Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9348/2018
CPV Kód:38624000-5
Ajánlatkérő:ELI-HU Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jakus Péter
Telefon: +36 305034720
E-mail: peter.jakus@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MIR lézerdiagnosztikai és optikai komponensek besz
Hivatkozási szám: EKR000045092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38624000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4)” projekt keretében MIR lézerdiagnosztikai és optikai komponensek beszerzése 4 részben keretmegállapodás alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 7082 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 083 - 186693
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Keretmegállapodás keretében ajánlatkérő eseti megrendelése alapján az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott Komponensek kristály alapú HHG kísérletekhez [a továbbiakban: eszköz vagy eszközök] ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
A komponensek legfontosabb műszaki paraméterei tételesen felsorolva:
6 db közép-infravörös nyalábosztó lemez, 50/50% osztási arány a 2200-4500nm tartományon.
1 db Védőbevonatolt ezüst reflektív kollimátor, 12mm átmérő, FC/PC, 450 nm - 20 µm
20 db közép-infravörös detektor kártya (1.5-13 um)
5 db közeli-infravörös detektor kártya (700-1400nm)
5 db közeli-infravörös detektor kártya (800-1700nm)
10 db dielektrikum bevonatú síktükör (HRp(45°, 1280-1600 nm) > 99%)
4 db multimódusú optikai szál (400-2100 nm): mag átmérő- Ø50 µm, 0.22 NA, FC/PC-FC/PC optikai szál köteg.
2 db multimódusú optikai szál (310 nm - 5.5 µm): mag átmérő- Ø100 µm, 0.26 NA, InF3 optikai szál köteg, SMA905.
4 db egymódusú optikai szál (2.3-4.1 µm): mag átmérő- Ø9 µm, egymódusú ZrF4 optikai szál köteg, FC/PC
11 db Optikai szál befogó adapter: FC/PC (5 db), SMA (6 db)
2 db egyenlő oldalú prizma (CaF2), 25mm oldalmagasság
4 db élvágó szűrő (színezett üveg): felüláteresztő szűrő >1000nm, anyaga: Schott® színezett üveg
2 db neutrális reflexiós szűrő készlet: OD: 0.1-4.0; NDK01 - doboz 10 reflexiós neutrális szűrővel, átmérő: Ø25 mm
4 db reflexiós infravörös szűrő: átmérő: Ø25 mm, ZnSe szubsztrát, OD=0.3
4 db reflexiós infravörös szűrő: átmérő: Ø25 mm, ZnSe szubsztrát, OD=1.0
4 db reflexiós infravörös szűrő: átmérő: Ø25 mm, ZnSe szubsztrát, OD=2.0
4 db reflexiós infravörös szűrő: átmérő: Ø25 mm, ZnSe szubsztrát, OD=3.0
4 db Akromatikus lencse közép infravörös tartományra: Si-Ge dublett lencse optimalizálva: 3 - 5 µm, AR bevonat: 2-5 um, EFL= 50 mm (1db), 75 mm (1 db), 100 mm (1 db), 200 mm (1 db); befogott
26 db CaF2 szinglett plán-konvex lencse, AR(0°,2-5 µm): igényelt fókusztávolságok: 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500 mm.
10 db Si szinglett plán-konvex lencse, AR(0°,3-5 µm): igényelt fókusztávolságok: 75, 100, 150, 200, 500 mm.
30 db Au bevonatú síktükör (védőbevonattal): 1” átmérőjű (15 db) és 2” átmérőjű (15 db)
6 db infravörös wire grid polarizátor, BaF2 szubsztráton
1 db Polarizációs nyalábosztó kocka: élhossz: 2", tartomány: 1200-1700 nm
2 db akromatikus félhullám lemez (zéró-rendű): 1100-2000 nm, optimalizálva 1600 nm-en.
1 db akromatikus negyedhullám lemez (multi-rendű): 1100-2000 nm, optimalizálva 1600 nm-en.
4 db CaF2 ékes ablak: bevonat nélkül, szöge: 1”, 30±10 szögperc
2 db Ömlesztett kvarc ékes ablak: 1”, 30±10 szögperc
2 db Ge sík ablak: 1”
2 db Si sík ablak: 1”
3 db erősített infravörös fotodióda: tartomány: 1.0 - 5.8 µm , sávszélesség: 12.5 kHz to 1600 kHz
1 db motorizált billenő tartó: 2" optikákhoz, két pozíciós billentés.
8 db kamera: felbontás ≥3.2MP, ≥ 35 FPS, Dinamika tartomány: ≥ 70 dB
3 db kamera: felbontás ≥2.3MP, ≥ 50 FPS, Dinamika tartomány: ≥ 70 dB
18 db kamera: felbontás ≥1.2MP, ≥ 50 FPS, Dinamika tartomány: ≥ 50 dB
1 db nyaláb intenzitásmérő: 350 - 1100 nm, Nyaláb átmérő: Ø30 µm - 6.6 mm, 1 Hz - 50 kHz
2 db nyalábpozíció stabilizátor: 4 kvadráns érzékelővel, 750-1000 nm, Fotodióda átmérő: > 7 mm

A keretmegállapodás összértéke (keretösszege) általános forgalmi adó nélkül 16 000 000 Ft.
Ajánlatkérő a szerződéstervezet 49. és 51. pontjára figyelemmel a keretmegállapodást a szerződés keretösszegének kimerüléséig, de legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig köti.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő által, az egyes eszközöknél megadott, megrendelni tervezett mennyiség tájékoztató jellegű, a szerződés időtartama alatt változhatnak, a megvásárolni kívánt eszközök minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező keretmegállapodás tervezete és műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő eseti megrendelése alapján köteles a Termékeke
Helyesen:
Keretmegállapodás keretében ajánlatkérő eseti megrendelése alapján az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott Komponensek kristály alapú HHG kísérletekhez [a továbbiakban: eszköz vagy eszközök] ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
A komponensek legfontosabb műszaki paraméterei tételesen felsorolva:
6 db közép-infravörös nyalábosztó lemez, 50/50% osztási arány a 2200-4500nm tartományon.
1 db Védőbevonatolt ezüst reflektív kollimátor, 12mm átmérő, FC/PC, 450 nm - 20 µm
20 db közép-infravörös detektor kártya (1.5-13 um)
5 db közeli-infravörös detektor kártya (700-1400nm)
5 db közeli-infravörös detektor kártya (800-1700nm)
10 db dielektrikum bevonatú síktükör (HRp(45°, 1280-1600 nm) > 99%)
4 db multimódusú optikai szál (400-2100 nm): mag átmérő- Ø50 µm, 0.22 NA, FC/PC-FC/PC optikai szál köteg (patch cable), hossz: 2 m; szigetelés típusa: furcation tubing.
2 db multimódusú optikai szál (310 nm - 5.5 µm): mag átmérő- Ø100 µm, 0.26 NA, InF3 optikai szál köteg (patch cable), SMA905, hossz: 2 m; szigetelés típusa: furcation tubing.
4 db egymódusú optikai szál (2.3-4.1 µm): mag átmérő- Ø9 µm, egymódusú ZrF4 optikai szál köteg (patch cable), FC/PC, hossz: 2 m; szigetelés típusa: furcation tubing.
11 db Optikai szál befogó adapter: FC/PC (5 db), SMA (6 db)
2 db egyenlő oldalú prizma (CaF2), 25mm oldalmagasság
4 db élvágó szűrő (színezett üveg): felüláteresztő szűrő >1000nm, anyaga: Schott® színezett üveg
2 db neutrális reflexiós szűrő készlet: OD: 0.1-4.0; NDK01 - doboz 10 reflexiós neutrális szűrővel, átmérő: Ø25 mm
4 db reflexiós infravörös szűrő: átmérő: Ø25 mm, ZnSe szubsztrát, OD=0.3
4 db reflexiós infravörös szűrő: átmérő: Ø25 mm, ZnSe szubsztrát, OD=1.0
4 db reflexiós infravörös szűrő: átmérő: Ø25 mm, ZnSe szubsztrát, OD=2.0
4 db reflexiós infravörös szűrő: átmérő: Ø25 mm, ZnSe szubsztrát, OD=3.0
4 db Akromatikus lencse közép infravörös tartományra: Si-Ge dublett lencse optimalizálva: 3 - 5 µm, AR bevonat: 2-5 um, EFL= 50 mm (1db), 75 mm (1 db), 100 mm (1 db), 200 mm (1 db); befogott
26 db CaF2 szinglett plán-konvex lencse, AR(0°,2-5 µm) illetve AR(0°,3-5 µm): igényelt fókusztávolságok: 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500 mm.
10 db Si szinglett plán-konvex lencse, AR(0°,3-5 µm): igényelt fókusztávolságok: 75, 100, 150, 200, 500 mm.
30 db Au bevonatú síktükör (védőbevonattal): 1” átmérőjű (15 db) és 2” átmérőjű (15 db)
6 db infravörös wire grid polarizátor, BaF2 szubsztráton
1 db Polarizációs nyalábosztó kocka: élhossz: 2", tartomány: 1200-1600 nm vagy 1200-1700nm.
2 db akromatikus félhullám lemez (zéró-rendű): 1100-2000 nm, optimalizálva 1600 nm-en.
1 db akromatikus negyedhullám lemez (zéró vagy multi-rendű): 1100-2000 nm, optimalizálva 1600 nm-en.
4 db CaF2 ékes ablak: bevonat nélkül, szöge: 1”, 30±10 szögperc
2 db Ömlesztett kvarc ékes ablak: 1”, 30±10 szögperc
2 db Ge sík ablak: 1”
2 db Si sík ablak: 1”
3 db erősített infravörös fotodióda: tartomány: 1.0 - 5.8 µm , sávszélesség: 12.5 kHz to 1600 kHz
1 db motorizált billenő tartó: 2" optikákhoz, két pozíciós billentés.
8 db kamera: felbontás ≥3.2MP, ≥ 35 FPS, Dinamika tartomány: ≥ 70 dB
3 db kamera: felbontás ≥2.3MP, ≥ 50 FPS, Dinamika tartomány: ≥ 70 dB
18 db kamera: felbontás ≥1.2MP, ≥ 50 FPS, Dinamika tartomány: ≥ 50 dB
1 db nyaláb intenzitásmérő: 350 - 1100 nm, Nyaláb átmérő: Ø30 µm - 6.6 mm, 1 Hz - 50 kHz
2 db nyalábpozíció stabilizátor: 4 kvadráns érzékelővel, 750-1000 nm, Fotodióda átmérő: > 7 mm
A keretmegállapodás összértéke (keretösszege) általános forgalmi adó nélkül 16 000 000 Ft.
A keretmegállapodást a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig kötik.
A megrendelni tervezett mennyiség tájékoztató jellegű, a szerződés időtartama alatt változhatnak, a megvásárolni kívánt eszközök minőségi és funkcionális követelményeit a műszaki leírás részletesen tartalmazza. a Termékeket a rendeltetési helyre kell szállítani. Egyenértékű megajánlás elfogadható.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a jelen korrigendummal kizárólag az 1. Részre vonatkozó műszaki paramétereket módosította.
Az ajánlatkérő egyúttal tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy az 1. Részre vonatkozó műszaki specifikációt és egységár táblázatot (7., 8., 9., 25., 26., 42. és 44. tételei tekintetében) is módosította, a módosított közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben hozzáférhetővé tette.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ