Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24514/2018
CPV Kód:34510000-5
Ajánlatkérő:Mohács Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Kikötő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05177
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hegedűs Katalin
Telefon: +36 69505546
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Fax: +36 69505505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mohács.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://mohács.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerz. 1db50 férőhelyes,kerékpár szállítására is alkalmas hajó beszerzésére a HUHR/1601/2.1.1/0003 azonosítószámú„Cross-border cooperation in multimodal tourism”elnevezésű projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerz. 1db50 férőhelyes,kerékpár szállítására is alkalmas hajó beszerzésére a HUHR/1601/2.1.1/0003 azonosítószámú„Cross-border cooperation in multimodal tourism”elnevezésű projekt keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34522150-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohács város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi szerződés 1 db 50 férőhelyes, kerékpár szállítására is alkalmas hajó beszerzésére a HUHR/1601/2.1.1/0003 azonosítószámú „Cross-border cooperation in multimodal tourism (Bike&Boat)” elnevezésű projekt keretében.
A hajó műszaki paraméterei:
Befogadóképesség: 50 fő
Sebesség: Minimum 25 km/h szolgálati sebesség
Méretek:
- szélesség: 7 m
- hosszúság: 19.99 m
- merülés: 1 m
Hajótest anyaga: alumínium; 6 mm hajótest lemezvastagsággal
Hajótest válaszfalak anyaga alumínium, 4mm lemezvastagsággal
Fedélzet anyaga csúszásmentes alumínium, 5mm lemezvastagsággal
Vízkiszorítás: 26 t
Főgépek száma: 2 db
- teljesítménye: Minimum 2x272kW
Környezetvédelmi norma: A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 10. § szerint.
Propulzió fajtája: Duoprop hajócsavar
- száma 2 db
- típusa: Z hajtás
Segédgép, generátor: 230V/400V - minimum 13,2 kW; 400/230V/50Hz
Kormány berendezés: aktív, elektro-hydro-mechanikus
Horgonyberendezés: elektromos
Felépítmény: A zárt fedélzeti házban kerülnek kialakításra az ülőhelyek az utasok részére, WC, büfé valamint színpad.
Az utastér a WC és büfé megközelítése akadálymenetes.
A hajófedélzet orr- és far-részén kerül kialakításra a kerékpárok szállítására alkalmas tároló.
Felszerelések:
- Nautikai berendezések: navigáció, radar, elfordulás jelző, AIS transponder, hajózási rádiók, háromtónusú hangjelző berendezés
- Mentőeszközök: személyzet és utasok részére egyéni mentőmellények, mentőgyűrűk; szivattyúk, fenékvízszint érzékelők
- Tűzoltóeszközök: beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés, kézi oltó eszközök, szivattyúk
- Kötélzet: min. 3 db kikötőkötél
Hajózásra alkalmasság: a hajózási zónák alapján legalább 3. zóna
(3. zóna - 0,6 m (pl. Duna, Dráva, Tisza)
Ajánlattevőnek a Dunáról közvetlenül elérhető szervizháttérrel kell rendelkeznie.
Nyertes Ajánlattevő feladata a hajó tervezett kialakítását, felépítését, térbeosztását bemutató általános elrendezési rajz elkészítése és Ajánlatkérő részére történő bemutatása egyeztetés céljából a szerződéskötést követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül.
Nyertes Ajánlattevő feladata a hajó megépítéséhez szükséges tervek elkészítése, Ajánlatkérő általi jóváhagyatása, majd azok hajózási hatósággal történő engedélyeztetése, illetve a hajó üzembe helyezéséhez szükséges engedélyek, okmányok beszerzése a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet előírásait figyelembe véve. A hajóépítés nem kezdhető meg jóváhagyott tervek nélkül.
Ajánlattevőnek a hajót a Budapest Főváros Kormányhivatala Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály által lefolytatott lajstromozási és üzembe helyezési eljárás eredményeként kiadott lajstromszámmal, valamint végleges Hajóbizonyítvánnyal kell leszállítani és átadni.
A hajó műszaki átadás-átvételét megelőzően nyertes Ajánlattevő feladatát képezi 3 fő betanítása is, mely során hajó működtetését biztosító technológia készség szintű elsajátítását biztosítani szükséges.
A műszaki átadás-átvételt követően 30 órás próbaüzemet kell lefolytatni.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.1/0003 azonosítószámú „Cross-border cooperation in multimodal tourism (Bike&Boat)” elnevezésű projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 050 - 110470

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db 50 férőhelyes, kerékpár szállítására is alkalmas hajó beszerzésére a HUHR/1601/2.1.1/0003 azonosítószámú projekt keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Kikötő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Marina part 25904/1 hrsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: asszisztens@wiking.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 162991795 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.12.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34510000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34522150-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohács város közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db 50 férőhelyes, kerékpár szállítására is alkalmas hajó beszerzésére a HUHR/1601/2.1.1/0003 azonosítószámú „Cross-border cooperation in multimodal tourism (Bike&Boat)” elnevezésű projekt keretében.
A hajó műszaki paraméterei:
Befogadóképesség: 50 fő
Sebesség: Minimum 25 km/h szolgálati sebesség
Méretek:
- szélesség: 7 m
- hosszúság: 19.99 m
- merülés: 1 m
Hajótest anyaga: alumínium; 6 mm hajótest lemezvastagsággal
Hajótest válaszfalak anyaga alumínium, 4mm lemezvastagsággal
Fedélzet anyaga csúszásmentes alumínium, 5mm lemezvastagsággal
Vízkiszorítás: 26 t
Főgépek száma: 2 db
- teljesítménye: Minimum 2x272kW
Környezetvédelmi norma: A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 10. § szerint.
Propulzió fajtája: Duoprop hajócsavar
- száma 2 db
- típusa: Z hajtás
Segédgép, generátor: 230V/400V - minimum 13,2 kW; 400/230V/50Hz
Kormány berendezés: aktív, elektro-hydro-mechanikus
Horgonyberendezés: elektromos
Felépítmény: A zárt fedélzeti házban kerülnek kialakításra az ülőhelyek az utasok részére, WC, büfé valamint színpad.
Az utastér a WC és büfé megközelítése akadálymenetes.
A hajófedélzet orr- és far-részén kerül kialakításra a kerékpárok szállítására alkalmas tároló.
Felszerelések:
- Nautikai berendezések: navigáció, radar, elfordulás jelző, AIS transponder, hajózási rádiók, háromtónusú hangjelző berendezés
- Mentőeszközök: személyzet és utasok részére egyéni mentőmellények, mentőgyűrűk; szivattyúk, fenékvízszint érzékelők
- Tűzoltóeszközök: beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés, kézi oltó eszközök, szivattyúk
- Kötélzet: min. 3 db kikötőkötél
Hajózásra alkalmasság: a hajózási zónák alapján legalább 3. zóna
(3. zóna - 0,6 m (pl. Duna, Dráva, Tisza)
Ajánlattevőnek a Dunáról közvetlenül elérhető szervizháttérrel kell rendelkeznie.
Nyertes Ajánlattevő feladata a hajó tervezett kialakítását, felépítését, térbeosztását bemutató általános elrendezési rajz elkészítése és Ajánlatkérő részére történő bemutatása egyeztetés céljából a szerződéskötést követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül.
Nyertes Ajánlattevő feladata a hajó megépítéséhez szükséges tervek elkészítése, Ajánlatkérő általi jóváhagyatása, majd azok hajózási hatósággal történő engedélyeztetése, illetve a hajó üzembe helyezéséhez szükséges engedélyek, okmányok beszerzése a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet előírásait figyelembe véve. A hajóépítés nem kezdhető meg jóváhagyott tervek nélkül.
Ajánlattevőnek a hajót a Budapest Főváros Kormányhivatala Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály által lefolytatott lajstromozási és üzembe helyezési eljárás eredményeként kiadott lajstromszámmal, valamint végleges Hajóbizonyítvánnyal kell leszállítani és átadni.
A hajó műszaki átadás-átvételét megelőzően nyertes Ajánlattevő feladatát képezi 3 fő betanítása is, mely során hajó működtetését biztosító technológia készség szintű elsajátítását biztosítani szükséges.
A műszaki átadás-átvételt követően 30 órás próbaüzemet kell lefolytatni.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 162991795
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Kikötő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Marina part 25904/1 hrsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A felek az Adásvételi szerződést 4.1. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosították:
"Eredeti szöveg:
4.1. A teljesítés határideje a szerződés aláírásától számított 11 hónap.
Vevő előteljesítést elfogad.
Módosított szöveg:
4.1. A teljesítés határideje a szerződés aláírásától számított 13 hónap. Vevő előteljesítést elfogad.
A Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása:
„3.1. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § - ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére.
3.2. Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, az Adásvételi szerződés módosításával összefüggő körülményeket:
A Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel az adásvételi szerződés módosítása, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) pont vizsgálata: Az ajánlatkérő kellő gondossággal járt el, egy kiegészítő extra vizsgálattal előre nem lehetséges kalkulálni.
b) pont vizsgálata: A határidő változása a beszerzés tárgyának funkcióját nem változtatja meg, ezért a szerződés általános jellege sem változik.
c) pont vizsgálata: A teljesítési határidő megváltozása az ellenszolgáltatás összegét nem befolyásolja.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés tárgyát képező hajó gyártása kapcsán az illetékes Hatóság előre nem tervezett utrahangos/röntgen extra biztonsági vizsgálatot kért a varratok vízzáróságával és egyéb tulajdonságaival kapcsolatosan. A varratvizsgálatot csak harmadi fél - egy arra szakosodott cég - tudja elvégezni, amelyet csak a megrendeléstől számított 9. hétre tudott vállalni. Ezzel a nem tervezett, kiegészítő vizsgálattal az építési munkák is megcsúsznak (például nem lehet a vízalatti részeket festeni, a vizsgálat elvégzéséig, hiszen a festés alatti részek csak festés előtt látszanak és vizsgálhatóak), mivel azokat a Hatóság elfogadó határozatáig folytatni nem lehetséges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 162991795 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 162991795 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben