Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24281/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
Teljesítés helye:4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 20. hrsz.:1972
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HARCON ÉPÍTÉS Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
Nemzeti azonosítószám: AK21471
Postai cím: Bocskai út 26.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +42 415-907
E-mail: ungvari.sandor@szlgsz.hu
Fax: +42 415-907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Ház építése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Ház építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 20. hrsz.:1972
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Fehérgyarmati ingatlanjára Új Szociális Szolgáltató Ház építése hozzá kapcsolódó konyhatechnológiával a vonatkozó jogszabályokban és a kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A beruházás részeként az alábbi főbb fejlesztések történnek:
- 675,04 m2 hasznos alapterületű, földszint és emelet beépítésű, hagyományos falazott szerkezetű épület,
- az épületben irodák, közösségi terek, pihenő szobák, szociális helyiségek, gépkocsi tároló, étkező valamint egy 300 adagos főzőkonyha kialakítására kerül sor,
- a főzőkonyha áruátvevő helyiségekből, mosdó, WC, öltöző helyiségekből, közlekedő és raktár (szárazáru, földesáru) helyiségekből, zöldségelőkészítő, húselőkészítőből mosogató részekből áll. A konyhában munkaasztalok, főző-sütőszigetek kerülnek kialakításra a szükséges konyhai gépekkel és berendezésekkel. A főző-sütősziget fölé pedig szigetszerű kialakítású elszívóernyő kerül felszerelésre a konyhai szagok, gőzök kiáramlásának csökkentésére.
- az épület körül térburkolat (15 cm-es kavics alapra 3 cm-es homokágyba fektetve térkő 8 cm-es térburkoló elemből), illetőleg járda, parkoló, kerékpártároló építésére kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése a Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központnál” című TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00067 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7984 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Ház építése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HARCON ÉPÍTÉS Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dugonics utca 8.
Város: Nyíregyháza,
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 182 198 201
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 20. hrsz.:1972
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Fehérgyarmati ingatlanjára Új Szociális Szolgáltató Ház építése hozzá kapcsolódó konyhatechnológiával a vonatkozó jogszabályokban és a kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A beruházás részeként az alábbi főbb fejlesztések történnek:
- 675,04 m2 hasznos alapterületű, földszint és emelet beépítésű, hagyományos falazott szerkezetű épület,
- az épületben irodák, közösségi terek, pihenő szobák, szociális helyiségek, gépkocsi tároló, étkező valamint egy 300 adagos főzőkonyha kialakítására kerül sor,
- a főzőkonyha áruátvevő helyiségekből, mosdó, WC, öltöző helyiségekből, közlekedő és raktár (szárazáru, földesáru) helyiségekből, zöldségelőkészítő, húselőkészítőből mosogató részekből áll. A konyhában munkaasztalok, főző-sütőszigetek kerülnek kialakításra a szükséges konyhai gépekkel és berendezésekkel. A főző-sütősziget fölé pedig szigetszerű kialakítású elszívóernyő kerül felszerelésre a konyhai szagok, gőzök kiáramlásának csökkentésére.
- az épület körül térburkolat (15 cm-es kavics alapra 3 cm-es homokágyba fektetve térkő 8 cm-es térburkoló elemből), illetőleg járda, parkoló, kerékpártároló építésére kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 182 198 201
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HARCON ÉPÍTÉS Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dugonics utca 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó végteljesítési ideje jelen szerződés módosítással 2018. december 31. napjáról 2019. január 31. napjára módosul.
Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontja alapján a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen a teljesítési határidő meghosszabbítása nem eredményezi a szerződés általános jellegének megváltozását. Az ellenérték nem növekedett.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ad.1.Villamosenergia ellátással kapcsolatos probléma:
Tárgyi projekt villamosenergia-ellátásához szükséges előzetes villamosenergia igény benyújtását (2018. május 10.) követően csak hónapokkal később, 2018. szeptember 24-én került sor a csatlakozási szerződés aláírására. A csatlakozási szerződésben azonban a szolgáltató rögzítette, hogy a közcélú hálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontja 2019. november 30., a tényleges bekötés időpontját nem tudta meghatározni.
A fenti indok alapján tárgyi beruházás 2018. december 31-ei határidőre nem valósítható meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 182 198 201 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 182 198 201 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben