Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24697/2018
CPV Kód:34928530-2
Ajánlatkérő:Üröm Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Üröm község közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Üröm Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93565141
Postai cím: Iskola U. 10.
Város: Üröm
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kisfalvi István FAKSZ(00615)
Telefon: +36 202248736
E-mail: prezentarones@gmail.com
Fax: +36 202248736
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.urom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623742018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623742018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: közvilágítás korszerűsítés és üzemeltetés Üröm
Hivatkozási szám: EKR000623742018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928530-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
közvilágítás korszerűsítés és üzemeltetés Üröm.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: közvilágítás korszerűsítés és üzemeltetés Üröm
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34000000-7
További tárgyak:45000000-7
50000000-5
65000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Üröm község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelenlegi közvilágítást az önkormányzat adatai alapján 912 db - átlagban 12 – 20 éves - lámpatest biztosítja. Fényforrások tekintetében főleg kompakt fénycsöves, illetve nagynyomású nátriumlámpás világításról beszélhetünk. A közvilágítás-korszerűsítés célja a közvilágítás energiafogyasztásának, ezzel együtt az üzemeltetési és karbantartási díjának hosszú távú, az UV és IR kibocsátás, fényszennyezés csökkentése, az egyenletes világítás biztosítása, a bűnözés megelőzése. Az utcák besorolását az önkormányzat adatszolgáltatása alapján a tervező készítette. **
Feladatot képezi: 1/ A Vállalkozó saját költségén a közvilágítási rendszer korszerűsítése és a lámpatestek cseréje és bővítése a tételes költségvetés szerint (Eszközök) a jelenleg érvényes MSZ EN 13201 szabvány követelményeinek betartásával (amennyiben a rendelkezésre álló hálózati oszlopstruktúra és útgeometria azt lehetővé teszi);
2/ az Eszközök üzemeltetése és karbantartása a szerződés futamideje alatt a 10 év teljes körű (komplett lámpatest, elektronika) garanciális idő figyelembevételével.
**
Lecserélendő lámpatestek: Kompakt fénycső 36 W 705db. Nátrium 70 W 184db. Nátrium 100 W 21db. Összesen 910 db. Jelenlegi teljesítmény teljesítmény: 50,39 kW;
Jelenlegi energiafogyasztás: 199 056,30 kWh/év. (1-1 db 70W és 100W maradó)**
A felmérések szerint sok helyen minden második oszlopon van lámpatest. A jó megvilágítási szint és egyenletesség eléréséhez 225 lámpahelyen bővítés szükséges.
Tervezett lámpatestek: ST11 MINI 24W LED 926db. ST11 MINI 52W LED 104db. ST11 MIDI 64W LED 84db. ST11 MIDI 108W LED (10 fő út + iskola) 21db.
Tervezett darabszám összesen: 1135 db. Tervezett teljesítményfelvétel: 35,61 kW. Tervezett fogyasztás szabályozás nélkül: 140 667,40 kWh/év.
**
Jelen eljárásban a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú lámpatestre való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés szerint). Az egyenértékűség feltételei:
A 24W, 52W, 64W 108W lámpatestek EGYENÉRTÉKŰSÉG FELTÉTELEI:
1. Beépített elektronikus teljesítmény szabályzó.
2. A LED-ek színvisszaadási tényezője 4000 K, fehérfényű.
3. Fényhasznosítás minimum 115 lm/W.
4. Tömítettség IP 66.
5. 10 év teljes körű (komplett lámpatest, elektronika) garanciális idő vállalása.
6. A lámpatest öntött alumíniumból készül, síküveg burával.
7. A lámpatesteknek káprázás korlátozóval (G6) kell rendelkezni. *** A tervlapok és az árazatlan költségvetés közötti bármilyen eltérés esetén az ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS adatai az irányadóak. A tervdokumentáció a tervezői kiegészítéssel együtt érvényes.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 24W lámpa hatásfoka (Lm/Watt/lámpa kedvezőbb a magasabb érték, de minimum 115 lm/W) 5
2 52W lámpa hatásfoka (Lm/Watt/lámpa kedvezőbb a magasabb érték, de minimum 115 lm/W) 5
3 64W lámpa hatásfoka (Lm/Watt/lámpa kedvezőbb a magasabb érték, de minimum 115 lm/W) 5
4 108W lámpa hatásfoka (Lm/Watt/lámpa kedvezőbb a magasabb érték, de minimum 115 lm/W) 5
5 megajánlott energiafogyasztás (kWh/év; kedvezőbb az alacsonyabb érték) 10
6 Teljesítési biztosíték a nettó ellenszolgáltatás %-ában, de minimum 1%. Az 5 %, vagy annál magasabb érték a maximális pontszámot kapja. 5
x Költség kritérium – 1 Beruházási költség nettó Ft-ban (A LED-es átépítés költsége + a foghíjpótlás költsége összesen; tételes beárazott költségvetések alapján) 5
2 A közvilágítási Eszközök bérleti díja 180 hónapra (nettó Ft/hó*180 hónap) 30
3 A közvilágítási Eszközök üzemeltetési díja 180 hónapra (nettó Ft/hó*180 hónap) 30
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Kbt. 141. § szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részekre bontás a projekt műszaki biztonságát, a jótállási jogok érvényesítését, és az Önkormányzat gazdasági érdekeit
veszélyeztetné. A korszerűsítés a lámpatestek és szerelvényeik Ajánlattevő költségén történő leszállítását és üzembe helyezését tartalmazza, amely így az üzemeltetéssel (a garanciális idő alatt és azt követően is) gazdasági egységet képez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései, vagy a Kbt. 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. ** A kizáró okok fenn nem állásának igazolása: A) Ajánlattevő (a továbbiakban: AT.) vonatkozásában: Előzetes igazolás: a kbt. 67. § (1), (2) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek - az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bek. előírt kizáró okok hatálya alá. Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, ajánlatkérő erről szóló felhívását követő megfelelő határidőn belül, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-12. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. **
B) Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozni köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről. Előzetes igazolás: Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet/ek (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/ek (vagy személy) által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani, amely igazolja, hogy az érintett szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá (A Kbt. 67. § (3) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján). A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában ajánlattevő az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles. ***** C) Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában: Ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozni köteles az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozóiról, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik, de amelyeket a teljesítéshez igénybe kíván venni. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész D. pontjának kitöltését. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján csatolnia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1) P.2) P.3) Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezetnek – az egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy megfelel-e a P.1) P.2) P.3) alkalmassági minimumkövetelménynek.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint:
P.1) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja szerint a 2017. és a 2016. évek vonatkozásában a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, és eredménykimutatását. Amennyiben a kért beszámoló, eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, az irat becsatolása az ajánlatban nem szükséges. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén az Ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) keletkezett ÁFA nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozata csatolása szükséges.
P.2) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján szakmai felelősség-biztosításáról szóló igazolását (biztosítási kötvényt, biztosítási fedezet fennállására, vagy meglévő biztosítás kiterjesztésére vonatkozó más igazolást).
P.3) Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) vagy (3) bekezdésének alkalmazása esetén az Ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) keletkezett, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata csatolása szükséges.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2017. vagy 2016. üzleti évben negatív volt. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) keletkezett, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 8 MFt értéket.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a (közvilágítási rendszer korszerűsítés) kivitelezési tevékenységre vonatkozó legalább 10 MFt/alkalom, és 25 MFt/év biztosítási értékű szakmai felelősségbiztosítással. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pont alapján)
P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben összesen - általános forgalmi adó nélkül számított 25 000 000 Ft közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) származó árbevétellel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont és 19. § (5) bek. alapján. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) vagy (3) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) keletkezett, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 8 MFt értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) M.2) esetén is: Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezetnek – az egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy megfelel-e a 321/2015. (X. 30.)Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint:
M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja, 21/A. § pontja és 22. § (1) (2) bekezdése szerint csatolja az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát,vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást. A nyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:
A teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elektronikus elérhetőségét, a szerződés tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás(ok)ból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot (lámaptestek száma). Az Ajánlatkérő az elmúlt három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a végzettséget/képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az ajánlattétel időpontjában azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben szerződésszerűen teljesített legalább egy, de akár több szerződésből származó - közvilágítási rendszer korszerűsítésére és bérbeadására vonatkozó - olyan referenciával, ahol a referencia/referenciák szerint lámpatest csere mennyisége és bérbeadása elérte legalább a 600 db mennyiséget.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
- 1 fő „ A” kategóriás (erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító-és kapcsoló berendezések nagy-, középfeszültségű hálózatoknál) szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel,
- 2 fő FAM vizsgával rendelkező szakemberrel.
Az ajánlati felhívásban szereplő valamennyi pénzügyi és műszaki, szakmai alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól.
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.
8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről.
6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról.
4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről.
7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól.
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól.
15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteit kell figyelembe venni.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) (5) (6) bek. alapján tett nyilatkozatát, valamint SZAKMAI AJÁNLATÁT. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjára.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4) Ajánlattevő csatolja az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az Ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
6) Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében Ajánlatkérő szükség esetén újabb hiánypótlást rendel el.
7) A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Kisfalvi István (nyt.00615).
8) A IV.2.6) pontnál 1 hónap 30 napot jelent.
9) Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az EEKD (ESPD) nyilatkozatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
10) A Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosíték 1 000 000 Ft, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Készpénz befizetés esetén a befizetés helye: Ürömi Polgármesteri Hivatal. Utalás esetén az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
11742001-15390280-00000000. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának tényét a pénzügyi, vagy banki, biztosítói bizonylat/nyilatkozat/kötelezvény csatolásával kell igazolni.
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és ennek megfelelően az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
12) Karakterkorlátok miatt az AF-hoz kapcsolódó további pénzügyi, műszaki-szakmai feltételek /követelmények a KD-ban találhatók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.**
FORDÍTÁS: Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
**
ÉRTÉKELÉS: Az ajánlatkérő az értékelésnél a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány
értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100. Módszer: valamennyi értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlati elem a maximális 100 pontot kapja; a további ajánlati elemek pontértékének meghatározását:
A) az egyenes arányosítás módszerével értékeli Ajánlatkérő a lámpák hatásfoka, és a teljesítési biztosíték szempontnál;
B) a fordított arányosítás módszerével értékeli Ajánlatkérő a megajánlott energiafogyasztás szempontnál, valamint a költség szempontoknál (beruházási költség, bérleti díj és üzemeltetési díj).**
SZAKMAI AJÁNLAT kötelező tartalom:
1. A beruházás tételes beárazott költségvetése (lámpatestcsere + bővítés)
2. A megajánlott valamennyi lámpatest részletes műszaki leírása (gyártás helye, típus, hatásfoka (műszaki adatok, környezetvédelmi mutató: Lm/W/lámpa)
3. Megajánlott lámpatestek egyenértékűségének igazolása, bemutatása
4. A lámpatestek CE tanúsítványa
5. Szolgáltatói engedély.
**
A szerződés pontjaival jelölve: 1.4.3. A jelen szerződés értéke = a szerződés 5. pontjában meghatározott bérleti díj és a szerződés 8.6. pontjában meghatározott üzemeltetési díj 180 hónapra számított összege. Az üzemeltetési díj tartalmazza a felmerülő RHD díjakat is. Ezeken felül a Vállalkozó semmilyen további költséget nem érvényesíthet az Önkormányzattal szemben. 6.1. és 8.7.1. Az Önkormányzat átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §. előírásai szerint. 9.1.1. Teljesítési biztosíték értékelési szempont. 9.5. A garantált beépített teljesítménycsökkenés elmaradása esetén a kötbér éves mértéke = éves bérleti díj – (éves bérleti díj * beépített tényleges teljesítmény-megtakarítás kW/ tervekben szereplő beépített teljesítmény-megtakarítás kW). 9.7. Üzemeltetésre vonatkozó kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az üzemeltetési díj 5 %-a a kötbér. 9.9. A Vállalkozó a korszerűsítésre vonatkozó kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a teljes futamidőre vetített Bérleti díj 5%-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximum a teljes futamidőre vetített bérleti díj 10 %-a lehet. 9.11. Ha a korszerűsítés meghiúsul, a meghiúsulási kötbér a teljes futamidőre számított nettó bérleti díj 20 %-a. 9.12. Ha az üzemeltetés meghiúsul, a meghiúsulási kötbér a teljes futamidőre számított nettó üzemeltetési díj 20 %-a.*** 9.13. Jótállás: Nyertes Ajánlattevő a LED lámpatestekre és beépített anyagokra, valamint a szerelésre 10 év (120 hónap) garanciát vállal. A jótállás kezdő napja a teljes korszerűsítés befejezése, ami az eredményes műszaki átadás-átvétel időpontja.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák