Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24437/2018
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft.;Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit KFT.
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11277215
Postai cím: Hunyadi Utca 1-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bódor Edit
Telefon: +36 52518400
E-mail: fodor@fonixinfo.hu
Fax: +36 52518404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fonixinfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12867484
Postai cím: Hunyadi Utca 1-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koroknai Edit
Telefon: +36 52525014
E-mail: koroknai.edit@modemart.hu
Fax: +36 52555754
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.modemart.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38607170
Postai cím: Oláh Gábor Utca 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hermann István
Telefon: +36 52514405
E-mail: hermann.istvan@debrecenisportcentrum.hu
Fax: +36 52514405
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecenisportcentrum.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43935776
Postai cím: Simonffy Utca 21
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lékó Jánosné
Telefon: +36 52426432
E-mail: info@ifihazdebrecen.hu
Fax: +36 52532670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ifihazdebrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia kereskedő kiválasztása 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000792772018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, valamint a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.- együttesen ajánlatkérők - részére a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) 01.01.2019. (0:00) - 31.12.2019. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását és változatlan áron való továbbszámlázását (a rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyesek a kereskedőn keresztül érvényesítik ajánlatkérő(k)el szemben).
FAKSZ: Dr. Paróczai Bernadett (00176)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 546453577 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia kereskedő kiválasztása 2019. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatás területén, a dokumentációban meghatározott felhasználási helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő 01.01.2019. (0:00)–31.12.2019. (24:00) közötti időszakra vonatkozó villamos energiaszükségletét biztosító villamos-energia beszerzése összesen 17.954.775 kWh + 50 % mennyiségben, amely magában foglalja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatkérő közigazgatási területén felhasznált és ajánlatkérő által átvett közvilágítási célú villamos áram mennyiséget is (a közvilágítási célú energiamennyiség 7.830.177 kWh + 50 %). Ajánlatkérő villamos-energia beszerzése 50 % opciót foglal magában.
A villamos energia megvásárlásával kapcsolatos feltételeket, továbbá a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzésben érintett felhasználási helyek (POD azonosítók) és a naptári évre eső villamosenergiafogyasztás mennyisége (kWh) az ajánlati dokumentációban kerülnek megadásra.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 46. § (1) bekezdés alapján a villamos energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő aki (amely) nem rendelkezik villamos energia kereskedelemre vonatkozó engedéllyel. Ajánlatkérő előírja ajánlattevőre, hogy érvényes és hatályos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiállított az ajánlattétel időpontjában érvényes villamos energia kereskedelemre szóló működési engedéllyel rendelkezzen (az engedély fenn álltát Ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi) az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után). Ajánlatkérő előírja továbbá azt, hogy ajánlattevőnek érvényes és hatályos Mérlegkör szerződése legyen a rendszerirányítói engedélyessel, ennek alapján jogosult legyen mérlegkör-felelősként eljárni. Amennyiben ajánlattevő a Mérlegkör szerződéssel nem rendelkezik, akkor rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel történt hatályos megállapodással, amelynek értelmében az Ajánlattevő jogosult a Mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében mérlegkör-felelősként eljárni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a rendszerirányítóval megkötött Mérlegkör szerződésről, vagy – ennek hiányában – a Mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében történő mérlegkör-felelősként vett eljárásra jogosító megállapodás megkötéséről.
Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő neki felróhatóan a villamos energia szállítását a szerződés hatálybalépésének időpontjában nem kezdi meg, vagy a Szerződésben meghatározott adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségét elmulasztja, vagy a szállítás megkezdését követően szünetelteti, a nyertes ajánlattevő által fizetendő késedelmi kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett Felhasználási helyenként napi 50.000,- Ft (a szerződésszegéssel érintett naptári napok alapján számolva).
Meghiúsulási kötbér: Ha a Szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból elmarad, meghiúsul, vagy lehetetlenül, akkor a nyertes ajánlattevő a Szerződött Villamos Energia Mennyiség (kötbéralap) nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó Energiadíj egységáron meghatározott értéke 5%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles Felhasználónak fizetni, a meghiúsulási kötbér érvényesítése a Kereskedő teljesítési kötelmét kizárja (Ptk. 6:187. § (1) bek.). A Szerződés teljesítését meghiúsultnak kell tekinteni, ha a szerződés alapján vett szállítások Szerződés hatálybalépési időpontjában való megkezdésével nyertes ajánlattevő neki felróhatóan 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy a már megkezdett szállítást neki felróhatóan 30 napon túl szünetelteti, továbbá ha a nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegése alapján ajánlatkérő a Szerződést felmondta.
Ajánlatkérő teljesítési biztosíték nyújtását írja elő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: összesen 8 977 387 kWh, amelyből közvilágítási célú energiamennyiség 3 915 088 kWh.
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a 76. § (5) bekezdés szerint ajánlatkérő számára a villamosenergia olyan áru, amely valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 208 - 474196
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villamos energia kereskedő kiválasztása 2019. évre
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23521016
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.antal@elmu-emasz.hu
Telefon: +36 202934258
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12382037
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 565575413
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 546453577
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.3) További információk pont folytatása:
13. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézményi listában szereplő intézményei nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-vel és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft-vel közös ajánlatkérőként eljárva.
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1031 Budapest Szentendrei Út 207-209.
Adószáma: 12898019-2-44
Ajánlattevő neve: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2000 Szentendre Szmolnyica Sétány 6/5
Adószáma: 22742933-2-44
Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Adószáma: 12928130-2-44
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)