Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24713/2018
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft
Teljesítés helye:Szolnok, Hild János tér 1.; Szolnok, Baross Gábor út 56.; Szolnok, Jászkürt út 2.; Szolnok, Thököly út 82.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fidus-62 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77377245
Postai cím: Hild János Tér 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Habon Dénes
Telefon: +36 56514569
E-mail: habon.denes@ankk.hu
Fax: +36 56514576
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ankk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ankk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001005262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelenleg is alkalmazott „alapállapot”:
A két épületrész együttes területe 8700 m2 (Agóra: 3700 m2, Aba-Novák Kulturális Központ: 5000 m2). A külső terület, ami az Agóra előtti teret jelenti, megközelítőleg 2500 m2, ebben benne van a zöld terület, a látványmedence és a térkővel burkolt terület, illetve az Aba-Novák Kulturális Központ épületrész előtti és melletti, térkővel burkolt és kisfákkal övezett terület, ami további 3000 m2. Továbbá az Aba-Novák Kulturális Központ épületrész tetején lévő gépészeti helyiségek (300 m2) és a Baross úti Napsugár Gyermekház (380 m2).
Külső raktárhelyiségek: Jászkürt út (60 m2) Thököly út (80 m2)
Mindösszesen: 15.000 m2
Takarító szolgálat ellátásához szükséges idő mennyisége hétfőtől péntekig napi 48 óra, a hétvégi napokon pedig napi 24 óra. Kültéri takarítás (tér, medence, zöld terület) átlag napi 3 óra
Irodák és közösségi terek takarítása tervezetten reggel történik, napközben állandó ügyelet tartása szükséges.
Napi és gépi takarítás, külső rendezvények takarítása: részletesen a műszaki leírásban
A hóeltakarítást és síkosítás mentesítést az Agóra és az Aba-Novák Kulturális Központ épületrészek előtti téren szintén ajánlattevő feladata a műszaki leírásban megadottak szerint.
Takarító gépek, eszközök biztosítása, rendelkezésre állása, azok állapotának megfelelősége, használhatósága és karbantartása ajánlattevő kötelessége (különös tekintettel a következőkre: benzines hómaró, benzines lombszívó, súrolóautómata, seprőgép, száraz-nedves porszívók, MOP kocsik).
Csakúgy ajánlattevő feladata a higiéniai anyagok beszerzése feltöltése, folyamatos ellenőrzése, illetve az üres flakonok szakszerű tárolása, elszállítása.
Szükséges vegyszerek és higiéniai anyagok, védőfelszerelések mennyisége részletesen a műszaki leírásban:
Irodai részeken több nagyértékű képzőművészeti alkotás is található, továbbá kiállítótereinkben az év minden napján nagyértékű festmények, szobrok, egyéb képzőművészeti alkotások, kompozíciók tekinthetők meg, A művészeti alkotások szakszerű, a kiállító művészek egyéni kéréseihez szigorúan alkalmazkodó felelősségteljes ápolása, tisztántartása szintén ajánlattevő feladata.
Színház érkezésével életbe lépő feladatcsökkenések:
A Szigligeti Színház át fog költözni a 2019. év során az Aba-Novák Kulturális Központ épületrészbe, melynek pontos időpontja még nem ismert, ezen időponttól a takarítási feladat ellátásakor az ajánlattevő teljesítésében és az ellátandó takarítási terület nagyságában csökkenés lép életbe, mely a vállalási díj csökkenését is jelenti.
Kiesik a teljes Aba-Novák Kulturális Központ első emelet (2.200 m2), valamint az aula és a ruhatárak (500 m2) takarítása is megosztott lesz.
Részletesen a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek/Vállalkozónak vállalnia szükséges az igényelt létszámban éjszakai rendelkezésre állást, adott esetben 22:00 óra utáni takarítást, rendezvények higiéniai biztosítását olyan módon, hogy a soron következő napon az Intézmény munkavégzésre és az épület rendes használata melletti igényekre alkalmas legyen.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:24455000-8
90910000-9
90911000-6
90911200-8
90911300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szolnok, Hild János tér 1.; Szolnok, Baross Gábor út 56.; Szolnok, Jászkürt út 2.; Szolnok, Thököly út 82.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg is alkalmazott „alapállapot”:
A két épületrész együttes területe 8700 m2 (Agóra: 3700 m2, Aba-Novák Kulturális Központ: 5000 m2). A külső terület, ami az Agóra előtti teret jelenti, megközelítőleg 2500 m2, ebben benne van a zöld terület, a látványmedence és a térkővel burkolt terület, illetve az Aba-Novák Kulturális Központ épületrész előtti és melletti, térkővel burkolt és kisfákkal övezett terület, ami további 3000 m2. Továbbá az Aba-Novák Kulturális Központ épületrész tetején lévő gépészeti helyiségek (300 m2) és a Baross úti Napsugár Gyermekház (380 m2).
Külső raktárhelyiségek: Jászkürt út (60 m2) Thököly út (80 m2)
Mindösszesen: 15.000 m2
Takarító szolgálat ellátásához szükséges idő mennyisége hétfőtől péntekig napi 48 óra, a hétvégi napokon pedig napi 24 óra. Kültéri takarítás (tér, medence, zöld terület) átlag napi 3 óra
Irodák és közösségi terek takarítása tervezetten reggel történik, napközben állandó ügyelet tartása szükséges.
Napi és gépi takarítás, külső rendezvények takarítása: részletesen a műszaki leírásban
A hóeltakarítást és síkosítás mentesítést az Agóra és az Aba-Novák Kulturális Központ épületrészek előtti téren szintén ajánlattevő feladata a műszaki leírásban megadottak szerint.
Takarító gépek, eszközök biztosítása, rendelkezésre állása, azok állapotának megfelelősége, használhatósága és karbantartása ajánlattevő kötelessége (különös tekintettel a következőkre: benzines hómaró, benzines lombszívó, súrolóautómata, seprőgép, száraz-nedves porszívók, MOP kocsik).
Csakúgy ajánlattevő feladata a higiéniai anyagok beszerzése feltöltése, folyamatos ellenőrzése, illetve az üres flakonok szakszerű tárolása, elszállítása.
Szükséges vegyszerek és higiéniai anyagok, védőfelszerelések mennyisége részletesen a műszaki leírásban:
Irodai részeken több nagyértékű képzőművészeti alkotás is található, továbbá kiállítótereinkben az év minden napján nagyértékű festmények, szobrok, egyéb képzőművészeti alkotások, kompozíciók tekinthetők meg, A művészeti alkotások szakszerű, a kiállító művészek egyéni kéréseihez szigorúan alkalmazkodó felelősségteljes ápolása, tisztántartása szintén ajánlattevő feladata.
Színház érkezésével életbe lépő feladatcsökkenések:
A Szigligeti Színház át fog költözni a 2019. év során az Aba-Novák Kulturális Központ épületrészbe, melynek pontos időpontja még nem ismert, ezen időponttól a takarítási feladat ellátásakor az ajánlattevő teljesítésében és az ellátandó takarítási terület nagyságában csökkenés lép életbe, mely a vállalási díj csökkenését is jelenti.
Kiesik a teljes Aba-Novák Kulturális Központ első emelet (2.200 m2), valamint az aula és a ruhatárak (500 m2) takarítása is megosztott lesz.
Részletesen a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek/Vállalkozónak vállalnia szükséges az igényelt létszámban éjszakai rendelkezésre állást, adott esetben 22:00 óra utáni takarítást, rendezvények higiéniai biztosítását olyan módon, hogy a soron következő napon az Intézmény munkavégzésre és az épület rendes használata melletti igényekre alkalmas legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetbarát tisztítószerek felhasználása a szerződés teljesítése során (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/hó) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „Nettó ajánlati ár (Ft/hó)” az alábbi értékelési alszempontokat tartalmazza:
1.1. Alap havidíj (Ft/hó) / Súlyszám: 45
1.2. Csökkentett alap havidíj (Ft/hó) / Súlyszám: 45

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítási szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fidus-62 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91235206
Postai cím: Delej Utca 51. II. lépcsőház 2. emelet 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: fidus@t-email.hu
Telefon: +36 305521020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14001279242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fidus-62 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91235206
Postai cím: Delej Utca 51. II. lépcsőház 2. emelet 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14001279242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges