Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/112
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.13.
Iktatószám: 10311/2019
CPV Kód: 32321200-1
Ajánlatkérő: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: 3559 Répáshuta külterület hrsz. 016/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86535724
Postai cím: Sánc Utca 6.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczkó Gabriella
Telefon: +36 36411581
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Fax: +36 36412791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bnpi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000581752019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000581752019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csillagda VR attrakciós eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000581752019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya a „Bükki Csillagda” megvalósításához kapcsolódó VR attrakciós eszközök beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Csillagda VR attrakciós eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30211400-5
További tárgyak: 30231300-0
32321300-2
32333200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3559 Répáshuta külterület hrsz. 016/5
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által kialakítandó VR attrakciók létesítéséhez szükséges alábbi eszközök szállítása, telepítése, beüzemelése, használatának betanítása:
- "Apolló küldetés a Holdon” szimulációs VR élmény (főbb elemei: min. 10 db mozgás érzékelő kamera, 2 db vezeték nélküli VR sisak, 2 db tracking karperec, 2 db kézi kontroller 2 db számítógép, 2 db szimulátor játékplatform, 2 db kontrol és látogatói megjelenítő-kijelző, tartalom (300-420 sec)),
- „Űrséta és Űrsikló” szimulációs VR élmény (főbb elemei: 3 db vezetékes VR sisak, 3 db szimulátor játékplatform, 6 db joystick, 3 db számítógép, 4 db kontrol és látogatói megjelenítő-kijelző, tartalom (120-300 sec)),
- "Repülj a Bükk felett” outdoor VR attrakció (főbb elemei: 1 db hordozható, drótnélküli VR szemüveg, 1 db szekrény, 1 db traverz-szerkezet, 1 db ventilátor, 1 db megjelenítő-kijelző, szoftver, tartalom (min. 180 sec),
- 2 db holografikus kijelző („HOLOGÚLA”), tartalom (min. 90 sec).
A megvalósítandó beruházás tervezett kapacitása az előzetes megvalósíthatósági tanulmány szerint 37 000 fő/év, amelyből minden attrakció vonatkozásában mindenki potenciális igénybe vevőnek tekinthető.
A betanítást a szükséges, de legfeljebb 16 órában kell ajánlatkérő által kijelölt személyek számára megtartani.
A szerződés részeként az alábbiak elkészítése, és ajánlatkérő általi jóváhagyása is szerződéses feladat:
• részletes élményleírás,
• részletes user story,
• élmény-szinopszisok és karaktertervek minden élményre vonatkozóan
• grafikus látványtervek,
• VR szemüvegben élvezhető passzív élményminták
• tesztek, forgatókönyvek
A beszerzésre kerülő eszközök ajánlatkérő által elvárt műszaki paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. a javítás megkezdésének maximális időtartama a jótállási idő alatt (óra, előny a kisebb, max. 48 óra, legkedvezőbb érték: 6 óra) 5
2 3. Apolló küldetés: VR sisak megjelenítőjének felbontása (min. 1280x800pixel, előny a nagyobb) 4
3 4. Apolló küldetés: játékplatform szabadságfoka (DoF, min. 2, előny a nagyobb) 4
4 5. Űrséta és űrsikló: VR sisak megjelenítőjének felbontása (min. 1280x800pixel, előny a nagyobb)  4
5 6. Űrséta és űrsikló: játékplatform szabadságfoka (DoF, min. 2, előny a nagyobb) 4
6 7. Repülj a Bükk felett: VR szemüveg megjelenítőjének felbontása (min. 1280x800pixel, előny a nagyobb) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (3) szerint, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 67. § (4) szerint az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtania; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
A Kbt. 65. § (1) c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A Kbt. 67. § (1) szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt. 69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani.
P1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” része az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év vonatkozásában. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló „Eredménykimutatás” részének benyújtása az ajánlatban nem szükséges, annak adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti - irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti - irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló „Eredménykimutatás” részének, illetve az árbevételről szóló nyilatkozatnak a benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas, ha:
P1.) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” részének tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év adózott eredménye legfeljebb egy évben volt negatív.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (audiovizuális berendezések szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 39 000 000 HUF értéket.
P2.) a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen elérte az 50 000 000 HUF értéket.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás P1.) pontjában meghatározott alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ennek a követelménynek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt. 69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani.
M1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolásnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége),
- a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen,
- a szállítás mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.
M2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében a teljesítésbe bevonni kívánt - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - szakemberek megnevezése, szakmai tapasztalatuk saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetése, valamint a szakemberek rendelkezésre állását igazoló nyilatkozat.
A szakmai önéletrajznak az elvégzett tevékenység(ek) vonatkozásában releváns szakmai gyakorlat időtartamát év/hó bontásban kell tartalmaznia!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a releváns szakmai gyakorlat időtartamába annak kezdő és befejező hónapját (egész hónapként figyelembe véve) egyaránt beleérti!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas, ha:
M1.) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben összesen rendelkezik min. 1 db, 360 fokos panorámájú (gömbpanorámás) virtuális valóságon alapuló attrakció telepítésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe!
M2.) rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberrel vagy szakemberekkel:
M2.1) min. 1 fő, egy időben legalább 4 fő egyidejű kiszolgálására alkalmas, interaktív, virtuális valóságon alapuló attrakciócsoport telepítésében tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
M2.2) min. 1 fő, mozgásérzékelésen alapuló, több személyes VR élmény rendszer telepítésében tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
M2.3) min. 1 fő, mozgóplatformos VR élmény rendszer telepítésében tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Ugyanazon szakember egyidejűleg több pozícióra is megjelölhető.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés biztosítékai:
teljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, kellékszavatosság, jótállás
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti.
AK elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat.
AK előleget nem biztosít, 3 rész- és 1 végszámlát nyújthat be nyertes AT.
Az ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § alkalmazandó.
Részletes szabályok a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő - a Kbt. 35.§(8)-(9) figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
2. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 30.§(4) értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az eljárást megindító felhívás III.1.2) P1.),és P2.) pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az eljárást megindító felhívás III.1.3) M1.) és M2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015.(X .30.) Korm. r. 28.§(3) alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
3. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap (a felhívás IV.2.6) pontjában kizárólag tájékoztató jelleggel került 2 hónap megadásra).
4. Az értékelés módszere: fordított arányosítás az 1-2., egyenes arányosítás a 3-7. értékelési részszempont esetében. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 10.
5. A Kbt. 77.§(1) alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a
• 2. részszempont esetében a 48 óránál nagyobb
• 3. részszempont esetében az 1280x800-nál kisebb (egyik számérték sem lehet a megadottnál kisebb)
• 4. részszempont esetében a 2-nél kisebb
• 5. részszempont esetében az 1280x800-nál kisebb (egyik számérték sem lehet a megadottnál kisebb)
• 6. részszempont esetében a 2-nél kisebb
• 7. részszempont esetében az 1280x800-nál kisebb (egyik számérték sem lehet a megadottnál kisebb)
megajánlásokat érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében a 6, vagy annál kisebb megajánlásra a maximális pontot (felső ponthatár) adja.
6. Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR ajánlat-benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak.
7. A Kbt. 71. § (6) értelmében ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, e gazdasági szereplőre tekintettel nem rendel el újabb hiánypótlást.
8. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési dokumentációban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt
eszközök áruleírását, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés.
9. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag új termékeket szállíthat.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(6) figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) szerinti eredménytelenségi okot.
11. Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 41/C. § (1)-ben foglalt okok miatt nem biztosított, úgy a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a http://eljarasok.imperialkft.hu/kozbeszerzesi-eljarasok elérhetőségen bocsátja rendelkezésre.
12/A. FAKSZ neve: dr. Halász Erik, lajstromszáma: 187.
12/B. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Tekintettel arra, hogy az gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
A VI.3) pont folytatása:
13. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltak értelmében az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatokat az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
14. A nyertes ajánlattevőnek a szállítandó termékek - a szerződésben meghatározott garanciális időtartam alatti - teljeskörű és folyamatos garanciális javítását és karbantartását legalább egy, az ajánlatkérő illetékességi területén található szervizben és/vagy a helyszínre történő kiszállással szükséges biztosítania, az erre vonatkozó ajánlatkérői igény bejelentését követő 24 órán belül.
15. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a közbeszerzési dokumentáció VI. fejezetében rendelkezésre bocsátott Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt információk megismerése, tudomásul vétele, valamint az adattovábbításhoz történő kifejezett hozzájárulás vonatkozásában.
16. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség beálltának időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell érvényesnek lennie.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le.
Az ajánlati biztosíték mértéke 500 000 HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-01743661-00000000 sz. fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okiratát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy az ajánlatkérőnek a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése szerinti esetekben mely bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.
17. Az eljárást a 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák