Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:24647/2018
CPV Kód:42215200-8
Ajánlatkérő:Bábolna Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Ipar u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:baromfihús feldolgozása, tartósítása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bábolna Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31048451
Postai cím: Fő Utca 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göblyös Ádám Zsolt
Telefon: +36 305711609
E-mail: nmtitkarsag@naturalmeat.hu
Fax: +36 56590551
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.babolnakft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000790642018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000790642018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: baromfihús feldolgozása, tartósítása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszeripari gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000790642018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében élelmiszer formázógép, valamint szállítószalag beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Élelmiszer formázógép,szállítószalag beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
További tárgyak:42417310-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Ipar u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében az alábbi új, nem használt áruk beszerzése:
-1 db élelmiszeripari formázógép (szalagszélesség: min. 600 mm, max. 650 mm; teljesítmény: 2.000 kg/óra töltött termékekből (gordon blue); feszültség 400-480 V; frekvencia 50-60 Hz; szigetelés IP 55; áramfelvétel max 15 A; rozsdamentes vagy korrózióálló kivitel, élelmiszeripari kivitel, mosórendszer külön, CE jelölés az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK Határozata (2008. július 9.) szerint), valamint
- 1 db élelmiszeripari szállító szalag (hasznos szélesség: 500 mm; szalag teljes hossza: 10400 mm, szükség esetén középen szétválasztható, ekkor 2 db 5200 mm-es szalagot kapunk (a megjelölt mérettől +/- 5%; A szalag magassága: középmagasság 1000 mm, állítható magasságú, kerekeken guruló lábakkal; Villanymotor teljesítménye: 3 fázisú motor, 0,37 kW/db IP55-ös védelemmel; a szalag sebessége frekvenciaváltóval változtatható - lehet 2 db-ra bontás esetén is; a szalag műanyag elemekből tevődik össze)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 jótállás időtartama (egész hónapokban megadva, min. 12 hónap) 15
2 rendelkezésre állási idő a jótállás ideje alatt (a hibabejelentéstől számítva egész számmal, egész órában megadva) 15
3 termeléskiesés kompenzálása a jótállási időszak alatt a hibabejelentéstől számítottan a hiba elhárításáig (Ft/óra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nettó ajánlati ár Forintban megadva tartalmazza a teljesítés érdekében felmerülő valamennyi költséget és kiadást, különös tekintettel az áruk ellenértékére, az átadás helyszínére történő szállításának , lerakásának, üzembehelyezésének és betanításának költségére, valamint vámra, illetékre, egyéb díjakra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)bekezdés hatálya alá tartozik.Az ajánlattevőnek ajánlatában 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A közös ajánlattevők mindegyike külön ESPD-t nyújt be.Megkövetelt igazolási mód: az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)és(2) bek.-nek hatálya alá.A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet1.§ (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(8)bek. alapján a kizáró okokra vonatk. igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III.Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1.§ (4) bek. alapján a III.Fejezetben említett igazolási módok az V.Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5)bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.A 321/2015(X.30.) Korm.rendelet 13.§-a szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az A.tevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.A változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat nemleges tartalom esetén is csatolandó.Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.A.kérő felhívja a figyelmet,hogy a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt,alvállalkozót,vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Atevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia kell,hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bek.a) pontja alapján meghat.alkalmassági követelményeknek, azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész α pontját szükséges kitölteni. A közös ajánlattevők mindegyike külön ESPD-tnyújt be.Az A.kérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonat. igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia,hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (4) bek. alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V.Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bek. alapján, nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplő esetén az A.kérő az igazolások hitelességét a VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Megkövetelt igazolási mód: Az A.tevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az előző egy, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatának csatolása, attól függően,hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Atevő a kért irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,mely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,az előírt alk. követelmény és igazolási mód helyett bármely,az Akérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Atevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,hogy olyan jogi formában működik,mely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személykapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatk. pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ha az Atevő más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva próbál megfelelni az előírt alkalmassági követelménynek, akkor a szervezet/személy köteles kitöltött (az alk. feltétel vonatk.-ban csak az igazolni kívánt feltétel tekintetében)és aláírt ESPD dokumentumot benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül: - ha a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 1 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele elérte a nettó 38.950.000 HUF-ot;
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Atevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65. § (1)bek. b) pontja alapján meghat.alkalmassági követelményeknek, azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész α pontját szükséges kitölteni. A közös ajánlattevők mindegyike külön ESPD-t nyújt be. Az A.kérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonat. igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (4) bek. alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V.Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5)bek.alapján, nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplő esetén az A.kérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Megkövetelt igazolási mód:
M/1: Az Atevők a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének h) pontja alapján az alábbiak szerint igazolhatják megfelelőségüket: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek csatolnia kell: gyártói prospektust vagy gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt, amelynek hitelességét az Ajánlatkérő felhívására igazolni kell. Az Ajánlattevők továbbá műszaki gyártmányrajzot és fényképeket kötelesek csatolni az általuk megajánlott eszközök tekintetében, melyből a műszaki adatlapban felsorolt paraméterek az Ajánlatkérő számára hitelt érdemlően megállapíthatók.
M/2.Az A.tevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. a) pontja és 22.§ (1) bek. alapján köteles benyújtani a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást,b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, mely tartalmazza az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben teljesített és átadás-átvétellel lezárult legjelentősebb szállításainak ismertetését.A referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, telefonszáma,a szállítás tárgya, ellenértéke (nettó Ft), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító megindítófelhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelez
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül:
M/1. A beszerzendő árukra vonatkozóan benyújtott leírás (gyártói dokumentáció) és fényképek alapján megállapítható, hogy a megajánlott áruk megfelelnek az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában meghatározott árukkal szemben elvárt ajánlatkérői követelményeknek.
M/2.ha a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzési eljárás tárgyából rendelkezik összesen legalább nettó 87.000.000,-Ft élelmiszer előállításához és/vagy feldolgozásához kapcsolódó berendezés(ek) szállításából származó referenciával. Az Akérő a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítésigazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlatkérő még folyamatban lévő szerződés bemutatását is elfogadja referenciaként, amennyiben az alkalmassági követelményben előírt mennyiségű berendezést az Atevő a vele szerződő fél részére már leszállította. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Akérő a vételár nettó összege 50%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít az Atevő részére a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül. Az előleg összegével az Atevőnek a végteljesítést követően kiállított számlában kell elszámolnia.
Az eszközök vételára azok leszállítását, átadását, üzembehelyezését és betanítását követően utólag esedékes. A számla benyújtásának feltétele, hogy sikeres átadás-átvétel megtörténjen, azt az Akérő, vagy annak meghatalmazottja igazolja.
Akérő a vételárat az Atevő által – az eszközök kifogásmentes átadás-átvételét, üzembehelyezését követően, az ajánlatkérő kapcsolattartója által aláírt teljesítési igazolás (szállítólevél) alapján – kiállított számla ellenében, a kifogásmentes átadás-átvételt, üzembehelyezést(teljesítést) követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla kézhezvételétől számított 30 napos határidőben köteles megfizetni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/03/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ekr-em/folyamat/kozbeszerzes/feladat.xhtml?faces-redirect=true&id=277320
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt.68.§ (3) bekezdése alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlati felhívás és a közbesz. dok-ban esetlegesen felmerülő eltérése esetén a felhívásban foglaltak az irányadók. 2. Akérő az alkalmasság feltételeit a min. Atevők jegyzékénél szigorúbban hat. meg. – P1/M1/M2 3. Akérő projekttársaság létrehozását kizárja. 4. Akérő a Kbt.75.§(2) bek.e)pontjában rögzített eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 5.A.tevő valamennyi számláját HUF pénznemben kell kiállítani, azok szintén HUF pénznemben kerülnek kiegyenlítésre. Az ellenszolgáltatás telj. vonatk.jsz.-ok:2017. évi CL.tv.(Art.); 2007.évi CXXVII.tv.(ÁFA tv.),2013.évi V.tv.(Ptk.) 6: 130.§ (1)-(2) bek.,2015. évi CXLIII.tv. (Kbt.)135.§(1)-(5)-(6)bek bek. 6. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szentgyörgyi Szilvia, lajstromszám:00662 7. A.kérő az eljárásban ajánlati biztosítékot nem határoz meg 8. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. 9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja 10. Az ajánlat részeként csatolni kell a megajánlott műszaki berendezések (termékek) műszaki adatlapját, melyben egyértelműen meg kell határozni a megajánlott berendezések paramétereit, valamint csatolni kell a gépekhez kapcsolódó részletes pénzügyi ajánlatot. 11. Ajánlatkérő a Kbt. 41.§(3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő,az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.)Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.) 12. A 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 10.§ (2) bek. alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni, amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában nyújtandó be. 13. Az A.kérő által kért nyilatkozatok és egyéb dokumentumok elfogadott fájlformátumai: .pdf, 14.Értékelési szempontok: Ár - fordított arányosítás; - jótállás - egyenes arányosítás; rendelkezésre állás - fordított arányosítás; termeléskiesés - egyenes arányosítás, adható pontszám alsó és felső határa:0-10.
15.A termelési folyamat egységének, valamint az élelmiszer feldolgozás koherenciájának biztosítása, továbbá a beszerzés egyidejűsége miatt a beszerzés nem bontható részekre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148.§ (3) bekezdése alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák