Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:24307/2018
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Szabadságharcos u. 4. szám alatti, 5745 hrsz-ú ingatlan, 9700 Szombathely, Óperint u. 15. szám alatti, 5705 hrsz-ú ingatlan, 9700 Szombathely, Óperint u. 17. szám alatti, 5706 hrsz-ú ingatlan, 9700 Szombathely, Körmendi u. 5. szám alatti, 5714 hrsz-ú ingatlan , 9700 Szombathely, Nárai u. 1. szám alatti, 5119/1 hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KG Invest 2008 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07458
Postai cím: Kossuth L. utca 1-3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szociális városrehabilitáció II. ütem” című pályázat keretében megvalósuló létesítmények építési munkái II”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szociális városrehabilitáció II. ütem” című pályázat keretében megvalósuló létesítmények építési munkái II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Szabadságharcos u. 4. szám alatti, 5745 hrsz-ú ingatlan,
9700 Szombathely, Óperint u. 15. szám alatti, 5705 hrsz-ú ingatlan,
9700 Szombathely, Óperint u. 17. szám alatti, 5706 hrsz-ú ingatlan,
9700 Szombathely, Körmendi u. 5. szám alatti, 5714 hrsz-ú ingatlan ,
9700 Szombathely, Nárai u. 1. szám alatti, 5119/1 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathely, Szabadságharcos u.4., Óperint u. 15., Óperint u. 17., Körmendi u. 5.
szám alatti ingatlanokon lévő szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve, és Nárai u. 1. szám alatti ingatlan felújítása Lakófunkciót erősítő tevékenység során a Szombathely, Szabadságharcos u. 4., Óperint u. 15., Óperint u. 17., Körmendi u. 5. szám alatti ingatlanokon lévő szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve kerül kivitelezésre.
Főbb tevékenységek: homlokzati nyílászárók energiahatékonyság javítását eredményező cseréje, tető és homlokzat szigetelése, fűtési rendszerek felújítása, belső vezetékrendszerek kiépítése, illetve cseréje, stb. A lakások esetében egyedileg, műszaki állapotuknak megfelelően vannak meghatározva az elvégzendő beavatkozások köre.
Szabadságharcos u. 4.: A telek beépítése zártsorú. A telken négy épület helyezkedik el, három lakóépület és egy melléképület.
Az ingatlan helyi védelem alatt áll. Az épületek földszintes kialakításúak.
Az I. épület teljesen, a III. épület részlegesen alápincézett, fa fedélszerkezetű tető és cserépfedés található rajtuk. A III. épület hátsó része lapostetős kialakítású, bitumenes lemezfedéssel. A két udvari lakóépületen kőporos homlokzatvakolat van. Az I., II. és III. épület magastetős (nyeregtetős) kialakítású, összesen az épületekben 4+5+3=12 db lakás található. Az épület műszaki állapota korszerűtlen. A tető és az utcai homlokzat a közelmúltban felújításra került. Az udvari homlokzat felújításra szorul. A falazatok vakolatjavítására, tisztasági festésére van szükség. A vizesblokkok teljes építészeti és gépészeti felújításra szorulnak . A belső nyílászárók régi, bélletes kialakításúak, melyeket nem kell cserélni. A kapualjból nyíló két szabadtéri WC szintén felújításra szorul. A II. épületben felújítás az építés óta nem történt és két lakás esetében a bejárat elé könnyűszerkezetes anyagokból
szélfogó került megépítésre, melyek teljes egészében bontandóak. A lakások teljes belső felújítása szükséges. A melléképületet nem érinti a felújítás, jelenlegi állapotában megmaradó.
Óperint utca 15: A telek beépítése zártsorú. A telken egy lakóépület helyezkedik el, mely magastetős (nyeregtetős és
félnyeregtetős) kialakítású, négy lakás és három üresen álló műhely található benne, 3 szintes (pince-földszint-emelet ). Az lakóépület nagy részén alápincézett, falazata kis és nagyméretű téglából készült, fa fedélszerkezetű tető és cserépfedés található rajta. A homlokzatvakolat nagymértékben omlik, az utcai homlokzat díszes tagozatai hullanak, helyreállításuk, állagmegóvásuk elengedhetetlen. A tűzfalak nyers, vakolatlan téglafalak. Az épület külső műszaki állapota elhanyagolt, rossz, korszerűtlen. Az épület külseje a pincétől a tetőig teljes felújításra szorul, azonban a lakások belülről viszonylag jó állapotban vannak. A belső átalakítás csak kisebb mértékű.
Óperint utca 17.: A telek beépítése zártsorú. A telken két épület helyezkedik el, egy lakóépület és egy melléképület. A lakóépület részlegesen alápincézett, a homlokzatán részlegesen, néhol van már csak vakolat, az is omlik. A lakóépület magastetős (nyeregtetős és félnyeregtetős) kialakítású, négy lakás található benne. A padlásra az épület középső részén lévő lépcsőn juthatunk fel. Az épület műszaki állapota korszerűtlen, rossz. Az épület a pincétől a tetőig teljes felújításra szorul.
A vizesblokkok építészeti és gépészeti felújítása szükséges. A 4. lakás állapota a legrosszabb, helyenként a padozat teljesen hiányzik. Az 1. lakás szélfogója rossz állapotban van, tetőszerkezete nem felel meg az alapvető követelményeknek. A cserépfedés rossz állapotban van, régi, korszerűtlen, az eresz- és lefolyócsatornák cserére szorulnak.
A melléképület elbontásra kerül.
Körmendi u. 5. sz.: Az ingatlanon lévő, felújítással érintett lakóépület magastetős (nyeregtetős és félnyeregtetős) kialakítású, öt lakás található benne. Az épület külső műszaki állapota elhanyagolt, rossz, korszerűtlen. Az épület a pincétől a tetőig teljes felújításra szorul. A fa nyílászárók korhadtak, kiszáradtak, zárt állapotban is nagyobb rések találhatóak, nehezen működnek, funkciójukat nem látják el. A lakások belülről is felújításra szorulnak, a padlóburkolatok kopottak, régiek, feltöredeztek, helyenként hiányosak, egyes lakások állapota (falazat, padló, konyha és fürdőszoba) nagyon leromlott, nem érik el a minimális követelményeket sem. A falazatok minősége nem megfelelő, vakolatjavításra, tisztasági festésre van szükség. A vizesblokkok teljes építészeti és gépészeti felújításra szorulnak. A belső nyílászárók régi, bélletes kialakításúak, funkciójukat ellátják. A cserépfedés rossz állapotban van, régi, korszerűtlen, az eresz- és lefolyócsatornák cserére szorulnak. Elvégzendő munkák:
homlokzatvakolat javítása, pótlása és a homlokzat hőszigetelése, tetőhéjazat és bádogos munkák, homlokzati nyílászárók cseréje, belső nyílászárók felújítása, padlóburkolatok cseréje, mennyezetek hőszigetelése, festés, mázolás, utcafronti pince megszüntetése, fürdőszobák, vizesblokkok felújítása, konyhák felújítása, új gépészeti helyiség kialakítása, tereprendezési munkák.
Nárai u. 1 . sz. alatti ingatlan felújítása
Az ingatlanon lévő társasházban megüresedett helyiségek találhatóak, melyek a projekt keretében átalakításra kerülnének.
A telek Szombathely belvárosában található, beépítése zártsorú. A telken három épület helyezkedik el, egy lakóépület és két melléképület. A tervezéssel érintett épületrész a lakóépület déli sarkán, a telekhatár felől helyezkedik el és földszintes kialakítású. Az épületrészben a belső vakolat hullik, az ajtók, ablakok és a padlóburkolat cserére szorul, tisztasági festésre van szükség. A zuhanyzó teljes építészeti és gépészeti felújítása szükséges.
Az épületrészbe készül egy akadálymentesített rámpa. A két nagyobb helyiségben közösségi tér kerül kialakításra, valamint a zuhanyzó padozatának a közösségi tér szintjére történő megemelésével akadálymentesített WC kialakítása történik.
A műszaki leírás kiegészítésével a Vállalkozó feladatát képezi továbbá
a) a Szombathely, Körmendi u. 5. szám alatti felújítandó épületnél a tetőszerkezet felújítási munkáinak végzése során az északi oldali tűzfal megerősítése, amely nélkül a tetőhéjalás cseréjét nem lehet folytatni;
b) a Szombathely, Óperint u. 17. szám alatti épület tetőszerkezet felújítási munkáinak végzése során tett megállapításra tekintettel, miszerint az udvari, leghátsó traktusú épületrész tetőszerkezete nem javítható, a szarufák állapota miatt nem kiegészíthető, a szaruzat, új tető készítése szükséges;
c) a tervezett falátvágási technológiával készülő utólagos vízszigetelési megoldás helyett az utólagos vízszigetelést injektálásos technológiával kell elkészíteni;
d) a Szombathely Óperint u. 15 . szám alatti ingatlanon a függőfolyosó részleges beépítésének elbontása helyett annak felújítását kell elvégezni.
e) a Szombathely Szabadságharcos u. 4. szám alatti lakóházon villanyszerelési munkák elvégzése az érintésvédelem
életveszélyességének elhárítása miatt.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6295 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KG Invest 2008 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Konini u. 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153304756
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Szabadságharcos u. 4. szám alatti, 5745 hrsz-ú ingatlan,
9700 Szombathely, Óperint u. 15. szám alatti, 5705 hrsz-ú ingatlan,
9700 Szombathely, Óperint u. 17. szám alatti, 5706 hrsz-ú ingatlan,
9700 Szombathely, Körmendi u. 5. szám alatti, 5714 hrsz-ú ingatlan ,
9700 Szombathely, Nárai u. 1. szám alatti, 5119/1 hrsz-ú ingatlan,
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathely, Szabadságharcos u.4., Óperint u. 15., Óperint u. 17., Körmendi u. 5.
szám alatti ingatlanokon lévő szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve, és Nárai u. 1. szám alatti ingatlan felújítása Lakófunkciót erősítő tevékenység során a Szombathely, Szabadságharcos u. 4., Óperint u. 15., Óperint u. 17., Körmendi u. 5. szám alatti ingatlanokon lévő szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve kerül kivitelezésre.
Főbb tevékenységek: homlokzati nyílászárók energiahatékonyság javítását eredményező cseréje, tető és homlokzat szigetelése, fűtési rendszerek felújítása, belső vezetékrendszerek kiépítése, illetve cseréje, stb. A lakások esetében egyedileg, műszaki állapotuknak megfelelően vannak meghatározva az elvégzendő beavatkozások köre.
Szabadságharcos u. 4.: A telek beépítése zártsorú. A telken négy épület helyezkedik el, három lakóépület és egy melléképület.
Az ingatlan helyi védelem alatt áll. Az épületek földszintes kialakításúak.
Az I. épület teljesen, a III. épület részlegesen alápincézett, fa fedélszerkezetű tető és cserépfedés található rajtuk. A III. épület hátsó része lapostetős kialakítású, bitumenes lemezfedéssel. A két udvari lakóépületen kőporos homlokzatvakolat van. Az I., II. és III. épület magastetős (nyeregtetős) kialakítású, összesen az épületekben 4+5+3=12 db lakás található. Az épület műszaki állapota korszerűtlen. A tető és az utcai homlokzat a közelmúltban felújításra került. Az udvari homlokzat felújításra szorul. A falazatok vakolatjavítására, tisztasági festésére van szükség. A vizesblokkok teljes építészeti és gépészeti felújításra szorulnak . A belső nyílászárók régi, bélletes kialakításúak, melyeket nem kell cserélni. A kapualjból nyíló két szabadtéri WC szintén felújításra szorul. A II. épületben felújítás az építés óta nem történt és két lakás esetében a bejárat elé könnyűszerkezetes anyagokból
szélfogó került megépítésre, melyek teljes egészében bontandóak. A lakások teljes belső felújítása szükséges. A melléképületet nem érinti a felújítás, jelenlegi állapotában megmaradó.
Óperint utca 15: A telek beépítése zártsorú. A telken egy lakóépület helyezkedik el, mely magastetős (nyeregtetős és
félnyeregtetős) kialakítású, négy lakás és három üresen álló műhely található benne, 3 szintes (pince-földszint-emelet ). Az lakóépület nagy részén alápincézett, falazata kis és nagyméretű téglából készült, fa fedélszerkezetű tető és cserépfedés található rajta. A homlokzatvakolat nagymértékben omlik, az utcai homlokzat díszes tagozatai hullanak, helyreállításuk, állagmegóvásuk elengedhetetlen. A tűzfalak nyers, vakolatlan téglafalak. Az épület külső műszaki állapota elhanyagolt, rossz, korszerűtlen. Az épület külseje a pincétől a tetőig teljes felújításra szorul, azonban a lakások belülről viszonylag jó állapotban vannak. A belső átalakítás csak kisebb mértékű.
Óperint utca 17.: A telek beépítése zártsorú. A telken két épület helyezkedik el, egy lakóépület és egy melléképület. A lakóépület részlegesen alápincézett, a homlokzatán részlegesen, néhol van már csak vakolat, az is omlik. A lakóépület magastetős (nyeregtetős és félnyeregtetős) kialakítású, négy lakás található benne. A padlásra az épület középső részén lévő lépcsőn juthatunk fel. Az épület műszaki állapota korszerűtlen, rossz. Az épület a pincétől a tetőig teljes felújításra szorul.
A vizesblokkok építészeti és gépészeti felújítása szükséges. A 4. lakás állapota a legrosszabb, helyenként a padozat teljesen hiányzik. Az 1. lakás szélfogója rossz állapotban van, tetőszerkezete nem felel meg az alapvető követelményeknek. A cserépfedés rossz állapotban van, régi, korszerűtlen, az eresz- és lefolyócsatornák cserére szorulnak.
A melléképület elbontásra kerül.
Körmendi u. 5. sz.: Az ingatlanon lévő, felújítással érintett lakóépület magastetős (nyeregtetős és félnyeregtetős) kialakítású, öt lakás található benne. Az épület külső műszaki állapota elhanyagolt, rossz, korszerűtlen. Az épület a pincétől a tetőig teljes felújításra szorul. A fa nyílászárók korhadtak, kiszáradtak, zárt állapotban is nagyobb rések találhatóak, nehezen működnek, funkciójukat nem látják el. A lakások belülről is felújításra szorulnak, a padlóburkolatok kopottak, régiek, feltöredeztek, helyenként hiányosak, egyes lakások állapota (falazat, padló, konyha és fürdőszoba) nagyon leromlott, nem érik el a minimális követelményeket sem. A falazatok minősége nem megfelelő, vakolatjavításra, tisztasági festésre van szükség. A vizesblokkok teljes építészeti és gépészeti felújításra szorulnak. A belső nyílászárók régi, bélletes kialakításúak, funkciójukat ellátják. A cserépfedés rossz állapotban van, régi, korszerűtlen, az eresz- és lefolyócsatornák cserére szorulnak. Elvégzendő munkák:
homlokzatvakolat javítása, pótlása és a homlokzat hőszigetelése, tetőhéjazat és bádogos munkák, homlokzati nyílászárók cseréje, belső nyílászárók felújítása, padlóburkolatok cseréje, mennyezetek hőszigetelése, festés, mázolás, utcafronti pince megszüntetése, fürdőszobák, vizesblokkok felújítása, konyhák felújítása, új gépészeti helyiség kialakítása, tereprendezési munkák.
Nárai u. 1 . sz. alatti ingatlan felújítása
Az ingatlanon lévő társasházban megüresedett helyiségek találhatóak, melyek a projekt keretében átalakításra kerülnének.
A telek Szombathely belvárosában található, beépítése zártsorú. A telken három épület helyezkedik el, egy lakóépület és két melléképület. A tervezéssel érintett épületrész a lakóépület déli sarkán, a telekhatár felől helyezkedik el és földszintes kialakítású. Az épületrészben a belső vakolat hullik, az ajtók, ablakok és a padlóburkolat cserére szorul, tisztasági festésre van szükség. A zuhanyzó teljes építészeti és gépészeti felújítása szükséges.
Az épületrészbe készül egy akadálymentesített rámpa. A két nagyobb helyiségben közösségi tér kerül kialakításra, valamint a zuhanyzó padozatának a közösségi tér szintjére történő megemelésével akadálymentesített WC kialakítása történik.
A műszaki leírás kiegészítésével a Vállalkozó feladatát képezi továbbá
a) a Szombathely, Körmendi u. 5. szám alatti felújítandó épületnél a tetőszerkezet felújítási munkáinak végzése során az északi oldali tűzfal megerősítése, amely nélkül a tetőhéjalás cseréjét nem lehet folytatni;
b) a Szombathely, Óperint u. 17. szám alatti épület tetőszerkezet felújítási munkáinak végzése során tett megállapításra tekintettel, miszerint az udvari, leghátsó traktusú épületrész tetőszerkezete nem javítható, a szarufák állapota miatt nem kiegészíthető, a szaruzat, új tető készítése szükséges;
c) a tervezett falátvágási technológiával készülő utólagos vízszigetelési megoldás helyett az utólagos vízszigetelést injektálásos technológiával kell elkészíteni;
d) a Szombathely Óperint u. 15 . szám alatti ingatlanon a függőfolyosó részleges beépítésének elbontása helyett annak felújítását kell elvégezni.
e) a Szombathely Szabadságharcos u. 4. szám alatti lakóházon villanyszerelési munkák elvégzése az érintésvédelem
életveszélyességének elhárítása miatt.
"f) érvényben lévő előírásoknak megfelelően a meglévő hibás kéményes konvektorok helyett parapetes készülékek építési-szerelési munkáinak elvégzése a gázrendszer nyomvonalának módosításával.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 155538239
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KG Invest 2008 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Konini u. 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Szerződés 1.3. pontját az alábbi feladatokkal egészítik ki:
„1.3. A Szerződés tárgya: A Szombathely, Szabadságharcos u. 4., Óperint u. 15., Óperint u. 17., Körmendi u. 5. szám alatti ingatlanokon lévő szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve és a Nárai u. 1. szám alatti ingatlan felújítása. A beruházás részletes feltételeit a szerződés mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás kiegészítésével a Vállalkozó feladatát képezi továbbá ...
... "f) érvényben lévő előírásoknak megfelelően a meglévő hibás kéményes konvektorok helyett parapetes készülékek építési-szerelési munkáinak elvégzése a gázrendszer nyomvonalának módosításával.”
A Felek a Szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„2. A teljesítés véghatárideje: 2019. március 31. napja.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a 2018. november 29-én írásban arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a kivitelezés során előre nem látható problémák merültek fel, nevezetesen a terv szerint a meglévő gáz fűtő konvektorok kerültek volna beépítésre, de azok alkalmatlanok a visszaépítésre új készülékeket kell beépíteni, amely munkák elvégzése egyrészt nem szerepel a Szerződésben, másrészt a szerződött munkarészek elvégzésében is késedelmet okoz. Erre tekintettel kérte a 2018. december 31-i teljesítési véghatáridő 2019. március 31-re történő módosítását.
A Vállalkozó kezdeményezése indokolásában előadta, hogy a lebontott készülékek felülvizsgálatát az arra jogosult szakcégnél 2018. június 11-én megrendelte, a konvektorok teljeskörű beüzemelés előtti vizsgálata 2018. november 19-én történt meg. A felülvizsgálatra jogosult szakcég állásfoglalása alapján a visszahelyezésre tervezett konvektorok állapota nem felel meg az üzembe helyezési feltételeknek. Jellemző hibák a konvektorok szabályozójának hibája, a készülékházak korróziója, átrozsdásodása, mely hibák javítása nélkül a konvektorok üzemeltetése életveszélyes. A konvektorok életkorából adódóan pótalkatrészek beszerzése nem lehetséges, a konvektorok javítása így lehetetlen. Az érvényben lévő előírásoknak megfelelően a meglévő hibás kéményes konvektorok helyett már csak parapetes készülékek építhetők be. A meglévő kéményes készülékek helyére viszont parapetes készülékek nem helyezhetők el, csak külső fal mentén mely a gázrendszer nyomvonalának módosításával is jár. A nyomvonal módosítása miatt gáztervet kell készíteni, melynek elkészítése 15 nap.
A gázszolgáltató 2018. december 10-től leáll a gázátvétellel, majd a gázátvétel újrakezdését a külső hőmérséklet függvényében fogja meghatározni 2019 februárjától. Ezek alapján 2019. március 31-én várható a készülékek teljeskörű beüzemelése.
A Vállalkozó a szerelési munkákat nem számolja el a Vállalkozó felé.
A Vállalkozó kezdeményezéséhez mellékelte a gázkészülékek állapotfelmérésére vonatkozó, a Szerviz-Mix. Kft. által kiállított 2018. november 19-én kelt szakvéleményt.
A Vállalkozó jelzése alapján a műszaki ellenőr, a tervező és a főmérnök a kivitelezési munkát ellenőrizte. Megállapították, hogy a Vállalkozó által jelzett munkálatok elvégzése a Vállalkozó által részletesen megjelölt indokok alapján indokolt és szükséges. Egyebekben megállapították azt is, hogy a Szabadságharcos u. 4. sz. épület felújításához kapcsolódóan a közműkezelő E-ON Zrt. felé benyújtásra került a csoportos mérőhelyek kiépítéséhez történő villamos csatlakozási kérelem. A meglévő légkábeles csatlakozás átépítése lenne szükséges, de az érvényben lévő előírások alapján az ilyen csatlakozásokat megszünteti a közműszolgáltató és földkábeles csatlakozás kerül kiépítésre. A szolgáltató nem építette ki a csatlakozást. A csatlakozás kiépítéséhez a közlekedési területen közterületi burkolatot kell bontani. A közútkezelő helyi rendelet alapján nem ad burkolatbontási engedélyt november 15-től március 15-ig terjedő időszakban a téli időjárás miatt. A villamos közműszolgáltató ezért a csatlakozást csak 2019. március 15-e után tudja kiépíteni, addig nem helyezhetők üzembe a lakások. Ezek alapján 2019. március 31-én várható a munka befejezése.
A munkálatok elvégzésének indokoltságát alátámasztó, a műszaki ellenőr, a tervező és az építésvezető által aláírt jegyzőkönyv rendelkezésre áll.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c. pontja szerint a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
ca) feltétel indokolása
A tervek szerint az érintett ingatlanokon a meglévő gáz fűtő konvektorok kerültek volna beépítésre. A felülvizsgálatra jogosult szakcég 2018. november 19-i keltezésű állásfoglalása alapján a visszahelyezésre tervezett konvektorok állapota nem felel meg az üzembe helyezési feltételeknek. Jellemző hibák a konvektorok szabályozójának hibája, a készülékházak korróziója, átrozsdásodása, mely hibák javítása nélkül a konvektorok üzemeltetése életveszélyes. A konvektorok életkorából adódóan pótalkatrészek beszerzése nem lehetséges, a konvektorok javítása így lehetetlen. Az érvényben lévő előírásoknak megfelelően a meglévő hibás kéményes konvektorok helyett már csak parapetes készülékek építhetők be. A meglévő kéményes készülékek helyére viszont parapetes készülékek nem helyezhetők el, csak külső fal mentén mely a gázrendszer nyomvonalának módosításával is jár. A nyomvonal módosítása miatt gáztervet kell készíteni, melynek elkészítése 15 nap.
A gázszolgáltató 2018. december 10-től leáll a gázátvétellel, majd a gázátvétel újrakezdését a külső hőmérséklet függvényében fogja meghatározni 2019 februárjától. Ezek alapján 2019. március 31-én várható a készülékek teljeskörű beüzemelése.
Egyebekben megállapításra került azt is, hogy a Szabadságharcos u. 4. sz. épület felújításához kapcsolódóan a közműkezelő E-ON Zrt. felé benyújtásra került a csoportos mérőhelyek kiépítéséhez történő villamos csatlakozási kérelem. A meglévő légkábeles csatlakozás átépítése lenne szükséges, de az érvényben lévő előírások alapján az ilyen csatlakozásokat megszünteti a közműszolgáltató és földkábeles csatlakozás kerül kiépítésre. A szolgáltató nem építette ki a csatlakozást. A csatlakozás kiépítéséhez a közlekedési területen közterületi burkolatot kell bontani. A közútkezelő helyi rendelet alapján nem ad burkolatbontási engedélyt november 15-től március 15-ig terjedő időszakban a téli időjárás miatt. A villamos közműszolgáltató ezért a csatlakozást csak 2019. március 15-e után tudja kiépíteni, addig nem helyezhetők üzembe a lakások. Ezek alapján 2019. március 31-én várható a munka befejezése.
Mindezen körülményeket az ajánlatkérő a kellő gondossággal sem láthatta előre.
cb) feltétel indokolása
A módosítás Szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződéshez. A módosítás alapján elvégzendő építési-szerelési munkák (a meglévő hibás kéményes konvektorok helyett parapetes készülékek építési-szerelési munkáinak elvégzése) elválaszthatatlanul kapcsolódik a Szombathely, Szabadságharcos u. 4., Óperint u. 15., Óperint u. 17., Körmendi u. 5. szám alatti ingatlanokon lévő szociális bérlakások felújításához, komfortosításához, energiahatékonyságának javításához.
cc) feltétel indokolása
A módosítás a vállalkozói díjat nem változtatja meg, így az nem érinti az eredeti szerződés, illetőleg az 1. számú módosítás szerinti értékét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 155538239 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 155538239 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosításról Ajánlatkérő KÉ-20858/2018. számon hirdetményt tett közzé.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben