Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/40
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.26.
Iktatószám: 2829/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU222, HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Colas Út Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502554
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az M86 gyorsforgalmi út Szombathely-Csorna (80+775-139+165 km szelvény közötti) szakaszhoz kapcsolódó „VÁMOSCSALÁD” tengelyterhelés- és össztömegmérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely és „RÁBAK
Hivatkozási szám: K086.20
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az M86 gyorsforgalmi út Szombathely-Csorna (80+775-139+165 km szelvény közötti) szakaszhoz kapcsolódó „VÁMOSCSALÁD” tengelyterhelés- és össztömegmérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely és „RÁBAKÖZ” komplex pihenőhely kiegészítő tervezési feladatok elvégzése és kivitelezése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5959705842 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az M86 gyorsforgalmi út Szombathely-Csorna (80+775-139+165 km szelvény közötti) szakaszhoz kapcsolódó „VÁMOSCSALÁD” tengelyterhelés- és össztömegmérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely és „RÁBAK
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2
45213310-9
45221117-5
45223710-6
45230000-8
45231300-8
45231600-1
45232300-5
45233221-4
45233292-2
45233293-9
45233294-6
45252126-7
45262220-9
45316200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222, HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, M86 gyorsforgalmi út Vas megye - Vámoscsalád térségében és Győr-Moson-Sopron megye - Sopronnémeti térségében
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az M86 autóutat (gyorsforgalmi út) használó teherforgalom ellenőrzése és az utazó forgalom pihenése céljából az autóút Vámoscsaládi, jobb és bal oldali pihenőhelyén 1-1 db tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás építése, kiegészítve az egyszerű pihenőhelyre előírt funkciókkal, valamint a Rábaköz (2 db) komplex pihenőhely kialakítása az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése az építési engedélyekben, az UTIBER Kft. és a Főmterv Zrt. által készített tervekben, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A 2db Rábaköz komplex pihenőhely Sopronnémeti településtől délre található, Sopronnémeti és Szil településhatárához közel. A létesítendő komplex pihenőhelyek területe a megépült M86 autóút Hegyfalu-Csorna szakaszának 135+000 és 135+487 km sz. között található. A megtervezett komplex pihenőhely pár a 059/7 hrsz.-on kerülnek kialakításra. Mind a két komplex pihenőhelyen 30-30 db személygépjármű parkoló (összesen 60 db), 29-29 db tehergépjármű parkoló (összesen 58 db) és 5-5 db autóbusz parkoló (összesen 10 db) kerül kialakításra.
Főbb mennyiségek:
Burkolt felület: 33.600 m2
Töltésépítés 141.000 m3
Aszfalt 5.100 m3
Főbb tevékenységek a Vámoscsaládi tengelysúlymérő állomás és egyszerű pihenőhely esetében (jobb és bal oldali pihenőhelyen):
• oldalanként 1-1 mérőház építése (68 m2 földszint) (kiemelten: gyengeáramú hálózat (közép és/vagy kisfeszültségű rendszerek) kiépítése, előszűrő/VJT (változtatható jelzésképű tábla 2x1,64 m2)/jelzőlámpa/mérlegek/stb. bekötése a mérőépület szerverszobába; a mérési tevékenységhez szükséges számítástechnikai eszközök (rack szekrény, kamerák, monitorok, vékonykliensek, szerver) beüzemelése)
• oldalanként 1-1 tengelysúly és össztömeg mérleg (~60 m2) építése és beüzemelése (hitelesítés);
• mérlegekhez kapcsolódó elektronika kiépítése (jelzőlámpák, kamerák, stb.);
• 1-1 db előszűrő állomás építése (kamerák, rendszámfelismerő (2 db), burkolatérzékelők (nagy sebességű mozgás közbeni tengely terhelés mérő digitális szenzor mérleg ) (2 db), stb.) az autópályával párhuzamos útra;
• VJT-k telepítése: oldalanként 2-2 db oldalsó VJT, oszlopra (acélszerkezetű portálszerkezet (maximális konzolhossz 6,2 m), az autópályával párhuzamos pihenőhelyi út mellé;
• útépítés: a tengelysúly és össztömeg mérlegek előtti és utáni szakaszon betonburkolat építése
• közművek kiépítése
o áram (kivitelező feladata az elosztószekrénytől /mérőórától/ a helyi energiaellátás kiépítése);
o közvilágítási hálózat;
o csapadékvíz elvezetés;
o optika: az M86 autóút mellett lévő optikára rákötés;
o hírközlő hálózat; (közúti informatikai hírközlő hálózat építése)
• forgalomtechnika
• oldalanként 1-1 db WC épület építése a kamionparkolók mellé (41 m2/db);
• pihenőhelyi létesítmények mindkét oldalon (oldalanként) padok (8 db), asztalok (4 db), hulladékgyűjtők (8+1 földbe süllyesztett) kialakítása;
• mind a két egyszerű pihenőhelyen 35-35 db személygépjármű parkoló (összesen 70 db), 31-31 db tehergépjármű parkoló (összesen 61 db) és 3-3 db autóbusz parkoló (összesen 6 db) kerül kialakításra.
• növénytelepítés és utógondozása.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az
• ideiglenes forgalomtechnika tervezése és kivitelezése
• szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára,
• régészeti megfigyelés,
• próbaüzem lefolytatása,
• megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
• a forgalomba helyezési, az üzemeltetési és használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M.2.1. pontot igazoló szakember, projektvezetőként, útépítés kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata- az alkalmassági igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül (hó) 10
2 3. M.2.1. pontot igazoló szakember, gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó pihenőhely építésében szerzett szakmai tapasztalata (db) 5
3 4. M.2.3. pontot igazoló szakember, tengelysúly és/vagy össztömeg mérő állomás mérleg és mérlegelektronika, beépítése és beüzemelésére vonatkozó szakmai tapasztalata (hó) 5
4 5. M.2.3. pontot igazoló szakember, nagy sebességű mozgás közbeni tengely terhelés mérő digitális szenzor mérleg beépítése és beüzemelésére vonatkozó szakmai tapasztalata (hó)  5
5 6. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15.2016.00008
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont (pontszám: 0-100).
Módszer a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. mell. szerint:
1. Ár értékelési rész-szempont: fordított arányosítás,
2-6. értékelési rész-szempont: egyenes arányosítás
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 155 - 321243
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az M86 gyorsforgalmi út Szombathely-Csorna (80+775-139+165 km szelvény közötti) szakaszhoz kapcsolódó „VÁMOSCSALÁD” tengelyterhelés- és össztömegmérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely és „RÁBAK
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6149635417
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5959705842
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
adószáma:14904134-2-44
2. Ajánlattevő neve: DS Konzorcium
Vezető tag neve:DÖMPER Kft.
Székhelye: H-2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.
Adószáma: 10229105-2-11
Tag neve: Subterra-Raab Kft.
Székhelye: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.
Adószáma: 10229105-2-11
3. Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
Adószáma: 24824040-2-08
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)