Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9768/2018
CPV Kód:33182100-0
Ajánlatkérő:Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Teljesítés helye:Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 1011 Budapest, Bem rakpart 28.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK17278
Postai cím: Szarvas Gábor ut 58-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lázár Alpár
Telefon: +36 13914700
E-mail: lazar.alpar@maltai.hu
Fax: +36 13914728
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.maltai.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33182100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 1011 Budapest, Bem rakpart 28.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban
Mennyisége:
Beszerzendő termék megnevezése Kiszerelés Beszerzendő mennyiség
Zoll AED 3 Defibrillátor darab (db) 17
ZOLL X Series defibrillátor/monitor, CPR expansion, 12-elvezetéses EKG, Pacing, SpO2, NIBP, etCO2, Temp, hordtáskával darab (db) 2
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket a Közbeszerzési dokumentok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
CPV kód: 33182100-0
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.12.1-17-2017-00008 és EFOP-1.12.1-17-2017-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9691 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bérleti szerődés: Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ugocs utca 5. fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22982191
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33182100-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 1011 Budapest, Bem rakpart 28.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beszerzendő termék megnevezése Kiszerelés Beszerzendő mennyiség
Zoll AED 3 Defibrillátor darab (db) 17
ZOLL X Series defibrillátor/monitor, CPR expansion, 12-elvezetéses EKG, Pacing, SpO2, NIBP, etCO2, Temp, hordtáskával darab (db) 2
A beszerzendő termékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket a Közbeszerzési dokumentok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
CPV kód: 33182100-0
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22982191
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ugocs utca 5. fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződést a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján módosítják az alábbiak szerint:
2.1. Bérlő a szerződés keretében beszerzésre kerülő eszközöket két projektből finanszírozza, ezért Felek a szerződés 5. pontját kiegészítik az alábbiakkal:
„A projektekhez kapcsolódó eszközöket Bérbeadó külön-külön köteles számlázni az alábbi bontásban:
- EFOP-1.12.1-17-2017-00008 projekt tekintetében 8 db Zoll AED3 Defibrillátor bérleti díja
- EFOP-1.12.1-17-2017-00007 projekt tekintetében 9 db Zoll AED3 Defibrillátor bérleti díja és 2 db ZOLL X Series defibrillátor/monitor és tartozékainak bérleti díja.”
2.2. Felek a szerződés 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A bérleti díjat a Bérlő havonta, a tárgyhónapot 5. napjáig a Bérbeadó által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással köteles megfizetni. Törthónap esetén Bérbeadót az arányos bérleti díj illeti meg. A Bérlő jogosult legfeljebb 12 havi bérleti díjat együtt kiszámlázni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 22982191 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22982191 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben