Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:24571/2018
CPV Kód:45112712-9
Ajánlatkérő:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Érd, 22552/42. hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Green Lords Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kertépítés és elemes kerítéssel zárt játszóudvar építése a 22552/42 hrsz alatti ingatlanon
Hivatkozási szám: EKR000713102018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112712-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az intézmény együttes körül új elemes kerítés épül: Új elemes kerítés építése 285 m hosszon, terepszint alatt min. 0,60 m mély, 40 cm széles C 12-16/KK minőségű betonból készült monolit pontalapozással. A lábazat és a kerítésmezők előregyártott elemekből készülnek. Szükségesek az egyéb rendszerelemek is, mint 3 db. egyszárnyú kapu, 1 db. kétszárnyú kapu
Kertészeti feladatok: humuszleszedéssel és deponálással; az adott játék/burkolat helyén az annak megfelelő rétegfelépítésű aljzat készítésével, a rétegek előírt mértékű és technológiával végzett elterítése és tömörítése mellett. Az épített elemek, szerkezet elkészítése, elhelyezése után a deponált humusz és/vagy friss, jó minőségű feketeföld elterítése 413 m3 mennyiségben. 2170 m2-en füvesítési munkák elvégzése. A területen fák, bokrok fiatalító, tisztító metszési munkálatait is el kell végezni, mindezek mellett új, nem mérgező (15 db cserje) növények ültetése is szükséges. A területen 3db. nyárfa kivágása javasolt. A zöldfelület egy részén öntöző berendezés készül. A munkálatok során keletkezett zöldhulladék elszállítása kivitelező feladatát képezi.
Játszóudvar: korcsoportok szerint tagolt, tematikus játszóudvar építése terveknek megfelelően.
Az óvodások számára 6, különálló játszóudvar készül. Óvodai játékok: 3 db. hinta, 2 db. kisgőzös, 1 db. háromszögletű mászóka, 1 db. őrtorony, 4 db. homokozó takaróponyvával, napvitorlával; 7 db. rajztábla, 2 db. gumi hintalap, 3 db. ovál fészekhinta, 1 db. polyball, 9 db. köztéri pad, 7 db. játékasztal, 1 db. görgősjáró, 1 db. egyensúlyozó eszközcsoport, 1 db bárka, 2 db. mókuskerék, 4 db. acélrugón elhelyezett üléses felépítmény, 1 db. kéttornyos vár görgőshíddal, 2 db. rugós libikóka. Homokozókba homok betöltése.
Az udvaron meglévő játékokat bontani szükséges, a bontott anyagokat lerakóba elszállítani kivitelező feladata.
Bölcsődések számára 3 db. piramis mászóka, 3 db. minibástya csúszdával, 3 db. homokozó takaróponyvával, napvitorlával.
Az 1 m alatti esésmagasságú játékoknál legalább gyep, vagy homok réteg kialakítása, 1 m feletti esésmagasságúaknál azonban szabvány szerinti ütéscsillapító réteget kell kialakítani.
Meglévő kerti tavacska áttelepítése. Egyes régi játszóeszközök felújítása, korszerűsítése és áttelepítése.
A játszótéri eszközöket és az általuk alkotott játszófelületi egységet átadás előtt kivitelezőnek az előírtak szerint minősíttetni kell.
Helyszínen készített öntött gumiburkolatok készítése 10 mm vtg. kopóréteggel, 30-20 mm vtg. bázisrétegen, színes mintákkal, tanúsítvánnyal rendelkező rendszerből. 575 m2-mennyiségben.
Bejárati rámpák/lépcsők/járdalehajtó:
A bejáratok előlépcsőihez tervezett csúszásmentes fém rámpák csupán a napi használat során jelentkező “kerekes” (babakocsi, kismotor, stb.) forgalom útját hivatott megkönnyíteni. 3 db. készítése szükséges. E mellet a külső lépcsőknél 85 m2 akadálymentesített gyalogos lejáró készül kiselemes térkőből illetve vb. lehajtó 15 m2 nagyságban. A bejárati lépcsők javítása 22 m2 vb. lépcső javítással, térkő lépőfelület kialakítással készül. A hibás járdaszakaszok javítására 20 m2 vb. járda és 27 m2 térkő burkolat készül. Mindezek mellett 15 m2 vb. lehajtó építése is szükséges.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94472285 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kertépítés és elemes kerítéssel zárt játszóudvar
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112712-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Érd, 22552/42. hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az intézmény együttes körül új elemes kerítés épül: Új elemes kerítés építése 285 m hosszon, terepszint alatt min. 0,60 m mély, 40 cm széles C 12-16/KK minőségű betonból készült monolit pontalapozással. A lábazat és a kerítésmezők előregyártott elemekből készülnek. Szükségesek az egyéb rendszerelemek is, mint 3 db. egyszárnyú kapu, 1 db. kétszárnyú kapu
Kertészeti feladatok: humuszleszedéssel és deponálással; az adott játék/burkolat helyén az annak megfelelő rétegfelépítésű aljzat készítésével, a rétegek előírt mértékű és technológiával végzett elterítése és tömörítése mellett. Az épített elemek, szerkezet elkészítése, elhelyezése után a deponált humusz és/vagy friss, jó minőségű feketeföld elterítése 413 m3 mennyiségben. 2170 m2-en füvesítési munkák elvégzése. A területen fák, bokrok fiatalító, tisztító metszési munkálatait is el kell végezni, mindezek mellett új, nem mérgező (15 db cserje) növények ültetése is szükséges. A területen 3db. nyárfa kivágása javasolt. A zöldfelület egy részén öntöző berendezés készül. A munkálatok során keletkezett zöldhulladék elszállítása kivitelező feladatát képezi.
Játszóudvar: korcsoportok szerint tagolt, tematikus játszóudvar építése terveknek megfelelően.
Az óvodások számára 6, különálló játszóudvar készül. Óvodai játékok: 3 db. hinta, 2 db. kisgőzös, 1 db. háromszögletű mászóka, 1 db. őrtorony, 4 db. homokozó takaróponyvával, napvitorlával; 7 db. rajztábla, 2 db. gumi hintalap, 3 db. ovál fészekhinta, 1 db. polyball, 9 db. köztéri pad, 7 db. játékasztal, 1 db. görgősjáró, 1 db. egyensúlyozó eszközcsoport, 1 db bárka, 2 db. mókuskerék, 4 db. acélrugón elhelyezett üléses felépítmény, 1 db. kéttornyos vár görgőshíddal, 2 db. rugós libikóka. Homokozókba homok betöltése.
Az udvaron meglévő játékokat bontani szükséges, a bontott anyagokat lerakóba elszállítani kivitelező feladata.
Bölcsődések számára 3 db. piramis mászóka, 3 db. minibástya csúszdával, 3 db. homokozó takaróponyvával, napvitorlával.
Az 1 m alatti esésmagasságú játékoknál legalább gyep, vagy homok réteg kialakítása, 1 m feletti esésmagasságúaknál azonban szabvány szerinti ütéscsillapító réteget kell kialakítani.
Meglévő kerti tavacska áttelepítése. Egyes régi játszóeszközök felújítása, korszerűsítése és áttelepítése.
A játszótéri eszközöket és az általuk alkotott játszófelületi egységet átadás előtt kivitelezőnek az előírtak szerint minősíttetni kell.
Helyszínen készített öntött gumiburkolatok készítése 10 mm vtg. kopóréteggel, 30-20 mm vtg. bázisrétegen, színes mintákkal, tanúsítvánnyal rendelkező rendszerből. 575 m2-mennyiségben.
Bejárati rámpák/lépcsők/járdalehajtó:
A bejáratok előlépcsőihez tervezett csúszásmentes fém rámpák csupán a napi használat során jelentkező “kerekes” (babakocsi, kismotor, stb.) forgalom útját hivatott megkönnyíteni. 3 db. készítése szükséges. E mellet a külső lépcsőknél 85 m2 akadálymentesített gyalogos lejáró készül kiselemes térkőből illetve vb. lehajtó 15 m2 nagyságban. A bejárati lépcsők javítása 22 m2 vb. lépcső javítással, térkő lépőfelület kialakítással készül. A hibás járdaszakaszok javítására 20 m2 vb. járda és 27 m2 térkő burkolat készül. Mindezek mellett 15 m2 vb. lehajtó építése is szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően elvárt 36 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-12 hónap, az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 12 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5.ponthoz:
1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft), értékelés módszere: fordított arányosítás
2. A kötelezően elvárt 36 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-12 hónap, az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 12 hónap), érékelés módszere: egyenes arányosság

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kertépítés és elemes kerítéssel zárt játszóudvar
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Green Lords Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60129882
Postai cím: Felső Utca 74
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: keller@greenlords.hu
Telefon: +36 703899190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25492747213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93838511
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94472285
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38900411
Postai cím: Velencei Út 17.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14427037213

Hivatalos név: Green Lords Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60129882
Postai cím: Felső Utca 74
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25492747213

Hivatalos név: KÁBLÁN BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64993821
Postai cím: Titkár Utca 19.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25876741213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges