Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/209
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.30.
Iktatószám:19661/2019
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Hévíz Város Önkormányzat
Teljesítés helye:8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hévíz Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45531486
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagymihály Csaba
Telefon: +36 705181387
E-mail: nagymihaly.csaba@hevizph.hu
Fax: +36 83500801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://onkormanyzat.heviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001088612019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001088612019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Inform. rendszer szállítása,bevezetése, supportja
Hivatkozási szám: EKR001088612019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában informatikai rendszer szállítása, bevezetése, 36 havi supportja
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Inform. rendszer szállítása,bevezetése, supportja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:72600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a projekt keretében teljeskörű központi IT infrastruktúra modernizációt végez. Az alábbi eszközök cseréje vált szükségessé:
• szerverek,
• központi tároló,
• adatközponti hálózati aktív elemek,
• szünetmentes áramforrás,
• mentési megoldás,
• virtualizációs megoldás.
A szállított rendszer pontos tervezése, az eszközök specifikálása, a frissített rendszer tervezése Ajánlattevő feladata. A szállított rendszerre az Ajánlatkérő és Ajánlattevő, együttesen Felek 36 hónapos támogatási megállapodást kötnek.
Cél állapot
A rendszer a cél állapotában a következő elemeket tartalmazza:
• Hardver platform
o 2 db, magas rendelkezésre állást megvalósító virtualizációs réteget futtató szerver,
o 1 db, mentés vezérlését megvalósító szerver, csatolt szalagos egységgel,
o 10 Gbit hálózati kapcsolatot biztosító eszközök,
o megfelelően méretezett szünetmentes áramforrás,
o kliens oldali eszközök megújítása
 32 db desktop PC,
 8 db nagyteljesítményű desktop PC,
 7 db All-in-One PC,
 14 db notebook.
o nyomtatók a mellékelt specifikáció szerint.
• Szoftver platform
• új központi mentési megoldás,
• meglevő virtuális gépek átköltöztetése az új virtualizációs platformra,
• konszolidált levelezési szolgáltatás Microsoft Exchange Server alapokon.
Szerver darabszám 3 + 1 mentő eszköz
HPi PSG: összesen 61 db
ebből PC1 konfiguráció: 32db
PC2 konfiguráció: 8db
PC3 konfiguráció: 7db
Notebook konfiguráció: 14db
Nyomtató1:4db
Nyomtató2:11db
Nyomtató3:1db
Nyomtató4:1db
Arcserve mentés 3 éves supporttal
szolgáltatás:
Installáció
36 hó támogatás

A hardver környezet implementációja és sikeres tesztje után az új mentési környezet megvalósítása történik. Az új mentési megoldásnak képesnek kell lennie a meglevő mentéseket és archív adatokat kezelni külön adatmigrációs tevékenység nélkül.
A mentési megoldás sikeres tesztje után a projekt során a meglevő virtuális gépeket az új virtuális platformra szükséges költöztetni.
A tevékenység előtt Ajánlattevő részletes ütemezési tervet készít, hogy az esetlegesen szükséges szolgáltatás-kimaradások a lehetséges legkisebb mértékben zavarják Ajánlatkérő tevékenységét.
A levelezés szolgáltatás konszolidálása során szükséges felmérni a meglevő Microsoft Exchange Server alapú környezetet. A felmérés alapján elvárt a legfrissebb verziójú szoftver bevezetése, és az arra való átköltözés menetének tervezése, dokumentálása, végrehajtása, tesztelése.
Elvárás, hogy az implementált és Ajánlatkérőnek átadott új rendszerre Ajánlattevő támogatási tevékenységet biztosítson a szerződés megkötésétől számított 36 (harminchat) hónapig.
Ajánlattevő feladata a jelenlegi működés alapján a tervezéssel és implementációval kapcsolatos konzultációk lebonyolítása, a rendszer teljes tervezése, implementációja, a rendszerhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése. Minden tervezési és implementációs megoldásnak illeszkednie kell Ajánlatkérő jelenlegi IT infrastruktúrájához és szabályozásához.
Ajánlattevő feladatai továbbá:
o új hardver infrastruktúra méretezése, tervezése, dokumentálása, tesztelése,
o új mentési környezet tervezése, implementációja, dokumentálása, tesztelése,
o alapvető monitorozási környezet tervezése, implementációja, dokumentációja,
o meglevő virtuális gépek költöztetése új környezetbe, tesztelés végrehajtása,
o új Microsoft Exchange Server tervezése, mailboxok átköltöztetése.
Ajánlattevő feladata kliens oldalon az alábbi tevékenységek elvégzése:
• új eszközökön egységes OS- és alkalmazáskörnyezet kialakítása,
• Microsoft Active Directory címtárba beléptetés,
• felhasználók kijelölt munkahelyén felszerelés,
• leváltandó eszközről adatok lementése, átmásolása az új gépre,
• leváltandó eszköz feliratozása után leszerelés, központi helyre költöztetés,
• a folyamat átadás-átvétel dokumentálás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződéskötéstől az éles üzemre átadásig (szállítás és bevezetés) vállalt határidő (minimum 42 nap, maximum 56 nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 61.§ (4) bek. sz.indoklás:Gazdaságilag nem ésszerű illetve a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné: 1.Rendelkezésre állási kockázat 2.növelheti az incidensek, problémák megoldási idejét. IT infrastruktúra moduljai egymással együttműködve szolg. ki AK irányítási rendszerét és egyéb ügyviteli folyamatait.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § és 3. § alapján (előzetes igazolás). A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, tehát a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 8-16. § szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben alkalmasság igazoló szervezetet. A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a részvételre jelentkezőnek - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania; Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§ (2)-(3) bekezdéseiben, 15. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak is irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra is. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3. pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az AK felhívása alapján a Kr. 19. § foglaltaknak megfelelően a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 1. § (8) bekezdése irányadó.
P.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek (P.1) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint kezesként felel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Ajánlattevő alkalmas, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (informatikai rendszer szállítása, bevezetése és supportja) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 40 millió Ft árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 21-22. § foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében és a Kr. 1. § (8) bekezdésében foglaltakat.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.
M.1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának (informatikai rendszer szállítása, bevezetése, supportja) megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait a Kr. 22. § (1) bek. meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. –ban foglaltakra.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződés tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
- a korábbi szállítás mennyisége, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2/ Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjai alapján ismertetni kell azoknak a szakembereknek (szervezetnek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt képzettséget képzettségi bizonyítvány egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.
Csatolni kell az ajánlathoz továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szakember neve,
b) szakmai minősítések felsorolása (képzettsége),
c) szakmai tapasztalat (év/hónaptól év/hónapig)
c) a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 1 szakember több alkalmassági követelményt is igazolhat.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (1), a 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő területen végzett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, referenciákkal, amely(ek) vonatkozásában szállításra került legalább 2 db szerver, legalább 30 db HPi PSG (vagy azzal egyenértékű eszköz) valamint legalább 18 hónap időtartamban megvalósult a bevezetett informatikai rendszer supportja.
Ajánlattevő az alkalmassági feltételt részenként több szerződésből is igazolhatja.
M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alább felsorolt képzettségekkel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
A. Minimum 2 fő szerver ASE képzettségű és IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
B. Minimum 1 fő szerver MASE képzettségű és IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
C. Minimum 3 fő MCSE - akik közül 1 fő Productivity - képzettségű és IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
D. Minimum 3 fő Storage MASE képzettségű és IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
E. Minimum 1 fő HP Sales Certified- Device as a Service képzettségű és IT infrastruktúra üzemeltetésben szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A szakmai tapasztalat esetében a minimumkövetelmény időtartamban került meghatározásra, így az önéletrajzban a szakmai tapasztalat idejét év, hónap-tól év, hónap-ig megjelöléssel kell feltüntetni. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (kompetencia területek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszakra eső szakmai tapasztalatok nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Egy szakember több alkalmassági követelményt is igazolhat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Szerződést biztosító mellékkötelezettség: szerződés-tervezet szerint (késedelmes teljesítési, meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér,jótállás). A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ajánlatukban a Kbt.134. § (5) bekezdése szerint. A szerződésekre irányadó egyebekben a Kbt. 136. §-ban foglaltak. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 6:155. §-a vonatkozik. A kifizetésre alkalmazandó a 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak. Az EKR karakterkorlát miatt a részletes feltételeket a csatolt közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ellenérték megfizetése havonta, utólagosan, a kiállított teljesítésigazolás alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben, elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek. és a Kbt. 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat. Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki regisztrál a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint
4) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást a 35. § (2a) bekezdése szerinti tartalommal.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti, az EKR-ben létrehozott elektronikus űrlapot kell csatolni
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában
9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó
10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban
12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani
13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell.
17) Ajánlattevőnek egyebekben a dokumentációban meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolnia kell az ajánlathoz.
18) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók
20) Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot ír elő a VI.4.3. pont szerint.
21) FAKSZ: Dr. Kirchhof Attila (lajstromszám: 01087) 2000 Szentendre, Málinkó utca 5. tel.:+36209372338, e-mail: perfectuskft@gmail.com
22) Ajánlattevők kötelesek ajánlatukhoz csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést (ajánlati ár részletezése - excel) hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva.
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati információ: Kbt. XXI. fejezete szerint.
III.1.1) pont folytatás: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
VI.3.20. pont folytatása:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 5.000.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető
- az ajánlatkérő OTP Bank Bank Nyrt.-nél vezetett HUF: HU72117490391543242900000000 (az OTP Bank SWIFT (BIC) kódja
OTPVHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
VI.3. pont folytatása:
23) Az MS licencek legkésőbb a projekt indításáig rendelkezésre állnak Ajánlatkérőnél. A szükséges MS licencek külön eljárásban a KEF –en kerülnek beszerzésre.
24) A szerződéskötés feltétele, hogy a megajánlott gyártó legmagasabb szintű partneri kapcsolatban álljon Ajánlattevővel.
25) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők számára.
26) További részletes információk a közbeszerzési dokumentációban találhatók.
27) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot, azaz ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
28) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0-100. Az értékelés módszere: 1. minőségi részszempont: sorba rendezés, 2. ár részszempont: fordított arányosítás.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák