Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9856/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balaton Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3347 Balaton, Köztársaság tér 1. Hrsz.: 405/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Frenyó és Társai Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK21566
Postai cím: Köztársaság tér 5
Város: Balaton
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Udzeliné Murányi Enikő
Telefon: +36 36554108
E-mail: polgarmester@balatonkozseg.t-online.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonkozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balatonkozseg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Háziorvosi szolgálati lakás, rendelőhelyiség és védőnői szolgálatnak helyt adó épület infrastrukturális felújítása kivitelezési munkái (TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00006)”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Háziorvosi szolgálati lakás, rendelőhelyiség és védőnői szolgálatnak helyt adó épület infrastrukturális felújítása kivitelezési munkái (TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00006)”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44 349 832 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Háziorvosi szolgálati lakás, rendelőhelyiség és védőnői szolgálatnak helyt adó épület infrastrukturális felújítása kivitelezési munkái (TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00006)”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45262700-8
45350000-5
45310000-3
45233250-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3347 Balaton, Köztársaság tér 1. Hrsz.: 405/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Balaton, Köztársaság tér 1. alatti Egészségház infrastrukturális felújítása a TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében.
A tárgyi épület földszintjén orvosi rendelő, védőnői tanácsadó, a tetőtérben egy szolgálati lakás található. Megvalósítandó az épület felújítása, átalakítása a jelenlegi funkciók megtartásával és kiegészítésével, bővítésével, energetikai korszerűsítése és a földszint akadálymentesítése, valamint a telek környezetrendezése.
A földszinti orvosi rendelő és védőnői szolgálat főbb elrendezése nem változik, az átalakítás, korszerűsítés, felújítás 167,4 m2 hasznos alapterületen készítendő. A betegforgalmi helyiségekben teljeskörű akadálymentesítés készül. A meglévő betegforgalmi vizesblokkot átalakítják és a női mosdóval összevont akadálymentes mosdó épül, 4,3 m2 alapterülettel. Az akadálymentes közlekedésnek nem megfelelő belső ajtókat cserélik, akadálymentes rámpa és infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósítandó. A védőnői oldalhoz új vizesblokk épül.
A szűkös tetőtéri szolgálati lakás korszerűsítésre kerül, új konyhával és szobával bővül. Az átalakítás, felújítás 37,2 m2, a bővítés 21,4 m2 hasznos alapterületen készül.
Környezetrendezés
Az épület telkén 12 db parkoló létesítendő, ebből 1db akadálymentes kialakítással. Továbbá 13,4 m2 fedett területű kerékpár tároló is építendő. Az épület körül új térburkolatok készülnek, szegélyezéssel (132 m2 térkő, 258,7 m2 aszfalt burkolat). A csapadékvíz elvezetés is megoldandó, az épület körüli terep rendezésével és megfelelő burkolat-lejtésekkel, folyókák beépítésével. A burkolatlan részeken 123,9 m2 gyepesítés készül.
Energetikai felújítás
Az épületen teljeskörű külső oldali hőszigetelés készül. A homlokzaton, lábazaton és a tornácok mennyezetén 257,6 m2 hőszigetelés készítendő, hőszigetelő vakolatrendszerben. A padlásfödémen és a beépített tetőteret határoló szerkezeteken összesen 439,5 m2 felületen helyezendő el hőszigetelés. Az épület összes külső nyílászárója le lesz cserélve: 23,4 m2 új műanyag ablak, és 4,2 m2 új műanyag bejárati ajtó kerül beépítésre, és a tetőtérben 8,35 m2 új tetősíkablak építendő be.
Az épület új fűtési rendszert kap, mind a tetőtérbe, mind a földszintre egy-egy kondenzációs gázkazán készül szerelt kéménnyel és külső hőmérsékletet követő időprogramos központi szabályozás kialakításával. A fűtött helyiségekbe termosztatikus szelepekkel szerelt új acéllemez lapradiátorok lesznek beépítve.
A földszinten a villamos hálózat felülvizsgálandó, részlegesen felújítandó, a tetőtérben új villamos hálózat készítendő. A tetőre napelemes rendszer készül, 16 db napelem panellel, egy inverter telepítésével, elektromos fogyasztásmérő hely átalakításával, szabványosításával.
A tervezett építési tevékenység nem építési engedély köteles.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata(min.36 hónap)  15
2 Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (minimum 12 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00006
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Háziorvosi szolgálati lakás, rendelőhelyiség és védőnői szolgálatnak helyt adó épület infrastrukturális felújítása kivitelezési munkái (TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00006)”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Frenyó és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Podmaniczky u. 57. II. em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1064
Ország: HU
E-mail: frenyoeger@chello.hu
Telefon: + 36 36415635
Internetcím(ek): (URL)
Fax: + 36 36415635
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11164030-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41 699 661
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44 349 832
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Aqua Kultúrmérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Knézich Károly u. 32/A. fsz.2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23571646-2-10

Hivatalos név: Szépítész Eger Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 10.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13259046-2-10

Hivatalos név: Metrix-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23399947-2-10

Hivatalos név: EURO CAMPUS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646925-2-10

Hivatalos név: Frenyó és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Podmaniczky u. 57. II. em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1064
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11164030-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges