Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:387/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csokonyavisontai II. Református Egyházközség
Teljesítés helye:7555 Csokonyavisonta, Széchenyi István u. 56. szám, 587. helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAU-LIZENA Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csokonyavisontai II. Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: AK25192
Postai cím: Széchenyi I. utca 58
Város: Csokonyavisonta
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7555
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Perák Balázs
Telefon: +36 303573795
E-mail: csokonyavisonta@t-online.hu
Fax: +36 42781269
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Csokonyavisonta II. Református Egyházközség településképet meghatározó épületének felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Csokonyavisonta II. Református Egyházközség településképet meghatározó épületének felújítása” tárgyban építési
engedély nélkül végezhető épület felújítási munkálatok elvégzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39678328 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Csokonyavisonta II. Református Egyházközség településképet meghatározó épületének felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7555 Csokonyavisonta, Széchenyi István u. 56. szám, 587. helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nem engedélyköteles építési kivitelezési munkák elvégzése a Csokonyavisontai II Református Egyházközség 587. hrsz-ú épületen
A felújítás munkálatainak leírása:
A felújítás során a meglévő homlokzatra, födémre és lapostetőre utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. Az alkalmazott hőszigetelés a homlokzaton 150 mm vastag ásványgyapot, a födémen 20 cm szálas födémszigetelés, a lapostetőn 20 cm lépésálló polisztirolhab szigetelés. Az épület délnyugati részén található kéményt körbe szigeteljük. Megtörténik a meglévő elöregedett, külső homlokzati nyílászárók, illetve a tetőhéjazat- és lécezés cseréje, továbbá napelem és napkollektor kerül elhelyezésre.
Felújítás munkáinak részletes leírása:
1. Homlokzati hőszigetelés: az épület jelenleg nincs leszigetelve. A felújítás során a meglévő, meglazult vakolatot eltávolítjuk: A homlokzaton a vakolatokat eltávolítjuk kb. 2 cm mélységben, kézi erővel simítjuk és a megfelelően előkészített felületre 150 mm normál homlokzati EPS hőszigetelést helyezünk el ragasztással, pontszerű mechanikai rögzítéssel (átlagosan 6db/m2). a hőszigetelés külső felületét ragasztóba ágyazott üvegszövet hálóval zárjuk. Az EPS lemezből készülő homlokzati szigetelőrendszerhez műanyag szeges beütődübel alkalmazandó. A sarkok védelmére indító és élvédő profilokat használunk. A hőszigeteléssel a nyílászáróknál 3 cm vastagságban fordulunk be, itt csak ragasztással rögzítjük a hőszigetelést. A megnövekedett ablakpárkánynál új párkány készül.
2. Födémszigetelés: Jelenleg a födém nincs leszigetelve. A födémet nem használják, így a födémre nem járható födémszigetelés készül. A fogadó felület előkészítése, tisztítása, portalanítása után a meglévő zárófödémre utólag elhelyezett 20 cm szálas hőszigetelés kerül, így segítve a korszerű épületenergetikai igényeknek való megfelelést. A hőszigetelő lapok elhelyezése során ügyelni kell arra, hogy azokat szorosan egymás mellé helyezzük el, így elkerülve a hőhíd kialakulásának lehetőségét.
3. Homlokzati felületképzés: A meglévő sérült, meglazult vakolatot a homlokzatról és a lábazatról eltávolítjuk kb. 2 cm mélységig. A homlokzati vakolatjavítást követően a felület szilikon festést kap. A lábazatnál, szárító vakolását követően szilikon festést viszünk fel. A felületképzés során az épület eredeti díszes homlokzatát visszaállítjuk.
4. Nyílászáró csere: Az épület külső homlokzati nyílászárói fa szerkezetűek. Ezeket az elöregedett, elavult nyílászárókat eltávolítjuk. A meglévő falnyílásokba új, a kor igényeinek megfelelő hőszigetelt fa nyílászárókat helyezünk el.
5. Tetőhéjazat és tetőszerkezet bontása: A meglévő, elöregedett palafedést és a tetőlécezést elbonjuk. Elhelyezésre kerül 1 réteg páraáteresztő fólia, ragasztószalag rögzítéssel. Beépítésre kerülnek az ellenlécek és cseréplécek. A cseréplécekre helyezzük el az új kerámia tetőcserepeket.
6. Bádogozás: Az épület elöregedett, elavult függőeresz- és lefolyó csatornáit eltávolítjuk. A bádogozásokat műanyagbevonatú horganyzott acéllemezekre cseréljük. (függőereszcsatorna, lefolyócső stb.).
7. Napelemes rendszer: Az épület nyugati irányba eső területén, 24 kW fotovoltaikus,- villamos hálózatra kapcsolt, napelemes rendszert telepítünk az érintett épület tetőhéjazatára mely segít az épület fosszilis energia igényének jelentős csökkentésében. A napelemes rendszer telepítése elősegíti az épület költséghatékonyabb fűtését.
8. Napkollektor: Az épület déli irányba néző tetőhéjazatára egy 2 db kollektort tartalmazó komplett napkollektor rendszert telepítünk, amely a használati melegvíz előállításáért felel.
Gépészet:
Tervezési feladat:2 db napkollektor és tároló tervezése.
Napkollektoros hálózat leírása:
A Vitosol 200-F, SV2C/SH2C típus fő alkotóeleme a csúcsszelektív bevonattal ellátott abszorber, amely nagyfokú napsugárzás-elnyelést és alacsony hősugárzás-kibocsátást garantál. Az abszorberhez rézből készült csőkígyó csatlakozik, amelyen keresztül hőhordozó közeg áramlik. A hőhordozó közeg a rézcsövön keresztül felveszi az abszorber hőjét. Az abszorbert kiválóan hőszigetelt kollektorház veszi körül, amely minimálisra csökkenti a kollektor hőveszteségét. A kiváló minőségű hőszigetelés hőmérsékletálló és gáztömör. A kollektor burkolata Solarglas üveg. Kollektormező létrehozásához legfeljebb 12 db kollektort lehet egymással összekapcsolni. Ehhez flexibilis, O-gyűrűkkel tömített összekötő csöveket szállítunk. A szorítógyűrűs csavarzatokat tartalmazó csatlakozó-készlet segítségével a kollektormező egyszerűen csatlakoztatható a szolárkör csövezéséhez. A kollektor hőmérséklet-érzékelő merülőhüvely segítségével szerelhető be a szolárkör előremenő vezetékébe. A rendszerhez tartozik egy hidraulikai egység és egy 300 literes tároló. Ha a napkollektoros rendszert nyáron nem használjuk, akkor le kell takarni a túlhevülés miatt.
Villamosság:
I. Energiaellátás:
Az épület számított villamos energia szükséglete:
Megvilágítás: 1 kW
Gépészet (infrapanel fűtés): 44,2 kW
Általános csatl. aljzat: 4 kW
Az épület várható egyidejű villamos teljesítmény igénye: 24,6 kW
Alkalmazott főbiztosító: 3 x 32 A
Feszültség: 0,4 kV, 50Hz.
Csatlakozás módja: földkábel
Az épületben Elektromos infrapaneles felületfűtés kerül kialakításra gépészeti tervnek megfelelően. A fogyasztásmérő mellett kiépítve helyeztük el a főbiztosítót, a tűzvédelmi főkapcsolót, egy túlfeszültség levezetőt, valamint a világítási áramkörök és a dugaszoló aljzatok betáplálását biztosító kismegszakítókat és egy áramvédő kapcsolót.
Az áramkörök kiosztása a következőképpen:
- Ea jelű elosztó: Ea1, Ea2…..Ea9 áramkörök tervrajz szerint
- Eb jelű elosztó: Eb1, Eb2…..Eb8 áramkörök tervrajz szerint
Az LED fényforrással szerelt világítást kell létesíteni a helyiségekben végzendő munkafolyamatoknak megfelelő megvilágítási értékekkel. Feszültség kimaradás esetére akkumulátoros biztonsági (kijárati útvonal, illetve kijárati útirány megvilágításának jelzésére) világítást kell létesíteni 1 h. áthidalási idővel, készenléti üzemmódban. A kijárati útirány jelzésére szolgáló kijáratmutató világítási lámpatesteket zöld piktogrammal kell ellátni. A kijárati útvonal megvilágítására szolgáló lámpatestek piktogram nélküliek készenléti 1 h-s áthidalási idejűek. Az épületgépészeti berendezések részére külön betápláló áramköröket kell kialakítani dugaszoló aljzatos, illetve leválasztó kapcsolós csatlakozásokkal, melyek bekötését és beüzemelését a saját gépkönyvük szerint az illetékes beüzemelő céggel kell elvégeztetni. A szerelés falba süllyesztett védőcsőbe húzott MR-1 kV-os rézvezetékkel történik. A mennyezeti világítások szerelésénél az MMCu-1 kV-os réz vezeték alkalmazása is elfogadható. A szerelés megkezdése előtt a berendezési tárgyak helyét az üzemeltetővel pontosítani szükséges, és a szerelést annak megfelelően kell kialakítani. Az egymás mellé kerülő szerelvényeket közös kerettel kell felszerelni, a lámpatestekhez, és a fogyasztókhoz a tervezett érintésvédelmi vezetéket is ki kell építeni A világítási áramkörök 1,5 mm2 keresztmetszettel készülnek, a dug. alj áramkörök részére 2,5 mm2 vezetéket készülnek. Az Ea elosztó megtáplálására 5x10 mm2, a csatlakozó egységek részére a szükséges 5x4 mm2 MB Cu vezetékezést kell építeni. A helyiségek bejárata mellett helyezzük el a világításkapcsolókat.
Belső világítás
Az MSZ EN 12464-1 előírásainak megfelelő megvilágítást kell alkalmazni védett kivitelű fénycsöves lámpatestekkel. A szociális helységekbe, közlekedőkbe 300 lux, a szobákba és adminisztráció helységekbe 500 lux megvilágítási értéket kell biztosítani.
Külső világítás
A külső terület megvilágítására terv szerinti oldalfalra lámpatestekkel történik.
Informatikai hálózatok:
Terv szerint informatikai hálózat nem kerül kiépítésre.
Vagyonvédelmi rendszer
Terv szerint vagyonvédelmi rendszer nem kerül kiépítésre.
Túlfeszültség védelem:
Az elosztóban V25-B+C/1+NPE túlfeszültség levezetővel 1+2 típusú kombinált vagy azzal egyenértékű túlfeszültségvédelmet kell kiépíteni.
Tűzjelző hálózat.
Automatikus tűzjelző hálózat nem kerül az épületben kialakításra. A tűzriasztás telefonon történhet.
Villámvédelem:
Az épület villámvédelmi (norma szerinti) fokozata az MSZ EN 62305 számú szabvány szerint: LPS III. Az épület rész villámvédelmi felfogója a tetőre tervezett felfogó rudak és felfogó vezetők a tervezett felfogókat a tervezett helyeken 10 mm-es horganyzott köracéllal le kell vezetni, amelyek vizsgáló összekötőkön csatlakoznak az épület rész "A" típusú földelő hálózatához, ezen "A" típusú földelőket és az épület érintésvédelmi földelő hálózatával össze kell kötni.
Az épület villámvédelmi földelése max. 2 Ohm lehet. A 20m-en belüli érintésvédelmi és villámvédelmi földeléseket össze kell kötni.
Villámvédelemi:
- felfogók: 16 mm átm. 3 méter hosszú horganyzott felfogó rudak
- levezetők: 10 mm átm. horganyzott rúd
- földelő: 25 mm-es 3 m hosszú rúdföldelők
Tűzvédelmi villamos leírás:
A villamos berendezésnek ki kell elégítenie az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) előírásait. A villámvédelmi hálózat létesítése során az MSZ HD 60364 sz. szabvány sorozat előírásait be kell tartani!A létesítmény központilag leválasztható az elektromos hálózatról, a kábelfogadóban kiépített tűzvédelmi főkapcsoló segítségével.
II. épület villamossági munkák:
Az épület többlet villamos energia igényének kielégítéséhez telekhatárban elhelyezve egy új lföldkábeles csatlakozású villamos fogyasztásmérő helyet kell kialakítani. Ebből az új mérőhelyből meg kell táplálni 5x10 mm2 NYY-j típusú kábellel az Ea villamos elosztót, amelyet a tervnek megfelelően kell kialakítani. Az elosztó végzi majd az épület villamos hálózatának megtáplálását, a napelemes rendszer által megtermelt energia fogadását és elosztását, valamint az infrapaneles fűtés ellátását Eb elosztó alkalmazásával.
Az épület infrapaneles fűtésének megtáplálására 3x4mm2 keresztmetszetű Cu vezetéket kell használni, az egyes fűtési körök vezérlését az egyes fűtési körökben elhelyezett szobai termosztátok felhasználásával vezérelt terhelés kapcsoló reléken keresztül kell vezérelni. Az infrapanelek elosztását az épületgépészeti tervnek megfelelően kell elvégezni. Az épület bővítése során a tervben meghatározott kábeleket kell használni, lehetőség szerint padlástérben vezetve. Az átépítést követően az új, és a meglévő villamos hálózaton is érintésvédelmi mérést kell végezni!
Villámvédelem:
A felújítás során az épület műszaki paraméteri, és rendeltetése nem változik. Az épület jelenleg nem rendelkezik villámvédelmi rendszerrel, és mivel a tárgyi felújítás során a projekt nem tér ki a villámvédelmi hálózat létesítésre, így jelen tervdokumentáció azt nem tartalmazza
III. Napelemes rendszer telepítése:
Az erőmű létesítésének célja: Az építtető napelemes rendszer megvalósítása mellett döntött, célja villamosenergia-fogyasztásának csökkentése helyben előállított megújuló energiaforrással.
A napelemes rendszer hálózati csatlakoztatása
7555 Csokonyavisonta Széchényi u. 56 sz. 587 hrsz. villamos energia ellátása az EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonú 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatáról biztosított. A napelemes rendszer betáplálása ezen kisfeszültségű hálózatára történik.
A rendszer általános felépítése:
Az épületre tervezett kiserőműben az energiát, a hátsó melléképület tetőszerkezetén 40°-os dőlésszögű tartószerkezeti rendszerre rögzített módon, D-i tájolásban 96 db egyenként 260 W (STC) névleges egységteljesítményű napelem-modul termeli. A napelem modulok egymáshoz a gyári kivezetéseken, MC4 csatalakozón keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A Stringek kialakítására séma rajzot mellékelünk! Az épület tetőszerkezetén kialakított stringek (füzérek) UV álló, legalább 4 mm2 keresztmetszetű, 1000 VDC szigetelésű kábeleken kerülnek elvezetésre a padlástéren keresztül az épület tároló helységében elhelyezett inverterhez. A napelemes rendszer túlfeszültség védelme érdekében
DIN EN 62305-3, Beiblatt 5 szerint T2 tipusú túlfeszültség levezetőt kell beépíteni úgy a DC mint az AC oldalra!
A csatlakozás villamos jellemzői:
Közcélú elosztóhálózat csatlakozásának módja: 0,4 kV-os földkábel
Üzemi feszültség: 230/400 [V], 50 [Hz]
Érintésvédelem módja: TN
Termelő rendszer csatl. teljesítménye: 24 [kW]
A tervezett rendszer főbb elemei:
- Napelem modulok
- Inverter
- tetőre fejlesztett tartószerkezet
- Villamos hálózat
- Védelmi rendszer
A főbb rendszerelemek műszaki specifikációi:
Napelemek: Telepítendő darabszámok: 96 db
Inverter: SMA Active 24 KW
Tartószerkezet: tetősíkból kiemelt tartószerkezet 24 kW rendszerhez /96 db napelem/.
Védelmi rendszerek
a) Szigetüzem elleni védelem
Az Elosztói Szabályzat 6/A. sz. melléklete alapján a hálózati szinkron megszűnése esetén a napelemes kiserőmű le kell válassza magát a hálózatról, szigetüzemben - a közcélú villamosenergia hálózattal együttesen - nem működhet. Az inverter gyártóival szemben alapvető előírás, hogy csak olyan termékeket hoznak piacra melyek a szigetüzem megelőzésére képesek.
b) Visszatáplálás elleni védelem
Annak érdekében, hogy a közcélú villamosenergia-hálózatra villamos energia betáplálása megakadályozható legyen a beruházás során létesíteni szükséges egy a visszatáplálást megakadályozó leválasztó kapcsolót.
c) DC oldali lekapcsolás
Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet napelemes rendszerek esetén DC (egyenáramú) oldali kézi-, és távműködtetésű leválasztó kapcsoló létesítését írja elő. A Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)
6.2.2.2 - 6.2.2.4. bekezdése alapján a tervezett napelemes rendszer részét képező PV modulok által lefedett terület(ek) legközelebbi pontja és az épület belépési pontja között (kültéri invertertől) mért legkisebb DC kábelnyomvonal teljes hossza nem haladhatja meg a 10 métert! (ellenkező esetben automatikus tűzvédelmi leválasztó kapcsoló létesítése szükségszerű). Az MSZ HD 60364-7-712 szabvány 712.41 szakasza alapján azonban „A PVszerkezeteket az egyenáramú oldalon feszültség alatt állónak kell tekinteni még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a váltakozó áramú oldalról.”, ezért a DC oldalon nem lekapcsolható DC vezetékeket az alábbi jelölésekkel kell ellátni: „Napelem lekapcsolásakor is feszültség alatt maradó DC vezeték!”
A fotovillamos rendszer létére az épület betáplálásánál, a tűzeseti főkapcsolónál az alábbi figyelmeztető feliratot, jelzést kell elhelyezni: „Figyelem, az épületben napelemes/PV rendszer üzemel! Az aktív vezetők a PV Inverterről való leválasztás után is feszültség alatt maradhatnak!
Villamos hálózat
a) DC oldali kábelezés
Az egyenáramú erőátviteli kábelezést a napelem modulok között közvetlenül a modulok háttámláján található 900 mm hosszú (4 mm2 keresztmetszetű) patch kábelek összekötésével-, míg az egyes tetőrészeket áthidaló egyenáramú nyomvonalszakaszokat külön UV álló-, legalább 4 mm2 keresztmetszetű-, lehetőség szerint piros és fekete színű-, 1000 VDC szigetelésű kábelekkel kell megtenni az MC4 csatlakozók megfelelő összekötésével. Ugyanezen típusú vezetékkel kell a Srtingek és az inverter összeköttetését is megvalósítani.
b) AC oldali kábelezés
Az INV-1 jelű inverter és az Eb jelű kiselosztó között, az inverter lehetséges maximális áramát figyelembevevő, NYY-J 5x6 mm2-es erőátviteli kábel létesítése szükséges. Az épület Eb jelű terepi elosztótól az épületi Ea főelosztóig NYY-J 5x10 mm2-es erőátviteli kábelt kell használni, amelyet az udvaron keresztül, KPE védőcsőben kell vezetni, 80cm fektetési mélységgel.
Hibavédelem (érintésvédelem)
A DC oldali hibavédelem kettős szigetelés. Az egyenáramú csatlakozások MC4 típusú csatlakozóelemekkel történnek. DC oldali kézi leválasztást az inverterekbe épített leválasztó kapcsoló biztosítja! Az AC oldali rendszer hibavédelme: TN-C-S. A napelemes rendszer AC oldali hibavédelme illeszkedik az meglévő érintésvédelmi rendszeréhez! A napelemes rendszer elkészültével az érintésvédelem működőképességéről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíttetni!
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő műszaki vezető szakember magasépítési munkák területén szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalata (min. 0 hónap - maximum 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.4.1.1-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú, „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” Projekt azonosító: 1774725133
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAU-LIZENA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó utca 8.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
E-mail: baulizen@t-online.hu
Telefon: +36 82460280
Internetcím(ek): (URL) http://baulizenia.hu/hu/
Fax: +36 82460280
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11234858-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40242048
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39678328
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAU-LIZENA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó utca 8.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11234858-2-14

Hivatalos név: VAR-ATT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gárdonyi G. utca 2.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14250129-2-14

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/11/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges