Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24478/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Hrsz.: 8965/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TERÁN Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15641
Postai cím: Országút utca 4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szerdahelyi Katalin
Telefon: +36 96522600
E-mail: szerdahelyi.katalin@pannon-viz.hu
Fax: +36 96310833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pannon-viz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pannon-viz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 9025 Győr, Gyepszél u. 15. szám alatt Minőségvizsgáló Laboratórium létesítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
9025 Győr, Gyepszél u. 15. szám alatt Minőségvizsgáló Laboratórium létesítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214610-9
További tárgyak:45310000-3
45315000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Hrsz.: 8965/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pannon-Víz Zrt. 9025 Győr, Gyepszél u. 15. számú telephelyén
kialakítandó új minőségvizsgáló laborépület kivitelezése, amely az alábbi feladatokat foglalja
magában:
1) Építészeti és szakipari munkák:
- Zsaluzás és állványozás
- Költségtérítések
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Síkalapozás
- Mélyalapozás
- Helyszíni beton és vasbeton munka
- Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
- Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
- Szigetelés
- Rögzítések, tömítések
2) Elektromos munkák:
- Védőcsövek, kábeltartók
- Vezetékek, kábelek
- Földelés
- Szerelvények
- Elosztók, központok
- Egyéb berendezések, műveletek
- Lámpatestek, fényforrások
3) BMS - Épületautomatika:
- Terepi eszközök
- DDC eszközök
- Gépészeti erőátviteli és automatika elosztók
- Kábeltartók és Kábelek
- Egyéb elektromos munkák
- Szolgáltatások és Egyéb tételek
Épület leírása
Az alaprajzi kialakításnál elsődleges szempont volt a technológiai elrendezés, amelyhez igazodik az
építészeti megformálás. Az Építtető a változatok közül az U-alakú elrendezés megvalósítása mellett
döntött.
Az épület szerkezeti rendszere átlátható, a technológia számára is kedvező középfolyosós,
háromtraktusos kialakítású. A folyosó álmennyezetében a gépészeti gerinchálózatok jól szervezhető
módon vezethetők.
Fő szerkezeti részek leírása:
Alapozás: az előzetes geotechnikai vizsgálat alapján gerendaráccsal összefogott cölöpalap,
vasbeton padlólemezzel.
Teherhordó falak: POROTHERM 44K, illetve (lábazati 2 sor magasságban) 38K külső, illetve 25 cm-es
belső téglafal, előregyártott vázkerámia zsaluzatú vb. nyíláskiváltásokkal.
Zárófödém: monolit vasbeton lemez, a gépészeti rendszerek számára szükséges helyeken
áttörésekkel.
Homlokzat: Az épület homlokzata alapvetően hőszigetelő vakolattal készül, dörzsölt vékonyvakolat
záróréteggel. A lábazati zóna megkülönböztetés nélkül készítendő, de lábazati vakolatminőséggel.
Főbb adatok:
szintszám: 1 db
beépített alapterület: előtetővel: 1 030,8 m2
nettó alapterület: 779,37 m2
építménymagasság: 5,30 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
741 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés - 9025 Győr, Gyepszél u. 15. szám alatt Minőségvizsgáló Laboratórium létesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TERÁN Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pápai út 21.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 285198079
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214610-9
További tárgyak:45310000-3
45315000-8
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Hrsz.: 8965/3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pannon-Víz Zrt. 9025 Győr, Gyepszél u. 15. számú telephelyén
kialakítandó új minőségvizsgáló laborépület kivitelezése, amely az alábbi feladatokat foglalja
magában:
1) Építészeti és szakipari munkák:
- Zsaluzás és állványozás
- Költségtérítések
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Síkalapozás
- Mélyalapozás
- Helyszíni beton és vasbeton munka
- Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
- Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
- Szigetelés
- Rögzítések, tömítések
2) Elektromos munkák:
- Védőcsövek, kábeltartók
- Vezetékek, kábelek
- Földelés
- Szerelvények
- Elosztók, központok
- Egyéb berendezések, műveletek
- Lámpatestek, fényforrások
3) BMS - Épületautomatika:
- Terepi eszközök
- DDC eszközök
- Gépészeti erőátviteli és automatika elosztók
- Kábeltartók és Kábelek
- Egyéb elektromos munkák
- Szolgáltatások és Egyéb tételek
Épület leírása
Az alaprajzi kialakításnál elsődleges szempont volt a technológiai elrendezés, amelyhez igazodik az
építészeti megformálás. Az Építtető a változatok közül az U-alakú elrendezés megvalósítása mellett
döntött.
Az épület szerkezeti rendszere átlátható, a technológia számára is kedvező középfolyosós,
háromtraktusos kialakítású. A folyosó álmennyezetében a gépészeti gerinchálózatok jól szervezhető
módon vezethetők.
Fő szerkezeti részek leírása:
Alapozás: az előzetes geotechnikai vizsgálat alapján gerendaráccsal összefogott cölöpalap,
vasbeton padlólemezzel.
Teherhordó falak: POROTHERM 44K, illetve (lábazati 2 sor magasságban) 38K külső, illetve 25 cm-es
belső téglafal, előregyártott vázkerámia zsaluzatú vb. nyíláskiváltásokkal.
Zárófödém: monolit vasbeton lemez, a gépészeti rendszerek számára szükséges helyeken
áttörésekkel.
Homlokzat: Az épület homlokzata alapvetően hőszigetelő vakolattal készül, dörzsölt vékonyvakolat
záróréteggel. A lábazati zóna megkülönböztetés nélkül készítendő, de lábazati vakolatminőséggel.
Főbb adatok:
szintszám: 1 db
beépített alapterület: előtetővel: 1 030,8 m2
nettó alapterület: 779,37 m2
építménymagasság: 5,30 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 393
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 285198079
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TERÁN Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pápai út 21.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
a Szerződésben a kivitelezési munkák teljesítésének határidejére rögzített 365 naptári nap összesen további 28 nappal kerül meghosszabbításra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: I. Munkavégzésre alkalmatlan időjárási körülmények:
1. A kivitelezési munkákat 2018. évben, a téli és a nyári időszakban az időjárási viszonyok következtében több alkalommal munkavégzésre alkalmatlan körülmények nehezítették, melyek akadályozták a munkák előrehaladását. 2018. februárjában a hideg időjárási körülmények, a nagy fagyok miatt a föld 60-70 cm vastagságban átfagyott, amely ellehetetlenítette a földmunkák végzését. A 2018. február 20-án építési naplóban is jelzett események miatt 2018. március 19-én volt újra alkalmas a terület a földmunkák megkezdésére. Ez idő alatt 13 naptári nap telt el.
2. 2018. nyarán a nagy meleg (25 °C feletti átlaghőmérséklet) is akadályoztatta a Kivitelezőt mind a falazás, mind a betonozási munkák elvégzésében. Az I. osztályú munka elvégzése érdekében ezen időjárási viszonyok között nem ajánlott a falazás és a betonozási munka. Továbbá a tartós hőség az emberi szervezetre is negatív hatást gyakorol, így a munkavégzés során különös tekintettel - a szükséges pihenőidők betartásával - kellett a munkát végezni.
A meleg időjárási viszonyok, melyek munkavégzésre alkalmatlan időjárási körülményeket teremtettek, 20 munkanapot érintettek. Az egy napra elszámolható 80 perc pihenőidő figyelembevételével ez összesen 2,96 munkanapot jelentett.
3. A 4 celsius fok alatti középhőmérséklet szintén negatív hatást gyakorol az emberi szervezetre. A hideg időjárási viszonyok, melyek munkavégzésre alkalmatlan időjárási körülményeket teremtettek, 21 munkanapot érintettek. Az egy napra elszámolható 80 perc pihenőidő figyelembevételével ez összesen 3,11 munkanapot jelentett.
4. Továbbá 3 napon ( 2018.02.02., 2018.02.07., 2018.09.04.) a nagy esőzések is nehezítették a munkavégzést.
II. Tervezői válaszadás
1. A 2018. január 25-én megtartott tervezői egyeztetésen Építtető a kiviteli tervdokumentációval, költségvetési kiírással, műszaki megoldásokkal kapcsolatos kérdéseket tett fel a Tervezők felé, melyre csak 2018. február 2-án érkezett válasz. A kérdés és válaszadás között 6 munkanap nap telt el.

A fenti indokok és előre nem látható időjárási körülmények alapján a Szerződésben a kivitelezési munkák teljesítésének határidejére rögzített 365 naptári nap összesen további 28 nappal kerül meghosszabbításra.
Mindezek alapján módosul a Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint:
„3. A határidők:
3.1.…A kivitelezés befejezési határideje: A szerződéskötéstől számított 393 naptári nap.”
Szerződő Felek a határidő módosítás alapjául szolgáló dokumentumokat (munkavégzésre alkalmatlan napok alátámasztásául szolgáló dokumentumok, időjárási igazolások, építési napló kivonatok) a Szerződés mellékleteként csatolják.
Szerződő Felek a Szerződés jelen változással nem érintett részeit változatlan tartalommal fenntartják.
A Szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra is figyelemmel került sor, tekintettel arra, hogy a munkavégzésre alkalmatlan időjárási körülmények és a tervezői válaszadás ideje kellő gondossággal előre nem látható körülményként nehezítette a kivitelezés Szerződésben rögzített befejezési határidejének betartását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 285198079 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 285198079 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben