Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24338/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:MEAT PRO-MAX Kft.
Teljesítés helye:4555. Levelek, Hrsz: 06/34
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:”LEMEZCENTRUM” Kft.;POULTRY-TECH Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MEAT PRO-MAX Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25138
Postai cím: Lukács György utca 2. 3/28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lovász Gábor
Telefon: +36-30 515 6506
E-mail: penzugy@meatpromax.hu
Fax: +36-42-553 602
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Levelek, külterület 06/34 hrsz-ú ingatlanon 10 brojler istállós baromfinevelő telep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.2-16)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Levelek, külterület 06/34 hrsz-ú ingatlanon 10 brojler istállós baromfinevelő telep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.2-16)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4555. Levelek, Hrsz: 06/34
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Levelek, külterület 06/34 hrsz-ú ingatlanon 10 brojler istállós baromfinevelő telep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.2-16)
A Levelek külterületen lévő 06/34 hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági besorolású, telekalakítással került kialakításra, mezőgazdasági művelés alatt nem áll.( korábban gyümölcsös )
A terület felszíne viszonylag sík, rendezett, üres, beépítetlen.
A brojler istállók higiéniai (technológiai) folyosóval összekötve kerülnek kialakításra, kapcsolódva a szociális-gazdasági blokkhoz, valamint kialakításra kerülnek még a telepen a kapcsolódó kiszolgáló építmények is.
Alapadatok:
telep megnevezése: kivett ( korábban gyümölcsös )
telep hrsz: 06/34
telep nagysága: 5 ha 8603 m2
tervezett beépítettség: 16.622,90 m2, 28,36 % ( < 40 % )
építménymagasság: 3,90 m ( < 6,00 m )
zöldfelület: 61,95 % > 40 %
Tervezett építések leírása:
- Baromfi istállló
(10 db) Telepítés: -szabadon álló építési helyen, ÉK-DNY irányú hossztengellyel, egymással párhuzamosan telepítve, ÉK-i véghomlokzati oldalon higiéniai (technológiai) folyosóval összekötve
Hasznos alapterület: 1420,93 m2/épület, 10 db összesen 14.209,30 m2 (ipari padló kivitelezés 1 épületben 1420,90 m2, 10 épületben összesen 14209,30 m2; egyedi gyártású acél rácsostartó szerkezet gyártása és elhelyezése 1 épületnél 1420,93 m2 hasznos alapterület lefedésére, 10 épületre összesen 14209,3m2 hasznos alapterület lefedésére.)
- Higiéniai folyosó
Hasznos alapterület: 709,79 m2
- Szociális blokk
Hasznos alapterület: 182,64 m2
- Siló alap
(készül: 10 db)
Telepítés: -a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére telepítve
Funkció: -a napi takarmány tároló silók elhelyezésére
Alaprajzi méret: 3,5o m x 7,00 m
-30 cm vastagságú monolit vasalt térbeton
-5 cm szerelőbetonnal, 15 cm kavics ( zúzottkő ) ágyazattal, talajtömörítéssel
- Aknák
Telepítés: -a tervezett baromfi istállók közé telepítve ( 3 x 20 m3-es ) az istállók mosóvizének bevezetésére
-a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve, kommunális szennyvíz és csúrgalékvíz gyűjtése ( 10 m3-es )
-a bejárati kerékmosóhoz telepítve, mosóvíz gyűjtésére ( 1 m3 )
Kapacitás: 20 m3 5 db
10 m3 1 db
1 m3 1 db
- Tüzivíz tároló
Telepítés: szabadonálló építési helyen
Rézsü magasság: 1,00 m
Medence fenékszint: -1,50 m….1,55 m
Terepszint: +-0,00 m
Mélység: 2,50-2,55 m
Hasznos térfogat: 110 m3
- Hullatároló:
Telepítés: telepi bejárathoz, szabadonálló építési helyen, kapcsolattal a tiszta és a szennyezett üzemi területtel
Hasznos alapterület: 5,40 m2
- Technológia:
Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet be kell tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat vezérlő és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie a már meglévő bérelt telepen alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével.
A berendezések technológiai irányító, termelési adatfeldolgozó rendszerei:
Rainbow+ menedzsment program
Fortica PC menedzsment program
A brojler technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is tudnia kell biztosítania.
- Közművek, kerítés, belsőúthálózat, kerékfertőtlenítő és parkolók kiépítése:
Ki kell építeni útcsatlakozást, belső úthálózatot, parkolókat, kerítést és kerékfertőtlenítőt és a közműveket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Baromfitartó telepek korszerusítése címu, VP2-4.1.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1308 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ”LEMEZCENTRUM” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 352.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: nagy65tibor@gmail.com
Telefon: +36209428698
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: POULTRY-TECH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vállalkozók útja 5/A
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: +36203885550
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1 203 887 464
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45442000-7
További tárgyak:45350000-5
45310000-3
45320000-6
45261000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4555. Levelek, Hrsz: 06/34
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
: „Levelek, külterület 06/34 hrsz-ú ingatlanon 10 brojler istállós baromfinevelő telep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.2-16)
A Levelek külterületen lévő 06/34 hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági besorolású, telekalakítással került kialakításra, mezőgazdasági művelés alatt nem áll.( korábban gyümölcsös )
A terület felszíne viszonylag sík, rendezett, üres, beépítetlen.
A brojler istállók higiéniai (technológiai) folyosóval összekötve kerülnek kialakításra, kapcsolódva a szociális-gazdasági blokkhoz, valamint kialakításra kerülnek még a telepen a kapcsolódó kiszolgáló építmények is.
Alapadatok:
telep megnevezése: kivett ( korábban gyümölcsös )
telep hrsz: 06/34
telep nagysága: 5 ha 8603 m2
tervezett beépítettség: 16.622,90 m2, 28,36 % ( < 40 % )
építménymagasság: 3,90 m ( < 6,00 m )
zöldfelület: 61,95 % > 40 %
Tervezett építések leírása:
- Baromfi istállló
(10 db) Telepítés: -szabadon álló építési helyen, ÉK-DNY irányú hossztengellyel, egymással párhuzamosan telepítve, ÉK-i véghomlokzati oldalon higiéniai (technológiai) folyosóval összekötve
Hasznos alapterület: 1420,93 m2/épület, 10 db összesen 14.209,30 m2 (ipari padló kivitelezés 1 épületben 1420,90 m2, 10 épületben összesen 14209,30 m2; egyedi gyártású acél rácsostartó szerkezet gyártása és elhelyezése 1 épületnél 1420,93 m2 hasznos alapterület lefedésére, 10 épületre összesen 14209,3m2 hasznos alapterület lefedésére.)
- Higiéniai folyosó
Hasznos alapterület: 709,79 m2
- Szociális blokk
Hasznos alapterület: 182,64 m2
- Siló alap
(készül: 10 db)
Telepítés: -a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére telepítve
Funkció: -a napi takarmány tároló silók elhelyezésére
Alaprajzi méret: 3,5o m x 7,00 m
-30 cm vastagságú monolit vasalt térbeton
-5 cm szerelőbetonnal, 15 cm kavics ( zúzottkő ) ágyazattal, talajtömörítéssel
- Aknák
Telepítés: -a tervezett baromfi istállók közé telepítve ( 3 x 20 m3-es ) az istállók mosóvizének bevezetésére
-a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve, kommunális szennyvíz és csúrgalékvíz gyűjtése ( 10 m3-es )
-a bejárati kerékmosóhoz telepítve, mosóvíz gyűjtésére ( 1 m3 )
Kapacitás: 20 m3 5 db
10 m3 1 db
1 m3 1 db
- Tüzivíz tároló
Telepítés: szabadonálló építési helyen
Rézsü magasság: 1,00 m
Medence fenékszint: -1,50 m….1,55 m
Terepszint: +-0,00 m
Mélység: 2,50-2,55 m
Hasznos térfogat: 110 m3
- Hullatároló:
Telepítés: telepi bejárathoz, szabadonálló építési helyen, kapcsolattal a tiszta és a szennyezett üzemi területtel
Hasznos alapterület: 5,40 m2
- Technológia:
Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet be kell tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat vezérlő és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie a már meglévő bérelt telepen alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével.
A berendezések technológiai irányító, termelési adatfeldolgozó rendszerei:
Rainbow+ menedzsment program
Fortica PC menedzsment program
A brojler technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is tudnia kell biztosítania.
- Közművek, kerítés, belsőúthálózat, kerékfertőtlenítő és parkolók kiépítése:
Ki kell építeni útcsatlakozást, belső úthálózatot, parkolókat, kerítést és kerékfertőtlenítőt és a közműveket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1 203 887 464
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ”LEMEZCENTRUM” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 352.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: nagy65tibor@gmail.com
Telefon: +36209428698
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: POULTRY-TECH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vállalkozók útja 5/A
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: +36203885550
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés „IV.2.” pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:
IV.2. Befejezés: A kivitelezési munkák elvégzésének ideje a munkaterület átadásától számított 450 nap.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A készülő 10 istállós telepet napos csibével ellátó keltető üzemnek kapacitás problémái vannak, amit a beruházás eredeti befejezési határidejére nem tud megoldani. Ezért a megrendelő úgy döntött, hogy a beruházás befejezési határidejét kitolja a keltető üzem kapacitás gondjainak megoldásáig, ami plussz180 napot vesz igénybe. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését az ajánlatában tett vállalása alapján a munkaterület átadásától számított 270 nap helyett Megrendelő kérésére 450 napon belül vállalja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1 203 887 464 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1 203 887 464 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben