körű tesztüzemet és az oktatásokat követően jegyzőkönyv aláírásával történik meg a végleges üzembe helyezés és az átvétel.
A részletes műszaki feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00032

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19974 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Betegazonosító rendszer beszerzése és kapcs. szolg
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15295500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szoftver követelmények: 1db az ajánlatkérő szerveréhez kapcsolódó szoftver.
A betegazonosító rendszer funkcióit vagy a meglévő HIS rendszerben (MedSolution/e-MedSolution), vagy a meglévő HIS rendszerhez integrált, közvetlenül kapcsolódó rendszerben kell magvalósítani.
A megvalósítandó betegazonosító rendszer funkcionális elvárásai:
• Betegfelvétel
• Betegellátás
• Elbocsátás
• EESZT kapcsolat
• Statisztika
Elvárt bevezetési szolgáltatások:
• A rendszert (beleértve a HIS rendszer oldali interfész/modult is) Ajánlatkérő által biztosított szerverre fel kell installálni.
• Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven 1 alkalommal, alkalmanként 60 perces 20 fő részére történő helyszíni oktatás, Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban.
• Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes támogatás helyszínen lévő, vagy direktben elérhető kontakt személy, aki a felmerülő problémák esetén azonnali releváns segítséget tud nyújtani.
• A teljes körű tesztüzemet és az oktatásokat követően jegyzőkönyv aláírásával történik meg a végleges üzembe helyezés és az átvétel.
A részletes műszaki feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15295500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3. Felek rögzítik, hogy szerződéskötési szándékuk a Kbt. 131.§ (1) ill. (2) bekezdése szerinti szerződés megkötésére irányult, azonban adminisztrációs hiba miatt a szerződésben a nettó vételár + áfa összeg rögzítése helyett csak a nettó összeg került rögzítésre azzal, hogy az alapszerződés érintett pontjának utolsó rendelkezése miatt szükséges az ellenérték nettó+Áfa módszerrel történő megadása.
4. Felek ennek okán – tekintettel arra, hogy a szerződés szövegében szükséges a módosítás, de az a felek kötelezettségeit nem változtatja meg az eljárási iratok alapján – az alábbiakban pontosítják az alapszerződés III. pontját:
„A Szoftver, valamint a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésének ellenértéke, melyet Vevő fizet meg Eladó részére a szerződésszerű teljesítést követően, 15.295.500. Ft+Áfa, azaz tizenötmillió-kettőszázkilencvenötezer-ötszáz forint+általános forgalmi adó , mely tartalmazza a Vevő székhelyére leszállított Szoftver ellenértékét, a szállítás és kiszállás díját, a HIS rendszer oldali betegazonosító interfész/modul díját, és az integráció HIS oldali feladatainak költségét, illetőleg Eladó valamennyi felmerülő költségét, kiadását és hasznát is.
Eladó a Szerződésben meghatározottak szerinti összegen felül semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a Vevővel szemben.
A jelen pontban foglalt ellenérték kizárólag ÁFA módosulás miatt változhat.”
5. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy Eladó székhelye 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. -ra változott az alapszerződés megkötését követően.
6. Felek rögzítik, hogy a tárgyi szerződésmódosítás – mind az ellenérték, mind a székhelymódosítás vonatkozásában - a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján minősül jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy az általánosságban nem lényeges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy szerződéskötési szándékuk a Kbt. 131.§ (1) ill. (2) bekezdése szerinti szerződés megkötésére irányult, azonban adminisztrációs hiba miatt a szerződésben a nettó vételár + áfa összeg rögzítése helyett csak a nettó összeg került rögzítésre azzal, hogy az alapszerződés érintett pontjának utolsó rendelkezése miatt szükséges az ellenérték nettó+Áfa módszerrel történő megadása.
5. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy Eladó székhelye 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. -ra változott az alapszerződés megkötését követően.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 15295500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 15295500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben