Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:24564/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Teljesítés helye:Budapest, VII. kerület Damjanich u. 50.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Laterex Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: +36 12252590
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.esztergomiersekseg. hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.esztergomiersekseg. hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján a Budapest, VII. kerület Damjanich utca 50. szám alatti épület felújítási munkái II. ütemének kivitelezése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés alapján a Budapest, VII. kerület Damjanich utca 50. szám alatti épület felújítási munkái II. ütemének teljesítése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VII. kerület Damjanich u. 50.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a Budapest, VII. kerület Damjanich utca 50. szám alatti épület felújítási mun-kái II. ütemének kivitelezése.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel, a pontos és részletes mennyiségeket a közbe-szerzési műszaki leírás tartalmazza):
Beruházási program bemutatása, előzmények:
Ajánlatkérő célja egy országos egyházi és civil szervezetek tevékenységét támogató kulturális, intézményi és továbbképző központ létrehozása a fenti ingatlanon álló, használaton kívül lévő épület átalakításával és bővítésével.
Az épületegyüttesben helyet kap egy 220 fős konferenciaterem, két kisebb szekcióterem, a hozzájuk szer-vesen csatlakozó foyertársalgó ill. reggeliző helyiségek, mosdó és személyzeti blokkal, melegítőkonyhával, raktárakkal kiegészítve.
Az emeleteken irodák és 12 ágyas zarándokszobák kerülnek kialakításra összesen 64 fő férőhellyel, amiket 2db új lift szolgál ki. A jelenleg működő kápolna funkciója megmarad, de átkerül az utcai frontra. A fenti funkciók kiszolgálására 28 férőhelyes mélygarázs épül, az udvaron pedig 21 db telken belüli parkoló kerül kialakításra a lehető legtöbb fa megtartásával.
Ajánlatkérő elképzelései szerint az engedélyeztetett tervek több ütemben kerülnek kivitelezésre.
A kivitelezés I. ütemében megtörtént az udvari kis épület, a délkeleti szárny lépcsőházának és pincefödé-mének, valamint a délnyugati szárny komplett elbontása. Elvégezték a jetelési munkákat, kialakításra ke-rült a gépkocsi áthajtó a főfal kiváltásával és új rámpa építésével, valamint megépült a teljes mélygarázs tartószerkezete a vízszigeteléssel együtt. Minden egyéb a kivitelezés II. ütemében valósul meg.
A beruházás műszaki tartalma és adatai (jelen műszaki tartalom a kivitelezés II. ütemére vonatkozó para-métereket tartalmazza):
- belső bontás (főlépcsőház pince és I. emelet közötti szakasza, pincefödém szakaszok, belső válaszfalak, burkolatok nyílászárókkal, szaniterekkel együtt): 280m3
- meglévő épület padlószint süllyesztése aláalapozással : 90m2
- meglévő épület felújítása elektromos, gépészeti és belsőépítészeti kialakítással együtt: 1480 m2
- meglévő épület homlokzat és kapuáthajtó felújítása: 800 m2
- föld alatti építés kompletten elektromos, gépészeti és belsőépítészeti kialakítással együtt (szekcióter-mek, melegítőkonyha, foyer, gépészet, felvonók és lépcsőház pinceszintje): 480 m2
- új épületszárny felszín feletti megépítése (fsz+3emelet+tetőtér) elektromos, gépészeti és belsőépítésze-ti kialakítással együtt: 1850 m2
- I. ütemben elvégzett szerkezetépítés befejező munkái mélygarázs és áthajtó: 770+360= 1030 m2
- kertépítés (udvar és zöldtető), útépítés, környezetrendezés: 1450 m2
A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/01/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2128 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laterex Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 112.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 836843433
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VII. kerület Damjanich u. 50.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a Budapest, VII. kerület Damjanich utca 50. szám alatti épület felújítási munkái II. ütemének kivitelezése.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel, a pontos és részletes mennyiségeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza):
Beruházási program bemutatása, előzmények:
Ajánlatkérő célja egy országos egyházi és civil szervezetek tevékenységét támogató kulturális, intézményi és továbbképző központ létrehozása a fenti ingatlanon álló, használaton kívül lévő épület átalakításával és bővítésével.
Az épületegyüttesben helyet kap egy 220 fős konferenciaterem, két kisebb szekcióterem, a hozzájuk szervesen csatlakozó foyertársalgó ill. reggeliző helyiségek, mosdó és személyzeti blokkal, melegítőkonyhával, raktárakkal kiegészítve.
Az emeleteken irodák és 12 ágyas zarándokszobák kerülnek kialakításra összesen 64 fő férőhellyel, amiket 2db új lift szolgál ki. A jelenleg működő kápolna funkciója megmarad, de átkerül az utcai frontra. A fenti funkciók kiszolgálására 28 férőhelyes mélygarázs épül, az udvaron pedig 21 db telken belüli parkoló kerül kialakításra a lehető legtöbb fa megtartásával.
Ajánlatkérő elképzelései szerint az engedélyeztetett tervek több ütemben kerülnek kivitelezésre.
A kivitelezés I. ütemében megtörtént az udvari kis épület, a délkeleti szárny lépcsőházának és pincefödémének, valamint a délnyugati szárny komplett elbontása. Elvégezték a jetelési munkákat, kialakításra került a gépkocsi áthajtó a főfal kiváltásával és új rámpa építésével, valamint megépült a teljes mélygarázs tartószerkezete a vízszigeteléssel együtt. Minden egyéb a kivitelezés II. ütemében valósul meg.
A beruházás műszaki tartalma és adatai (jelen műszaki tartalom a kivitelezés II. ütemére vonatkozó paramétereket tartalmazza):
- belső bontás (főlépcsőház pince és I. emelet közötti szakasza, pincefödém szakaszok, belső válaszfalak, burkolatok nyílászárókkal, szaniterekkel együtt): 280m3
- meglévő épület padlószint süllyesztése aláalapozással : 90m2
- meglévő épület felújítása elektromos, gépészeti és belsőépítészeti kialakítással együtt: 1480 m2:
- meglévő épület fa nyílászáróinak komplett újragyártása, komplett új belsővakolás a meglévő épületben, lichthofok, válaszfalak kialakítása Porotherm zárófödém kialakítása.
- meglévő épület homlokzat és kapuáthajtó felújítása: 800 m2
- föld alatti építés kompletten elektromos, gépészeti és belsőépítészeti kialakítással együtt (szekciótermek, melegítőkonyha, foyer, gépészet, felvonók és lépcsőház pinceszintje): 480 m2
- új épületszárny felszín feletti megépítése (fsz+3emelet+tetőtér) elektromos, gépészeti és belsőépítészeti kialakítással együtt: 1850 m2
- I. ütemben elvégzett szerkezetépítés befejező munkái mélygarázs és áthajtó: 770+360= 1030 m2
- kertépítés (udvar és zöldtető), útépítés, környezetrendezés: 1450 m2
- Meglévő épület tetőszerkezet felújítása
- Vákuumkutas talajvízszint süllyesztés
- Téliesítés (elkészült munkarészek állagromlásának védelme)
- Új épület alaplemez megerősítés
- meglévő épület homlokzatfelújítás
- szakaszos vasalt alábetonozás
- teherelosztó fejlemezek ágyazatba történő beépítés
- új ágyazati réteg és részleges talajcsere okozta munkák
- szomszédos épület tűzfalszakaszainak kőműves munkái
- tűzrendészeti változások miatt padlástérbe lépő valamennyi vezetékszakasz tűzgátló lezárása
-
A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1191173226
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laterex Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 112.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. A Kivitelezési Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan a szerződéskötéskor előre nem látható, de a Feladatok kivitelezéséhez elengedhetetlen munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 10. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Második Szerződésmódosítás Pótmunkák) A Második Szerződésmódosítás Pótmunkák tekintetében - a jelen szerződés külön előírásának hiányában - a Feladatokra irányadó rendelkezések alkalmazandóak.”
3.2. A Kivitelezési Szerződés 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Feladatok, a Többlet Feladatok, a Pótmunkák és Második Szerződésmódosítás Pótmunkák teljesítési véghatárideje 2019. február 28.”
3.3. A Kivitelezési Szerződés 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
a) a Feladatokért 764.484.144,- Ft + ÁFA, azaz hétszázhatvannégymillió-négyszáznyolcvannégyezer-száznegyvennégy forint + ÁFA összegű;
b) a Többlet Feladatokért 85.834.612,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvanötmillió-nyolcszázharmincnégyezer-hatszáztizenkettő forint + ÁFA összegű;
c) a Pótmunkákért 146.874.970,- Ft + ÁFA, azaz száznegyvenhatmillió-nyolcszázhetvennégyezer-kilencszázhetven forint + ÁFA összegű;
d) a Második Szerződésmódosítás Pótmunkákért 155.755.293,- Ft + ÁFA, azaz százötvenötmillió-hétszázötvenötezer-kettőszázkilencvenhárom forint + ÁFA összegű;
vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-d) pontok szerinti díjak együttesen: vállalkozói díj], a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
3.4. A Kivitelezési Szerződés 2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint, az alábbi ütemezésben jogosult 5 db (öt darab) részszámla és 1 db (egy darab) végszámla kibocsátására:
a) Kivitelező az Elmaradó és Többlet Feladatok, továbbá a Pótmunkák együttes figyelembevételével megállapított 20 %-os (húsz százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően állított ki részszámlát a 2.3. pont a)-c) alpontok szerinti vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegben;
b) Kivitelező az Elmaradó és Többlet Feladatok, továbbá a Pótmunkák együttes figyelembevételével megállapított 40%-os (negyven százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően állított ki részszámlát a 2.3. pont a)-c) alpontok szerinti vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegben;
c) Kivitelező az Elmaradó és Többlet Feladatok, továbbá a Pótmunkák együttes figyelembevételével megállapított 60%-os (hatvan százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően állított ki részszámlát a 2.3. pont a)-c) alpontok szerinti vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegben;
d) Kivitelező az Elmaradó és Többlet Feladatok, továbbá a Pótmunkák együttes figyelembevételével megállapított 80%-os (nyolcvan százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően állított ki részszámlát a 2.3. pont a)-c) alpontok szerinti vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegben;
e) Kivitelező az Elmaradó és Többlet Feladatok, a Pótmunkák és a Második Szerződésmódosítás Pótmunkák együttes figyelembevételével megállapított 90%-os (kilencven százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult részszámla kiállítására az a)-d) alpontok szerinti kiállított részszámlák és a 2.3. pont a)-d) alpontok szerinti vállalkozói díj 90%-a (kilencven százaléka) különbözetének megfelelő összegben;
f) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a végszámla kiállítására az a)-e) alpontok szerinti kiállított részszámlák és a 2.3. pont a)-d) alpontok szerinti vállalkozói díj 100%-a (száz százaléka) különbözetének megfelelő összegben.”
3.5. A Kivitelezési Szerződés kiegészül 10. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletével.
ELSŐ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS RENDELKEZÉSEI
3.1. A Kivitelezési Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 8. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Többlet Feladatok). Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan a szerződéskötéskor előre nem látható, de a Feladatok kivitelezéséhez elengedhetetlen munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 9. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Pótmunkák) A Többlet Feladatok és Pótmunkák tekintetében - a jelen szerződés külön előírásának hiányában - a Feladatokra irányadó rendelkezések alkalmazandóak. Felek rögzítik továbbá, hogy a Feladatok részét képező egyes munkák megvalósítása nem szükséges a Projekt megvalósításához, mely munkák teljesítésére nem kerül sor a Feladatok keretében (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Elmaradó Feladatok). Az Elmaradó Feladatok pontos tartalmát a 7. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció rögzíti.”
3.2. A Kivitelezési Szerződés 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Feladatok, a Többlet Feladatok és a Pótmunkák teljesítési véghatárideje az alapozási munkák folytatásához szükséges szintre süllyesztett talajvíz szint elérésének napját követően 200 (kettőszáz) naptári nap. A -4,40 m talajvíz szint elérését a műszaki ellenőr -építési napló bejegyzés alapján- 2017. július 12. napján regisztrálta.”
3.3. A Kivitelezési Szerződés 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
a) a Feladatokért 764.484.144,- Ft + ÁFA, azaz hétszázhatvannégymillió-négyszáznyolcvannégyezer-száznegyvennégy forint + ÁFA összegű;
b) a Többlet Feladatokért 85.834.612,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvanötmillió-nyolcszázharmincnégyezer-hatszáztizenkettő forint + ÁFA összegű;
c) a Pótmunkákért 146.874.970,- Ft + ÁFA, azaz száznegyvenhatmillió-nyolcszázhetvennégyezer-kilencszázhetven forint + ÁFA összegű
vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-c) pontok szerinti díjak együttesen: vállalkozói díj], a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
3.4. A Kivitelezési Szerződés 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés keretében elszámolható tartalékkeret összege a Feladatokra vonatkozóan megállapított nettó vállalkozói díj 5%-ának (öt százalékának) megfelelő összeg, azaz 38.224.207,- Ft + ÁFA, azaz harmincnyolcmillió-kettőszázhuszonnégyezer-kettőszázhét forint + ÁFA.”
3.5. A Kivitelezési Szerződés 2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint, az alábbi ütemezésben jogosult 4 db (négy darab) részszámla és 1 db (egy darab) végszámla kibocsátására:
a) Kivitelező az Elmaradó és Többlet Feladatok, továbbá a Pótmunkák együttes figyelembevételével megállapított 20 %-os (húsz százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult részszámla kiállítására a vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegben;
b) Kivitelező az Elmaradó és Többlet Feladatok, továbbá a Pótmunkák együttes figyelembevételével megállapított 40 %-os (negyven százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult részszámla kiállítására a vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegben;
c) Kivitelező az Elmaradó és Többlet Feladatok, továbbá a Pótmunkák együttes figyelembevételével megállapított 60 %-os (hatvan százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult részszámla kiállítására a vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegben;
d) Kivitelező az Elmaradó és Többlet Feladatok, továbbá a Pótmunkák együttes figyelembevételével megállapított 80 %-os (nyolcvan százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult részszámla kiállítására a vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegben;
e) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a végszámla kiállítására a vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegben.”
3.6. A Kivitelezési Szerződés 8.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.13. Megrendelő - amennyiben Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a 8.12. ponttól eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt (rész)számla ellenértéket:
a) amennyiben Kivitelező alatt több gazdasági szereplő (természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet) értendő, tekintettel az ezen gazdasági szereplők által - a közbeszerzési eljárásban - benyújtott közös ajánlatra, akkor e gazdasági szereplők legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; amennyiben a jelen a) alpont alkalmazandó, úgy a jelen pont további alpontjai tekintetében a Kivitelező fogalma alatt valamennyi gazdasági szereplő külön-külön értendő, az ott leírt kötelezettségeket e gazdasági szereplők külön-külön kötelesek teljesíteni;
b) Kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) Kivitelező a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a kivitelezői teljesítés mértékét;
d) a c) alpont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja a Kivitelezőnek (részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a jelen alpont szerinti határidő harminc nap);
e) Kivitelező haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) Kivitelező átadja az e) alpont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Kivitelező jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) a Kivitelező által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja a Kivitelezőnek, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha Kivitelező az e) vagy az f) alpont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Kivitelezőt, ha Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Kivitelező által a b) alpont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.”
3.7. A Kivitelezési Szerződés 9.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésre eredetileg irányadó Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglalt - az alvállalkozó(k) teljesítési arányára vonatkozó -, illetve a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt - az alvállalkozó(k) további közreműködőinek teljesítési arányára vonatkozó - korlátozások tekintetében, azok helyett a jelen szerződésre a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseinek 2017. január 1. napjával hatályba lépett szövegváltozatait tekintik alkalmazandónak.”
3.8. A Kivitelezési Szerződés kiegészül 7. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletével, 8. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 2. sz. mellékletével, illetve 9. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 3. sz. mellékletével.
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK
2.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési munka elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban együttesen: Feladatok). A műszaki dokumentációtól, illetve az annak részét képező műszaki specifikációktól történő bármely eltéréshez Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
2.2. A Feladatok teljesítési véghatárideje 230 (kettőszázharminc) naptári nap. A teljesítés véghatáridő kezdőnapja a munkaterület Kivitelező részére történő átadásának napja.
2.3. A Feladatok teljes körű kivitelezés esetén a Kivitelezőt megillető vállalkozói díj összege 796.993.746,- Ft + ÁFA, azaz hétszázkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvenháromezer-hétszáznegyvenhat forint + ÁFA (a továbbiakban: vállalkozói díj).
2.5. A jelen szerződés keretében elszámolható tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 5%-ának (öt százalékának) megfelelő összeg, azaz 39.849.687,- Ft + ÁFA, azaz harminckilencmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-hatszáznyolcvanhét forint + ÁFA.
2.6. Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint, az alábbi ütemezésben jogosult 3 db (egy darab) részszámla és 1 db (egy darab) végszámla kibocsátására:
a) Kivitelező a 25%-os (huszonöt százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult részszámla kiállítására, melynek összege 199.248.436,- Ft + ÁFA, azaz százkilencvenkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-négyszázharminchat forint + ÁFA [a vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka)];
b) Kivitelező az 50%-os (ötven százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult részszámla kiállítására, melynek összege 199.248.437,- Ft + ÁFA, azaz százkilencvenkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-négyszázharminchét forint + ÁFA [a vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka)];
c) Kivitelező a 75%-os (hetvenöt százalékos) műszaki készültségi fok elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult részszámla kiállítására, melynek összege 199.248.436,- Ft + ÁFA, azaz százkilencvenkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-négyszázharminchat forint + ÁFA [a vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka)];
d) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 199.248.437,- Ft + ÁFA, azaz százkilencvenkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-négyszázharminchét forint + ÁFA [a vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka)].
8.13. Megrendelő - amennyiben Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a 8.12. ponttól eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt (rész)számla ellenértéket:
a) amennyiben Kivitelező alatt több gazdasági szereplő (természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet) értendő, tekintettel az ezen gazdasági szereplők által - a közbeszerzési eljárásban - benyújtott közös ajánlatra, akkor e gazdasági szereplők a teljesítés igazolásának időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; amennyiben a jelen a) alpont alkalmazandó, úgy a jelen pont további alpontjai tekintetében a Kivitelező fogalma alatt valamennyi gazdasági szereplő külön-külön értendő, az ott leírt kötelezettségeket e gazdasági szereplők külön-külön kötelesek teljesíteni;
b) Kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) Megrendelő felhívja a Kivitelezőt, valamint a b) alpont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) Megrendelő a kivitelezői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át Kivitelezőnek és minden alvállalkozónak;
e) a d) alpontban foglaltaktól eltérően, ha Kivitelezőnek vagy valamely alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, Megrendelő a kivitelezői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
9.8. Kivitelező tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Kivitelező [a jelen szerződés 8.12. pont a) alpontjában rögzített eset fennállásakor a Kivitelezők] saját teljesítésének arányát. Kivitelező tudomásul veszi, hogy egyik alvállalkozója sem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Előzmények
1.1. Megrendelő a Magyar Állami Költségvetésből támogatásban részesül a Budapest, VII. kerület, Damjanich utcai továbbképző központ létesítése céljából (a továbbiakban: Projekt). Megrendelő számára nagy jelentőséggel bír, hogy a támogatáshoz kapcsolódóan vállaltak hiánytalanul megvalósításra kerüljenek és a megítélt támogatás maradéktalanul és szabályszerűen felhasználásra kerüljön.
1.2. Megrendelő a Projekt keretében elkészíttette a Budapest, VII. kerület, Damjanich utca 50. (Budapest belterület, hrsz. 33477.) szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Projektingatlan) engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációit. A tervdokumentációkat a KIMA Studio Kft. (a továbbiakban: Tervező) készítette el.
1.3. Fentiekre tekintettel Megrendelő 2016. szeptember 9. napján „Kivitelezési szerződés alapján a Budapest, VII. kerület Damjanich utca 50. szám alatti épület felújítási munkái II. ütemének kivitelezése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti, a 113. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás).
1.4. Kivitelező a közbeszerzési eljárás során - az eljárás megindító felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételekre tekintettel - a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az eljárást megindító felhívás szerinti értékelési szempont alapján Megrendelő Kivitelezőt hirdette ki az eljárás nyerteseként, 2017. január 27. napján. Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. február 7. napján kivitelezési szerződést kötöttek (a továbbiakban: Kivitelezési Szerződés).
1.5. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről és a Kivitelezési Szerződés megkötésének tényéről 2017. március 10. napján ún. tájékoztató hirdetményt tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben 2128/2017. iktatószámmal. Megrendelő a tájékoztató hirdetmény II.1.4) pontjában - összefoglaló jelleggel - rögzítette a Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmát.
1.6. Megrendelő és Kivitelező a Kivitelezési Szerződés tartalmát egy ízben módosították 2017. október 31. napján (a továbbiakban: Első Szerződésmódosítás). Megrendelő az Első Szerződésmódosításról 2017. november 22. napján ún. tájékoztató hirdetményt tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben 16642/2017. iktatószámmal.
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során az alábbi kellő gondossággal előre nem látható feladatok elvégzésének igénye merült fel (a továbbiakban: Pótmunkák):
a) A meglévő épület udvari homlokzatának teljes javítása D és 4* jelű, egymást metsző tengelyeken az I-III. szintekig tartó szabad homlokzati sávon a Kivitelezési Szerződés szerint a meglévő tagozat-, párkány-, kanellúra- és egyéb ornamentális állomány részleges, korhű technológia alkalmazásával készült volna.
Az új épületrész földszint feletti födémének elkészülte után lehetőség nyílt az elkészült födémszakaszról indított homlokzati állvány telepítését követően a meglévő épület érintett homlokzatainak behatóbb, mintavételezéses felülvizsgálatára. A felülvizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a meglévő tagozatok nagyrésze korábban több „felújításon” esett át, melynek nyomán az alábbi következtetéseket lehetett levonni.
A meglévő tagozatok anyaga nagyrészt románcement és gipsz, melyek felületén több változó, feltehetően későbbi réteg került felhordásra. Feltételezhetően már építéskor vegyes anyaghasználatot alkalmazhattak.
Az igénybevétel függvényében használták a nagyobb ellenálló képességű románcement habarcsokat helyszíni munkákhoz és öntvényekhez is, a csak díszítő funkciójú öntvények egy része azonban valószínű eredetileg is gipsz anyagú. Az a változat, ami a belső homlokzaton került feltárásra, azaz románcement profilra felhordott simító gipszréteg, mind a gyakorlatban, mind a szakirodalomban példátlan. Valószínűsíthetően inkább egy későbbi, szakszerűtlen felújítás rétege, de későbbi felújításkor kerülhetett a szintén feltárt portlandcementes réteg is a felületre.
Fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a nem megfelelően elvégzett „restauráció” hozományaként a vakolati- ás tagozati architektúra egyaránt komoly sérüléseket szenvedett el. A románcement felületén már eleve meglévő repedéseket a felhordott gipszréteg csak ideig óráig volt képes kitölteni szakszerűtlen előkészítés és a két anyag eltérő mechanikai és épületfizikai tulajdonságait figyelembe véve jól látható, hogy a nedvesség folyamatos utat talált a vakolati rétegek alá és a tagozatok belsejébe. Az időjárás okozta erózió hatására a tagozatok összessége rendkívül korrodált és teljes vastagságában átrepedt. A meglévő tartószerkezetek eltörtek vagy oly mértékben korrodáltak, hogy javításuk lehetetlen. A legkisebb fizikai behatásra is nagy felületen válik le festék, vakolat vagy maga a tagozat
eredeti anyaga is.
Fentieket figyelembe véve a teljes még fellelhető tagozatállomány mielőbbi mintavételezése és eltávolítása volt indokolt. A méretpontos minták alapján alapsíkok tégla- és vakolatpótlásos javítását követően a komplett homlokzat rekonstrukcióját kellett elvégezni.
b) A 2017. augusztus 5. napján a K tengelyen meglévő talajszilárdításos technológiával készült alapozási cölöpsor fejszintje és a meglévő mélygarázs alapozási szintje között mintegy 60 cm szintdifferenciát tárt fel a Kivitelező. A két alapozási szerkezet között folytonossági hiány mutatkozott, ami súlyosan veszélyeztette az állékonyságot és azonnali beavatkozást igényelt. A K tengelyen lévő főfal részben a telepített toronydaru alapjaként is szolgált, mely a fenti differenciából adódó teherátadási felület hiányában veszélyeztette volna a daru üzemszerű és biztonságos működését így azt az alapozás folytonossá tételéig le kellett állítani. A probléma megoldásaként az eredeti cölöptestektől függetlenítve (átlag 2 cm vtg. zártcellás hőszigetelés beépítésével) szakaszos vasalt alábetonozás készült statikus tervezővel közösen kidolgozott haladási ütemekre bontva az éppen munkára nem fogott raszterközök megtámasztásos földvisszatöltésével. A munkafolyamat átfutási ideje a pihentetési és szilárdulási idők betartásával együtt 2017. augusztus 11. és 2017. szeptember 18. között tartott, mely időszakban a daruzás szüneteltetése miatt sem anyagbeszállítás, sem helyszíni deponálási munkákat nem lehetett végezni.
c) Kivitelező többszöri alkalommal tapasztalta, hogy a már helyszínen lévő alapozási cölöptestek a lavírsíkon minimális fizikai behatásra eltörnek és igazolásra került, hogy a cölöpök teherátadásra alkalmatlanok. Megrendelő műszaki ellenőre a statikai fedvénytervekbe foglalt méretezett teherelosztó fejlemezek ágyazatba történő beépítését rendelte el. A probléma feltárásától számított teljes készültségig tartó átfutási idő 2017. augusztus 17. és 2017. december 4. között tartott, hátráltatva az alapozási munkák megkezdését.
d) Kivitelező az új épület létesítési zónájában elvégzett talajfeltárások során teherhordásra alkalmatlan 80-100 cm változó vastagságú tőzegréteget tárt fel. A fentiekben részletezett alapozási cölöptestek teherelosztó fejlemezeinek elkészítése közben el kellett végezni a statikai fedvényeken meghatározott vastagságú új ágyazati réteg és részleges talajcsere okozta munkákat is, a kapcsolódó dinamikus vizsgálat eredménye alapján, ami a fentiekben részletezett Megrendelő által elrendelt pótmunkákkal együtt késleltette az a Kivitelezési Szerződés és az Első Szerződésmódosítás szerinti munkák folytatását.
e) A meglévő épület D-2* tengelymetszeten nyugvó falpillérjének alátámasztó cölöpteste hiányzott, a falpilléren és közvetlen környezetében egyértelmű süllyedések okozta repedések keletkeztek a feltárást követő 48 órában. Soron kívüli, azonnali veszélyelhárításra volt szükség. A falpillért és közvetlen környezetébe tartozó teherhordó szerkezeteket azonnali alátámasztó dúcolattal kellett megerősíteni és statikus-mélyépítési szaktervezővel egyeztetett ütemezés szerinti alábetonozási munkálatokra volt szükséges. Beépítésre került egy méretezett dupla visszahorgonyzó lakatos szerkezet összekötő hevederezéssel együtt. A dúcolási, visszahorgonyzási és betonozási munkák időtartama alatt (beleértve a technológiai szilárdulási időket) a D-2* tengelymetszet környezetében alapozási munkálatokat nem lehetett végezni. A munkálatok átfutási ideje 2017. november 19. és 2018. január 12. között tartott.
f) A meglévő épület tetőszerkezetének felújítása során tapasztalt szomszédos épületekkel kapcsolódó tűzfalszakaszok nem megfelelő állékonysága lehetetlenné tette a csatlakozó bádogos- és ácsszerkezetek megfelelő minőségű elkészítését biztosítva a tető elvárt vízzáróságát. A feladatrész előre nem látható többletmunkával járt. A kiegészítő kőműves szerkezetek elkészültéig és a teljes vízzáróság biztosításáig Kivitelező a kapcsolódó belső szakipari munkákat szüneteltetni volt kénytelen a teljes meglévő épületrészen.
g) A b)-f) pontokban részletezett csúszások összessége eredményeként a teljes víztelenítési gépláncot az eredetileg tervezett időtartamon felül további 6 hónappal (2017. augusztus 1. és 2018. március 5. között) Kivitelező kénytelen voltahelyszínen tartani a pincefödém teljes elkészültéig (nagyfokú talajvíz miatti felúszás kiküszöbölése érdekében).
h) Időközben bevezetett tűzrendészeti változtatások miatt szükségessé vált a padlástérbe lépő valamennyi vezetékszakasz tűzgátló lezárása. Jelen lezárások a nagy vezeték-keresztmetszetek miatt csak motoros csappantyúk beépítésével voltak kezelhetőek. Ezek nagyrészt egyedi gyártású berendezések, melyek beszerzési ideje is jelentős, beépítésükhöz építész szakipari bontások és javítások szükségesek. Csatlakozó gépészeti berendezések beüzemelési és próbaüzeme a beszerzési és telepítési időkkel arányosan növekedett.
i) A Pótmunkák előre nem látható, többségében takart helyzetű, a kivitelezés folyamán feltárt problémák és azok megoldásának elhúzódó kivitelezési ideje alatt is szükséges a műszaki problémákkal nem érintett munkarészek kivitelezési munkáinak folytatása és az ezekhez kapcsolódó organizációs feladatok ellátása (kerítés fenntartása, az őrzés-védelem, a mobil wc, a toronydaru helyszínen tartása, továbbá szakszemélyzet helyszínen való rendelkezésre állítása, közműdíjak, stb.).
2.2. A Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján a Pótmunkák összesített ellenértéke 193.979.500,- Ft + ÁFA, azaz százkilencvenhárommillió-kilencszázhetvenkilencezer-ötszáz forint + ÁFA, melyből
a) Felek a Kivitelezési Szerződés szerinti tartalékkeret terhére számolnak el 38.224.207,- Ft + ÁFA, azaz harmincnyolcmillió-kettőszázhuszonnégyezer-kettőszázhét forint + ÁFA összegű munkát;
b) Felek a Kivitelezési Szerződés Második Szerződésmódosítása keretében - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján - számolnak el 155.755.293,- Ft + ÁFA, azaz százötvenötmillió-hétszázötvenötezer-kettőszázkilencvenhárom forint + ÁFA összegű munkát.
2.3. Kivitelező a 2.1-2.2. pontokban rögzítettekkel összefüggésben kezdeményezte a teljesítési véghatáridő meghosszabbítását az alábbi indokokra is tekintettel:
a) A 2.2. pont b)-e) alpontjaiban részletezett, Kivitelező felelősségi körén kívül álló okok miatt bekövetkezett csúszások következtében a szerkezet építési munkák a 2017/2018 téli időszakba. A 2018. február második felében tapasztalt szokatlan, extrém hideg időjárási körülmények miatt a szerkezetépítési munkálatok egyrészt lassabban haladtak, illetve azokat részben le kellett állítani, mert a napi átlaghőmérséklet 2018. február 12. és 2018. február 26. közötti időszakban nem érte el a +5 ºC -os határértéket, napközben is messze 0 ºC alatt maradt. A betonüzemek a betonszállítást is szüneteltették egy teljes munkahéten át az érintett időszakban.
2.4. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását kezdeményezte a Kivitelezési Szerződés szerinti vállalkozói díjnak Pótmunkák megrendelésének rögzítése és a teljesítési határidő módosítása céljából.
2.5. Kivitelező a megrendelői kezdeményezéssel egyetértett, ugyanakkor tájékoztatta Megrendelőt, hogy lényeges jogos érdekét sérti a Kivitelezési Szerződés teljesítésének - a Felek által kellő gondossággal előre nem látható problémaköröke visszavezethető - felfüggesztése/elhúzódása, mely azzal a következménnyel is járt, hogy az utolsó részszámla és a végszámla kiállítása között előre nem látott csúszás állt be (a kivitelezés előfinanszírozásának előre kalkulálhatóságát veszélyeztetve). Kivitelező e körülményre tekintettel kezdeményezte a számlázási feltételek módosítását is.
2.6. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1035417933 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1191173226 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben