Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/209
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.30.
Iktatószám:20845/2019
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:247/2014.(X.1.) Kr. szerinti feladat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ónodi Anna
Telefon: +36 305570606
E-mail: anna.onodi@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262762019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262762019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 247/2014.(X.1.) Kr. szerinti feladat

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komm.ügynökségi feladatok ellátása_MFB Zrt.részére
Hivatkozási szám: EKR001262762019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MFB Zrt. pénzügyi termékeihez kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 290484000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komm.ügynökségi feladatok ellátása_MFB Zrt.részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Stratégiai tervezési és integrált reklámügynökségi feladatok:A nyertes AT feladata vállalkozási keretszerződés keretében az uniós forrású szolgáltatások népszerűsítését és értékesítését támogató országos kommunikációs kampány kommunikációs stratégiájának kidolgozása, kreatív koncepciók és kreatív tervek készítése.A nyertes AT a Megrendelő által elfogadott átfogó kommunikációs stratégia és a Megrendelő arculati kézikönyvének előírásai szerint kidolgozza a projekt központi kreatív koncepcióját és az egyes médiaeszközökre alkalmazott kreatívokat, valamint ellátja a szövegírási feladatokat (médiavásárláshoz kapcsolódó hirdetések, filmgyártás, rádiószpot gyártás stb.).Grafikai tervezési feladatok:kommunikációs és marketing eszközök teljes körű grafikai tervezése a Megrendelő arculati elemeinek figyelembe vételével. Feladat jellemzően, de nem kizárólagosan:
-médiavásárláshoz kapcsolódó hirdetések grafikai tervezése pl.: sajtó-, közterületi hirdetések,
-prezentációk, infografikus illusztrációk, elektronikus DM layoutok grafikai tervezése,
-képfeldolgozás. Filmgyártás, rádiószpotok gyártása, fotózási feladatok:a Megrendelő kommunikációs céljainak elérése érdekében filmgyártási és rádiószpot gyártási feladatok, továbbá fotózási feladatok ellátása. Filmgyártási feladat:TV-szpot, riportfilmek, PR-filmek, mozgó infografikus videók és animációs szpotok, dokumentumfilmek gyártása.Nyomdai gyártási feladatok:ellátja a közterületi hirdetésekhez kapcsolódó gyártási feladatokat: óriásplakát, citylight, metrokocsiplakát. PR ügynökségi feladatok:közé tartozik e körben PR-kampányok lebonyolítása, kríziskommunikációs tanácsadás, sajtókapcsolatok folyamatos ápolása, média- és kommunikációs tréningek szervezése, sajtóanyagok és közlemények készítése, interjúszervezés, edukációs és társadalmi felelősségvállalást érintő PR-feladatok ellátása.Online ügynökségi feladatok:a Megrendelő online kommunikációs stratégiájának elkészítése. A stratégiának tartalmaznia kell az adott célcsoport eléréséhez és a kívánt üzenetek továbbításához legmegfelelőbb online és közösségimédia-csatornákra történő javaslattételt. Eseti megrendelések alapján a nyertes AT felel a kampányokhoz kapcsolódó online-feladatok ellátásáért. Várhatóan, de nem kizárólagosan a következő feladatok merülhetnek fel: bannerek, weboldalak, microsite-ok programozása, online felületek tartalommenedzsmentje, HTML-alapú meghívó, hírlevél készítése, közösségimédia-menedzsment.Médiatervezési és - vásárlási feladatok:médiastratégia tervezése, valamint ennek alapján médiamix meghatározása, továbbá médiatervezési és - vásárlási feladatok ellátása. A médiastratégia elkészítésénél, valamint a kampányok kiértékelésénél elvárás a médiatervező és optimalizáló, valamint közönségmérő rendszerek használata és ezen rendszerek (szoftverek) ismertetése a médiastratégiában. A Megrendelő hálózatán keresztül elérhető uniós forrású szolgáltatások népszerűsítését és értékesítését támogató országos kommunikációs kampány médiakampányának tervezett paraméterei: időtartama 2 hónap legalább 5 különböző médiafelületen. A médiakampány indulásának tervezett időpontja: 2020. február 1. A médiakampány során tervezett médiakategóriák: megyei napilapok, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, hiperlokális médiumok, közterületi hirdetési felületek, online és közösségi média felületek, rádiók, televíziók (8 db). A kommunikációs célok megvalósítása érdekében Nyertes AT feladata lokális médiakampányok megvalósítása helyi médiumokban történő megjelenés biztosításával. A médiavásárlás dokumentálása is a feladat része, beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését, illetve a post-buy elemzések elkészítését.
A becsült érték megegyezik a keretösszeggel,melyre AK 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.
A keretszerződés időbeli hatálya a keretszerződés kimerüléséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig tart. A nyertes ajánlattevő részletes feladatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1  1. 1. A felhívás pont M.2) a) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata (db)  40
2  1. 2. A felhívás pont M.2) b) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata (db)  40
3  1. 3. A felhívás pont M.2) d) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata (db) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 800
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 290484000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az MFB Zrt.a272/2014(XI.5.)Korm.rend.24/B.§-a értelmében kijelölésre került,mint az alapok alapjának végrehajtó szervezete.Az uniós források kezeléséért költségtérítésben részesül.A költségtérítés alapját,mértékét az IH-val egyeztetett Elkülönítési szabályzat tartalmazza.Mint az alapok alapjának végrehajtó szervezete jogosult költségelszámolásra,így pályázati azonosító,támogatási intenzitás nincs.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérőnek(AK) nem áll módjában jelen Felhívásban(AF) részletesen kifejteni minden feltételrendszert a hirdetményfeladó-rendszer karakterszám korlátozása okán,ezért AK a közbeszerzési dokumentumokban(KD) határozza meg az AF-ben nem szereplő kritériumokat, különös tekintettel az AF III.1.1.és III.1.3. pontjában foglaltakra betartva a Kbt-t.AK a KD-t teljes körűen és térítésmenetesen biztosítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. §, 4. §, 8 -11. §., 12-13. § és 15. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (1)-(2) bekezdését köteles figyelembe venni.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § - a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8-9. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § - a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 10-11. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő (AT, közös AT) vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folytatása:
*A leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
A rendelkezésre állást jogcímét igazoló bizonyíték akkor megfelelő, ha az a tulajdonjog fennállását, vagy ennek hiányában a használat jogcímét igazolja. A rendelkezésre állás így különösen, de nem kizárólagosan a tulajdon vagy a szoftver eszközök feletti használati (licensz) jogot igazoló okirattal igazolható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): VI.3) További információk 24. ponttól:
24. A Felhívás III.2.2) pontjához kiegészítés: ,,Operatív program / támogatás azonosító szám nincs tekintettel arra, hogy az MFB Zrt. a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 24/B. §-a értelmében kijelölésre került, mint az alapok alapjának végrehajtó szervezete. Az uniós források kezeléséért az MFB Zrt. költségtérítésben részesül. A költségtérítés alapját és mértékét az Irányító Hatósággal egyeztetett Elkülönítési szabályzat tartalmazza. Az MFB Zrt., mint az alapok alapjának végrehajtó szervezete jogosult költségelszámolásra, ezért kapcsolódó pontos pályázati azonosító és támogatási intenzitás mérték nincs.
Egyebekben a szerződések teljesítésével kapcsolatos feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza."
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő (továbbiakban: AT) nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, az alkalmasság M1) pont szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Kr. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (Kr. 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél, c) szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), mennyisége, valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2) A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján AT nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük, valamint az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői nyilatkozat formájában, amely szakembereket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl AK előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:
- szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama legalább évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre;
- a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), valamint (11) bekezdéseiben, valamint a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.
M3) AT nyújtsa be az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó – a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított – érvényes tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.(Kbt. 132. § (1) bekezdés, Kr. 21. § (3) bekezdésének e) pontja)
M4) AT nyújtsa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség (adatbázisok és engedélyek) megnevezését és leírását, továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat. (Kr. 21. § (3) bekezdésének i) pontja).
Folyt.: a III.1.2)-ben! *
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
a.)legalább 1 db olyan referenciával, amelynek tárgya médiatervezési és - vásárlási feladatok ellátására irányult, és amelynek keretében legalább 1 db országos kommunikációs kampány legalább 6 hétig tartó médiakampányában legalább 3 különböző médiafelületen médiatervezés és - vásárlás valósult meg.
b.)legalább 1 db olyan referenciával, amelynek tárgya filmgyártás, rádiószpot gyártás, volt, és amely feladatok mindegyike ugyanazon országos kommunikációs kampányhoz kapcsolódóan került kifejtésre.
AT az előírást 1, maximum 3 referenciával teljesítheti. A teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal szükséges AT-nek megadnia.
M2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő a teljesítésbe bevonni kívánt, felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű alábbi szakemberekkel, amely szakemberek teljes szerződés időtartama alatti rendelkezésre állása szükséges:
a.legalább 1 fő kreatív igazgató szakemberrel, aki legalább 3 év kreatív területen szerzett irányítási tapasztalattal rendelkezik és részt vett legalább 1 db országos kommunikációs kampány kommunikációs stratégiájának és ugyanezen kommunikációs kampány keretében megvalósult film- és rádiószpot gyártás kreatív koncepciójának kidolgozásában.
b.legalább 1 fő senior szövegíró (senior copywriter) szakemberrel, aki legalább 3 év szövegírói tapasztalattal rendelkezik és senior szövegíróként részt vett legalább 1 db, országos kommunikációs kampány keretében megvalósult film- és rádiószpot gyártás kreatív koncepciójának kidolgozásában.
c.legalább 1 fő vezető grafikussal, aki legalább 3 év grafikusi tapasztalattal rendelkezik és vezető grafikusként részt vett legalább 1 db, országos kommunikációs kampányhoz kapcsolódó médiahirdetések grafikai tervezési feladatainak ellátásában.
d.legalább 1 fő vezető médiatervező, - vásárló szakemberrel, aki legalább 3 év médiatervezés és – vásárlás területen szerzett tapasztalattal rendelkezik és részt vett legalább 1 db országos kommunikációs kampány legalább 6 hétig tartó médiakampánya feladatainak ellátásában.
AK országos kommunikációs kampány alatt a következőket érti:
meghatározott célcsoport(ok) számára meghatározott üzenete(ke)t, mind vizuálisan, mind pedig tartalmában (szövegében) azonos kreatív koncepcióval megjelenítő, adott időintervallumon belül célzottan megvalósuló az egész országra kiterjedő figyelemfelhívó, tájékoztató tevékenység, amely magában foglalja a kreatív koncepció megalkotását, a kreatív koncepciónak megfelelő médiahirdetések gyártását és ezek legalább 3 médiakategória szerinti felületen történő megjelenítését.
AK médiakampány alatt a következőket érti: Az elfogadott és végleges médiaterv alapján médiamegjelenés a médiatervben szereplő paramétereknek megfelelően.
AK médiakategória alatt a következőket érti: megyei napilapok, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, hiperlokális médiumok, közterületi felületek, online és közösségi médiafelületek, rádió, televízió (8 db).
M3) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és -vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.
M4) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:a)Nielsen Arianna szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségi és reklám adatbázisok,b)TNS Hoffman Choices (NOK és rádióhallgatottsági adatbázis),c)TNS Hoffman TGI adatbázis,d)DKT közönségmérés,e)Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver és adatbázis.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a szerződéstervezetekben meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.A részszámlázás lehetősége egyedi megrendelőnként biztosított.Ajánlatkérő előleget nem fizet.Késedelmi kötbér alapja a megrendelés késedelemmel érintett elemére eső nettó ellenérték.A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 2%-a.Hibás teljesítési kötbér alapja a megrendelés hibás teljesítéssel érintett elemének nettó ellenértéke, mértéke 30%.Meghiúsulási kötbér alapja:a teljes szerződésre vonatkozóan a keretösszegből a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott rész, az egyes megrendelések esetén a megrendelés teljes nettó ellenértéke. Mértéke mindkét esetben: 30%.
Operatív program/támogatás azonosító szám nincs, részletes indokolás:a VI.3)További információkban (24.pont).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262762019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint az e-KR 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Kieg.táj.: A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján.
2. Hiánypótlás: AK az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ha AT hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján e gazdasági szereplő tekintetében egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.
3. AK nem teszi lehetővé projekttársasági létrehozását, azonban közös ajánlattételre lehetőség van.
4 .AK felhívja a Kr. 30.§ (4) bek. alapján az Ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmassági követelményeket (M1)-M4).
5. Értékelés: Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempontja esetében egyaránt: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. részszempontnál egyenes arányosítás. Szakember többlettapasztalata esetén megajánlható mennyiség: 0-4 darab.
6. A Kbt. 47.§ (2a) bekezdése alapján ahol az AK a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű elektronikus másolati formában is benyújtható.
7. AK előírja a Kbt. 47. § (2a) bek.től eltérően előírja az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, így az alábbi dokumentumok esetében: az ajánlat 68. § (2) bek.szerint benyújtott egy példányának a 66. § (2) bek.szerinti nyilatkozat, biztosíték esetében garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
8.Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 11-12.§-ai vonatkoznak.
9. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült költség az ajánlattevőt terheli.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. AK alkalmazza Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Zsabokorszky Ágnes. (lajstromszám: 00127)
12. Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.
13. A II.2.7) ponthoz: Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
14. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.
15. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcs. bármi nemű segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcs. telefonhívások fogadására fenntartott hívószám elérhető: https://nekszt.hu/elerhetosegek/
16. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai.
17. AT-nek ajánlatában nyilatk. kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.
18. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés az MFB Zrt. részéről kerül megkötésre.
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása rubrikában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3) bek. szerint.
VI.3) További információk 19. ponttól:
19. AK a közbesz. elj.-t a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra.
20. Az ajánlatban felolvasólapot (űrlap) kell szerepeltetni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
21. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (űrlap).
22. Az ajánlatkérő rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a következő indokok alapján: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát nem bontja részekre. A stratégiai tervezési, kreatív tervezési feladatok, a tartalom-előállítás, a gyártás – különösen a filmgyártás és rádióreklám gyártása - a médiaügynökségi feladatokkal együtt szoros kapcsolatban áll egymással, ezek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. Figyelembe véve a kommunikációs ügynökségek, mint potenciális gazdasági szereplők szervezeti felépítését, komplex kommunikációs feladatok esetében a hatékony teljesítés alapja mind időben, mind pedig a költségek szempontjából a lehető legtöbb részfeladat egy szakmai irányítás alatt történő megvalósítása. Különösen igaz ez a kreatív anyagok koncepciójának kitalálására, megtervezésére és gyártására, és ezzel összefüggésben a médiastratégia megtervezésére és a médiafelületek megvásárlására. A létrehozott kreatív eszközök hatékonyságának sikere ugyanis nagyban múlik a megfelelő médiacsatornák és azok médiafelületeinek kiválasztásán és eredményes használatán. Egy adott kampány, és a Megrendelő céljainak megvalósítását szolgálja, ha a médiacsatornák lehetőségeit ismerő gazdasági szereplő egyben a felületeken megjelenő kommunikációs eszközöket is megtervezi. További szakmai indok, hogy a feladatok elvégzésére sokszor kevés idő áll rendelkezésre, így ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a Megrendelő és a gazdasági szereplők, valamint a Megrendelő engedélyével a gazdasági szereplők között történő információátadás sok időt elvehet a feladat végrehajtására rendelkezésre álló időből, amely hátrányosan érintheti a Megrendelőt.
23. A II.2.5) Ár kritériumhoz tartozó alszempontok és súlyszámok:
Stratégiai tervezési és integrált reklámügynökségi feladatok :40; Grafikai tervezési feladatok:30; Filmgyártás, rádioszpotok gyártása, fotózási feladatok:40; Nyomdai gyártási feladatok: 20; PR-ügynökségi feladatok: 30; Online ügynökségi feladatok: 40; Médiavásárlás – Megyei napilapok kereskedelmi kampányok esetén: 80; Médiavásárlás – Országos napilapok kereskedelmi kampányok esetén: 60; Médiavásárlás – Heti, kétheti és havi lapok kereskedelmi kampányok esetén:60; Médiavásárlás – Hiperlokális médiumok kereskedelmi kampányok esetén: 80; Médiavásárlás – Közterületi hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén: 50; Médiavásárlás – Online és közösségi média hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén: 80; Médiavásárlás – Rádiós hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén: 60; Médiavásárlás – Televíziós hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén: 80; Médiavásárlás – Külföldi hirdetési felületek (Európai Unió) kereskedelmi kampányok esetén: 50.
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság/Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): rubrikában.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák